Du kan bara importera lösningar med en paketversion av 9.0 eller tidigare till det här organisationsfelet i Microsoft Dynamics 365

Den här artikeln innehåller en lösning på ett fel som uppstår när du försöker importera en lösning i Microsoft Dynamics 365.

Gäller för:   Microsoft Dynamics 365
Ursprungligt KB-nummer:   4462712

Symptom

När du försöker importera en lösning i Dynamics 365 får du följande felmeddelande:

"Du kan bara importera lösningar med en paketversion av 9.0 eller tidigare till den här organisationen. Du kan inte heller importera några lösningar till den här organisationen som har exporterats från Microsoft Dynamics 365 2011 eller tidigare.
Felkod 80048068"

Orsak

Orsak 1

Det här meddelandet kan uppstå om du försöker importera en lösning från en nyare version av Dynamics 365. Till exempel: Om du har skapat en lösning i Dynamics 365 9.0 och försöker importera den till en Dynamics 365-organisation som har version 8.2. Det här felet inträffar också om lösningen exporterades från en version 9.1-organisation och du försöker importera den till en organisation som har version 9.0.

Orsak 2

Det här meddelandet inträffar även om du försöker importera en lösning som är från Dynamics 365 2011 (5.0) eller tidigare. Om du öppnar solution.xml-filen i zip-filen med lösningen och ser versionsinformationen överst är 5.0, är det orsaken till felet.

Lösning

Det finns inte något sätt som stöds för att importera en lösning från en högre version av Dynamics 365 till en organisation som har en lägre version. Det finns heller inte något sätt som stöds för att importera en lösning från version 2011 (5.x) till en Dynamics 365-organisation som har version 9.x eller senare.