New-CloudAdminUser

Syntax

New-CloudAdminUser [[-Password] <Object>] [[-UserName] <Object>] [-AsJob]

Parametrar

-Password

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: 1
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-UserName

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: 0
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-AsJob

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Nästa steg

Information om hur du kommer åt och använder den privilegierade slutpunkten finns i Använda den privilegierade slutpunkten i Azure Stack Hub.