Produkt namn och service plan identifierare för licensieringProduct names and service plan identifiers for licensing

När du hanterar licenser i Azure Portal eller Microsoft 365 administrations Centervisas produkt namn som ser ut ungefär som Office 365 E3.When managing licenses in the Azure portal or the Microsoft 365 admin center, you see product names that look something like Office 365 E3. När du använder PowerShell v 1.0-cmdlets identifieras samma produkt med ett speciellt men mindre eget namn: ENTERPRISEPACK.When you use PowerShell v1.0 cmdlets, the same product is identified using a specific but less friendly name: ENTERPRISEPACK. När du använder PowerShell v 2.0-cmdletar eller Microsoft Graph identifieras samma produkt med ett GUID-värde: 6fd2c87f-b296-42f0-b197-1e91e994b900.When using PowerShell v2.0 cmdlets or Microsoft Graph, the same product is identified using a GUID value: 6fd2c87f-b296-42f0-b197-1e91e994b900. I följande tabell visas de vanligaste Microsoft Online Service-produkterna och innehåller deras olika ID-värden.The following table lists the most commonly used Microsoft online service products and provides their various ID values. Dessa tabeller används i referens syfte och är exakt exakta vid det datum då den här artikeln senast uppdaterades.These tables are for reference purposes and are accurate only as of the date when this article was last updated. Microsoft planerar inte att uppdatera dem för nyligen tillagda tjänster med jämna mellanrum.Microsoft does not plan to update them for newly added services periodically.

  • Produkt namn: används i hanterings portalerProduct name: Used in management portals
  • Sträng-ID: används av PowerShell v 1.0-cmdlet: ar när åtgärder utförs på licenserString ID: Used by PowerShell v1.0 cmdlets when performing operations on licenses
  • GUID: GUID som används av Microsoft Graph APIGUID: GUID used by the Microsoft Graph API
  • Service planer som ingår: en lista över tjänst planer i produkten som motsvarar sträng-ID och GUIDService plans included: A list of service plans in the product that correspond to the string ID and GUID
  • Service planer som ingår (egna namn): en lista över tjänst planer (egna namn) i produkten som motsvarar sträng-ID och GUIDService plans included (friendly names): A list of service plans (friendly names) in the product that correspond to the string ID and GUID

Anteckning

Den här informationen stämmer från och med mars 2021.This information is accurate as of March 2021.

ProduktnamnProduct name Sträng-IDString ID GUIDGUID Service planer ingårService plans included Service planer som ingår (egna namn)Service plans included (friendly names)
IW FÖR APP CONNECTAPP CONNECT IW SPZA_IWSPZA_IW 8f0c5670-4e56-4892-b06d-91c085d7004f8f0c5670-4e56-4892-b06d-91c085d7004f SPZA (0bfc98ed-1dbc-4a97-b246-701754e48b17)SPZA (0bfc98ed-1dbc-4a97-b246-701754e48b17)
EXCHANGE_S_FOUNDATION (113feb6c-3fe4-4440-bddc-54d774bf0318)EXCHANGE_S_FOUNDATION (113feb6c-3fe4-4440-bddc-54d774bf0318)
Anslut till APP (0bfc98ed-1dbc-4a97-b246-701754e48b17)APP CONNECT (0bfc98ed-1dbc-4a97-b246-701754e48b17)
EXCHANGE FOUNDATION (113feb6c-3fe4-4440-bddc-54d774bf0318)EXCHANGE FOUNDATION (113feb6c-3fe4-4440-bddc-54d774bf0318)
Microsoft 365 ljud konferensMicrosoft 365 Audio Conferencing MCOMEETADVMCOMEETADV 0c266dff-15dd-4b49-8397-2bb16070ed520c266dff-15dd-4b49-8397-2bb16070ed52 MCOMEETADV (3e26ee1f-8a5f-4d52-aee2-b81ce45c8f40)MCOMEETADV (3e26ee1f-8a5f-4d52-aee2-b81ce45c8f40) Microsoft 365 ljud konferens (3e26ee1f-8a5f-4d52-aee2-b81ce45c8f40)Microsoft 365 Audio Conferencing (3e26ee1f-8a5f-4d52-aee2-b81ce45c8f40)
AZURE ACTIVE DIRECTORY BASICAZURE ACTIVE DIRECTORY BASIC AAD_BASICAAD_BASIC 2b9c8e7c-319c-43a2-a2a0-48c5c6161de72b9c8e7c-319c-43a2-a2a0-48c5c6161de7 AAD_BASIC (c4da7f8a-5ee2-4C99-a7e1-87d2df57f6fe)AAD_BASIC (c4da7f8a-5ee2-4c99-a7e1-87d2df57f6fe) MICROSOFT AZURE ACTIVE DIRECTORY BASIC (c4da7f8a-5ee2-4C99-a7e1-87d2df57f6fe)MICROSOFT AZURE ACTIVE DIRECTORY BASIC (c4da7f8a-5ee2-4c99-a7e1-87d2df57f6fe)
AZURE ACTIVE DIRECTORY PREMIUM P1AZURE ACTIVE DIRECTORY PREMIUM P1 AAD_PREMIUMAAD_PREMIUM 078d2b04-f1bd-4111-bbd4-b4b1b354cef4078d2b04-f1bd-4111-bbd4-b4b1b354cef4 AAD_PREMIUM (41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d)AAD_PREMIUM (41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d)
ADALLOM_S_DISCOVERY (932ad362-64a8-4783-9106-97849a1a30b9)ADALLOM_S_DISCOVERY (932ad362-64a8-4783-9106-97849a1a30b9)
MFA_PREMIUM (8a256a2b-b617-496d-b51b-e76466e88db0)MFA_PREMIUM (8a256a2b-b617-496d-b51b-e76466e88db0)
AZURE ACTIVE DIRECTORY PREMIUM P1 (41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d)AZURE ACTIVE DIRECTORY PREMIUM P1 (41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d)
MICROSOFT AZURE MULTI-FACTOR AUTHENTICation (8a256a2b-b617-496d-b51b-e76466e88db0)MICROSOFT AZURE MULTI-FACTOR AUTHENTICATION (8a256a2b-b617-496d-b51b-e76466e88db0)
CLOUD APP SECURITY DISCOVERY (932ad362-64a8-4783-9106-97849a1a30b9)CLOUD APP SECURITY DISCOVERY (932ad362-64a8-4783-9106-97849a1a30b9)
AZURE ACTIVE DIRECTORY PREMIUM P2AZURE ACTIVE DIRECTORY PREMIUM P2 AAD_PREMIUM_P2AAD_PREMIUM_P2 84a661c4-e949-4bd2-a560-ed7766fcaf2b84a661c4-e949-4bd2-a560-ed7766fcaf2b AAD_PREMIUM (41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d)AAD_PREMIUM (41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d)
AAD_PREMIUM_P2 (eec0eb4f-6444-4f95-aba0-50c24d67f998)AAD_PREMIUM_P2 (eec0eb4f-6444-4f95-aba0-50c24d67f998)
ADALLOM_S_DISCOVERY (932ad362-64a8-4783-9106-97849a1a30b9)ADALLOM_S_DISCOVERY (932ad362-64a8-4783-9106-97849a1a30b9)
MFA_PREMIUM (8a256a2b-b617-496d-b51b-e76466e88db0)MFA_PREMIUM (8a256a2b-b617-496d-b51b-e76466e88db0)
AZURE ACTIVE DIRECTORY PREMIUM P1 (41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d)AZURE ACTIVE DIRECTORY PREMIUM P1 (41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d)
MICROSOFT AZURE MULTI-FACTOR AUTHENTICation (8a256a2b-b617-496d-b51b-e76466e88db0)MICROSOFT AZURE MULTI-FACTOR AUTHENTICATION (8a256a2b-b617-496d-b51b-e76466e88db0)
CLOUD APP SECURITY DISCOVERY (932ad362-64a8-4783-9106-97849a1a30b9)CLOUD APP SECURITY DISCOVERY (932ad362-64a8-4783-9106-97849a1a30b9)
AZURE ACTIVE DIRECTORY PREMIUM P2 (eec0eb4f-6444-4f95-aba0-50c24d67f998)AZURE ACTIVE DIRECTORY PREMIUM P2 (eec0eb4f-6444-4f95-aba0-50c24d67f998)
AZURE INFORMATION PROTECTION-PLAN 1AZURE INFORMATION PROTECTION PLAN 1 RIGHTSMANAGEMENTRIGHTSMANAGEMENT c52ea49f-fe5d-4e95-93ba-1de91d380f89c52ea49f-fe5d-4e95-93ba-1de91d380f89 RMS_S_ENTERPRISE (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)RMS_S_ENTERPRISE (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)
RMS_S_PREMIUM (6c57d4b6-3b23-47a5-9bc9-69f17b4947b3)RMS_S_PREMIUM (6c57d4b6-3b23-47a5-9bc9-69f17b4947b3)
AZURE INFORMATION PROTECTION PREMIUM P1 (6c57d4b6-3b23-47a5-9bc9-69f17b4947b3)AZURE INFORMATION PROTECTION PREMIUM P1 (6c57d4b6-3b23-47a5-9bc9-69f17b4947b3)
MICROSOFT AZURE ACTIVE DIRECTORY-rättigheter (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)MICROSOFT AZURE ACTIVE DIRECTORY RIGHTS (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)
GEMENSAMT TELEFONNUMMERCOMMON AREA PHONE MCOCAPMCOCAP 295a8eb0-f78d-45c7-8b5b-1eed5ed02dff295a8eb0-f78d-45c7-8b5b-1eed5ed02dff MCOEV (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7)MCOEV (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7)
TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)
MCOSTANDARD (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)MCOSTANDARD (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)
MICROSOFT 365 telefon SYSTEM (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7)MICROSOFT 365 PHONE SYSTEM (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7)
MICROSOFT TEAMs (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)MICROSOFT TEAMS (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)
SKYPE för företag – ONLINE (PLAN 2) (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)SKYPE FOR BUSINESS ONLINE (PLAN 2) (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)
KOMMUNIKATIONS KREDITERCOMMUNICATIONS CREDITS MCOPSTNCMCOPSTNC 47794cd0-f0e5-45c5-9033-2eb6b5fc84e047794cd0-f0e5-45c5-9033-2eb6b5fc84e0 MCOPSTNC (505e180f-f7e0-4b65-91d4-00d670bbd18c)MCOPSTNC (505e180f-f7e0-4b65-91d4-00d670bbd18c) KOMMUNIKATIONS krediter (505e180f-f7e0-4b65-91d4-00d670bbd18c)COMMUNICATIONS CREDITS (505e180f-f7e0-4b65-91d4-00d670bbd18c)
DYNAMICS 365 CUSTOMER ENGAGEMENT PLAN ENTERPRISE EDITIONDYNAMICS 365 CUSTOMER ENGAGEMENT PLAN ENTERPRISE EDITION DYN365_ENTERPRISE_PLAN1DYN365_ENTERPRISE_PLAN1 ea126fc5-a19e-42e2-a731-da9d437bffcfea126fc5-a19e-42e2-a731-da9d437bffcf DYN365_ENTERPRISE_P1 (d56f3deb-50d8-465a-bedb-f079817ccac1)DYN365_ENTERPRISE_P1 (d56f3deb-50d8-465a-bedb-f079817ccac1)
FLOW_DYN_P2 (b650d915-9886-424b-a08d-633cede56f57)FLOW_DYN_P2 (b650d915-9886-424b-a08d-633cede56f57)
NBENTERPRISE (03acaee3-9492-4f40-aed4-bcb6b32981b6)NBENTERPRISE (03acaee3-9492-4f40-aed4-bcb6b32981b6)
POWERAPPS_DYN_P2 (0b03f40b-c404-40c3-8651-2aceb74365fa)POWERAPPS_DYN_P2 (0b03f40b-c404-40c3-8651-2aceb74365fa)
PROJECT_CLIENT_SUBSCRIPTION (fafd7243-e5c1-4A3A-9e40-495efcb1d3c3)PROJECT_CLIENT_SUBSCRIPTION (fafd7243-e5c1-4a3a-9e40-495efcb1d3c3)
SHAREPOINT_PROJECT (fe71d6c3-A2EA-4499-9778-da042bf08063)SHAREPOINT_PROJECT (fe71d6c3-a2ea-4499-9778-da042bf08063)
SHAREPOINTENTERPRISE (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)SHAREPOINTENTERPRISE (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)
SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
MICROSOFT socialt engagemang – SERVICE upphör (03acaee3-9492-4f40-aed4-bcb6b32981b6)MICROSOFT SOCIAL ENGAGEMENT - SERVICE DISCONTINUATION (03acaee3-9492-4f40-aed4-bcb6b32981b6)
POWERAPPS för DYNAMICS 365 (0b03f40b-c404-40c3-8651-2aceb74365fa)POWERAPPS FOR DYNAMICS 365 (0b03f40b-c404-40c3-8651-2aceb74365fa)
SHAREPOINT ONLINE (PLAN 2) (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)SHAREPOINT ONLINE (PLAN 2) (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)
FLOW för DYNAMICS 365 (b650d915-9886-424b-a08d-633cede56f57)FLOW FOR DYNAMICS 365 (b650d915-9886-424b-a08d-633cede56f57)
DYNAMICS 365 kund engagemang PLAN (d56f3deb-50d8-465a-bedb-f079817ccac1)DYNAMICS 365 CUSTOMER ENGAGEMENT PLAN (d56f3deb-50d8-465a-bedb-f079817ccac1)
OFFICE ONLINE (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)OFFICE ONLINE (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
PROJECT ONLINE DESKTOP-klient (fafd7243-e5c1-4A3A-9e40-495efcb1d3c3)PROJECT ONLINE DESKTOP CLIENT (fafd7243-e5c1-4a3a-9e40-495efcb1d3c3)
PROJECT ONLINE SERVICE (fe71d6c3-A2EA-4499-9778-da042bf08063)PROJECT ONLINE SERVICE (fe71d6c3-a2ea-4499-9778-da042bf08063)
DYNAMICS 365 FÖR KUND SERVICE ENTERPRISE EDITIONDYNAMICS 365 FOR CUSTOMER SERVICE ENTERPRISE EDITION DYN365_ENTERPRISE_CUSTOMER_SERVICEDYN365_ENTERPRISE_CUSTOMER_SERVICE 749742bf-0d37-4158-a120-33567104deeb749742bf-0d37-4158-a120-33567104deeb DYN365_ENTERPRISE_CUSTOMER_SERVICE (99340b49-fb81-4b1e-976B-8f2ae8e9394f)DYN365_ENTERPRISE_CUSTOMER_SERVICE (99340b49-fb81-4b1e-976b-8f2ae8e9394f)
