Prvi koraci

Primenjuje se na: Dynamics 365 (na mreži), verzija 9.0

Kao Dynamics 365 administrator, ovde ćete naći informacije koje su vam potrebne da u organizaciji počnete da koristite program Microsoft Dynamics 365.