Праћење напредак пројекта и трошкова (Project Service)

Односи се на верзије апликације Project Service 2.x и 1.x

Потреба за праћењем напретка у односу на структурну анализу посла се мења по разним делатностима. У неким делатностима то раде марљивије и на веома детаљном нивоу структурне анализе посла, док у другим напредовање могу да прате на вишем нивоу структурне анализе посла.

Приказ за праћење ангажовања

Приказ за праћење ангажовања приказује праћење напретка задатака у структурној анализи посла. Приказ пореди стварно утрошене часове ангажовања у односу на задатак до датума према планираним часовима ангажовања за задатак.

Понекад ћете можда морати да коригујете оригиналне процене за задатак. Задатак ће се можда одвијати брже или спорије него што је испрва замишљено због промена у обиму посла или због присуства мањег броја искусних људи него што је то планирано. Не препоручујемо да мењате вредности основне линије зато што основна линија пројекта представља објављени извор за распоред пројекта и процене трошкова које су сви заинтересовани за пројекат прихватили.

Такође погледајте

Водич за менаџера пројекта