Startar maskin varans livs cykel värdPowering off the Hardware Lifecycle Host

Du kan stänga av maskin varans livs cykel värd (HLH) när du har kontrollerat dess hälsa.You can power off the Hardware Lifecycle Host (HLH) after you have verified its health. Följ stegen nedan om du vill stänga av HLH så att du kan ersätta maskin varu komponenter.Use the following procedure to power off the HLH so you can replace hardware components.

StegSteps

  1. Logga in på HLH.Log in to the HLH.

  2. Välj knappen Start och välj Stäng för att stänga av HLH.Select the Start button and select Shut down to shut down the HLH.

    Skärm bild som visar Windows-knappen och Stäng av har valts.

    Vänta några minuter på att avstängningen ska slutföras.Wait several minutes for the shutdown to complete.