Vad är Azure Stack Hub?

Azure Stack Hub är en hybridmolnplattform som gör att du kan använda Azure-tjänster från ditt företags eller tjänstleverantörens datacenter. Som utvecklare kan du skapa appar på Azure Stack Hub. Du kan sedan distribuera dem till Azure Stack Hub, till Azure eller skapa helt hybridappar som utnyttjar anslutningen mellan ett Azure Stack Hub moln och Azure. Lär dig mer om att skapa resurser och distribuera appar med våra snabbstarter och självstudier.

Så här använder du Azure Stack Hub

Om du är Azure Stack Hub operatör som hanterar infrastrukturen och erbjuder tjänster kan du läsa operatörsdokumentationen.

Om du är en Azure Stack Hub-användare som är intresserad av Azure Stack Development Kit (ASDK), en distribution av Azure Stack Hub med en nod som du kan ladda ned och använda kostnadsfritt, kan du läsa ASDK-dokumentationen.

Nästa steg

Utveckla lösningar med Azure Stack Hub