Prijavite se na uslugu Customer Engagement i Office 365 aplikacije

Primenjuje se na: Dynamics 365 (na mreži), verzija 9.0

Postoji više načina da se prijavite i pristupite vašim Dynamics i Office 365 aplikacijama. Možete se prijaviti koristeći Office 365 centar administracije ili se prijaviti direktno. Za Ispravka za Dynamics 365 (na mreži) za decembar 2016., predstavljamo vam Office 365 matične stranice na koje se možete prijaviti direktno.

Savet

Administratori: Podelite ovu informaciju sa vašim krajnjim korisnicima.

Možete da rešavate probleme sa prijavljivanjem na Dynamics 365 pomoću pomoćnika za podršku i oporavak za Office 365. Više informacija potražite na blogu Novi dijagnostički scenario za veb prijavljivanja.

Prijavite se na https://portal.office.com

Za administratore i krajnje korisnike, kada se prijavite na https://portal.office.com, otići ćete na početnu stranicu Office 365. Pločice koje se pojavljuju na početnoj stranici zavise od licence koju imate. Na primer, ako imate licencu za Office 365 i Dynamics 365 (na mreži), videćete pločice za Microsoft Office aplikacije, kao što su Word, OneDrive i SharePoint, kao i pločicu zaDynamics 365.

Stranica dobrodošlice za Office 365

Kliknite na Dynamics 365 pločicu da odete na početnu stranicu Dynamics 365. Pogledajte Za administratore i krajnje korisnike: Predstavljanje Dynamics 365 matične stranice.

Ako ste Dynamics 365 administrator sistema, videćete pločicu Administrator. Kliknite na ovu pločicu da dođete do Office 365 centar administracije, gde možete da vidite ispravnost vaše usluge, da upravljate korisnicima, da upravljate licencama i više za sve usluge na mreži povezane sa vašim nalogom.

Pločica za administraciju na početnoj stranici Office 365

Odatle, možete da odete na Dynamics 365 centar administracije. Kliknite na Centri administracije > Dynamics 365.

Opcija za Dynamics 365 u padajućoj listi „Administrativni centar“

Za druge načini pristupa usluzi Dynamics i Office 365 aplikacijama, pogledajte Brzo se krećite pomoću Office 365 programa za pokretanje aplikacije i Dynamics 365 matične stranice.

Direktno prijavljivanje na Dynamics 365 centar administracije

Neke uloge Dynamics 365 administratora ili Office 365 administratora možda ne mogu da pristupe usluzi Dynamics 365 centar administracije nakon prijavljivanja u https://portal.office.com. Koristite sledeće korake da odete direktno u Dynamics 365 centar administracije i upravljate svojom instancom sistema Dynamics 365 (na mreži).

 1. Idite na https://port.<region>.dynamics.com/G/instances/InstancePicker.aspx

  Zamenite <region> with sa identifikatorom regiona ili koristite jednu od veza u nastavku.

  Identifikator za region URL
  crm za Severnu Ameriku (NAM) https://port.crm.dynamics.com/G/instances/InstancePicker.aspx
  crm2 za Južnu Ameriku (LATAM/SAM) https://port.crm2.dynamics.com/G/instances/InstancePicker.aspx
  crm3 za Kanadu (CAN) https://port.crm3.dynamics.com/G/instances/InstancePicker.aspx
  crm4 za Evropu, Bliski istok, Afriku (EMEA) https://port.crm4.dynamics.com/G/instances/InstancePicker.aspx
  crm5 za Aziju-Pacifik (APAC) https://port.crm5.dynamics.com/G/instances/InstancePicker.aspx
  crm6 za Okeaniju (OCE) https://port.crm6.dynamics.com/G/instances/InstancePicker.aspx
  crm7 za Japan (JPN) https://port.crm7.dynamics.com/G/instances/InstancePicker.aspx
  crm8 za Indiju (IND) https://port.crm8.dynamics.com/G/instances/InstancePicker.aspx
  crm11 za Ujedinjeno Kraljevstvo (UK) https://port.crm11.dynamics.com/G/instances/InstancePicker.aspx

  Za Nemačku (DEU), koristite sledeće: https://port.crm.microsoftdynamics.de/g/instances.instancepicker.aspx.

 2. Prijavite se pomoću vaših Dynamics 365 (na mreži) akreditiva administratora.

Direktno prijavljivanje na Dynamics 365 matičnu stranicu

Imamo novu Dynamics 365 matičnu stranicu koju možete da koristite da biste upravljali i otvorili Dynamics 365 aplikacije. Možete se prijaviti na ovu stranicu direktno pomoću vaših Office 365 (ili aktivnog direktorijuma) akreditiva sa ovom URL adresom: https://home.dynamics.com

Za informacije o Dynamics 365 matičnoj stranici, pogledajte: Za administratore i krajnje korisnike: Predstavljanje Dynamics 365 matične stranice.

Direktno prijavljivanje u Dynamics 365 (na mreži)

Da biste se direktno upisali u Dynamics 365 (na mreži) uslugu, koristite:

https://<organizacija>.crm.dynamics.com

Napomena

Za druge regione, zamenite .crm sa:

 • .crm2 za Južnu Ameriku (LATAM/SAM)
 • .crm3 za Kanadu (CAN)
 • .crm4 za Evropu, Bliski istok, Afriku (EMEA)
 • .crm5 za Aziju-Pacifik (APAC)
 • .crm6 za Okeaniju (OCE)
 • .crm7 za Japan (JPN)
 • .crm8 za Indiju (IND)
 • .crm9 za Vladu Sjedinjenih Američkih Država
 • .crm11 za Ujedinjeno Kraljevstvo (UK)

Za Nemačku (DEU), koristite sledeće: https://<organizacija>.crm.microsoftdynamics.de.

Vaše korisničko ime zavisi od toga da li organizacija koristi standardni Office 365 domen (na primer, username@contoso.onmicrosoft.com) ili imate prilagođeni domen (na primer, username@contoso.com).

Dynamics 365 administratori mogu da navedu URL i informacije za upisivanje.

Direktno prijavljivanje na Social Engagement

Da biste se direktno upisali u Microsoft Social Engagement uslugu, koristite:

https://listening.microsoft.com/app/<appID>

Ova URL adresa, koja obuhvata appID, je poslata Dynamics 365 administratoru kao pozivnica putem e-pošte.

Vaše korisničko ime zavisi od toga da li organizacija koristi standardni Office 365 domen (na primer, username@contoso.onmicrosoft.com) ili imate prilagođeni domen (na primer, username@contoso.com).

Dynamics 365 administratori mogu da navedu URL i informacije za upisivanje.

Pogledajte i

Brzo se krećite pomoću Office 365 programa za pokretanje aplikacije i Dynamics 365 matične stranice
Važne informacije za CRM Online klijente
Prebacite se iz sistema Dynamics CRM Online u Dynamics 365 (na mreži)
Rešavanje problema sa upisivanjem