FLOW_DYN_APPS (7e6d7d78-73de-46ba-83b1-6d25117334ba)FLOW_DYN_APPS (7e6d7d78-73de-46ba-83b1-6d25117334ba)
NBENTERPRISE (03acaee3-9492-4f40-aed4-bcb6b32981b6)NBENTERPRISE (03acaee3-9492-4f40-aed4-bcb6b32981b6)
POWERAPPS_DYN_APPS (874fc546-6efe-4D22-90b8-5c4e7aa59f4b)POWERAPPS_DYN_APPS (874fc546-6efe-4d22-90b8-5c4e7aa59f4b)
PROJECT_ESSENTIALS (1259157c-8581-4875-BCA7-2ffb18c51bda)PROJECT_ESSENTIALS (1259157c-8581-4875-bca7-2ffb18c51bda)
SHAREPOINTENTERPRISE (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)SHAREPOINTENTERPRISE (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)
SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
MICROSOFT socialt engagemang – SERVICE upphör (03acaee3-9492-4f40-aed4-bcb6b32981b6)MICROSOFT SOCIAL ENGAGEMENT - SERVICE DISCONTINUATION (03acaee3-9492-4f40-aed4-bcb6b32981b6)
PROJECT ONLINE ESSENTIALs (1259157c-8581-4875-BCA7-2ffb18c51bda)PROJECT ONLINE ESSENTIALS (1259157c-8581-4875-bca7-2ffb18c51bda)
SHAREPOINT ONLINE (PLAN 2) (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)SHAREPOINT ONLINE (PLAN 2) (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)
FLOW för DYNAMICS 365 (7e6d7d78-73de-46ba-83b1-6d25117334ba)FLOW FOR DYNAMICS 365 (7e6d7d78-73de-46ba-83b1-6d25117334ba)
POWERAPPS för DYNAMICS 365 (874fc546-6efe-4D22-90b8-5c4e7aa59f4b)POWERAPPS FOR DYNAMICS 365 (874fc546-6efe-4d22-90b8-5c4e7aa59f4b)
DYNAMICS 365 för kund tjänst (99340b49-fb81-4b1e-976B-8f2ae8e9394f)DYNAMICS 365 FOR CUSTOMER SERVICE (99340b49-fb81-4b1e-976b-8f2ae8e9394f)
OFFICE ONLINE (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)OFFICE ONLINE (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
DYNAMICS 365 FÖR FINANSER BUSINESS EDITIONDYNAMICS 365 FOR FINANCIALS BUSINESS EDITION DYN365_FINANCIALS_BUSINESS_SKUDYN365_FINANCIALS_BUSINESS_SKU cc13a803-544e-4464-b4e4-6d6169a138facc13a803-544e-4464-b4e4-6d6169a138fa DYN365_FINANCIALS_BUSINESS (920656a2-7dd8-4c83-97b6-a356414dbd36)DYN365_FINANCIALS_BUSINESS (920656a2-7dd8-4c83-97b6-a356414dbd36)
FLOW_DYN_APPS (7e6d7d78-73de-46ba-83b1-6d25117334ba)FLOW_DYN_APPS (7e6d7d78-73de-46ba-83b1-6d25117334ba)
POWERAPPS_DYN_APPS (874fc546-6efe-4D22-90b8-5c4e7aa59f4b)POWERAPPS_DYN_APPS (874fc546-6efe-4d22-90b8-5c4e7aa59f4b)
FLOW för DYNAMICS 365 (7e6d7d78-73de-46ba-83b1-6d25117334ba)FLOW FOR DYNAMICS 365 (7e6d7d78-73de-46ba-83b1-6d25117334ba)
POWERAPPS för DYNAMICS 365 (874fc546-6efe-4D22-90b8-5c4e7aa59f4b)POWERAPPS FOR DYNAMICS 365 (874fc546-6efe-4d22-90b8-5c4e7aa59f4b)
DYNAMICS 365 för FINANSer (920656a2-7dd8-4c83-97b6-a356414dbd36)DYNAMICS 365 FOR FINANCIALS (920656a2-7dd8-4c83-97b6-a356414dbd36)
DYNAMICS 365 FÖR FÖRSÄLJNINGS-OCH KUND SERVICE ENTERPRISE EDITIONDYNAMICS 365 FOR SALES AND CUSTOMER SERVICE ENTERPRISE EDITION DYN365_ENTERPRISE_SALES_CUSTOMERSERVICEDYN365_ENTERPRISE_SALES_CUSTOMERSERVICE 8edc2cf8-6438-4fa9-b6e3-aa1660c640cc8edc2cf8-6438-4fa9-b6e3-aa1660c640cc DYN365_ENTERPRISE_P1 (d56f3deb-50d8-465a-bedb-f079817ccac1)DYN365_ENTERPRISE_P1 (d56f3deb-50d8-465a-bedb-f079817ccac1)
FLOW_DYN_APPS (7e6d7d78-73de-46ba-83b1-6d25117334ba)FLOW_DYN_APPS (7e6d7d78-73de-46ba-83b1-6d25117334ba)
NBENTERPRISE (03acaee3-9492-4f40-aed4-bcb6b32981b6)NBENTERPRISE (03acaee3-9492-4f40-aed4-bcb6b32981b6)
POWERAPPS_DYN_APPS (874fc546-6efe-4D22-90b8-5c4e7aa59f4b)POWERAPPS_DYN_APPS (874fc546-6efe-4d22-90b8-5c4e7aa59f4b)
PROJECT_ESSENTIALS (1259157c-8581-4875-BCA7-2ffb18c51bda)PROJECT_ESSENTIALS (1259157c-8581-4875-bca7-2ffb18c51bda)
SHAREPOINTENTERPRISE (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)SHAREPOINTENTERPRISE (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)
SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
DYNAMICS 365 kund engagemang PLAN (d56f3deb-50d8-465a-bedb-f079817ccac1)DYNAMICS 365 CUSTOMER ENGAGEMENT PLAN (d56f3deb-50d8-465a-bedb-f079817ccac1)
FLOW för DYNAMICS 365 (7e6d7d78-73de-46ba-83b1-6d25117334ba)FLOW FOR DYNAMICS 365 (7e6d7d78-73de-46ba-83b1-6d25117334ba)
MICROSOFT socialt engagemang – SERVICE upphör (03acaee3-9492-4f40-aed4-bcb6b32981b6)MICROSOFT SOCIAL ENGAGEMENT - SERVICE DISCONTINUATION (03acaee3-9492-4f40-aed4-bcb6b32981b6)
POWERAPPS för DYNAMICS 365 (874fc546-6efe-4D22-90b8-5c4e7aa59f4b)POWERAPPS FOR DYNAMICS 365 (874fc546-6efe-4d22-90b8-5c4e7aa59f4b)
PROJECT ONLINE ESSENTIALs (1259157c-8581-4875-BCA7-2ffb18c51bda)PROJECT ONLINE ESSENTIALS (1259157c-8581-4875-bca7-2ffb18c51bda)
SHAREPOINT ONLINE (PLAN 2) (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)SHAREPOINT ONLINE (PLAN 2) (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)
OFFICE ONLINE (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)OFFICE ONLINE (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
DYNAMICS 365 FÖR SALES ENTERPRISE EDITIONDYNAMICS 365 FOR SALES ENTERPRISE EDITION DYN365_ENTERPRISE_SALESDYN365_ENTERPRISE_SALES 1e1a282c-9c54-43a2-9310-98ef728faace1e1a282c-9c54-43a2-9310-98ef728faace DYN365_ENTERPRISE_SALES (2da8e897-7791-486b-b08f-cc63c8129df7)DYN365_ENTERPRISE_SALES (2da8e897-7791-486b-b08f-cc63c8129df7)
FLOW_DYN_APPS (7e6d7d78-73de-46ba-83b1-6d25117334ba)FLOW_DYN_APPS (7e6d7d78-73de-46ba-83b1-6d25117334ba)
NBENTERPRISE (03acaee3-9492-4f40-aed4-bcb6b32981b6)NBENTERPRISE (03acaee3-9492-4f40-aed4-bcb6b32981b6)
POWERAPPS_DYN_APPS (874fc546-6efe-4D22-90b8-5c4e7aa59f4b)POWERAPPS_DYN_APPS (874fc546-6efe-4d22-90b8-5c4e7aa59f4b)
PROJECT_ESSENTIALS (1259157c-8581-4875-BCA7-2ffb18c51bda)PROJECT_ESSENTIALS (1259157c-8581-4875-bca7-2ffb18c51bda)
SHAREPOINTENTERPRISE (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)SHAREPOINTENTERPRISE (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)
SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
DYNAMICS 365 för försäljning (2da8e897-7791-486b-b08f-cc63c8129df7)DYNAMICS 365 FOR SALES (2da8e897-7791-486b-b08f-cc63c8129df7)
FLOW för DYNAMICS 365 (7e6d7d78-73de-46ba-83b1-6d25117334ba)FLOW FOR DYNAMICS 365 (7e6d7d78-73de-46ba-83b1-6d25117334ba)
MICROSOFT socialt engagemang – SERVICE upphör (03acaee3-9492-4f40-aed4-bcb6b32981b6)MICROSOFT SOCIAL ENGAGEMENT - SERVICE DISCONTINUATION (03acaee3-9492-4f40-aed4-bcb6b32981b6)
POWERAPPS för DYNAMICS 365 (874fc546-6efe-4D22-90b8-5c4e7aa59f4b)POWERAPPS FOR DYNAMICS 365 (874fc546-6efe-4d22-90b8-5c4e7aa59f4b)
PROJECT ONLINE ESSENTIALs (1259157c-8581-4875-BCA7-2ffb18c51bda)PROJECT ONLINE ESSENTIALS (1259157c-8581-4875-bca7-2ffb18c51bda)
SHAREPOINT ONLINE (PLAN 2) (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)SHAREPOINT ONLINE (PLAN 2) (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)
OFFICE ONLINE (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)OFFICE ONLINE (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
DYNAMICS 365 FÖR TEAM MEDLEMMAR ENTERPRISE EDITIONDYNAMICS 365 FOR TEAM MEMBERS ENTERPRISE EDITION DYN365_ENTERPRISE_TEAM_MEMBERSDYN365_ENTERPRISE_TEAM_MEMBERS 8e7a3d30-d97d-43ab-837c-d7701cef83dc8e7a3d30-d97d-43ab-837c-d7701cef83dc DYN365_Enterprise_Talent_Attract_TeamMember (643d201a-9884-45be-962a-06ba97062e5e)DYN365_Enterprise_Talent_Attract_TeamMember (643d201a-9884-45be-962a-06ba97062e5e)
DYN365_Enterprise_Talent_Onboard_TeamMember (f2f49eef-4b3f-4853-809a-a055c6103fe0)DYN365_Enterprise_Talent_Onboard_TeamMember (f2f49eef-4b3f-4853-809a-a055c6103fe0)
DYN365_ENTERPRISE_TEAM_MEMBERS (6a54b05e-4fab-40e7-9828-428db3b336fa)DYN365_ENTERPRISE_TEAM_MEMBERS (6a54b05e-4fab-40e7-9828-428db3b336fa)
Dynamics_365_for_Operations_Team_members (f5aa7b45-8a36-4CD1-bc37-5d06dea98645)Dynamics_365_for_Operations_Team_members (f5aa7b45-8a36-4cd1-bc37-5d06dea98645)
Dynamics_365_for_Retail_Team_members (c0454a3d-32b5-4740-b090-78c32f48f0ad)Dynamics_365_for_Retail_Team_members (c0454a3d-32b5-4740-b090-78c32f48f0ad)
Dynamics_365_for_Talent_Team_members (d5156635-0704-4F66-8803-93258f8b2678)Dynamics_365_for_Talent_Team_members (d5156635-0704-4f66-8803-93258f8b2678)
FLOW_DYN_TEAM (1ec58c70-f69c-486a-8109-4b87ce86e449)FLOW_DYN_TEAM (1ec58c70-f69c-486a-8109-4b87ce86e449)
POWERAPPS_DYN_TEAM (52e619e2-2730-439a-b0d3-d09ab7e8b705)POWERAPPS_DYN_TEAM (52e619e2-2730-439a-b0d3-d09ab7e8b705)
PROJECT_ESSENTIALS (1259157c-8581-4875-BCA7-2ffb18c51bda)PROJECT_ESSENTIALS (1259157c-8581-4875-bca7-2ffb18c51bda)
SHAREPOINTENTERPRISE (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)SHAREPOINTENTERPRISE (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)
SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
DYNAMICS 365 för personal-locka ERFARENHETs grupp medlem (643d201a-9884-45be-962a-06ba97062e5e)DYNAMICS 365 FOR TALENT - ATTRACT EXPERIENCE TEAM MEMBER (643d201a-9884-45be-962a-06ba97062e5e)
DYNAMICS 365 för personal-ONBOARD EXPERIENCE (f2f49eef-4b3f-4853-809a-a055c6103fe0)DYNAMICS 365 FOR TALENT - ONBOARD EXPERIENCE (f2f49eef-4b3f-4853-809a-a055c6103fe0)
DYNAMICS 365 för grupp medlemmar (6a54b05e-4fab-40e7-9828-428db3b336fa)DYNAMICS 365 FOR TEAM MEMBERS (6a54b05e-4fab-40e7-9828-428db3b336fa)
DYNAMICS_365_FOR_OPERATIONS_TEAM_MEMBERS (f5aa7b45-8a36-4CD1-bc37-5d06dea98645)DYNAMICS_365_FOR_OPERATIONS_TEAM_MEMBERS (f5aa7b45-8a36-4cd1-bc37-5d06dea98645)
DYNAMICS 365 för BUTIKs grupp medlemmar (c0454a3d-32b5-4740-b090-78c32f48f0ad)DYNAMICS 365 FOR RETAIL TEAM MEMBERS (c0454a3d-32b5-4740-b090-78c32f48f0ad)
DYNAMICS 365 för personal TEAM-medlemmar (d5156635-0704-4F66-8803-93258f8b2678)DYNAMICS 365 FOR TALENT TEAM MEMBERS (d5156635-0704-4f66-8803-93258f8b2678)
FLOW för DYNAMICS 365 (1ec58c70-f69c-486a-8109-4b87ce86e449)FLOW FOR DYNAMICS 365 (1ec58c70-f69c-486a-8109-4b87ce86e449)
POWERAPPS för DYNAMICS 365 (52e619e2-2730-439a-b0d3-d09ab7e8b705)POWERAPPS FOR DYNAMICS 365 (52e619e2-2730-439a-b0d3-d09ab7e8b705)
PROJECT ONLINE ESSENTIALs (1259157c-8581-4875-BCA7-2ffb18c51bda)PROJECT ONLINE ESSENTIALS (1259157c-8581-4875-bca7-2ffb18c51bda)
SHAREPOINT ONLINE (PLAN 2) (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)SHAREPOINT ONLINE (PLAN 2) (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)
OFFICE ONLINE (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)OFFICE ONLINE (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
DYNAMICS 365-TEAM MEDLEMMARDYNAMICS 365 TEAM MEMBERS DYN365_TEAM_MEMBERSDYN365_TEAM_MEMBERS 7ac9fe77-66b7-4e5e-9e46-10eed1cff5477ac9fe77-66b7-4e5e-9e46-10eed1cff547 DYNAMICS_365_FOR_RETAIL_TEAM_MEMBERS (c0454a3d-32b5-4740-b090-78c32f48f0ad)DYNAMICS_365_FOR_RETAIL_TEAM_MEMBERS (c0454a3d-32b5-4740-b090-78c32f48f0ad)
DYN365_ENTERPRISE_TALENT_ATTRACT_TEAMMEMBER (643d201a-9884-45be-962a-06ba97062e5e)DYN365_ENTERPRISE_TALENT_ATTRACT_TEAMMEMBER (643d201a-9884-45be-962a-06ba97062e5e)
DYN365_ENTERPRISE_TALENT_ONBOARD_TEAMMEMBER (f2f49eef-4b3f-4853-809a-a055c6103fe0)DYN365_ENTERPRISE_TALENT_ONBOARD_TEAMMEMBER (f2f49eef-4b3f-4853-809a-a055c6103fe0)
DYNAMICS_365_FOR_TALENT_TEAM_MEMBERS (d5156635-0704-4F66-8803-93258f8b2678)DYNAMICS_365_FOR_TALENT_TEAM_MEMBERS (d5156635-0704-4f66-8803-93258f8b2678)
DYN365_TEAM_MEMBERS (4092fdb5-8d81-41d3-be76-aaba4074530b)DYN365_TEAM_MEMBERS (4092fdb5-8d81-41d3-be76-aaba4074530b)
