Upravljanje obaveštenjima za administratore koja stižu e-poštom

Primenjuje se na: Dynamics 365 (na mreži), verzija 9.0

Tim Microsoft Dynamics 365 (na mreži) usluge redovno šalje obaveštenja putem e-pošte administratorima u vašoj Microsoft Dynamics 365 organizaciji. Jednostavan pristup pravilima poštanskog sandučeta sada vam omogućava kompletnu kontrolu nad tim ko prima ove e-poruke. Kao administrator možete da podesite pravila poštanskog sandučeta tako da automatski preusmeravaju komunikaciju putem e-pošte iz Dynamics 365 (na mreži) (crmoln@microsoft.com) na dodatne primaoce koje odaberete. Na primer, možete dodate na listu primalaca:

 • osobe izvan Dynamics 365 organizacije, kao što su partneri;

 • osobe unutar i izvan preduzeća.

  Sva preusmerena e-pošta zadržava kontekst prvobitnog pošiljaoca, kao što je Dynamics 365 (na mreži) (crmoln@microsoft.com).

  Možete da omogućite automatsko preusmeravanje obaveštenja putem e-pošte u verziji Exchange Server 2010 ili novijim verzijama. Takođe, možete da podesite automatsko preusmeravanje e-pošte u sledećim primenama:

 • Microsoft Exchange Server lokalna primena;

 • Office 365 – Exchange Online usluga.

 • Hibridna primena: Exchange Server lokalno i Office 365 pretplata uz Exchange Online

 • Primena putem e-pošte osim Exchange

  Ako ste dodati kao dodatni primalac i želite da zaustavite obaveštenja o prijemu e-pošte, obratite se Dynamics 365 administratoru. Ako niste sigurni ko je vaš Dynamics 365 administrator, pogledajte: Potražite Dynamics 365 administratora ili korisničku podršku.

  Da biste saznali više, preuzmite belu knjigu: Kreiranje pravila poštanskog sandučeta

Slanje obaveštenja e-poštom za više primalaca

Dynamics 365 administratori će podrazumevano primati obaveštenja o ispravkama. Možete da dodate druge korisnike koji će primati obaveštenja o ispravkama.

 1. Prijavite se u https://portal.office.com.

 2. Na Office 365 traci menija, kliknite na karticu Centri za administratore > Dynamics 365 > Instance.

 3. Odaberite instancu koja obuhvata obaveštenja koja želite da promenite.

 4. Kliknite na Obaveštenja.

  Dugme za obaveštenja u sistemu Dynamics 365

 5. Unesite e-adrese osoba koje treba da primaju obaveštenja o ispravkama za izabranu instancu i kliknite na Sačuvaj.

  Slanje obaveštenja putem e-pošte u sistemu Dynamics 365

Pogledajte i

Blog: Upravljanje obaveštenjima koja stižu e-poštom u sistemu Microsoft Dynamics CRM Online
Blog: Identifikovanje vaših Microsoft Dynamics CRM Online administratora