Set-CloudAdminUserPasswordSet-CloudAdminUserPassword

SyntaxSyntax

Set-CloudAdminUserPassword [[-UserName] <Object>] [[-CurrentPassword] <Object>] [[-NewPassword] <Object>]
 [-AsJob]

ParametrarParameters

-CurrentPassword-CurrentPassword

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: 1
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-NewPassword-NewPassword

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: 2
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-UserName-UserName

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: 0
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

– AsJob-AsJob

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Nästa stegNext steps

Information om hur du kommer åt och använder den privilegierade slut punkten finns i använda den privilegierade slut punkten i Azure Stack Hub.For information on how to access and use the privileged endpoint, see Use the privileged endpoint in Azure Stack Hub.