Podešavanje sistema Dynamics 365 (na mreži) tako da koristi Skype ili Skype za posao

Primenjuje se na: Dynamics 365 (na mreži), verzija 9.0

Kada koristite Skype za posao ili Microsoft Dynamics 365 (na mreži), vaša organizacija može da ima koristi od ovih mogućnosti:

 • Komunikacije u realnom vremenu sa klijentima, kolegama i članovima tima bez napuštanja programa Microsoft Dynamics 365. Dodirnite ili kliknite na broj telefona neke osobe da biste je pozvali.

 • Pratite sastanke kao aktivnosti u programu Microsoft Dynamics 365.

 • Pronađite informacije o prisutnosti za članove istog domena e-pošte na koji ste prijavljeni u programu Skype za posao.

  Pozovite kontakt koristeći Skype

Podešavanje funkcije Skype u sistemu Microsoft Dynamics 365 (na mreži)

 1. Proverite da li je prisutnost za razmenu hitnih poruka omogućena u sistemu Microsoft Dynamics 365. Idite na karticu Podešavanja > Administracija > Podešavanja sistema > Opšti podaci.

  Postavljanje opcije prisutnosti za razmenu hitnih poruka

 2. U odeljku Postavke sistema postavite dobavljača usluge telefonije na Skype za posao.

  Izaberite Skype ili Lync kao dobavljača

 3. Potražite Office 365 centar administracije i prijavite se koristeći akreditive Office 365 globalnog administratora.

 4. Na stranici Office 365 centar administracije dodirnite ili kliknite na Administrator > Skype za posao > organizacija.

 5. Odaberite karticu opšte. Pregledajte i podesite režim privatnosti za prisutnost.

  Napomena

  Informacije o prisutnosti se prikazuju za članove istog domena e-pošte na koji ste prijavljeni u programu Skype za posao. Na primer, ako ste prijavljeni pomoću adrese someone@contoso.com, videćete prisutnost drugih @contoso.com korisnika.

  Dajte uputstva korisnicima da dodaju sledeće pouzdane lokacije u pregledač:

 6. Odaberite karticu spoljne komunikacije. Pregledajte i podesite podešavanja za spoljni pristup i vezu za razmenu hitnih poruka.

  Podešavanja spoljne komunikacije u Lync centru administracije

Praćenje Skype-a

Pošto ste podesili Skype, Skype pozivi se prate kao aktivnosti.

Lync pozivi koji su praćeni kao aktivnosti

Pogledajte i

Skype za posao i Skype integracija sa sistemom Microsoft Dynamics 365
Pomoć za Skype za posao