New-AzureBridgeServicePrincipalNew-AzureBridgeServicePrincipal

SammanfattningSynopsis

Skapar ett nytt huvud namn för tjänsten i Azure Active Directory (Azure AD).Creates a new service principal in Azure Active Directory (Azure AD).

SyntaxSyntax

New-AzureBridgeServicePrincipal [[-TenantId] <Object>] [[-AzureEnvironment] <Object>]
 [[-TimeoutInSeconds] <Object>] [[-RefreshToken] <Object>] [-AsJob]

ParametrarParameters

– AzureEnvironment-AzureEnvironment

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: 1
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-TenantId-TenantId

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: 2
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-RefreshToken-RefreshToken

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: 3
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

– TimeoutInSeconds-TimeoutInSeconds

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: 4
Default value: 420
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

– AsJob-AsJob

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Nästa stegNext steps

Information om hur du kommer åt och använder den privilegierade slut punkten finns i använda den privilegierade slut punkten i Azure Stack Hub.For information on how to access and use the privileged endpoint, see Use the privileged endpoint in Azure Stack Hub.