Hämta resurs-ID för Azure Container Registry (ACR) och Azure Kubernetes Service (AKS) för Azure Stack Hub

Du kan behöva använda resurs-ID:t för vårt containerregister för att lösa problem. Du kan behöva ange ID:t för din molnoperatör eller till Microsoft-supporten. Den här artikeln vägleder dig genom stegen för att hämta ditt resurs-ID.

Hämta resurs-ID för ACR

 1. Öppna Azure Stack Hub-användarportalen.

 2. Gå till containerregistret.

 3. Välj JSON-vy.
  get the resource id string for ACR

 4. Hitta resurs-ID:t. Välj kopiera.

Hämta resurs-ID för AKS

 1. Öppna Azure Stack Hub-användarportalen.

 2. Gå till ditt Azure Stack Hub AKS-kluster.

 3. Välj JSON-vy.
  get the resource id string for AKS

 4. Hitta resurs-ID:t. Välj kopiera.

Nästa steg

Läs mer om Azure Container Registry på Azure Stack Hub