Starta en skalningsenhetsnod

Steg

 1. Starta skalningsenhetsnoden.

  1. Gå tillbaka till administrationsportalen, om noden fortfarande är stoppad väljer du noden och väljer Starta: Screenshot that shows the 'Administration - Nodes' page with a node and the 'Start' action selected.

  2. Välj Ja för att bekräfta startåtgärden:

   Screenshot that shows the 'Administration - Nodes' page with the 'Start node' dialog displayed.

  3. Övervaka förloppet i meddelandefönstret:

   Screenshot that shows the 'Administration - Nodes' page with the progress shown in the notification pane.

  Anteckning

  Du kan också använda den virtuella iDRAC-konsolen för att kontrollera att det inte finns några problem med den växlade komponenten under POST.

 2. Återuppta skalningsenhetsnoden.

  1. Nu när noden har startats igen väljer du noden i administrationsportalen och väljer Återuppta.

   Screenshot that shows the 'Administration - Nodes' page with a node and the 'Resume' action selected.

  2. Välj Ja för att bekräfta återuppta-åtgärden:

   Screenshot that shows the 'Administration - Nodes' page with the 'Resume node' dialog displayed.

  3. Övervaka förloppet i meddelandefönstret:

   Screenshot that shows the 'Administration - Nodes' page with the node progress shown in the notification pane.