Uppdatera autentiseringsuppgifter för den integrerade Dell Remote Access Controller – Modular Data Center (MDC)

I det här avsnittet beskrivs hur du ändrar användarautentiseringsuppgifterna för den integrerade Dell Remote Access Controller (iDRAC).

Förutsättningar

Innan du kör proceduren:

  • Använd Fjärrskrivbord för att ansluta till den virtuella MGMT-datorn.
  • Kontrollera att du har de nya autentiseringsuppgifterna för kontot eller kontona.

Uppdatera iDRAC-autentiseringsuppgifterna

Så här uppdaterar du iDRAC-autentiseringsuppgifterna för alla PowerEdge-servrar (HLH och skalningsenhetsnoder) i miljön:

  1. Logga in på https:// <i en webbläsare iDRAC_IP>.

  2. Gå till iDRAC-inställningar>Användare.

  3. Välj en användare att ändra och klicka sedan på Redigera.

  4. I fönstret Redigera användare anger du det nya lösenordet i rutorna Lösenord och Bekräfta lösenord .

    Screenshot of the Edit User window showing the User Configuration tab. The password and confirm password fields are circled. Save is selected.

  5. Klicka på Spara och sedan på OK.

Nästa steg

Rotera hemligheter i Azure Stack Hub