Ta bort användaråtkomst till program

Den här artikeln innehåller flera scenarier för att ta bort användaråtkomst till program i Azure Active Directory (Azure AD).

Scenarier

Ta bort en viss användares eller grupps tilldelning till ett program

Om du vill ta bort en användar- eller grupptilldelning till ett program följer du anvisningarna i Ta bort en användare eller grupptilldelning från en företagsapp i Azure AD.

Inaktivera all användaråtkomst till ett program

Om du vill inaktivera alla användarinloggningar till ett program följer du anvisningarna i Inaktivera användarinloggningar för en företagsapp i Azure AD.

Ta bort ett program helt och hållet

Om du vill ta bort ett program från din Azure AD-klientorganisation följer du riktlinjerna i snabbstartsserien om programhantering.

Om du vill inaktivera alla framtida åtgärder för användarmedgivande i ett program följer du anvisningarna i Konfigurera hur slutanvändarna godkänner program.

Nästa steg

Hantera åtkomst till appar