Remove-GraphApplicationRemove-GraphApplication

SammanfattningSynopsis

Remove-GraphApplication är en wrapper-funktion som anropar AD FS Graph-cmdletar på AD FS.Remove-GraphApplication is a wrapper function to call AD FS Graph cmdlets on AD FS.

SyntaxSyntax

Remove-GraphApplication [[-ApplicationIdentifier] <Object>] [-AsJob]

BeskrivningDescription

Anropar Remove-GraphApplicationGroup på AD FS för att ta bort det angivna programmet på AD FS datorn.Invokes the Remove-GraphApplicationGroup on AD FS to remove the specified application on to AD FS machine.

ExempelExamples

Exempel 1Example 1

Remove-GraphApplication -ApplicationIdentifier "Application-Identifier-123456"

ParametrarParameters

-ApplicationIdentifier-ApplicationIdentifier

Identifierare för det program som ska tas bortIdentifier of the application to be deleted

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: 1
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

– AsJob-AsJob

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Nästa stegNext steps

Information om hur du kommer åt och använder den privilegierade slut punkten finns i använda den privilegierade slut punkten i Azure Stack Hub.For information on how to access and use the privileged endpoint, see Use the privileged endpoint in Azure Stack Hub.