DYNAMICS_365_FOR_OPERATIONS_TEAM_MEMBERS (f5aa7b45-8a36-4CD1-bc37-5d06dea98645)DYNAMICS_365_FOR_OPERATIONS_TEAM_MEMBERS (f5aa7b45-8a36-4cd1-bc37-5d06dea98645)
EXCHANGE_S_FOUNDATION (113feb6c-3fe4-4440-bddc-54d774bf0318)EXCHANGE_S_FOUNDATION (113feb6c-3fe4-4440-bddc-54d774bf0318)
FLOW_DYN_TEAM (1ec58c70-f69c-486a-8109-4b87ce86e449)FLOW_DYN_TEAM (1ec58c70-f69c-486a-8109-4b87ce86e449)
FLOW_DYN_APPS (7e6d7d78-73de-46ba-83b1-6d25117334ba)FLOW_DYN_APPS (7e6d7d78-73de-46ba-83b1-6d25117334ba)
SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
POWERAPPS_DYN_TEAM (52e619e2-2730-439a-b0d3-d09ab7e8b705)POWERAPPS_DYN_TEAM (52e619e2-2730-439a-b0d3-d09ab7e8b705)
PROJECT_ESSENTIALS (1259157c-8581-4875-BCA7-2ffb18c51bda)PROJECT_ESSENTIALS (1259157c-8581-4875-bca7-2ffb18c51bda)
SHAREPOINTENTERPRISE (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)SHAREPOINTENTERPRISE (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)
DYNAMICS 365 för BUTIKs grupp medlemmar (c0454a3d-32b5-4740-b090-78c32f48f0ad)DYNAMICS 365 FOR RETAIL TEAM MEMBERS (c0454a3d-32b5-4740-b090-78c32f48f0ad)
Dynamics 365 för personal-locka ERFARENHETs grupp medlem (643d201a-9884-45be-962a-06ba97062e5e)Dynamics 365 for Talent - ATTRACT EXPERIENCE TEAM MEMBER (643d201a-9884-45be-962a-06ba97062e5e)
DYNAMICS 365 för personal-ONBOARD EXPERIENCE (f2f49eef-4b3f-4853-809a-a055c6103fe0)DYNAMICS 365 FOR TALENT - ONBOARD EXPERIENCE (f2f49eef-4b3f-4853-809a-a055c6103fe0)
DYNAMICS 365 för personal TEAM-medlemmar (d5156635-0704-4F66-8803-93258f8b2678)DYNAMICS 365 FOR TALENT TEAM MEMBERS (d5156635-0704-4f66-8803-93258f8b2678)
DYNAMICS 365-TEAM medlemmar (4092fdb5-8d81-41d3-be76-aaba4074530b)DYNAMICS 365 TEAM MEMBERS (4092fdb5-8d81-41d3-be76-aaba4074530b)
DYNAMICS_365_FOR_OPERATIONS_TEAM_MEMBERS (f5aa7b45-8a36-4CD1-bc37-5d06dea98645)DYNAMICS_365_FOR_OPERATIONS_TEAM_MEMBERS (f5aa7b45-8a36-4cd1-bc37-5d06dea98645)
EXCHANGE FOUNDATION (113feb6c-3fe4-4440-bddc-54d774bf0318)EXCHANGE FOUNDATION (113feb6c-3fe4-4440-bddc-54d774bf0318)
FLOW för DYNAMICS 365 (1ec58c70-f69c-486a-8109-4b87ce86e449)FLOW FOR DYNAMICS 365 (1ec58c70-f69c-486a-8109-4b87ce86e449)
FLOW för DYNAMICS 365 (7e6d7d78-73de-46ba-83b1-6d25117334ba)FLOW FOR DYNAMICS 365 (7e6d7d78-73de-46ba-83b1-6d25117334ba)
OFFICE för webben (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)OFFICE FOR THE WEB (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
POWERAPPS för DYNAMICS 365 (52e619e2-2730-439a-b0d3-d09ab7e8b705)POWERAPPS FOR DYNAMICS 365 (52e619e2-2730-439a-b0d3-d09ab7e8b705)
PROJECT ONLINE ESSENTIALs (1259157c-8581-4875-BCA7-2ffb18c51bda)PROJECT ONLINE ESSENTIALS (1259157c-8581-4875-bca7-2ffb18c51bda)
SHAREPOINT (PLAN 2) (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)SHAREPOINT (PLAN 2) (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)
DYNAMICS 365 UNF OPS PLAN VERSIONS SCHEMA VERSIONDYNAMICS 365 UNF OPS PLAN ENT EDITION Dynamics_365_for_OperationsDynamics_365_for_Operations ccba3cfe-71ef-423a-bd87-b6df3dce59a9ccba3cfe-71ef-423a-bd87-b6df3dce59a9 DDYN365_CDS_DYN_P2 (d1142cfd-872e-4e77-b6ff-d98ec5a51f66)DDYN365_CDS_DYN_P2 (d1142cfd-872e-4e77-b6ff-d98ec5a51f66)
DYN365_TALENT_ENTERPRISE (65a1ebf4-6732-4f00-9dcb-3d115ffdeecd)DYN365_TALENT_ENTERPRISE (65a1ebf4-6732-4f00-9dcb-3d115ffdeecd)
Dynamics_365_for_Operations (95d2cd7b-1007-484b-8595-5e97e63fe189)Dynamics_365_for_Operations (95d2cd7b-1007-484b-8595-5e97e63fe189)
Dynamics_365_for_Retail (a9e39199-8369-444b-89c1-5fe65ec45665)Dynamics_365_for_Retail (a9e39199-8369-444b-89c1-5fe65ec45665)
Dynamics_365_Hiring_Free_PLAN (f815ac79-c5dd-4bcc-9b78-d97f7b817d0d)Dynamics_365_Hiring_Free_PLAN (f815ac79-c5dd-4bcc-9b78-d97f7b817d0d)
Dynamics_365_Onboarding_Free_PLAN (300b8114-8555-4313-b861-0c115d820f50)Dynamics_365_Onboarding_Free_PLAN (300b8114-8555-4313-b861-0c115d820f50)
FLOW_DYN_P2 (b650d915-9886-424b-a08d-633cede56f57)FLOW_DYN_P2 (b650d915-9886-424b-a08d-633cede56f57)
POWERAPPS_DYN_P2 (0b03f40b-c404-40c3-8651-2aceb74365fa)POWERAPPS_DYN_P2 (0b03f40b-c404-40c3-8651-2aceb74365fa)
COMMON DATA SERVICE (d1142cfd-872e-4e77-b6ff-d98ec5a51f66)COMMON DATA SERVICE (d1142cfd-872e-4e77-b6ff-d98ec5a51f66)
DYNAMICS 365 för personal (65a1ebf4-6732-4f00-9dcb-3d115ffdeecd)DYNAMICS 365 FOR TALENT (65a1ebf4-6732-4f00-9dcb-3d115ffdeecd)
DYNAMICS_365_FOR_OPERATIONS (95d2cd7b-1007-484b-8595-5e97e63fe189)DYNAMICS_365_FOR_OPERATIONS (95d2cd7b-1007-484b-8595-5e97e63fe189)
DYNAMICS 365 FOR ÅTERFÖRSÄLJARVERSION (a9e39199-8369-444b-89c1-5fe65ec45665)DYNAMICS 365 FOR RETAIL (a9e39199-8369-444b-89c1-5fe65ec45665)
Dynamics_365_Hiring_Free_PLAN (f815ac79-c5dd-4bcc-9b78-d97f7b817d0d)Dynamics_365_Hiring_Free_PLAN (f815ac79-c5dd-4bcc-9b78-d97f7b817d0d)
DYNAMICS 365 för personal: ONBOARDing (300b8114-8555-4313-b861-0c115d820f50)DYNAMICS 365 FOR TALENT: ONBOARD (300b8114-8555-4313-b861-0c115d820f50)
FLOW för DYNAMICS 365 (b650d915-9886-424b-a08d-633cede56f57)FLOW FOR DYNAMICS 365(b650d915-9886-424b-a08d-633cede56f57)
POWERAPPS för DYNAMICS 365 (0b03f40b-c404-40c3-8651-2aceb74365fa)POWERAPPS FOR DYNAMICS 365 (0b03f40b-c404-40c3-8651-2aceb74365fa)
ENTERPRISE MOBILITY + SECURITY E3ENTERPRISE MOBILITY + SECURITY E3 EMSEMS efccb6f7-5641-4e0e-bd10-b4976e1bf68eefccb6f7-5641-4e0e-bd10-b4976e1bf68e AAD_PREMIUM (41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d)AAD_PREMIUM (41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d)
ADALLOM_S_DISCOVERY (932ad362-64a8-4783-9106-97849a1a30b9)ADALLOM_S_DISCOVERY (932ad362-64a8-4783-9106-97849a1a30b9)
INTUNE_A (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)INTUNE_A (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)
MFA_PREMIUM (8a256a2b-b617-496d-b51b-e76466e88db0)MFA_PREMIUM (8a256a2b-b617-496d-b51b-e76466e88db0)
RMS_S_ENTERPRISE (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)RMS_S_ENTERPRISE (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)
RMS_S_PREMIUM (6c57d4b6-3b23-47a5-9bc9-69f17b4947b3)RMS_S_PREMIUM (6c57d4b6-3b23-47a5-9bc9-69f17b4947b3)
AZURE ACTIVE DIRECTORY PREMIUM P1 (41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d)AZURE ACTIVE DIRECTORY PREMIUM P1 (41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d)
CLOUD APP SECURITY DISCOVERY (932ad362-64a8-4783-9106-97849a1a30b9)CLOUD APP SECURITY DISCOVERY (932ad362-64a8-4783-9106-97849a1a30b9)
MICROSOFT INTUNE (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)MICROSOFT INTUNE (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)
MICROSOFT AZURE MULTI-FACTOR AUTHENTICation (8a256a2b-b617-496d-b51b-e76466e88db0)MICROSOFT AZURE MULTI-FACTOR AUTHENTICATION (8a256a2b-b617-496d-b51b-e76466e88db0)
MICROSOFT AZURE ACTIVE DIRECTORY-rättigheter (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)MICROSOFT AZURE ACTIVE DIRECTORY RIGHTS (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)
AZURE INFORMATION PROTECTION PREMIUM P1 (6c57d4b6-3b23-47a5-9bc9-69f17b4947b3)AZURE INFORMATION PROTECTION PREMIUM P1 (6c57d4b6-3b23-47a5-9bc9-69f17b4947b3)
ENTERPRISE MOBILITY + SECURITY E5ENTERPRISE MOBILITY + SECURITY E5 EMSPREMIUMEMSPREMIUM b05e124f-c7cc-45a0-a6aa-8cf78c946968b05e124f-c7cc-45a0-a6aa-8cf78c946968 AAD_PREMIUM (41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d)AAD_PREMIUM (41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d)
AAD_PREMIUM_P2 (eec0eb4f-6444-4f95-aba0-50c24d67f998)AAD_PREMIUM_P2 (eec0eb4f-6444-4f95-aba0-50c24d67f998)
ADALLOM_S_STANDALONE (2e2ddb96-6af9-4b1d-a3f0-d6ecfd22edb2)ADALLOM_S_STANDALONE (2e2ddb96-6af9-4b1d-a3f0-d6ecfd22edb2)
ATA (14ab5db5-e6c4-4b20-B4BC-13e36fd2227f)ATA (14ab5db5-e6c4-4b20-b4bc-13e36fd2227f)
INTUNE_A (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)INTUNE_A (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)
MFA_PREMIUM (8a256a2b-b617-496d-b51b-e76466e88db0)MFA_PREMIUM (8a256a2b-b617-496d-b51b-e76466e88db0)
RMS_S_ENTERPRISE (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)RMS_S_ENTERPRISE (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)
RMS_S_PREMIUM (6c57d4b6-3b23-47a5-9bc9-69f17b4947b3)RMS_S_PREMIUM (6c57d4b6-3b23-47a5-9bc9-69f17b4947b3)
RMS_S_PREMIUM2 (5689bec4-755d-4753-8b61-40975025187c)RMS_S_PREMIUM2 (5689bec4-755d-4753-8b61-40975025187c)
AZURE ACTIVE DIRECTORY PREMIUM P1 (41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d)AZURE ACTIVE DIRECTORY PREMIUM P1 (41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d)
AZURE ACTIVE DIRECTORY PREMIUM P2 (eec0eb4f-6444-4f95-aba0-50c24d67f998)AZURE ACTIVE DIRECTORY PREMIUM P2 (eec0eb4f-6444-4f95-aba0-50c24d67f998)
MICROSOFT CLOUD APP SECURITY (2e2ddb96-6af9-4b1d-a3f0-d6ecfd22edb2)MICROSOFT CLOUD APP SECURITY (2e2ddb96-6af9-4b1d-a3f0-d6ecfd22edb2)
AZURE ADVANCED THREAT PROTECTION (14ab5db5-e6c4-4b20-B4BC-13e36fd2227f)AZURE ADVANCED THREAT PROTECTION (14ab5db5-e6c4-4b20-b4bc-13e36fd2227f)
MICROSOFT INTUNE (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)MICROSOFT INTUNE (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)
MICROSOFT AZURE MULTI-FACTOR AUTHENTICation (8a256a2b-b617-496d-b51b-e76466e88db0)MICROSOFT AZURE MULTI-FACTOR AUTHENTICATION (8a256a2b-b617-496d-b51b-e76466e88db0)
MICROSOFT AZURE ACTIVE DIRECTORY-rättigheter (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)MICROSOFT AZURE ACTIVE DIRECTORY RIGHTS (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)
AZURE INFORMATION PROTECTION PREMIUM P1 (6c57d4b6-3b23-47a5-9bc9-69f17b4947b3)AZURE INFORMATION PROTECTION PREMIUM P1 (6c57d4b6-3b23-47a5-9bc9-69f17b4947b3)
AZURE INFORMATION PROTECTION PREMIUM P2 (5689bec4-755d-4753-8b61-40975025187c)AZURE INFORMATION PROTECTION PREMIUM P2 (5689bec4-755d-4753-8b61-40975025187c)
EXCHANGE ONLINE (ABONNEMANG 1)EXCHANGE ONLINE (PLAN 1) EXCHANGESTANDARDEXCHANGESTANDARD 4b9405b0-7788-4568-add1-99614e613b694b9405b0-7788-4568-add1-99614e613b69 EXCHANGE_S_STANDARD (9aaf7827-d63c-4b61-89c3-182f06f82e5c)EXCHANGE_S_STANDARD (9aaf7827-d63c-4b61-89c3-182f06f82e5c) EXCHANGE ONLINE (PLAN 1) (9aaf7827-d63c-4b61-89c3-182f06f82e5c)EXCHANGE ONLINE (PLAN 1) (9aaf7827-d63c-4b61-89c3-182f06f82e5c)
EXCHANGE ONLINE (PLAN 2)EXCHANGE ONLINE (PLAN 2) EXCHANGEENTERPRISEEXCHANGEENTERPRISE 19ec0d23-8335-4cbd-94ac-6050e30712fa19ec0d23-8335-4cbd-94ac-6050e30712fa EXCHANGE_S_ENTERPRISE (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)EXCHANGE_S_ENTERPRISE (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0) EXCHANGE ONLINE (PLAN 2) (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)EXCHANGE ONLINE (PLAN 2)(efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)
EXCHANGE ONLINE-ARKIVERING FÖR EXCHANGE ONLINEEXCHANGE ONLINE ARCHIVING FOR EXCHANGE ONLINE EXCHANGEARCHIVE_ADDONEXCHANGEARCHIVE_ADDON ee02fd1b-340e-4a4b-b355-4a514e4c8943ee02fd1b-340e-4a4b-b355-4a514e4c8943 EXCHANGE_S_ARCHIVE_ADDON (176a09a6-7ec5-4039-ac02-b2791c6ba793)EXCHANGE_S_ARCHIVE_ADDON (176a09a6-7ec5-4039-ac02-b2791c6ba793) EXCHANGE ONLINE-arkivering för EXCHANGE ONLINE (176a09a6-7ec5-4039-ac02-b2791c6ba793)EXCHANGE ONLINE ARCHIVING FOR EXCHANGE ONLINE (176a09a6-7ec5-4039-ac02-b2791c6ba793)
