Konfigurera Microsoft 365 för företagSet up Microsoft 365 for business

Se följande länkar för att få igång din verksamhet eller ideella förening med Microsoft 365 Business Standard, Microsoft 365 Business Basic, Microsoft 365-applikationer för affärsverksamhet eller Office 365 Education.See the following links to get your business or nonprofit up and running with Microsoft 365 Business Standard, Microsoft 365 Business Basic, Microsoft 365 Apps for business, or Office 365 Education.

Inte ett företag? Se Konfiguration för Microsoft 365 Family eller Microsoft 365 Personal.Not a business? See Set up for Microsoft 365 Family or Microsoft 365 Personal.

Kom igång (länksida)Get started (link page)
Så registrerar du dig – hjälp för administratör (video)How to sign up - Admin Help (video)
Prova eller köp en prenumeration för Microsoft 365 för företag (artikel)Try or buy a Microsoft 365 for business subscription (article)