Dodavanje usluga na mreži iz sistema Office 365

Odnosi se na Dynamics 365 (na mreži), verzija 9.x
Odnosi se na Dynamics 365 (na mreži), verzija 8.x

Integrisanje Office 365 sa Microsoft Dynamics 365 (na mreži) je odličan način da se proširi upravljanje vašim odnosima sa klijentima uz usluge u oblaku: lako održavanje, šira dostupnost i bolja koordinacija putem višestrukih uređaja.

Office 365 usluge

Sledeće teme nude informacije o tome kako integrisati Exchange Online, SharePoint Online i Skype u Microsoft Dynamics 365 (na mreži).

Napomena

Za punu integraciju funkcija sistema Office 365 sa sistemima Microsoft Dynamics 365 (na mreži) i Dynamics 365 (lokalni), biće vam potreban Office 365 Enterprise E3 ili novija verzija. Pozivi i konferencije putem sistema Skype za posao PSTN zahtevaju korišćenje sistema Office 365 Enterprise E5. Drugi Office 365 planovi nisu podržani. Za informacije o licenciranju i cenama pogledajte: