Šta je korisnički ID Office 365 i zašto je korisnicima on potreban?

Primenjuje se na: Dynamics 365 (na mreži), verzija 9.0
Applies to Dynamics 365 (online), version 8.x

Svaki korisnik se prijavljuje u Microsoft Dynamics 365 (na mreži) koristeći Office 365 korisnički ID (tačnije, Azure Active Directory korisnički ID – pogledajte napomenu kasnije u ovoj temi). Pristup usluzi Dynamics 365 (na mreži) se kontroliše putem Office 365 korisničkog ID-a.

ID korisnika je u ovom formatu: username@yourcompany.onmicrosoft.com. Imajte u vidu da iako liči na e-adresu, ovo je ID za prijavljivanje, a ne e-adresa. Može da se koristi kao e-adresa, ali samo ako imate pretplatu za Office 365 u usluzi Exchange Online.

Mnoge kompanije žele da koriste ime sopstvenog domena kao što je contoso.com, umesto onmicrosoft.com za korisničke naloge. Možete da konfigurišete Office 365 da koristi vaše ime domena, tako da vaši Dynamics 365 korisnici mogu da se prijave pomoću formata kao što je username@yourcompany.com umesto username@yourcompany.onmicrosoft.com. Još informacija: Provera domena u sistemu Office 365

Da biste upravljali ID-ovima korisnika u sistemu Office 365, prijavite se u Office 365 centar administracije (https://portal.office.com). Ovde možete da obavite sve administrativne zadatke kao što je kreiranje korisnika, dodeljivanje licenci i održavanje lozinki.

ID korisnika usluge Office 365 i Dynamics 365 (na mreži)

Napomena

Dynamics 365 (na mreži) koristi Azure Active Directory kao dobavljača identiteta. Usluzi Dynamics 365 (na mreži) pristupate putem Azure Active Directory korisničkog ID-a koji se kreira i kojim se upravlja u delu Office 365 centar administracije. Da bismo to pojednostavili, u ovoj dokumentaciji ćemo Azure Active Directory korisnički ID nazivati Office 365 korisničkim ID-om.

Ako vaše preduzeće koristi lokalnu uslugu Active Directory za utvrđivanje identiteta korisnika, na raspolaganju su vam opcije koje mogu da pojednostave upravljanje korisnicima, poput pružanja iskustva jedinstvenog prijavljivanja za korisnike. Još informacija: Upravljanje sinhronizacijom korisničkih naloga

Pogledajte i

Koji je moj korisnički ID i zašto mi je potreban za Office 365?
Koristite Office 365 administrativni centar za upravljanje Dynamics 365 (na mreži) pretplatom
Kreirajte korisnike i dodeljujte bezbednosne uloge