EXCHANGE ONLINE-ARKIVERING FÖR EXCHANGE SERVEREXCHANGE ONLINE ARCHIVING FOR EXCHANGE SERVER EXCHANGEARCHIVEEXCHANGEARCHIVE 90b5e015-709a-4b8b-b08e-3200f994494c90b5e015-709a-4b8b-b08e-3200f994494c EXCHANGE_S_ARCHIVE (da040e0a-b393-4bea-bb76-928b3fa1cf5a)EXCHANGE_S_ARCHIVE (da040e0a-b393-4bea-bb76-928b3fa1cf5a) EXCHANGE ONLINE-arkivering för EXCHANGE SERVER (da040e0a-b393-4bea-bb76-928b3fa1cf5a)EXCHANGE ONLINE ARCHIVING FOR EXCHANGE SERVER (da040e0a-b393-4bea-bb76-928b3fa1cf5a)
EXCHANGE ONLINE ESSENTIALSEXCHANGE ONLINE ESSENTIALS EXCHANGEESSENTIALSEXCHANGEESSENTIALS 7fc0182e-d107-4556-8329-7caaa511197b7fc0182e-d107-4556-8329-7caaa511197b EXCHANGE_S_STANDARD (9aaf7827-d63c-4b61-89c3-182f06f82e5c)EXCHANGE_S_STANDARD (9aaf7827-d63c-4b61-89c3-182f06f82e5c) EXCHANGE ONLINE (PLAN 1) (9aaf7827-d63c-4b61-89c3-182f06f82e5c)EXCHANGE ONLINE (PLAN 1) (9aaf7827-d63c-4b61-89c3-182f06f82e5c)
EXCHANGE ONLINE ESSENTIALSEXCHANGE ONLINE ESSENTIALS EXCHANGE_S_ESSENTIALSEXCHANGE_S_ESSENTIALS e8f81a67-bd96-4074-b108-cf193eb9433be8f81a67-bd96-4074-b108-cf193eb9433b EXCHANGE_S_ESSENTIALS (1126bef5-DA20-4f07-b45e-ad25d2581aa8)EXCHANGE_S_ESSENTIALS (1126bef5-da20-4f07-b45e-ad25d2581aa8)
BPOS_S_TODO_1 (5e62787c-C316-451F-b873-1d05acd4d12c)BPOS_S_TODO_1 (5e62787c-c316-451f-b873-1d05acd4d12c)
EXCHANGE ESSENTIALs (1126bef5-DA20-4f07-b45e-ad25d2581aa8)EXCHANGE ESSENTIALS (1126bef5-da20-4f07-b45e-ad25d2581aa8)
ATT göra (PLAN 1) (5e62787c-C316-451F-b873-1d05acd4d12c)TO-DO (PLAN 1) (5e62787c-c316-451f-b873-1d05acd4d12c)
EXCHANGE ONLINE-KIOSKEXCHANGE ONLINE KIOSK EXCHANGEDESKLESSEXCHANGEDESKLESS 80b2d799-d2ba-4d2a-8842-fb0d0f3a4b8280b2d799-d2ba-4d2a-8842-fb0d0f3a4b82 EXCHANGE_S_DESKLESS (4a82b400-a79f-41a4-b4e2-e94f5787b113)EXCHANGE_S_DESKLESS (4a82b400-a79f-41a4-b4e2-e94f5787b113) EXCHANGE ONLINE-KIOSK (4a82b400-a79f-41a4-b4e2-e94f5787b113)EXCHANGE ONLINE KIOSK (4a82b400-a79f-41a4-b4e2-e94f5787b113)
EXCHANGE ONLINE POPEXCHANGE ONLINE POP EXCHANGETELCOEXCHANGETELCO cb0a98a8-11bc-494c-83d9-c1b1ac65327ecb0a98a8-11bc-494c-83d9-c1b1ac65327e EXCHANGE_B_STANDARD (90927877-dcff-4af6-b346-2332c0b15bb7)EXCHANGE_B_STANDARD (90927877-dcff-4af6-b346-2332c0b15bb7) EXCHANGE ONLINE POP (90927877-dcff-4af6-b346-2332c0b15bb7)EXCHANGE ONLINE POP (90927877-dcff-4af6-b346-2332c0b15bb7)
INTUNEINTUNE INTUNE_AINTUNE_A 061f9ace-7d42-4136-88ac-31dc755f143f061f9ace-7d42-4136-88ac-31dc755f143f INTUNE_A (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)INTUNE_A (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5) MICROSOFT INTUNE (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)MICROSOFT INTUNE (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)
Microsoft 365 a1Microsoft 365 A1 M365EDU_A1M365EDU_A1 b17653a4-2443-4e8c-a550-18249dda78bbb17653a4-2443-4e8c-a550-18249dda78bb AAD_EDU (3a3976ce-de18-4a87-a78e-5e9245e252df)AAD_EDU (3a3976ce-de18-4a87-a78e-5e9245e252df)
INTUNE_EDU (da24caf9-af8e-485c-b7c8-e73336da2693)INTUNE_EDU (da24caf9-af8e-485c-b7c8-e73336da2693)
INTUNE_A (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)INTUNE_A (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)
WINDOWS_STORE (a420f25f-a7b3-4ff5-a9d0-5d58f73b537d)WINDOWS_STORE (a420f25f-a7b3-4ff5-a9d0-5d58f73b537d)
Azure Active Directory för utbildning (3a3976ce-de18-4a87-a78e-5e9245e252df)Azure Active Directory for Education (3a3976ce-de18-4a87-a78e-5e9245e252df)
Intune for Education (da24caf9-af8e-485c-b7c8-e73336da2693)Intune for Education (da24caf9-af8e-485c-b7c8-e73336da2693)
Microsoft Intune (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)Microsoft Intune (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)
Windows Store-tjänst (a420f25f-a7b3-4ff5-a9d0-5d58f73b537d)Windows Store Service (a420f25f-a7b3-4ff5-a9d0-5d58f73b537d)
MICROSOFT 365 A3 FÖR LÄRAREMICROSOFT 365 A3 FOR FACULTY M365EDU_A3_FACULTYM365EDU_A3_FACULTY 4b590615-0888-425a-a965-b3bf7789848d4b590615-0888-425a-a965-b3bf7789848d AAD_BASIC_EDU (1d0f309f-fdf9-4b2a-9ae7-9c48b91f1426)AAD_BASIC_EDU (1d0f309f-fdf9-4b2a-9ae7-9c48b91f1426)
AAD_PREMIUM (41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d)AAD_PREMIUM (41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d)
RMS_S_PREMIUM (6c57d4b6-3b23-47a5-9bc9-69f17b4947b3)RMS_S_PREMIUM (6c57d4b6-3b23-47a5-9bc9-69f17b4947b3)
RMS_S_ENTERPRISE (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)RMS_S_ENTERPRISE (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)
ADALLOM_S_DISCOVERY (932ad362-64a8-4783-9106-97849a1a30b9)ADALLOM_S_DISCOVERY (932ad362-64a8-4783-9106-97849a1a30b9)
EducationAnalyticsP1 (a9b86446-fa4e-498f-a92a-41b447e03337)EducationAnalyticsP1 (a9b86446-fa4e-498f-a92a-41b447e03337)
EXCHANGE_S_ENTERPRISE (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)EXCHANGE_S_ENTERPRISE (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)
FLOW_O365_P2 (76846ad7-7776-4c40-A281-a386362dd1b9)FLOW_O365_P2 (76846ad7-7776-4c40-a281-a386362dd1b9)
MIP_S_CLP1 (5136a095-5CF0-4AFF-bec3-e84448b38ea5)MIP_S_CLP1 (5136a095-5cf0-4aff-bec3-e84448b38ea5)
MYANALYTICS_P2 (33c4f319-9bdd-48d6-9C4D-410b750a4a5a)MYANALYTICS_P2 (33c4f319-9bdd-48d6-9c4d-410b750a4a5a)
INTUNE_EDU (da24caf9-af8e-485c-b7c8-e73336da2693)INTUNE_EDU (da24caf9-af8e-485c-b7c8-e73336da2693)
MFA_PREMIUM (8a256a2b-b617-496d-b51b-e76466e88db0)MFA_PREMIUM (8a256a2b-b617-496d-b51b-e76466e88db0)
MICROSOFTBOOKINGS (199a5c09-e0ca-4e37-8f7c-b05d533e1ea2)MICROSOFTBOOKINGS (199a5c09-e0ca-4e37-8f7c-b05d533e1ea2)
OFFICE_FORMS_PLAN_2 (9b5de886-F035-4ff2-b3d8-c9127bea3620)OFFICE_FORMS_PLAN_2 (9b5de886-f035-4ff2-b3d8-c9127bea3620)
INTUNE_A (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)INTUNE_A (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)
KAIZALA_O365_P3 (aebd3021-9f8f-4bf8-bbe3-0ed2f4f047a1)KAIZALA_O365_P3 (aebd3021-9f8f-4bf8-bbe3-0ed2f4f047a1)
PROJECTWORKMANAGEMENT (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)PROJECTWORKMANAGEMENT (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)
MICROSOFT_SEARCH (94065c59-bc8e-4e8b-89e5-5138d471eaff)MICROSOFT_SEARCH (94065c59-bc8e-4e8b-89e5-5138d471eaff)
Deskless (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)Deskless (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)
STREAM_O365_E3 (9e700747-8b1d-45e5-ab8d-ef187ceec156)STREAM_O365_E3 (9e700747-8b1d-45e5-ab8d-ef187ceec156)
TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)
MINECRAFT_EDUCATION_EDITION (4c246bbc-f513-4311-Beff-eba54c353256)MINECRAFT_EDUCATION_EDITION (4c246bbc-f513-4311-beff-eba54c353256)
INTUNE_O365 (882e1d05-acd1-4ccb-8708-6ee03664b117)INTUNE_O365 (882e1d05-acd1-4ccb-8708-6ee03664b117)
ADALLOM_S_O365 (8c098270-9dd4-4350-9b30-ba4703f3b36b)ADALLOM_S_O365 (8c098270-9dd4-4350-9b30-ba4703f3b36b)
OFFICESUBSCRIPTION (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)OFFICESUBSCRIPTION (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)
SHAREPOINTWAC_EDU (e03c7e47-402c-463c-AB25-949079bedb21)SHAREPOINTWAC_EDU (e03c7e47-402c-463c-ab25-949079bedb21)
POWERAPPS_O365_P2 (c68f8d98-5534-41C8-bf36-22fa496fa792)POWERAPPS_O365_P2 (c68f8d98-5534-41c8-bf36-22fa496fa792)
SCHOOL_DATA_SYNC_P2 (500b6a2a-7a50-4f40-b5f9-160e5b8c2f48)SCHOOL_DATA_SYNC_P2 (500b6a2a-7a50-4f40-b5f9-160e5b8c2f48)
SHAREPOINTENTERPRISE_EDU (63038b2c-28d0-45f6-bc36-33062963b498)SHAREPOINTENTERPRISE_EDU (63038b2c-28d0-45f6-bc36-33062963b498)
MCOSTANDARD (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)MCOSTANDARD (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)
SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
BPOS_S_TODO_2 (c87f142c-d1e9-4363-8630-aaea9c4d9ae5)BPOS_S_TODO_2 (c87f142c-d1e9-4363-8630-aaea9c4d9ae5)
WHITEBOARD_PLAN2 (94a54592-cd8b-425E-87c6-97868b000b91)WHITEBOARD_PLAN2 (94a54592-cd8b-425e-87c6-97868b000b91)
Virtualization-rättigheter för Windows 10 (E3/E5 + VDA) (e7c91390-7625-45be-94E0-e16907e03118)Virtualization Rights for Windows 10 (E3/E5+VDA) (e7c91390-7625-45be-94e0-e16907e03118)
YAMMER_EDU (2078e8df-cff6-4290-98cb-5408261a760a)YAMMER_EDU (2078e8df-cff6-4290-98cb-5408261a760a)
Azure Active Directory Basic for EDU (1d0f309f-fdf9-4b2a-9ae7-9c48b91f1426)Azure Active Directory Basic for EDU (1d0f309f-fdf9-4b2a-9ae7-9c48b91f1426)
Azure Active Directory Premium P1 (41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d)Azure Active Directory Premium P1 (41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d)
Azure Information Protection Premium P1 (6c57d4b6-3b23-47a5-9bc9-69f17b4947b3)Azure Information Protection Premium P1 (6c57d4b6-3b23-47a5-9bc9-69f17b4947b3)
Azure Rights Management (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)Azure Rights Management (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)
Cloud App Security identifiering (932ad362-64a8-4783-9106-97849a1a30b9)Cloud App Security Discovery (932ad362-64a8-4783-9106-97849a1a30b9)
Utbildnings analys (a9b86446-fa4e-498f-a92a-41b447e03337)Education Analytics (a9b86446-fa4e-498f-a92a-41b447e03337)
Exchange Online (plan 2) (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)Exchange Online (Plan 2) (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)
Flow för Office 365 (76846ad7-7776-4c40-A281-a386362dd1b9)Flow for Office 365 (76846ad7-7776-4c40-a281-a386362dd1b9)
Information Protection för Office 365 – standard (5136a095-5CF0-4AFF-bec3-e84448b38ea5)Information Protection for Office 365 - Standard (5136a095-5cf0-4aff-bec3-e84448b38ea5)
Insikter från analys (33c4f319-9bdd-48d6-9C4D-410b750a4a5a)Insights by MyAnalytics (33c4f319-9bdd-48d6-9c4d-410b750a4a5a)
Intune for Education (da24caf9-af8e-485c-b7c8-e73336da2693)Intune for Education (da24caf9-af8e-485c-b7c8-e73336da2693)
Microsoft Azure Multi-Factor Authentication (8a256a2b-b617-496d-b51b-e76466e88db0)Microsoft Azure Multi-Factor Authentication (8a256a2b-b617-496d-b51b-e76466e88db0)
Microsoft-bokningar (199a5c09-e0ca-4e37-8f7c-b05d533e1ea2)Microsoft Bookings (199a5c09-e0ca-4e37-8f7c-b05d533e1ea2)
Microsoft Forms (plan 2) (9b5de886-F035-4ff2-b3d8-c9127bea3620)Microsoft Forms (Plan 2) (9b5de886-f035-4ff2-b3d8-c9127bea3620)
Microsoft Intune (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)Microsoft Intune (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)
Microsoft Kaizala Pro plan 3 (aebd3021-9f8f-4bf8-bbe3-0ed2f4f047a1)Microsoft Kaizala Pro Plan 3 (aebd3021-9f8f-4bf8-bbe3-0ed2f4f047a1)
Microsoft Planner (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)Microsoft Planner (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)
Microsoft Search (94065c59-bc8e-4e8b-89e5-5138d471eaff)Microsoft Search (94065c59-bc8e-4e8b-89e5-5138d471eaff)
Microsoft StaffHub (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)Microsoft StaffHub (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)
Microsoft Stream för O365 E3 SKU (9e700747-8b1d-45e5-ab8d-ef187ceec156)Microsoft Stream for O365 E3 SKU (9e700747-8b1d-45e5-ab8d-ef187ceec156)
Microsoft Teams (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)Microsoft Teams (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)
Minecraft Education Edition (4c246bbc-f513-4311-Beff-eba54c353256)Minecraft Education Edition (4c246bbc-f513-4311-beff-eba54c353256)
