Microsoft 365-rapporter i administrationscentret – Aktivitetsrapport för Yammer-grupper

Instrumentpanelen Microsoft 365-rapporter visar aktivitetsöversikten över produkterna i din organisation. Här kan du gå in på detaljnivå i rapporter för enskilda produkter för att få bättre insikter om aktiviteterna inom varje produkt. Ta en titt på översiktsavsnittet för Rapporter. I rapporten Aktivitet i Yammer-grupper får du inblick i aktiviteten i Yammer-grupperna i organisationen och du kan se hur många Yammer-grupper som används.

Hur gör jag för att komma till aktivitetsrapporten för Yammer-grupper?

  1. I administrationscentret går du till Rapporter och väljer sedan Användning.
  2. På instrumentpanelens startsida klickar du på knappen Visa mer på Yammer-kortet.

Tolka rapporten Aktivitet i Yammer-grupper

Du kan visa gruppaktiviteterna i Yammer-rapporten genom att välja aktivitetsfliken Grupper .

Microsoft 365-rapporter – Aktivitetsrapport för Microsoft Yammer-grupper.

Välj Välj kolumner för att lägga till eller ta bort kolumner från rapporten.

Aktivitetsrapport för Yammer-grupper – välj kolumner.

Du kan också exportera rapportdata till en Excel-.csv-fil genom att välja länken Exportera . Då exporteras data för alla användare och du kan göra enkel sortering och filtrering för vidare analys.

I rapporten Aktivitet i Yammer-grupper kan du se trender under de senaste 7, 30, 90 eller 180 dagarna. Men om du väljer en viss dag i rapporten visar tabellen data i upp till 28 dagar från det aktuella datumet (inte det datum då rapporten genererades).

Objekt Beskrivning
Metriska Definition
Gruppnamn Namnet på gruppen.
Gruppadministratör Namnet på gruppadministratören eller ägaren.
Borttagen Antalet borttagna Yammer-grupper. Om gruppen tagits bort, men uppvisade aktivitet under rapporteringsperioden visas det i tabellen om här flaggan är satt till sant.
Typ Typ av grupp, offentlig eller privat.
Ansluten till Office 365 Anger om Yammer-gruppen också är en Microsoft 365-grupp.
Senaste aktivitetsdatum (UTC) Det senaste datumet då ett meddelande lästes, publicerades eller gillades av gruppen.
Medlemmar Antalet medlemmar i gruppen.
Postat Antalet meddelanden som publicerats i Yammer-gruppen under rapportperioden.
Läsa Antalet konversationer som lästs i Yammer-gruppen under rapporteringsperioden.
Gillade Antalet meddelanden som gillas i Yammer-gruppen under rapportperioden.
Nätverksnamn Det fullständiga namnet på nätverket som gruppen tillhör.