Get-SyslogServer

Synopsis

Hämtar syslog-serverslutpunkten.

Syntax

Get-SyslogServer [-AsJob]

Exempel

Exempel 1

Get-SyslogServer

Parametrar

-AsJob

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Nästa steg

Information om hur du kommer åt och använder den privilegierade slutpunkten finns i Använda den privilegierade slutpunkten i Azure Stack Hub.