Hantering av mobila enheter för Office 365 (882e1d05-acd1-4ccb-8708-6ee03664b117)Mobile Device Management for Office 365 (882e1d05-acd1-4ccb-8708-6ee03664b117)
Office 365 Advanced Security Management (8c098270-9dd4-4350-9b30-ba4703f3b36b)Office 365 Advanced Security Management (8c098270-9dd4-4350-9b30-ba4703f3b36b)
Office 365 ProPlus (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)Office 365 ProPlus (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)
Office för webben (utbildning) (e03c7e47-402c-463c-AB25-949079bedb21)Office for the web (Education) (e03c7e47-402c-463c-ab25-949079bedb21)
PowerApps för Office 365 (c68f8d98-5534-41C8-bf36-22fa496fa792)PowerApps for Office 365 (c68f8d98-5534-41c8-bf36-22fa496fa792)
Synkronisering av skol data (abonnemang 2) (500b6a2a-7a50-4f40-b5f9-160e5b8c2f48)School Data Sync (Plan 2) (500b6a2a-7a50-4f40-b5f9-160e5b8c2f48)
SharePoint-plan 2 för EDU (63038b2c-28d0-45f6-bc36-33062963b498)SharePoint Plan 2 for EDU (63038b2c-28d0-45f6-bc36-33062963b498)
Skype för företag – Online (plan 2) (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)Skype for Business Online (Plan 2) (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)
Sway (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)Sway (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
To-Do (plan 2) (c87f142c-d1e9-4363-8630-aaea9c4d9ae5)To-Do (Plan 2) (c87f142c-d1e9-4363-8630-aaea9c4d9ae5)
Whiteboard (plan 2) (94a54592-cd8b-425E-87c6-97868b000b91)Whiteboard (Plan 2) (94a54592-cd8b-425e-87c6-97868b000b91)
Windows 10 Enterprise (ny) (e7c91390-7625-45be-94E0-e16907e03118)Windows 10 Enterprise (New) (e7c91390-7625-45be-94e0-e16907e03118)
Yammer för akademiska (2078e8df-cff6-4290-98cb-5408261a760a)Yammer for Academic (2078e8df-cff6-4290-98cb-5408261a760a)
MICROSOFT 365 A3 FÖR STUDENTERMICROSOFT 365 A3 FOR STUDENTS M365EDU_A3_STUDENTM365EDU_A3_STUDENT 7cfd9a2b-e110-4c39-bf20-c6a3f36a31217cfd9a2b-e110-4c39-bf20-c6a3f36a3121 AAD_BASIC_EDU (1d0f309f-fdf9-4b2a-9ae7-9c48b91f1426)AAD_BASIC_EDU (1d0f309f-fdf9-4b2a-9ae7-9c48b91f1426)
AAD_PREMIUM (41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d)AAD_PREMIUM (41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d)
RMS_S_PREMIUM (6c57d4b6-3b23-47a5-9bc9-69f17b4947b3)RMS_S_PREMIUM (6c57d4b6-3b23-47a5-9bc9-69f17b4947b3)
RMS_S_ENTERPRISE (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)RMS_S_ENTERPRISE (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)
ADALLOM_S_DISCOVERY (932ad362-64a8-4783-9106-97849a1a30b9)ADALLOM_S_DISCOVERY (932ad362-64a8-4783-9106-97849a1a30b9)
EducationAnalyticsP1 (a9b86446-fa4e-498f-a92a-41b447e03337)EducationAnalyticsP1 (a9b86446-fa4e-498f-a92a-41b447e03337)
EXCHANGE_S_ENTERPRISE (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)EXCHANGE_S_ENTERPRISE (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)
FLOW_O365_P2 (76846ad7-7776-4c40-A281-a386362dd1b9)FLOW_O365_P2 (76846ad7-7776-4c40-a281-a386362dd1b9)
MIP_S_CLP1 (5136a095-5CF0-4AFF-bec3-e84448b38ea5)MIP_S_CLP1 (5136a095-5cf0-4aff-bec3-e84448b38ea5)
MYANALYTICS_P2 (33c4f319-9bdd-48d6-9C4D-410b750a4a5a)MYANALYTICS_P2 (33c4f319-9bdd-48d6-9c4d-410b750a4a5a)
INTUNE_EDU (da24caf9-af8e-485c-b7c8-e73336da2693)INTUNE_EDU (da24caf9-af8e-485c-b7c8-e73336da2693)
MFA_PREMIUM (8a256a2b-b617-496d-b51b-e76466e88db0)MFA_PREMIUM (8a256a2b-b617-496d-b51b-e76466e88db0)
MICROSOFTBOOKINGS (199a5c09-e0ca-4e37-8f7c-b05d533e1ea2)MICROSOFTBOOKINGS (199a5c09-e0ca-4e37-8f7c-b05d533e1ea2)
OFFICE_FORMS_PLAN_2 (9b5de886-F035-4ff2-b3d8-c9127bea3620)OFFICE_FORMS_PLAN_2 (9b5de886-f035-4ff2-b3d8-c9127bea3620)
INTUNE_A (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)INTUNE_A (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)
KAIZALA_O365_P3 (aebd3021-9f8f-4bf8-bbe3-0ed2f4f047a1)KAIZALA_O365_P3 (aebd3021-9f8f-4bf8-bbe3-0ed2f4f047a1)
PROJECTWORKMANAGEMENT (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)PROJECTWORKMANAGEMENT (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)
MICROSOFT_SEARCH (94065c59-bc8e-4e8b-89e5-5138d471eaff)MICROSOFT_SEARCH (94065c59-bc8e-4e8b-89e5-5138d471eaff)
Deskless (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)Deskless (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)
STREAM_O365_E3 (9e700747-8b1d-45e5-ab8d-ef187ceec156)STREAM_O365_E3 (9e700747-8b1d-45e5-ab8d-ef187ceec156)
TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)
MINECRAFT_EDUCATION_EDITION (4c246bbc-f513-4311-Beff-eba54c353256)MINECRAFT_EDUCATION_EDITION (4c246bbc-f513-4311-beff-eba54c353256)
INTUNE_O365 (882e1d05-acd1-4ccb-8708-6ee03664b117)INTUNE_O365 (882e1d05-acd1-4ccb-8708-6ee03664b117)
ADALLOM_S_O365 (8c098270-9dd4-4350-9b30-ba4703f3b36b)ADALLOM_S_O365 (8c098270-9dd4-4350-9b30-ba4703f3b36b)
OFFICESUBSCRIPTION (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)OFFICESUBSCRIPTION (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)
SHAREPOINTWAC_EDU (e03c7e47-402c-463c-AB25-949079bedb21)SHAREPOINTWAC_EDU (e03c7e47-402c-463c-ab25-949079bedb21)
POWERAPPS_O365_P2 (c68f8d98-5534-41C8-bf36-22fa496fa792)POWERAPPS_O365_P2 (c68f8d98-5534-41c8-bf36-22fa496fa792)
SCHOOL_DATA_SYNC_P2 (500b6a2a-7a50-4f40-b5f9-160e5b8c2f48)SCHOOL_DATA_SYNC_P2 (500b6a2a-7a50-4f40-b5f9-160e5b8c2f48)
SHAREPOINTENTERPRISE_EDU (63038b2c-28d0-45f6-bc36-33062963b498)SHAREPOINTENTERPRISE_EDU (63038b2c-28d0-45f6-bc36-33062963b498)
MCOSTANDARD (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)MCOSTANDARD (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)
SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
BPOS_S_TODO_2 (c87f142c-d1e9-4363-8630-aaea9c4d9ae5)BPOS_S_TODO_2 (c87f142c-d1e9-4363-8630-aaea9c4d9ae5)
WHITEBOARD_PLAN2 (94a54592-cd8b-425E-87c6-97868b000b91)WHITEBOARD_PLAN2 (94a54592-cd8b-425e-87c6-97868b000b91)
Virtualization-rättigheter för Windows 10 (E3/E5 + VDA) (e7c91390-7625-45be-94E0-e16907e03118)Virtualization Rights for Windows 10 (E3/E5+VDA) (e7c91390-7625-45be-94e0-e16907e03118)
YAMMER_EDU (2078e8df-cff6-4290-98cb-5408261a760a)YAMMER_EDU (2078e8df-cff6-4290-98cb-5408261a760a)
Azure Active Directory Basic for EDU (1d0f309f-fdf9-4b2a-9ae7-9c48b91f1426)Azure Active Directory Basic for EDU (1d0f309f-fdf9-4b2a-9ae7-9c48b91f1426)
Azure Active Directory Premium P1 (41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d)Azure Active Directory Premium P1 (41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d)
Azure Information Protection Premium P1 (6c57d4b6-3b23-47a5-9bc9-69f17b4947b3)Azure Information Protection Premium P1 (6c57d4b6-3b23-47a5-9bc9-69f17b4947b3)
Azure Rights Management (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)Azure Rights Management (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)
Cloud App Security identifiering (932ad362-64a8-4783-9106-97849a1a30b9)Cloud App Security Discovery (932ad362-64a8-4783-9106-97849a1a30b9)
Utbildnings analys (a9b86446-fa4e-498f-a92a-41b447e03337)Education Analytics (a9b86446-fa4e-498f-a92a-41b447e03337)
Exchange Online (plan 2) (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)Exchange Online (Plan 2) (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)
Flow för Office 365 (76846ad7-7776-4c40-A281-a386362dd1b9)Flow for Office 365 (76846ad7-7776-4c40-a281-a386362dd1b9)
Information Protection för Office 365 – standard (5136a095-5CF0-4AFF-bec3-e84448b38ea5)Information Protection for Office 365 - Standard (5136a095-5cf0-4aff-bec3-e84448b38ea5)
Insikter från analys (33c4f319-9bdd-48d6-9C4D-410b750a4a5a)Insights by MyAnalytics (33c4f319-9bdd-48d6-9c4d-410b750a4a5a)
Intune for Education (da24caf9-af8e-485c-b7c8-e73336da2693)Intune for Education (da24caf9-af8e-485c-b7c8-e73336da2693)
Microsoft Azure Multi-Factor Authentication (8a256a2b-b617-496d-b51b-e76466e88db0)Microsoft Azure Multi-Factor Authentication (8a256a2b-b617-496d-b51b-e76466e88db0)
Microsoft-bokningar (199a5c09-e0ca-4e37-8f7c-b05d533e1ea2)Microsoft Bookings (199a5c09-e0ca-4e37-8f7c-b05d533e1ea2)
Microsoft Forms (plan 2) (9b5de886-F035-4ff2-b3d8-c9127bea3620)Microsoft Forms (Plan 2) (9b5de886-f035-4ff2-b3d8-c9127bea3620)
Microsoft Intune (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)Microsoft Intune (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)
Microsoft Kaizala Pro plan 3 (aebd3021-9f8f-4bf8-bbe3-0ed2f4f047a1)Microsoft Kaizala Pro Plan 3 (aebd3021-9f8f-4bf8-bbe3-0ed2f4f047a1)
Microsoft Planner (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)Microsoft Planner (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)
Microsoft Search (94065c59-bc8e-4e8b-89e5-5138d471eaff)Microsoft Search (94065c59-bc8e-4e8b-89e5-5138d471eaff)
Microsoft StaffHub (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)Microsoft StaffHub (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)
Microsoft Stream för O365 E3 SKU (9e700747-8b1d-45e5-ab8d-ef187ceec156)Microsoft Stream for O365 E3 SKU (9e700747-8b1d-45e5-ab8d-ef187ceec156)
Microsoft Teams (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)Microsoft Teams (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)
Minecraft Education Edition (4c246bbc-f513-4311-Beff-eba54c353256)Minecraft Education Edition (4c246bbc-f513-4311-beff-eba54c353256)
Hantering av mobila enheter för Office 365 (882e1d05-acd1-4ccb-8708-6ee03664b117)Mobile Device Management for Office 365 (882e1d05-acd1-4ccb-8708-6ee03664b117)
Office 365 Advanced Security Management (8c098270-9dd4-4350-9b30-ba4703f3b36b)Office 365 Advanced Security Management (8c098270-9dd4-4350-9b30-ba4703f3b36b)
Office 365 ProPlus (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)Office 365 ProPlus (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)
Office för webben (utbildning) (e03c7e47-402c-463c-AB25-949079bedb21)Office for the web (Education) (e03c7e47-402c-463c-ab25-949079bedb21)
PowerApps för Office 365 (c68f8d98-5534-41C8-bf36-22fa496fa792)PowerApps for Office 365 (c68f8d98-5534-41c8-bf36-22fa496fa792)
Synkronisering av skol data (abonnemang 2) (500b6a2a-7a50-4f40-b5f9-160e5b8c2f48)School Data Sync (Plan 2) (500b6a2a-7a50-4f40-b5f9-160e5b8c2f48)
SharePoint-plan 2 för EDU (63038b2c-28d0-45f6-bc36-33062963b498)SharePoint Plan 2 for EDU (63038b2c-28d0-45f6-bc36-33062963b498)
Skype för företag – Online (plan 2) (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)Skype for Business Online (Plan 2) (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)
Sway (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)Sway (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
To-Do (plan 2) (c87f142c-d1e9-4363-8630-aaea9c4d9ae5)To-Do (Plan 2) (c87f142c-d1e9-4363-8630-aaea9c4d9ae5)
Whiteboard (plan 2) (94a54592-cd8b-425E-87c6-97868b000b91)Whiteboard (Plan 2) (94a54592-cd8b-425e-87c6-97868b000b91)
Windows 10 Enterprise (ny) (e7c91390-7625-45be-94E0-e16907e03118)Windows 10 Enterprise (New) (e7c91390-7625-45be-94e0-e16907e03118)
Yammer för akademiska (2078e8df-cff6-4290-98cb-5408261a760a)Yammer for Academic (2078e8df-cff6-4290-98cb-5408261a760a)
