Davanje pristupa korisnicima

Odnosi se na Dynamics 365 (na mreži), verzija 9.x
Odnosi se na Dynamics 365 (na mreži), verzija 8.x

Da biste omogućili korisnicima upotrebu programa Microsoft Dynamics 365 (na mreži), morate da obavite neke administrativne zadatke na portalu Office 365 centar administracije—koje generalno obavljate samo jednom—posle čega slede administrativni zadaci u programu Dynamics 365 (na mreži).

Dynamics 365 (na mreži) je pretplata na uslugu na mreži. Kada ste se prijavili za ovu uslugu, dobili ste skup licenci uz pretplatu, po jednu za svakog korisnika. Možete kupiti dodatne licence ako vam budu potrebne.

Kao što je opisano u prvom koraku koji sledi, na portalu Office 365 centar administracije, prijavite svoje korisnike tako da budu prepoznati u okruženju Microsoft Online Services okruženje, dodelite licencu svakom korisniku, a zatim dodelite administrativne uloge korisnicima kojima namenite te uloge. Još informacija: Dodeljivanje uloga administratora

U programu Dynamics 365 (na mreži), popunite uslugu podacima vaše organizacije, uključujući korisnike i njihove bezbednosne uloge, poslovne jedinice i sve postojeće Dynamics 365 podatke koje želite da uvezete iz drugih aplikacija ili usluga. Ako vaša organizacija koristi poslovne jedinice, dodelite korisnike odgovarajućoj poslovnoj jedinici, a zatim dodelite bezbednosnu ulogu za svakog korisnika. Dynamics 365 (na mreži) sadrži unapred definisane bezbednosne uloge koje objedinjuju skup dozvola za korisnike kako bi se pojednostavilo upravljanje bezbednošću korisnika. Organizacija može da definiše dodatne uloge ili uredi unapred definisane bezbednosne uloge da bi zadovoljila svoje jedinstvene bezbednosne potrebe. Više informacija o bezbednosnim ulogama u sistemu Dynamics 365 (na mreži) potražite u članku Bezbednosne uloge i privilegije.

Važno

Korisnici nemaju pristup programu Dynamics 365 (na mreži) sve dok im ne bude dodeljena bar jedna bezbednosna uloga. Pogledajte Drugi korak: Dodela bezbednosnih uloga u sistemu Dynamics 365 (na mreži).

Razlike između administrativnih uloga Microsoft okruženja usluga na mreži i bezbednosnih uloga sistema Dynamics 365 (na mreži)

Administrativne uloge su dostupne za dodelu korisnicima na portalu Office 365 portal za administratore. Administrativne uloge pokrivaju skup prava i dozvola koje se odnose na upravljanje pretplatom na uslugu, kao što je dodavanje korisnika i dodeljivanje licenci. Uloga globalnog administratora ima prava na kontrolu svakog aspekta pretplate, kao i na dodavanje pretplata na druge usluge na mreži. Uloga administratora lozinki ima pravo da ponovo podešava korisničke lozinke, kreira zahteve za uslugu i prati uslugu.

Bezbednosne uloge se dodeljuju u okviru programa Dynamics 365 (na mreži) i pokrivaju prava i aspekte vezane za dozvole, na primer dozvola za ažuriranje zapisa ili za izdavanje prilagođavanja.

Uloge su slične po tome što obe vrste sadrže prikupljene skupove dozvola koje omogućavaju pristup nekim stavkama, a ne i drugima i koje omogućavaju izvršenje nekih radnji, a ne i drugih. Uloge se razlikuju po tome što se prva odnosi na upravljanje pretplatom, a ne na samu uslugu, a druga se odnosi samo na uslugu.

Upotreba uloga je moćan način da se grupiše skup prava koja su zajednička za radno mesto ili poslovnu jedinicu. Na ovaj način, administrator može da odobri čitav skup dozvola korisnicima jednostavno dodeljivanjem korisnika ili grupe korisnika datoj ulozi.

