Visual Basic språkspecifikation

Visual Basic Language Specification är den auktoritativa källan för svar på alla frågor om Visual Basic grammatik och syntax. Den innehåller detaljerad information om språket, inklusive många punkter som inte beskrivs i Visual Basic referensdokumentation.

Specifikationen är tillgänglig i Microsoft Download Center.

Den här webbplatsen innehåller Visual Basic 11-specifikationen. Den är byggd från Markdown-filerna som finns i dotnet/vblang-GitHub-lagringsplatsen.

Problem med specifikationen bör skapas på dotnet/vblang-lagringsplatsen . Eller om du är intresserad av att åtgärda eventuella fel som du hittar kan du skicka en Pull-begäran till samma lagringsplats.

Se även