MICROSOFT 365 A5 FÖR LÄRAREMICROSOFT 365 A5 FOR FACULTY M365EDU_A5_FACULTYM365EDU_A5_FACULTY e97c048c-37a4-45fb-ab50-922fbf07a370e97c048c-37a4-45fb-ab50-922fbf07a370 AAD_BASIC_EDU (1d0f309f-fdf9-4b2a-9ae7-9c48b91f1426)AAD_BASIC_EDU (1d0f309f-fdf9-4b2a-9ae7-9c48b91f1426)
AAD_PREMIUM (41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d)AAD_PREMIUM (41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d)
AAD_PREMIUM_P2 (eec0eb4f-6444-4f95-aba0-50c24d67f998)AAD_PREMIUM_P2 (eec0eb4f-6444-4f95-aba0-50c24d67f998)
ATA (14ab5db5-e6c4-4b20-B4BC-13e36fd2227f)ATA (14ab5db5-e6c4-4b20-b4bc-13e36fd2227f)
RMS_S_PREMIUM (6c57d4b6-3b23-47a5-9bc9-69f17b4947b3)RMS_S_PREMIUM (6c57d4b6-3b23-47a5-9bc9-69f17b4947b3)
RMS_S_PREMIUM2 (5689bec4-755d-4753-8b61-40975025187c)RMS_S_PREMIUM2 (5689bec4-755d-4753-8b61-40975025187c)
RMS_S_ENTERPRISE (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)RMS_S_ENTERPRISE (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)
LOCKBOX_ENTERPRISE (9f431833-0334-42DE-A7DC-70aa40db46db)LOCKBOX_ENTERPRISE (9f431833-0334-42de-a7dc-70aa40db46db)
EducationAnalyticsP1 (a9b86446-fa4e-498f-a92a-41b447e03337)EducationAnalyticsP1 (a9b86446-fa4e-498f-a92a-41b447e03337)
EXCHANGE_S_ENTERPRISE (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)EXCHANGE_S_ENTERPRISE (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)
FLOW_O365_P3 (07699545-9485-468e-95b6-2fca3738be01)FLOW_O365_P3 (07699545-9485-468e-95b6-2fca3738be01)
INFORMATION_BARRIERS (c4801e8a-cb58-4c35-aca6-f2dcc106f287)INFORMATION_BARRIERS (c4801e8a-cb58-4c35-aca6-f2dcc106f287)
MIP_S_CLP2 (efb0351d-3b08-4503-993d-383af8de41e3)MIP_S_CLP2 (efb0351d-3b08-4503-993d-383af8de41e3)
MIP_S_CLP1 (5136a095-5CF0-4AFF-bec3-e84448b38ea5)MIP_S_CLP1 (5136a095-5cf0-4aff-bec3-e84448b38ea5)
INTUNE_EDU (da24caf9-af8e-485c-b7c8-e73336da2693)INTUNE_EDU (da24caf9-af8e-485c-b7c8-e73336da2693)
M365_ADVANCED_AUDITING (2f442157-a11c-46b9-ae5b-6e39ff4e5849)M365_ADVANCED_AUDITING (2f442157-a11c-46b9-ae5b-6e39ff4e5849)
MCOMEETADV (3e26ee1f-8a5f-4d52-aee2-b81ce45c8f40)MCOMEETADV (3e26ee1f-8a5f-4d52-aee2-b81ce45c8f40)
MCOEV (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7)MCOEV (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7)
MFA_PREMIUM (8a256a2b-b617-496d-b51b-e76466e88db0)MFA_PREMIUM (8a256a2b-b617-496d-b51b-e76466e88db0)
MICROSOFTBOOKINGS (199a5c09-e0ca-4e37-8f7c-b05d533e1ea2)MICROSOFTBOOKINGS (199a5c09-e0ca-4e37-8f7c-b05d533e1ea2)
ADALLOM_S_STANDALONE (2e2ddb96-6af9-4b1d-a3f0-d6ecfd22edb2)ADALLOM_S_STANDALONE (2e2ddb96-6af9-4b1d-a3f0-d6ecfd22edb2)
WINDEFATP (871d91ec-ec1a-452b-a83f-bd76c7d770ef)WINDEFATP (871d91ec-ec1a-452b-a83f-bd76c7d770ef)
OFFICE_FORMS_PLAN_3 (96c1e14a-ef43-418d-B115-9636cdaa8eed)OFFICE_FORMS_PLAN_3 (96c1e14a-ef43-418d-b115-9636cdaa8eed)
INTUNE_A (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)INTUNE_A (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)
KAIZALA_STANDALONE (0898bdbb-73b0-471A-81e5-20f1fe4dd66e)KAIZALA_STANDALONE (0898bdbb-73b0-471a-81e5-20f1fe4dd66e)
EXCHANGE_ANALYTICS (34c0d7a0-a70f-4668-9238-47f9fc208882)EXCHANGE_ANALYTICS (34c0d7a0-a70f-4668-9238-47f9fc208882)
PROJECTWORKMANAGEMENT (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)PROJECTWORKMANAGEMENT (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)
MICROSOFT_SEARCH (94065c59-bc8e-4e8b-89e5-5138d471eaff)MICROSOFT_SEARCH (94065c59-bc8e-4e8b-89e5-5138d471eaff)
Deskless (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)Deskless (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)
STREAM_O365_E5 (6c6042f5-6f01-4d67-b8c1-eb99d36eed3e)STREAM_O365_E5 (6c6042f5-6f01-4d67-b8c1-eb99d36eed3e)
TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)
MINECRAFT_EDUCATION_EDITION (4c246bbc-f513-4311-Beff-eba54c353256)MINECRAFT_EDUCATION_EDITION (4c246bbc-f513-4311-beff-eba54c353256)
INTUNE_O365 (882e1d05-acd1-4ccb-8708-6ee03664b117)INTUNE_O365 (882e1d05-acd1-4ccb-8708-6ee03664b117)
EQUIVIO_ANALYTICS (4de31727-a228-4ec3-a5bf-8e45b5ca48cc)EQUIVIO_ANALYTICS (4de31727-a228-4ec3-a5bf-8e45b5ca48cc)
ADALLOM_S_O365 (8c098270-9dd4-4350-9b30-ba4703f3b36b)ADALLOM_S_O365 (8c098270-9dd4-4350-9b30-ba4703f3b36b)
ATP_ENTERPRISE (f20fedf3-f3c3-43c3-8267-2bfdd51c0939)ATP_ENTERPRISE (f20fedf3-f3c3-43c3-8267-2bfdd51c0939)
THREAT_INTELLIGENCE (8e0c0a52-6a6c-4d40-8370-dd62790dcd70)THREAT_INTELLIGENCE (8e0c0a52-6a6c-4d40-8370-dd62790dcd70)
PAM_ENTERPRISE (b1188c4c-1b36-4018-b48b-ee07604f6feb)PAM_ENTERPRISE (b1188c4c-1b36-4018-b48b-ee07604f6feb)
OFFICESUBSCRIPTION (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)OFFICESUBSCRIPTION (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)
SAFEDOCS (bf6f5520-59e3-4f82-974b-7dbbc4fd27c7)SAFEDOCS (bf6f5520-59e3-4f82-974b-7dbbc4fd27c7)
SHAREPOINTWAC_EDU (e03c7e47-402c-463c-AB25-949079bedb21)SHAREPOINTWAC_EDU (e03c7e47-402c-463c-ab25-949079bedb21)
BI_AZURE_P2 (70d33638-9c74-4d01-bfd3-562de28bd4ba)BI_AZURE_P2 (70d33638-9c74-4d01-bfd3-562de28bd4ba)
POWERAPPS_O365_P3 (9c0dab89-a30c-4117-86e7-97bda240acd2)POWERAPPS_O365_P3 (9c0dab89-a30c-4117-86e7-97bda240acd2)
PREMIUM_ENCRYPTION (617b097b-4b93-4ede-83de-5f075bb5fb2f)PREMIUM_ENCRYPTION (617b097b-4b93-4ede-83de-5f075bb5fb2f)
SCHOOL_DATA_SYNC_P2 (500b6a2a-7a50-4f40-b5f9-160e5b8c2f48)SCHOOL_DATA_SYNC_P2 (500b6a2a-7a50-4f40-b5f9-160e5b8c2f48)
SHAREPOINTENTERPRISE_EDU (63038b2c-28d0-45f6-bc36-33062963b498)SHAREPOINTENTERPRISE_EDU (63038b2c-28d0-45f6-bc36-33062963b498)
MCOSTANDARD (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)MCOSTANDARD (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)
SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
BPOS_S_TODO_3 (3fb82609-8c27-4f7b-bd51-30634711ee67)BPOS_S_TODO_3 (3fb82609-8c27-4f7b-bd51-30634711ee67)
WHITEBOARD_PLAN3 (4a51bca5-1eff-43f5-878c-177680f191af)WHITEBOARD_PLAN3 (4a51bca5-1eff-43f5-878c-177680f191af)
Virtualization-rättigheter för Windows 10 (E3/E5 + VDA) (e7c91390-7625-45be-94E0-e16907e03118)Virtualization Rights for Windows 10 (E3/E5+VDA) (e7c91390-7625-45be-94e0-e16907e03118)
YAMMER_EDU (2078e8df-cff6-4290-98cb-5408261a760a)YAMMER_EDU (2078e8df-cff6-4290-98cb-5408261a760a)
Azure Active Directory Basic for EDU (1d0f309f-fdf9-4b2a-9ae7-9c48b91f1426)Azure Active Directory Basic for EDU (1d0f309f-fdf9-4b2a-9ae7-9c48b91f1426)
Azure Active Directory Premium P1 (41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d)Azure Active Directory Premium P1 (41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d)
Azure Active Directory Premium P2 (eec0eb4f-6444-4f95-aba0-50c24d67f998)Azure Active Directory Premium P2 (eec0eb4f-6444-4f95-aba0-50c24d67f998)
Azure Advanced Threat Protection (14ab5db5-e6c4-4b20-B4BC-13e36fd2227f)Azure Advanced Threat Protection (14ab5db5-e6c4-4b20-b4bc-13e36fd2227f)
Azure Information Protection Premium P1 (6c57d4b6-3b23-47a5-9bc9-69f17b4947b3)Azure Information Protection Premium P1 (6c57d4b6-3b23-47a5-9bc9-69f17b4947b3)
Azure Information Protection Premium P2 (5689bec4-755d-4753-8b61-40975025187c)Azure Information Protection Premium P2 (5689bec4-755d-4753-8b61-40975025187c)
Azure Rights Management (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)Azure Rights Management (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)
Customer Lockbox (9f431833-0334-42DE-A7DC-70aa40db46db)Customer Lockbox (9f431833-0334-42de-a7dc-70aa40db46db)
Utbildnings analys (a9b86446-fa4e-498f-a92a-41b447e03337)Education Analytics (a9b86446-fa4e-498f-a92a-41b447e03337)
Exchange Online (plan 2) (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)Exchange Online (Plan 2) (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)
Flow för Office 365 (07699545-9485-468e-95b6-2fca3738be01)Flow for Office 365 (07699545-9485-468e-95b6-2fca3738be01)
Informations barriärer (c4801e8a-cb58-4c35-aca6-f2dcc106f287)Information Barriers (c4801e8a-cb58-4c35-aca6-f2dcc106f287)
Information Protection för Office 365 – Premium (efb0351d-3b08-4503-993d-383af8de41e3)Information Protection for Office 365 - Premium (efb0351d-3b08-4503-993d-383af8de41e3)
Information Protection för Office 365 – standard (5136a095-5CF0-4AFF-bec3-e84448b38ea5)Information Protection for Office 365 - Standard (5136a095-5cf0-4aff-bec3-e84448b38ea5)
Intune for Education (da24caf9-af8e-485c-b7c8-e73336da2693)Intune for Education (da24caf9-af8e-485c-b7c8-e73336da2693)
Microsoft 365 avancerad granskning (2f442157-a11c-46b9-ae5b-6e39ff4e5849)Microsoft 365 Advanced Auditing (2f442157-a11c-46b9-ae5b-6e39ff4e5849)
Microsoft 365 ljud konferens (3e26ee1f-8a5f-4d52-aee2-b81ce45c8f40)Microsoft 365 Audio Conferencing (3e26ee1f-8a5f-4d52-aee2-b81ce45c8f40)
Microsoft 365 telefon system (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7)Microsoft 365 Phone System (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7)
Microsoft Azure Multi-Factor Authentication (8a256a2b-b617-496d-b51b-e76466e88db0)Microsoft Azure Multi-Factor Authentication (8a256a2b-b617-496d-b51b-e76466e88db0)
Microsoft-bokningar (199a5c09-e0ca-4e37-8f7c-b05d533e1ea2)Microsoft Bookings (199a5c09-e0ca-4e37-8f7c-b05d533e1ea2)
Microsoft Cloud App Security (2e2ddb96-6af9-4b1d-a3f0-d6ecfd22edb2)Microsoft Cloud App Security (2e2ddb96-6af9-4b1d-a3f0-d6ecfd22edb2)
Microsoft Defender Avancerat skydd (871d91ec-ec1a-452B-a83f-bd76c7d770ef)Microsoft Defender Advanced Threat Protection (871d91ec-ec1a-452b-a83f-bd76c7d770ef)
Microsoft Forms (plan 3) (96c1e14a-ef43-418d-B115-9636cdaa8eed)Microsoft Forms (Plan 3) (96c1e14a-ef43-418d-b115-9636cdaa8eed)
Microsoft Intune (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)Microsoft Intune (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)
Microsoft Kaizala (0898bdbb-73b0-471A-81e5-20f1fe4dd66e)Microsoft Kaizala (0898bdbb-73b0-471a-81e5-20f1fe4dd66e)
Microsoft-analys (fullständig) (34c0d7a0-a70f-4668-9238-47f9fc208882)Microsoft MyAnalytics (Full) (34c0d7a0-a70f-4668-9238-47f9fc208882)
Microsoft Planner (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)Microsoft Planner (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)
Microsoft Search (94065c59-bc8e-4e8b-89e5-5138d471eaff)Microsoft Search (94065c59-bc8e-4e8b-89e5-5138d471eaff)
Microsoft StaffHub (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)Microsoft StaffHub (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)
Microsoft Stream för O365 E5 SKU (6c6042f5-6f01-4d67-b8c1-eb99d36eed3e)Microsoft Stream for O365 E5 SKU (6c6042f5-6f01-4d67-b8c1-eb99d36eed3e)
Microsoft Teams (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)Microsoft Teams (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)
Minecraft Education Edition (4c246bbc-f513-4311-Beff-eba54c353256)Minecraft Education Edition (4c246bbc-f513-4311-beff-eba54c353256)
Hantering av mobila enheter för Office 365 (882e1d05-acd1-4ccb-8708-6ee03664b117)Mobile Device Management for Office 365 (882e1d05-acd1-4ccb-8708-6ee03664b117)
Office 365 Avancerad eDiscovery (4de31727-a228-4ec3-a5bf-8e45b5ca48cc)Office 365 Advanced eDiscovery (4de31727-a228-4ec3-a5bf-8e45b5ca48cc)
Office 365 Advanced Security Management (8c098270-9dd4-4350-9b30-ba4703f3b36b)Office 365 Advanced Security Management (8c098270-9dd4-4350-9b30-ba4703f3b36b)
