Microsoft 365-utbildning för småföretag

Lär dig att konfigurera och hantera Microsoft 365 för ditt företag.

Komma igång

Planera flytten till Microsoft 365 för företag.

Konfigurera Microsoft 365 för företag

Lägga till en domän, lägga till användare, konfigurera säkerhetsprinciper...

Konfigurera datorer

Installera Office, konfigurera e-post, migrera filer...

Konfigurera mobila enheter

Installera Office på mobila enheter.

Samarbeta med andra

Arbeta med anställda och kunder i Teams.

Lagra och dela filer

Lagra filer säkert och komma åt dem var som helst.

Konfigurera Business Voice

Konfigurera telefontjänst och konferenser.

Konfigurera företagsappar

Konfigurera och lära dig mer om Bookings, Lists, Tasks...

Hantera din prenumeration

Hantera användare, återställa lösenord, visa din faktura...

Hantera dina enheter

Konfigurera principer för personliga enheter och arbetsenheter.

Skydda ditt företag

Konfigurera säkerhets- och efterlevnadsfunktioner.

Få support

Få hjälp med Microsoft 365 för företag.

Mer information

Läs mer om Office

Lär dig hur du använder Word, Excel, PowerPoint och andra Office program.

Skaffa utbildning för ITPros

Slutför utbildningsvägar för mellanstora och stora företag.

Hitta fler administratörsresurser

Gå till Administrationscenter för Microsoft 365 hjälpwebbplats.