Erbjuda en nätverkslösning i Azure Stack Hub med Fortinet FortiGate

Du kan lägga till FortiGate Next-Generation Firewall (NGFW) på Azure Stack Hub Marketplace. Med FortiGate kan användarna skapa nätverkslösningar som ett virtuellt privat nätverk (VPN) till Azure Stack Hub och VNET-peering. En virtuell nätverksinstallation (NVA) styr flödet av nätverkstrafik från ett perimeternätverk till andra nätverk eller undernät.

Ladda ned nödvändiga Azure Stack Hub Marketplace-objekt

 1. Öppna administratörsportalen för Azure Stack Hub.

 2. Välj Marketplace-hantering och välj Lägg till från Azure.

 3. Skriv Forti i sökrutan och dubbelklicka på > Välj Ladda ned för att hämta de senaste tillgängliga versionerna av följande objekt:

  • Fortinet FortiGate-VM för Azure BYOL
  • FortiGate NGFW – distribution av enskild virtuell dator (BYOL)

  Screenshot that shows the available downloaded items.

 4. Vänta tills dina Marketplace-objekt har statusen Nedladdad. Det kan ta flera minuter att ladda ned objekten.

  Azure Stack Hub FortiGate Fortinet

Nästa steg