Office 365 Avancerat skydd (abonnemang 1) (f20fedf3-f3c3-43c3-8267-2bfdd51c0939)Office 365 Advanced Threat Protection (Plan 1) (f20fedf3-f3c3-43c3-8267-2bfdd51c0939)
Office 365 Avancerat skydd (plan 2) (8e0c0a52-6a6c-4d40-8370-dd62790dcd70)Office 365 Advanced Threat Protection (Plan 2) (8e0c0a52-6a6c-4d40-8370-dd62790dcd70)
Office 365 Privileged Access Management (b1188c4c-1b36-4018-b48b-ee07604f6feb)Office 365 Privileged Access Management (b1188c4c-1b36-4018-b48b-ee07604f6feb)
Office 365 ProPlus (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)Office 365 ProPlus (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)
Office 365 SafeDocs (bf6f5520-59e3-4f82-974b-7dbbc4fd27c7)Office 365 SafeDocs (bf6f5520-59e3-4f82-974b-7dbbc4fd27c7)
Office för webben (utbildning) (e03c7e47-402c-463c-AB25-949079bedb21)Office for the web (Education) (e03c7e47-402c-463c-ab25-949079bedb21)
Power BI Pro (70d33638-9c74-4d01-bfd3-562de28bd4ba)Power BI Pro (70d33638-9c74-4d01-bfd3-562de28bd4ba)
PowerApps för Office 365 plan 3 (9c0dab89-a30c-4117-86e7-97bda240acd2)PowerApps for Office 365 Plan 3 (9c0dab89-a30c-4117-86e7-97bda240acd2)
Premium-kryptering i Office 365 (617b097b-4b93-4ede-83de-5f075bb5fb2f)Premium Encryption in Office 365 (617b097b-4b93-4ede-83de-5f075bb5fb2f)
Synkronisering av skol data (abonnemang 2) (500b6a2a-7a50-4f40-b5f9-160e5b8c2f48)School Data Sync (Plan 2) (500b6a2a-7a50-4f40-b5f9-160e5b8c2f48)
SharePoint-plan 2 för EDU (63038b2c-28d0-45f6-bc36-33062963b498)SharePoint Plan 2 for EDU (63038b2c-28d0-45f6-bc36-33062963b498)
Skype för företag – Online (plan 2) (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)Skype for Business Online (Plan 2) (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)
Sway (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)Sway (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
To-Do (plan 3) (3fb82609-8c27-4f7b-bd51-30634711ee67)To-Do (Plan 3) (3fb82609-8c27-4f7b-bd51-30634711ee67)
Whiteboard (plan 3) (4a51bca5-1eff-43f5-878c-177680f191af)Whiteboard (Plan 3) (4a51bca5-1eff-43f5-878c-177680f191af)
Windows 10 Enterprise (ny) (e7c91390-7625-45be-94E0-e16907e03118)Windows 10 Enterprise (New) (e7c91390-7625-45be-94e0-e16907e03118)
Yammer för akademiska (2078e8df-cff6-4290-98cb-5408261a760a)Yammer for Academic (2078e8df-cff6-4290-98cb-5408261a760a)
MICROSOFT 365 A5 FÖR STUDENTERMICROSOFT 365 A5 FOR STUDENTS M365EDU_A5_STUDENTM365EDU_A5_STUDENT 46c119d4-0379-4a9d-85e4-97c66d3f909e46c119d4-0379-4a9d-85e4-97c66d3f909e AAD_BASIC_EDU (1d0f309f-fdf9-4b2a-9ae7-9c48b91f1426)AAD_BASIC_EDU (1d0f309f-fdf9-4b2a-9ae7-9c48b91f1426)
AAD_PREMIUM (41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d)AAD_PREMIUM (41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d)
AAD_PREMIUM_P2 (eec0eb4f-6444-4f95-aba0-50c24d67f998)AAD_PREMIUM_P2 (eec0eb4f-6444-4f95-aba0-50c24d67f998)
ATA (14ab5db5-e6c4-4b20-B4BC-13e36fd2227f)ATA (14ab5db5-e6c4-4b20-b4bc-13e36fd2227f)
RMS_S_PREMIUM (6c57d4b6-3b23-47a5-9bc9-69f17b4947b3)RMS_S_PREMIUM (6c57d4b6-3b23-47a5-9bc9-69f17b4947b3)
RMS_S_PREMIUM2 (5689bec4-755d-4753-8b61-40975025187c)RMS_S_PREMIUM2 (5689bec4-755d-4753-8b61-40975025187c)
RMS_S_ENTERPRISE (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)RMS_S_ENTERPRISE (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)
LOCKBOX_ENTERPRISE (9f431833-0334-42DE-A7DC-70aa40db46db)LOCKBOX_ENTERPRISE (9f431833-0334-42de-a7dc-70aa40db46db)
EducationAnalyticsP1 (a9b86446-fa4e-498f-a92a-41b447e03337)EducationAnalyticsP1 (a9b86446-fa4e-498f-a92a-41b447e03337)
EXCHANGE_S_ENTERPRISE (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)EXCHANGE_S_ENTERPRISE (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)
FLOW_O365_P3 (07699545-9485-468e-95b6-2fca3738be01)FLOW_O365_P3 (07699545-9485-468e-95b6-2fca3738be01)
INFORMATION_BARRIERS (c4801e8a-cb58-4c35-aca6-f2dcc106f287)INFORMATION_BARRIERS (c4801e8a-cb58-4c35-aca6-f2dcc106f287)
MIP_S_CLP2 (efb0351d-3b08-4503-993d-383af8de41e3)MIP_S_CLP2 (efb0351d-3b08-4503-993d-383af8de41e3)
MIP_S_CLP1 (5136a095-5CF0-4AFF-bec3-e84448b38ea5)MIP_S_CLP1 (5136a095-5cf0-4aff-bec3-e84448b38ea5)
INTUNE_EDU (da24caf9-af8e-485c-b7c8-e73336da2693)INTUNE_EDU (da24caf9-af8e-485c-b7c8-e73336da2693)
M365_ADVANCED_AUDITING (2f442157-a11c-46b9-ae5b-6e39ff4e5849)M365_ADVANCED_AUDITING (2f442157-a11c-46b9-ae5b-6e39ff4e5849)
MCOMEETADV (3e26ee1f-8a5f-4d52-aee2-b81ce45c8f40)MCOMEETADV (3e26ee1f-8a5f-4d52-aee2-b81ce45c8f40)
MCOEV (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7)MCOEV (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7)
MFA_PREMIUM (8a256a2b-b617-496d-b51b-e76466e88db0)MFA_PREMIUM (8a256a2b-b617-496d-b51b-e76466e88db0)
MICROSOFTBOOKINGS (199a5c09-e0ca-4e37-8f7c-b05d533e1ea2)MICROSOFTBOOKINGS (199a5c09-e0ca-4e37-8f7c-b05d533e1ea2)
ADALLOM_S_STANDALONE (2e2ddb96-6af9-4b1d-a3f0-d6ecfd22edb2)ADALLOM_S_STANDALONE (2e2ddb96-6af9-4b1d-a3f0-d6ecfd22edb2)
WINDEFATP (871d91ec-ec1a-452b-a83f-bd76c7d770ef)WINDEFATP (871d91ec-ec1a-452b-a83f-bd76c7d770ef)
OFFICE_FORMS_PLAN_3 (96c1e14a-ef43-418d-B115-9636cdaa8eed)OFFICE_FORMS_PLAN_3 (96c1e14a-ef43-418d-b115-9636cdaa8eed)
INTUNE_A (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)INTUNE_A (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)
KAIZALA_STANDALONE (0898bdbb-73b0-471A-81e5-20f1fe4dd66e)KAIZALA_STANDALONE (0898bdbb-73b0-471a-81e5-20f1fe4dd66e)
EXCHANGE_ANALYTICS (34c0d7a0-a70f-4668-9238-47f9fc208882)EXCHANGE_ANALYTICS (34c0d7a0-a70f-4668-9238-47f9fc208882)
PROJECTWORKMANAGEMENT (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)PROJECTWORKMANAGEMENT (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)
MICROSOFT_SEARCH (94065c59-bc8e-4e8b-89e5-5138d471eaff)MICROSOFT_SEARCH (94065c59-bc8e-4e8b-89e5-5138d471eaff)
Deskless (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)Deskless (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)
STREAM_O365_E5 (6c6042f5-6f01-4d67-b8c1-eb99d36eed3e)STREAM_O365_E5 (6c6042f5-6f01-4d67-b8c1-eb99d36eed3e)
TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)
MINECRAFT_EDUCATION_EDITION (4c246bbc-f513-4311-Beff-eba54c353256)MINECRAFT_EDUCATION_EDITION (4c246bbc-f513-4311-beff-eba54c353256)
INTUNE_O365 (882e1d05-acd1-4ccb-8708-6ee03664b117)INTUNE_O365 (882e1d05-acd1-4ccb-8708-6ee03664b117)
EQUIVIO_ANALYTICS (4de31727-a228-4ec3-a5bf-8e45b5ca48cc)EQUIVIO_ANALYTICS (4de31727-a228-4ec3-a5bf-8e45b5ca48cc)
ADALLOM_S_O365 (8c098270-9dd4-4350-9b30-ba4703f3b36b)ADALLOM_S_O365 (8c098270-9dd4-4350-9b30-ba4703f3b36b)
ATP_ENTERPRISE (f20fedf3-f3c3-43c3-8267-2bfdd51c0939)ATP_ENTERPRISE (f20fedf3-f3c3-43c3-8267-2bfdd51c0939)
THREAT_INTELLIGENCE (8e0c0a52-6a6c-4d40-8370-dd62790dcd70)THREAT_INTELLIGENCE (8e0c0a52-6a6c-4d40-8370-dd62790dcd70)
PAM_ENTERPRISE (b1188c4c-1b36-4018-b48b-ee07604f6feb)PAM_ENTERPRISE (b1188c4c-1b36-4018-b48b-ee07604f6feb)
OFFICESUBSCRIPTION (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)OFFICESUBSCRIPTION (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)
SAFEDOCS (bf6f5520-59e3-4f82-974b-7dbbc4fd27c7)SAFEDOCS (bf6f5520-59e3-4f82-974b-7dbbc4fd27c7)
SHAREPOINTWAC_EDU (e03c7e47-402c-463c-AB25-949079bedb21)SHAREPOINTWAC_EDU (e03c7e47-402c-463c-ab25-949079bedb21)
BI_AZURE_P2 (70d33638-9c74-4d01-bfd3-562de28bd4ba)BI_AZURE_P2 (70d33638-9c74-4d01-bfd3-562de28bd4ba)
POWERAPPS_O365_P3 (9c0dab89-a30c-4117-86e7-97bda240acd2)POWERAPPS_O365_P3 (9c0dab89-a30c-4117-86e7-97bda240acd2)
PREMIUM_ENCRYPTION (617b097b-4b93-4ede-83de-5f075bb5fb2f)PREMIUM_ENCRYPTION (617b097b-4b93-4ede-83de-5f075bb5fb2f)
SCHOOL_DATA_SYNC_P2 (500b6a2a-7a50-4f40-b5f9-160e5b8c2f48)SCHOOL_DATA_SYNC_P2 (500b6a2a-7a50-4f40-b5f9-160e5b8c2f48)
SHAREPOINTENTERPRISE_EDU (63038b2c-28d0-45f6-bc36-33062963b498)SHAREPOINTENTERPRISE_EDU (63038b2c-28d0-45f6-bc36-33062963b498)
MCOSTANDARD (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)MCOSTANDARD (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)
SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
BPOS_S_TODO_3 (3fb82609-8c27-4f7b-bd51-30634711ee67)BPOS_S_TODO_3 (3fb82609-8c27-4f7b-bd51-30634711ee67)
WHITEBOARD_PLAN3 (4a51bca5-1eff-43f5-878c-177680f191af)WHITEBOARD_PLAN3 (4a51bca5-1eff-43f5-878c-177680f191af)
Virtualization-rättigheter för Windows 10 (E3/E5 + VDA) (e7c91390-7625-45be-94E0-e16907e03118)Virtualization Rights for Windows 10 (E3/E5+VDA) (e7c91390-7625-45be-94e0-e16907e03118)
YAMMER_EDU (2078e8df-cff6-4290-98cb-5408261a760a)YAMMER_EDU (2078e8df-cff6-4290-98cb-5408261a760a)
Azure Active Directory Basic for EDU (1d0f309f-fdf9-4b2a-9ae7-9c48b91f1426)Azure Active Directory Basic for EDU (1d0f309f-fdf9-4b2a-9ae7-9c48b91f1426)
Azure Active Directory Premium P1 (41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d)Azure Active Directory Premium P1 (41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d)
Azure Active Directory Premium P2 (eec0eb4f-6444-4f95-aba0-50c24d67f998)Azure Active Directory Premium P2 (eec0eb4f-6444-4f95-aba0-50c24d67f998)
Azure Advanced Threat Protection (14ab5db5-e6c4-4b20-B4BC-13e36fd2227f)Azure Advanced Threat Protection (14ab5db5-e6c4-4b20-b4bc-13e36fd2227f)
Azure Information Protection Premium P1 (6c57d4b6-3b23-47a5-9bc9-69f17b4947b3)Azure Information Protection Premium P1 (6c57d4b6-3b23-47a5-9bc9-69f17b4947b3)
Azure Information Protection Premium P2 (5689bec4-755d-4753-8b61-40975025187c)Azure Information Protection Premium P2 (5689bec4-755d-4753-8b61-40975025187c)
Azure Rights Management (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)Azure Rights Management (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)
Customer Lockbox (9f431833-0334-42DE-A7DC-70aa40db46db)Customer Lockbox (9f431833-0334-42de-a7dc-70aa40db46db)
Utbildnings analys (a9b86446-fa4e-498f-a92a-41b447e03337)Education Analytics (a9b86446-fa4e-498f-a92a-41b447e03337)
Exchange Online (plan 2) (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)Exchange Online (Plan 2) (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)
Flow för Office 365 (07699545-9485-468e-95b6-2fca3738be01)Flow for Office 365 (07699545-9485-468e-95b6-2fca3738be01)
Informations barriärer (c4801e8a-cb58-4c35-aca6-f2dcc106f287)Information Barriers (c4801e8a-cb58-4c35-aca6-f2dcc106f287)
Information Protection för Office 365 – Premium (efb0351d-3b08-4503-993d-383af8de41e3)Information Protection for Office 365 - Premium (efb0351d-3b08-4503-993d-383af8de41e3)
Information Protection för Office 365 – standard (5136a095-5CF0-4AFF-bec3-e84448b38ea5)Information Protection for Office 365 - Standard (5136a095-5cf0-4aff-bec3-e84448b38ea5)
Intune for Education (da24caf9-af8e-485c-b7c8-e73336da2693)Intune for Education (da24caf9-af8e-485c-b7c8-e73336da2693)
Microsoft 365 avancerad granskning (2f442157-a11c-46b9-ae5b-6e39ff4e5849)Microsoft 365 Advanced Auditing (2f442157-a11c-46b9-ae5b-6e39ff4e5849)
Microsoft 365 ljud konferens (3e26ee1f-8a5f-4d52-aee2-b81ce45c8f40)Microsoft 365 Audio Conferencing (3e26ee1f-8a5f-4d52-aee2-b81ce45c8f40)
