Zahtevi u sistemu Microsoft Dynamics 365 (na mreži)

Primenjuje se na: Dynamics 365 (na mreži), verzija 9.0

Microsoft Dynamics 365 (na mreži) obezbeđuje sledeće opcije za pristup Dynamics 365 podacima:

  • Veb pregledač. Ne morate da instalirate nikakav program da biste pokrenuli Dynamics 365 (na mreži) sa računara koji ima podržani Veb pregledač.

  • Microsoft Dynamics 365 za Outlook. Programski dodatak Outlook obezbeđuje kompletan skup Dynamics 365 mogućnosti odmah u okviru programa Office Outlook.

  • Dynamics 365 za telefone i Dynamics 365 za tablete. Lake aplikacije koje vam omogućavaju da pristupite Dynamics 365 podacima na skoro svakom veb-pregledaču preko tableta, pametnog telefona ili računara na kom nije instaliran Windows.

Zahtevi Veb pregledača

Koristite uobičajen Veb pregledač, kao što su Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome ili Apple Safari za pregledanje, dodavanje ili uređivanje informacija skladištenih u Dynamics 365 (na mreži) bazi podataka organizacije. Više informacija o podržanim veb pregledačima i hardverskim zahtevima pronađite u članku Zahtevi za veb aplikaciju za Microsoft Dynamics 365.

Zahtevi za mobilne uređaje

Korisnici mogu da rade u programu Dynamics 365 (na mreži) pomoću podržanog pregledača na mobilnom uređaju ili koristeći Dynamics 365 za telefone. Za više informacija o mobilnom iskustvu u sistemu Dynamics 365 (na mreži), pogledajte Podešavanje sistema Dynamics 365 za telefone i Dynamics 365 za tablete.

Microsoft Office zahtevi

Microsoft Dynamics 365 proširuje mogućnosti lokalnih verzija programa Microsoft Office ili Office 365 i integriše se sa programom Office Word i Office Excel. Više informacija o podržanim verzijama sistema Microsoft Office potražite u članku Podržane verzije sistema Office.

Za punu integraciju funkcija sistema Office 365 sa sistemima Microsoft Dynamics 365 (na mreži) i Dynamics 365 (lokalni), biće vam potreban Office 365 Enterprise E3 ili novija verzija. Pozivi i konferencije putem sistema Skype za posao PSTN zahtevaju korišćenje sistema Office 365 Enterprise E5. Drugi Office 365 planovi nisu podržani. Za informacije o licenciranju i cenama pogledajte:
- Dynamics 365 određivanje cena
- Vodič za licenciranje za Dynamics 365 Enterprise Edition

Pogledajte i

Prvi koraci u administraciji usluge Microsoft Dynamics 365 (na mreži)
Planiranje primene i administracije sistema Microsoft Dynamics 365 (na mreži)