Prvi korak: Unos korisnika i dodela licenci i administrativnih uloga u Office 365 centru administracije

Pretplata vaše organizacije na Dynamics 365 (na mreži) pruža pristup portalu Office 365 centar administracije preko naloga globalnog administratora. Globalni administrator upravlja svakim aspektom pretplate i može da doda pretplate na druge Microsoft Online Services.

Kao globalnom administratoru za vašu organizaciju, jedan od prvih vaših koraka je kreiranje korisnika na portalu Office 365 centar administracije. Time se korisnici registruju u sistemu i omogućava im se da imaju licencu za korišćenje usluga koje su dostupne u okviru okruženja usluge na mreži. Vi odlučujete o tome koju uslugu želite da korisnici imaju tako što ćete dodeliti licencu za tu uslugu korisniku. Za uputstva o kreiranju korisnika u Microsoft Online Services okruženje, pogledajte Kreiranje ili uređivanje korisnika u Office 365. Za uputstva za dodeljivanje licence korisniku, pogledajte Dodelite ili uklonite licence, ili pogledajte listu nelicenciranih korisnika.

Tokom faze planiranja, možda ste identifikovali skup ključnih administrativnih uloga koje želite da popunite. Još informacija: Planiranje primene i administracije sistema za Microsoft Dynamics 365 (na mreži) Pošto administrativne uloge pokrivaju administrativne poslove kada globalni administrator nije dostupan, najbolja praksa je da se ove uloge dodele korisnicima, uključujući dodeljivanje uloge globalnog administratora još jednom korisniku. Još informacija: Dodeljivanje uloga administratora i Dozvole u Office 365.

Usluga na mreži šalje poziv svakom korisniku

Nakon što podesite korisnika na portalu Office 365 centar administracije, taj korisnik dobija poziv putem e-pošte sa vezom i lozinkom za Microsoft Online Services okruženje. Akreditivi u pozivu pružaju pristup portalu i dokumentaciji. Međutim, korisnici koji dobiju ove pozive ne mogu da pristupe programu Dynamics 365 (na mreži) sve dok ne završite drugi korak u ovom procesu.

Drugi korak: Dodela bezbednosnih uloga u sistemu Dynamics 365 (na mreži)

Prijavite se na Dynamics 365 (na mreži) i dodajte poslovne jedinice (ako je vašoj organizaciji potrebno više od jedne poslovne jedinice) i dodelite bezbednosne uloge i poslovne jedinice korisnicima. Korisnici koje ste registrovali u usluzi na mreži u prvom koraku automatski se dodaju programu Dynamics 365 (na mreži). Nakon što dodelite barem jednu bezbednosnu ulogu korisniku, taj korisnik može da klikne na vezu u pozivu poslatom putem e-pošte, unese akreditive i počne da koristi Dynamics 365 (na mreži). Još informacija: Dodeljivanje bezbednosne uloge korisniku

Važno

Pre nego što počnete dodavanje informacija programu Dynamics 365 (na mreži), preporučujemo da isključite ili onemogućite blokator iskačućih prozora pregledača. Blokatori iskačućih prozora mogu da blokiraju dijaloge za unos podataka u programu Dynamics 365 (na mreži). Više informacija o pregledaču i drugim postavkama za bolje performanse proizvoda potražite u temi Glavna priprema i zadaci konfigurisanja.

Možda imate Dynamics 365 podatke u drugim sistemima. U fazi planiranja ste razmotrili kako ćete uvesti te podatke. Pre nego što pozovete korisnike u Dynamics 365 (na mreži), proverite da li ste završili proces preseljenja podataka. Još informacija: Uvoz podataka (sve vrste zapisa).

Pogledajte i

Prvi koraci u administraciji usluge Microsoft Dynamics 365 (na mreži)
Planiranje primene i administracije sistema za Microsoft Dynamics 365 (na mreži)
Upravljanje pretplatama, licencama i korisničkim nalozima
Uvoz podataka (sve vrste zapisa)