Behörigheter för gemensamma mappar för Exchange Server

Den här artikeln beskriver de behörigheter som kan beviljas till en gemensam mapp i Microsoft Exchange Server.

Klientbehörigheter

Många behörigheter kan beviljas till en gemensam mapp. I följande lista beskrivs klientbehörigheter:

  • ReadItems – Användaren kan läsa objekt i den angivna gemensamma mappen.
  • CreateItems – Användaren kan skapa objekt i den angivna gemensamma mappen och skicka e-postmeddelanden till den gemensamma mappen om den är e-postaktiverad.
  • EditOwnedItems – Användaren kan redigera de objekt som användaren äger i den angivna gemensamma mappen.
  • DeleteOwnedItems – Användaren kan ta bort objekt som användaren äger i den angivna gemensamma mappen.
  • EditAllItems – Användaren kan redigera alla objekt i den angivna gemensamma mappen.
  • DeleteAllItems – Användaren kan ta bort alla objekt i den angivna gemensamma mappen.
  • CreateSubfolders – Användaren kan skapa undermappar i den angivna gemensamma mappen.
  • FolderOwner – Användaren är ägare till den angivna gemensamma mappen. Användaren kan visa och flytta den gemensamma mappen, skapa undermappar och ange behörigheter för mappen. Användaren kan inte läsa, redigera, ta bort eller skapa objekt.
  • FolderContact – användaren är kontakten för den angivna gemensamma mappen.
  • FolderVisible – Användaren kan visa den angivna gemensamma mappen men kan inte läsa eller redigera objekt i mappen.

Roller för gemensamma mappar med behörigheter

I följande tabell visas de fördefinierade rollerna för gemensamma mappar och de behörigheter som ingår i varje roll. Tabellrubrikerna återspeglar de behörigheter som beskrevs tidigare i den här artikeln.

Roll Skapa objekt Läsa objekt Skapa undermappar Mappägare Mappkontakt Mapp synlig Redigera OwnedItems Redigera AllItems Ta bort OwnedItems Ta bort AllItems
Inga X
Ägare X X X X X X X X X X
PublishingEditor X X X X X X X X
Editor X X X X X X X
PublishingAuthor X X X X X X X
Författare X X X X X
Icke-redigeringAuthor X X X
Granskare X X
Bidragsgivare X X