New-AzureStackActivation

Sammanfattning

Aktivera Azure Stack hubb.

Syntax

New-AzureStackActivation [[-TimeoutInSeconds] <Object>] [[-ActivationKey] <Object>] [-AsJob]

Parametrar

-ActivationKey

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: 1
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

– TimeoutInSeconds

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: 2
Default value: 1000
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

– AsJob

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Nästa steg

Information om hur du kommer åt och använder den privilegierade slut punkten finns i använda den privilegierade slut punkten i Azure Stack Hub.