Get-AksHciRegistration

Synopsis

Hämta registreringsinformation för Azure Kubernetes Service i Azure Stack HCI- och Windows Server-distributionen.

Syntax

Get-AksHciRegistration

Get-AksHciRegistration

Description

Hämta registreringsinformation för Azure Kubernetes Service i Azure Stack HCI- och Windows Server-distributionen.

Exempel

Exempel

Get-AksHciRegistration

Nästa steg

AksHci PowerShell-referens