Start-AzureStackStart-AzureStack

SammanfattningSynopsis

Startar alla Azure Stack Hub-tjänster.Starts all Azure Stack Hub services.

SyntaxSyntax

Start-AzureStack [[-TimeoutInSecs] <Object>] [-AsJob]

BeskrivningDescription

Startar alla Azure Stack Hub-tjänster.Starts all Azure Stack Hub services.

ExempelExamples

Exempel 1Example 1

PS C:\> 

ParametrarParameters

-TimeoutInSecs-TimeoutInSecs

Den längsta tid som körningen ska stoppas.Maximum amount of time after which the execution will be stopped.

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: 1
Default value: 2400
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

– AsJob-AsJob

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Nästa stegNext steps

Information om hur du kommer åt och använder den privilegierade slut punkten finns i använda den privilegierade slut punkten i Azure Stack Hub.For information on how to access and use the privileged endpoint, see Use the privileged endpoint in Azure Stack Hub.