Microsoft 365-rapporter i administrationscentret – SharePoint-aktivitet

Som Microsoft 365-administratör visar instrumentpanelen Rapporter aktivitetsöversikten för olika produkter i din organisation. Där kan du öka detaljnivån för att få bättre inblick i de aktiviteter som är specifika för varje produkt. Kolla in aktivitetsrapporterna i Administrationscenter för Microsoft 365.

Du kan till exempel få information om aktiviteten för varje användare som har en licens för att använda SharePoint genom att titta på deras interaktion med filer. Genom att titta på hur många filer som delas kan du även få hjälp med att förstå samarbetsnivån.

Hur gör jag för att komma till SharePoint-aktivitetsrapporten?

  1. I administrationscentret går du till sidan Rapporter > Användning.
  2. På instrumentpanelens startsida klickar du på knappen Visa mer på SharePoint-kortet.

Tolka SharePoint-aktivitetsrapporten

Du kan visa aktiviteterna i SharePoint-rapporten genom att välja fliken Aktivitet .
Microsoft 365-rapporter – Aktivitetsrapport för Microsoft SharePoint.

Välj Välj kolumner för att lägga till eller ta bort kolumner från rapporten.

SharePoint-aktivitetsrapport – välj kolumner.

Du kan också exportera rapportdata till en Excel-.csv-fil genom att välja länken Exportera . Då exporteras data för alla användare och du kan göra enkel sortering och filtrering för vidare analys.

SharePoint-aktivitetsrapporten kan visas för trender under de senaste 7 dagarna, 30 dagarna, 90 dagarna eller 180 dagarna. Men om du väljer en viss dag i rapporten visar tabellen data i upp till 28 dagar från det aktuella datumet (inte det datum då rapporten genererades).

Objekt Beskrivning
Metriska Definition
Användarnamn
E-postadressen till den användare som utförde aktiviteten på SharePoint-webbplatsen.
Senaste aktivitetsdatum (UTC)
Det senaste datumet då en filaktivitet utfördes eller en sida besöktes för det valda datumintervallet. Om du vill se aktivitet som inträffat på ett visst datum markerar du datumet direkt i diagrammet.
Filer som visas eller redigeras
Antalet filer som användaren laddade upp, laddade ned, ändrade eller visade.
Filer synkroniserade
Antalet filer som har synkroniserats från en användares lokala enhet till SharePoint-webbplatsen.
Filer som delas internt
Antalet filer som har delats med användare inom organisationen eller med användare i grupper (som kan inkludera externa användare).
Filer som delas externt
Antalet filer som har delats med användare utanför organisationen.
Besökta sidor
Användarens besök på unika sidor.
Borttagen
Detta anger att användarens licens har tagits bort.
OBSERVERA: Aktivitet för en borttagen användare visas fortfarande i rapporten så länge han eller hon har licensierats någon gång under den valda tidsperioden. I kolumnen Borttagen får du information om att användaren inte längre är aktiv, men att han eller hon har bidragit till data i rapporten.
Borttaget datum
Det datum då användarens licens togs bort.
Tilldelad produkt
De Microsoft 365-produkter som är licensierade till användaren.