Microsoft 365-applikationer för affärsverksamhetSet up Microsoft 365 Apps for business

Lägga till användare och tilldela licenserAdd users and assign licenses

Du kan lägga till användare i guiden eller så kan du lägga till användare senare i administratörscentret.You can add users in the wizard, but you can also add users later in the admin center.

  1. Gå till administrationscentret på https://admin.microsoft.com.Go to the admin center at https://admin.microsoft.com.
  1. Gå till administrationscentret på https://portal.office.de.Go to the admin center at https://portal.office.de.
  1. Gå till administrationscentret på https://portal.partner.microsoftonline.cn.Go to the admin center at https://portal.partner.microsoftonline.cn.
  1. Starta guiden genom att välja Gå till inställningar.Choose Go to setup to start the wizard.

  2. På den första sidan får du möjlighet att installera Office-appar på datorn. Du kan också göra det senare.On the first page you will get the option to install Office apps on your computer. You can also do this later.

  3. På nästa sida kan du lägga till användare och de tilldelas automatiskt licensen Microsoft-applikationer för affärsverksamhet.On the next page you can add users and they will automatically get assigned the Microsoft Apps for business license. Efter att ha lagt till användarna får du också möjlighet att dela autentiseringsuppgifter med de nya användarna som du har lagt till.After you've added the users, you'll also get an option to share credentials with the new users you added. Du kan välja att skriva ut, e-posta eller ladda ned.You can choose to print them out, email them, or download them.

När registreringsprocessen är klar dirigeras du till administrationscentret, där du kan lägga till användare och tilldela licenser.When the sign-up process is complete, you'll be directed to the admin center, where you can add users, and assign licenses.

Installera OfficeInstall Office

När du har skapat konton för de andra i företaget kan du och övriga gruppmedlemmar installera den fullständiga skrivbordsversionen av Office (Word, Excel, Outlook osv.). Varje enskild användare kan installera Office på upp till fem PC- eller Mac-datorer.Once you've created accounts for other people in your business, you and your team members will be able to install the full desktop version of Office (Word, Excel, Outlook, etc.). Each person can install Office on up to 5 PCs or Macs.

Om du använder Office 365 Germany går du till https://portal.office.de/OLS/MySoftware.aspx.If you're using Office 365 Germany, go to https://portal.office.de/OLS/MySoftware.aspx.

Om du använder Office 365 med 21Vianet går du till https://portal.partner.microsoftonline.cn/OLS/MySoftware.aspx.If you're using Office 365 operated by 21Vianet, go to https://portal.partner.microsoftonline.cn/OLS/MySoftware.aspx.

  1. Logga in med ditt arbets- eller skolkonto.Sign in with your work or school account.

  2. Välj Installera.Select Install.

Behöver du mer detaljerade anvisningar eller vill du installera 64-bitarsversionen av Office? Se Steg för steg-instruktioner för installation.Need more detailed steps or want to install the 64-bit version of Office? See Step-by-step installation instructions.

Konfigurera mobilSet up mobile

Installera Office på din mobila enhet och konfigurera Outlook så att det fungerar med den nya Microsoft-postlådan.Install Office on your mobile device, and set up Outlook to work with your new Microsoft mailbox. Alla i gruppen måste utföra det här steget.Everyone on your team will need to do this step. Varje användare kan även installera Office-mobilapparna på upp till fem telefoner och fem surfplattor. Each person can install the Office mobile apps on up to 5 phones and 5 tablets.

Få anvisningar för din enhet: Android | iOS | Windows PhoneGet the steps for your device: Android | iOS | Windows Phone

Lagra filer onlineStore files online

I Microsoft är det enkelt att lagra filer online. Mer information om vilka lagringsplatser som passar bäst för ditt företag finns i Här kan du lagra filer i Office 365.Microsoft makes online file storage easy. To learn which storage locations are best for your business, see Where you can store files in Office 365.

Alla får automatiskt en OneDrive-lagringsplats i molnet när du skapar Microsoft-konton åt dem. Med OneDrive får du tillgång till filerna från alla dina datorer, telefoner och surfplattor. Everyone gets a OneDrive cloud storage location automatically when you create Microsoft accounts for them. With OneDrive, you can access files across your computers, phones, and tablets.

  1. Öppna OneDrive i Utforskaren på datorn.On your computer, use File Explorer to open OneDrive. Eller, från Office 365 kan du öppna OneDrive från appfönstret.Or, from Office 365, open OneDrive from the app launcher.

  2. Visa och ladda upp personliga filer eller dela dokument och mappar genom att välja Dela och bjud sedan in andra att läsa dokumenten eller skicka dem en länk.View and upload personal files, or share documents or folders by selecting Share and then either inviting others to view the documents or sending them a link. Mer information om detta finns i Dela filer och mappar i OneDrive.To learn more, see Share OneDrive files and folders.

Se mer på Ladda upp filer till ett bibliotek.More at Upload files to a library.

Kom igång med att använda OfficeGet started using Office

Ta en rundtur i Microsoft 365 och se hur du använder Office-mobilapparna. Se Kom igång.To take a tour of Microsoft 365 and learn how to use all the Office mobile apps, see Get started.

Lägga till en egen domänAdd a custom domain

Under registreringen väljer du en .onmicrosoft-domän.During the sign-up you chose an .onmicrosoft domain. Du kan också lägga till en egen domän, t. ex. contoso.com, till ditt konto för att anpassa e-postmeddelandena.You can also add a custom domain, like contoso.com, to your account to personalize the emails. Mer information finns i Lägga till en domän.For more information, see add a domain.