Tilldela ägare av företagsprogram

Som ägare till ett företagsprogram i Azure Active Directory (Azure AD) kan en användare hantera den organisationsspecifika konfigurationen av den, till exempel enkel inloggning, etablering och användartilldelningar. En ägare kan också lägga till eller ta bort andra ägare. Till skillnad från globala administratörer kan ägare endast hantera de företagsprogram som de äger. I den här artikeln får du lära dig hur du tilldelar en ägare av ett program.

Tilldela en ägare

Så här tilldelar du en ägare till ett företagsprogram:

  1. Logga in på din Azure AD-organisation med ett konto som är berättigat till rollen Programadministratör eller Molnprogramadministratör för organisationen.
  2. Välj Företagsprogram och välj sedan det program som du vill lägga till en ägare i.
  3. Välj Ägare och välj sedan Lägg till för att hämta en lista över användarkonton som du kan välja en ägare från.
  4. Sök efter och välj det användarkonto som du vill ska vara ägare till programmet.
  5. Klicka på Välj för att lägga till det användarkonto som du valde som ägare till programmet.

Anteckning

Om användarinställningen Begränsa åtkomsten till Azure AD-administrationsportalen är inställd Yespå kan användare som inte är administratörer inte använda Azure-portalen för att hantera de program som de äger. Mer information om vilka åtgärder som kan utföras på ägda företagsprogram finns i Ägda företagsprogram.

Nästa steg