Get-AzureStackSupportConfiguration

Sammanfattning

Hämtar konfigurations inställningar för tjänst.

Syntax

Get-AzureStackSupportConfiguration [-IncludeRegistrationObjectId] [-AsJob]

Beskrivning

Konfigurations inställningar för support tjänsten.

Exempel

Exempel 1

I exemplet nedan hämtas registrerings information om stämpel var registrerad eller annars null.

PS  C:\> Get-AzureStackSupportConfiguration

Parametrar

-IncludeRegistrationObjectId

Valfritt. Kräver Internet anslutning. Hämtar ID för registrerings identitet objekt.

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: False
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

– AsJob

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Kommentarer

Kräver stöd för virtuell dator för att vara ansluten till Internet.

Nästa steg

Information om hur du kommer åt och använder den privilegierade slut punkten finns i använda den privilegierade slut punkten i Azure Stack Hub.