Podešavanje integracije sa programom OneNote

Primenjuje se na: Dynamics 365 (na mreži), verzija 9.0
Applies to Dynamics 365 (online), version 8.x

Čuvajte svoja razmišljanja, ideje, planove i istraživanja na jednom mestu uz OneNote u programu Microsoft Dynamics 365.

Kada uključite OneNote integraciju u usluzi Microsoft Dynamics 365 (na mreži), možete da koristite OneNote za beleženje ili pregled beležaka klijenta from iz Dynamics 365 zapisa.

Možete da konfigurišete OneNote u usluzi Dynamics 365 (na mreži) dok koristite i SharePoint Online. Morate da imate pretplatu na Office 365 da biste mogli da koristite OneNote u usluzi Dynamics 365 (na mreži).

Korak 1: Uključivanje SharePoint integracije koja se zasniva na serveru

Da biste mogli da omogućite OneNote integraciju, morate da uključite SharePoint integraciju koja se zasniva na serveru.

Proverite da li imate bezbednosnu ulogu administratora sistema ili ekvivalentne dozvole u Microsoft Dynamics 365-u. Ili se uverite da imate privilegije čitanja i upisivanja za sve vrste zapisa koji mogu da se prilagođavaju.

Provera bezbednosne uloge

Korak 2: Uključivanje integracije sa programom OneNote

Kada je omogućena SharePoint integracija, OneNote integracija je navedena na listi Upravljanje dokumentima.

 1. Idite na stavku Podešavanja > Upravljanje dokumentima.

 2. Izaberite Integracija sa programom OneNote.

  Odaberite integraciju sa programom OneNote

 3. Pratite uputstva u čarobnjaku da biste uključili integraciju sa programom OneNote za izabrane entitete. Izaberite entitete kojima je potrebna cela beležnica po zapisu. Navedeni su samo entiteti koji su već omogućili upravljanje dokumentima. Izaberite Završi.

  Pratite uputstva u čarobnjaku

 4. Integraciju sa programom OneNote za entitet i iz obrasca za prilagođavanje, pod uslovom da je upravljanje dokumentima omogućeno za taj entitet.

  Izaberite integraciju sa programom OneNote za entitet

 5. OneNote beležnica se automatski kreira za zapis kada prvi put izaberete karticu OneNote u oblasti aktivnosti u usluzi Microsoft Dynamics 365 (na mreži). Nakon što se kreira namenska OneNote beležnica za taj Dynamics 365 zapis, moći ćete da je pregledate i odete do nje iz bilo kog Dynamics 365 klijenta.

Još informacija: Korišćenje programa OneNote u sistemu Dynamics 365 (na mreži)

Isključivanje integracije sa programom OneNote

 1. Idite na stavku Podešavanja > Upravljanje dokumentima.

 2. Izaberite Integracija sa programom OneNote.

  Odaberite integraciju sa programom OneNote

 3. U dijalogu Podešavanje integracije sa programom OneNote opozovite izbor polja za sve entitete, a zatim izaberite stavku Završi.

Takođe pogledajte

Korišćenje programa OneNote u sistemu Dynamics 365 (na mreži)
Najčešća pitanja o usluzi OneNote u sistemu Dynamics 365
Uključivanje SharePoint integracije koja se zasniva na serveru
Blog: OneNote u sistemu CRM