New-RegistrationTokenNew-RegistrationToken

SammanfattningSynopsis

Skapar en ny Registration-token.Creates a new registration token.

SyntaxSyntax

New-RegistrationToken [[-MsAssetTag] <Object>] [[-AgreementNumber] <Object>] [[-BillingModel] <Object>]
 [-UsageReportingEnabled] [-MarketplaceSyndicationEnabled] [-AsJob]

ParametrarParameters

-BillingModel-BillingModel

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: 1
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-MarketplaceSyndicationEnabled-MarketplaceSyndicationEnabled

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: False
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-UsageReportingEnabled-UsageReportingEnabled

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: False
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-AgreementNumber-AgreementNumber

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: 2
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-MsAssetTag-MsAssetTag

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: 3
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

– AsJob-AsJob

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Nästa stegNext steps

Information om hur du kommer åt och använder den privilegierade slut punkten finns i använda den privilegierade slut punkten i Azure Stack Hub.For information on how to access and use the privileged endpoint, see Use the privileged endpoint in Azure Stack Hub.