Tillhandahålla din egen HttpClient och proxy med MSAL.NET

När du initierar ett klientprogramkan du använda för .WithHttpClientFactory method att tillhandahålla din egen HttpClient. Genom att tillhandahålla din egen HttpClient kan du använda avancerade scenarier som mer avancerad kontroll över en HTTP-proxy, anpassa användaragenthuvuden eller tvinga MSAL att använda en specifik HttpClient (till exempel i ASP.NET Core-webbappar/API:er).

Initiera med HttpClientFactory

I följande exempel visas hur du skapar HttpClientFactory ett och sedan initierar ett offentligt klientprogram med det:

IMsalHttpClientFactory httpClientFactory = new MyHttpClientFactory();

var pca = PublicClientApplicationBuilder.Create(MsalTestConstants.ClientId) 
                    .WithHttpClientFactory(httpClientFactory)
                    .Build();

HttpClient och Xamarin iOS

När du använder Xamarin iOS rekommenderar vi att du skapar en som uttryckligen använder den HttpClient NSURLSession -baserade hanteraren för iOS 7 och nyare. MSAL.NET automatiskt en HttpClient som använder för NSURLSessionHandler iOS 7 och nyare. Mer information finns i Xamarin iOS-dokumentationen för HttpClient.