Microsoft 365 telefon system (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7)Microsoft 365 Phone System (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7)
Microsoft Azure Multi-Factor Authentication (8a256a2b-b617-496d-b51b-e76466e88db0)Microsoft Azure Multi-Factor Authentication (8a256a2b-b617-496d-b51b-e76466e88db0)
Microsoft-bokningar (199a5c09-e0ca-4e37-8f7c-b05d533e1ea2)Microsoft Bookings (199a5c09-e0ca-4e37-8f7c-b05d533e1ea2)
Microsoft Cloud App Security (2e2ddb96-6af9-4b1d-a3f0-d6ecfd22edb2)Microsoft Cloud App Security (2e2ddb96-6af9-4b1d-a3f0-d6ecfd22edb2)
Microsoft Defender Avancerat skydd (871d91ec-ec1a-452B-a83f-bd76c7d770ef)Microsoft Defender Advanced Threat Protection (871d91ec-ec1a-452b-a83f-bd76c7d770ef)
Microsoft Forms (plan 3) (96c1e14a-ef43-418d-B115-9636cdaa8eed)Microsoft Forms (Plan 3) (96c1e14a-ef43-418d-b115-9636cdaa8eed)
Microsoft Intune (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)Microsoft Intune (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)
Microsoft Kaizala (0898bdbb-73b0-471A-81e5-20f1fe4dd66e)Microsoft Kaizala (0898bdbb-73b0-471a-81e5-20f1fe4dd66e)
Microsoft-analys (fullständig) (34c0d7a0-a70f-4668-9238-47f9fc208882)Microsoft MyAnalytics (Full) (34c0d7a0-a70f-4668-9238-47f9fc208882)
Microsoft Planner (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)Microsoft Planner (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)
Microsoft Search (94065c59-bc8e-4e8b-89e5-5138d471eaff)Microsoft Search (94065c59-bc8e-4e8b-89e5-5138d471eaff)
Microsoft StaffHub (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)Microsoft StaffHub (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)
Microsoft Stream för O365 E5 SKU (6c6042f5-6f01-4d67-b8c1-eb99d36eed3e)Microsoft Stream for O365 E5 SKU (6c6042f5-6f01-4d67-b8c1-eb99d36eed3e)
Microsoft Teams (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)Microsoft Teams (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)
Minecraft Education Edition (4c246bbc-f513-4311-Beff-eba54c353256)Minecraft Education Edition (4c246bbc-f513-4311-beff-eba54c353256)
Hantering av mobila enheter för Office 365 (882e1d05-acd1-4ccb-8708-6ee03664b117)Mobile Device Management for Office 365 (882e1d05-acd1-4ccb-8708-6ee03664b117)
Office 365 Avancerad eDiscovery (4de31727-a228-4ec3-a5bf-8e45b5ca48cc)Office 365 Advanced eDiscovery (4de31727-a228-4ec3-a5bf-8e45b5ca48cc)
Office 365 Advanced Security Management (8c098270-9dd4-4350-9b30-ba4703f3b36b)Office 365 Advanced Security Management (8c098270-9dd4-4350-9b30-ba4703f3b36b)
Office 365 Avancerat skydd (abonnemang 1) (f20fedf3-f3c3-43c3-8267-2bfdd51c0939)Office 365 Advanced Threat Protection (Plan 1)(f20fedf3-f3c3-43c3-8267-2bfdd51c0939)
Office 365 Avancerat skydd (plan 2) (8e0c0a52-6a6c-4d40-8370-dd62790dcd70)Office 365 Advanced Threat Protection (Plan 2) (8e0c0a52-6a6c-4d40-8370-dd62790dcd70)
Office 365 Privileged Access Management (b1188c4c-1b36-4018-b48b-ee07604f6feb)Office 365 Privileged Access Management (b1188c4c-1b36-4018-b48b-ee07604f6feb)
Office 365 ProPlus (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)Office 365 ProPlus (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)
Office 365 SafeDocs (bf6f5520-59e3-4f82-974b-7dbbc4fd27c7)Office 365 SafeDocs (bf6f5520-59e3-4f82-974b-7dbbc4fd27c7)
Office för webben (utbildning) (e03c7e47-402c-463c-AB25-949079bedb21)Office for the web (Education) (e03c7e47-402c-463c-ab25-949079bedb21)
Power BI Pro (70d33638-9c74-4d01-bfd3-562de28bd4ba)Power BI Pro (70d33638-9c74-4d01-bfd3-562de28bd4ba)
PowerApps för Office 365 plan 3 (9c0dab89-a30c-4117-86e7-97bda240acd2)PowerApps for Office 365 Plan 3 (9c0dab89-a30c-4117-86e7-97bda240acd2)
Premium-kryptering i Office 365 (617b097b-4b93-4ede-83de-5f075bb5fb2f)Premium Encryption in Office 365 (617b097b-4b93-4ede-83de-5f075bb5fb2f)
Synkronisering av skol data (abonnemang 2) (500b6a2a-7a50-4f40-b5f9-160e5b8c2f48)School Data Sync (Plan 2) (500b6a2a-7a50-4f40-b5f9-160e5b8c2f48)
SharePoint-plan 2 för EDU (63038b2c-28d0-45f6-bc36-33062963b498)SharePoint Plan 2 for EDU (63038b2c-28d0-45f6-bc36-33062963b498)
Skype för företag – Online (plan 2) (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)Skype for Business Online (Plan 2) (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)
Sway (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)Sway (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
To-Do (plan 3) (3fb82609-8c27-4f7b-bd51-30634711ee67)To-Do (Plan 3) (3fb82609-8c27-4f7b-bd51-30634711ee67)
Whiteboard (plan 3) (4a51bca5-1eff-43f5-878c-177680f191af)Whiteboard (Plan 3) (4a51bca5-1eff-43f5-878c-177680f191af)
Windows 10 Enterprise (ny) (e7c91390-7625-45be-94E0-e16907e03118)Windows 10 Enterprise (New) (e7c91390-7625-45be-94e0-e16907e03118)
Yammer för akademiska (2078e8df-cff6-4290-98cb-5408261a760a)Yammer for Academic (2078e8df-cff6-4290-98cb-5408261a760a)
MICROSOFT 365-APPAR FÖR FÖRETAGMICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS O365_BUSINESSO365_BUSINESS cdd28e44-67e3-425e-be4c-737fab2899d3cdd28e44-67e3-425e-be4c-737fab2899d3 FORMS_PLAN_E1 (159f4cd6-E380-449f-A816-af1a9ef76344)FORMS_PLAN_E1 (159f4cd6-e380-449f-a816-af1a9ef76344)
OFFICE_BUSINESS (094e7854-93fc-4d55-b2c0-3ab5369ebdc1)OFFICE_BUSINESS (094e7854-93fc-4d55-b2c0-3ab5369ebdc1)
ONEDRIVESTANDARD (13696edf-5a08-49f6-8134-03083ed8ba30)ONEDRIVESTANDARD (13696edf-5a08-49f6-8134-03083ed8ba30)
SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
MICROSOFT FORMs (PLAN E1) (159f4cd6-E380-449f-A816-af1a9ef76344)MICROSOFT FORMS (PLAN E1) (159f4cd6-e380-449f-a816-af1a9ef76344)
OFFICE 365 BUSINESS (094e7854-93fc-4d55-b2c0-3ab5369ebdc1)OFFICE 365 BUSINESS (094e7854-93fc-4d55-b2c0-3ab5369ebdc1)
ONEDRIVESTANDARD (13696edf-5a08-49f6-8134-03083ed8ba30)ONEDRIVESTANDARD (13696edf-5a08-49f6-8134-03083ed8ba30)
OFFICE ONLINE (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)OFFICE ONLINE (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
MICROSOFT 365-APPAR FÖR FÖRETAGMICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS SMB_BUSINESSSMB_BUSINESS b214fe43-f5a3-4703-beeb-fa97188220fcb214fe43-f5a3-4703-beeb-fa97188220fc FORMS_PLAN_E1 (159f4cd6-E380-449f-A816-af1a9ef76344)FORMS_PLAN_E1 (159f4cd6-e380-449f-a816-af1a9ef76344)
OFFICE_BUSINESS (094e7854-93fc-4d55-b2c0-3ab5369ebdc1)OFFICE_BUSINESS (094e7854-93fc-4d55-b2c0-3ab5369ebdc1)
ONEDRIVESTANDARD (13696edf-5a08-49f6-8134-03083ed8ba30)ONEDRIVESTANDARD (13696edf-5a08-49f6-8134-03083ed8ba30)
SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
MICROSOFT FORMs (PLAN E1) (159f4cd6-E380-449f-A816-af1a9ef76344)MICROSOFT FORMS (PLAN E1) (159f4cd6-e380-449f-a816-af1a9ef76344)
OFFICE 365 BUSINESS (094e7854-93fc-4d55-b2c0-3ab5369ebdc1)OFFICE 365 BUSINESS (094e7854-93fc-4d55-b2c0-3ab5369ebdc1)
ONEDRIVESTANDARD (13696edf-5a08-49f6-8134-03083ed8ba30)ONEDRIVESTANDARD (13696edf-5a08-49f6-8134-03083ed8ba30)
OFFICE ONLINE (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)OFFICE ONLINE (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
MICROSOFT 365-APPAR FÖR FÖRETAGMICROSOFT 365 APPS FOR ENTERPRISE OFFICESUBSCRIPTIONOFFICESUBSCRIPTION c2273bd0-dff7-4215-9ef5-2c7bcfb06425c2273bd0-dff7-4215-9ef5-2c7bcfb06425 FORMS_PLAN_E1 (159f4cd6-E380-449f-A816-af1a9ef76344)FORMS_PLAN_E1 (159f4cd6-e380-449f-a816-af1a9ef76344)
OFFICESUBSCRIPTION (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)OFFICESUBSCRIPTION (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)
ONEDRIVESTANDARD (13696edf-5a08-49f6-8134-03083ed8ba30)ONEDRIVESTANDARD (13696edf-5a08-49f6-8134-03083ed8ba30)
SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
MICROSOFT FORMs (PLAN E1) (159f4cd6-E380-449f-A816-af1a9ef76344)MICROSOFT FORMS (PLAN E1) (159f4cd6-e380-449f-a816-af1a9ef76344)
OFFICESUBSCRIPTION (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)OFFICESUBSCRIPTION (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)
ONEDRIVESTANDARD (13696edf-5a08-49f6-8134-03083ed8ba30)ONEDRIVESTANDARD (13696edf-5a08-49f6-8134-03083ed8ba30)
OFFICE ONLINE (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)OFFICE ONLINE (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
MICROSOFT 365-LJUDKONFERENS FÖR GCCMICROSOFT 365 AUDIO CONFERENCING FOR GCC MCOMEETADV_GOCMCOMEETADV_GOC 2d3091c7-0712-488b-b3d8-6b97bde6a1f52d3091c7-0712-488b-b3d8-6b97bde6a1f5 ECHANGE_FOUNDATION_GOV (922ba911-5694-4e99-a794-73aed9bfeec8ECHANGE_FOUNDATION_GOV (922ba911-5694-4e99-a794-73aed9bfeec8
MCOMEETADV_GOV (f544b08d-1645-4287-82de-8d91f37c02a1)MCOMEETADV_GOV (f544b08d-1645-4287-82de-8d91f37c02a1)
EXCHANGE FOUNDATION för myndigheter (922ba911-5694-4e99-a794-73aed9bfeec8)EXCHANGE FOUNDATION FOR GOVERNMENT (922ba911-5694-4e99-a794-73aed9bfeec8)
MICROSOFT 365-ljud konferens för myndigheter (f544b08d-1645-4287-82de-8d91f37c02a1)MICROSOFT 365 AUDIO CONFERENCING FOR GOVERNMENT (f544b08d-1645-4287-82de-8d91f37c02a1)
MICROSOFT 365 BUSINESS BASICMICROSOFT 365 BUSINESS BASIC O365_BUSINESS_ESSENTIALSO365_BUSINESS_ESSENTIALS 3b555118-da6a-4418-894f-7df1e20968703b555118-da6a-4418-894f-7df1e2096870 BPOS_S_TODO_1 (5e62787c-C316-451F-b873-1d05acd4d12c)BPOS_S_TODO_1 (5e62787c-c316-451f-b873-1d05acd4d12c)
EXCHANGE_S_STANDARD (9aaf7827-d63c-4b61-89c3-182f06f82e5c)EXCHANGE_S_STANDARD (9aaf7827-d63c-4b61-89c3-182f06f82e5c)
FLOW_O365_P1 (0f9b09cb-62d1-4ff4-9129-43f4996f83f4)FLOW_O365_P1 (0f9b09cb-62d1-4ff4-9129-43f4996f83f4)
FORMS_PLAN_E1 (159f4cd6-E380-449f-A816-af1a9ef76344)FORMS_PLAN_E1 (159f4cd6-e380-449f-a816-af1a9ef76344)
MCOSTANDARD (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)MCOSTANDARD (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)
OFFICEMOBILE_SUBSCRIPTION (c63d4d19-e8cb-460e-b37c-4d6c34603745)OFFICEMOBILE_SUBSCRIPTION (c63d4d19-e8cb-460e-b37c-4d6c34603745)
POWERAPPS_O365_P1 (92f7a6f3-b89b-4bbd-8c30-809e6da5ad1c)POWERAPPS_O365_P1 (92f7a6f3-b89b-4bbd-8c30-809e6da5ad1c)
PROJECTWORKMANAGEMENT (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)PROJECTWORKMANAGEMENT (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)
SHAREPOINTSTANDARD (c7699d2e-19aa-44de-8edf-1736da088ca1)SHAREPOINTSTANDARD (c7699d2e-19aa-44de-8edf-1736da088ca1)
SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)
YAMMER_ENTERPRISE (7547a3fe-08ee-4ccb-B430-5077c5041653)YAMMER_ENTERPRISE (7547a3fe-08ee-4ccb-b430-5077c5041653)
To-Do (plan 1) (5e62787c-C316-451F-b873-1d05acd4d12c)To-Do (Plan 1) (5e62787c-c316-451f-b873-1d05acd4d12c)
EXCHANGE ONLINE (PLAN 1) (9aaf7827-d63c-4b61-89c3-182f06f82e5c)EXCHANGE ONLINE (PLAN 1) (9aaf7827-d63c-4b61-89c3-182f06f82e5c)
FLOW för OFFICE 365 (0f9b09cb-62d1-4ff4-9129-43f4996f83f4)FLOW FOR OFFICE 365 (0f9b09cb-62d1-4ff4-9129-43f4996f83f4)
MICROSOFT FORMs (PLAN E1) (159f4cd6-E380-449f-A816-af1a9ef76344)MICROSOFT FORMS (PLAN E1) (159f4cd6-e380-449f-a816-af1a9ef76344)
SKYPE för företag – ONLINE (PLAN 2) (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)SKYPE FOR BUSINESS ONLINE (PLAN 2) (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)
OFFICEMOBILE_SUBSCRIPTION (c63d4d19-e8cb-460e-b37c-4d6c34603745)OFFICEMOBILE_SUBSCRIPTION (c63d4d19-e8cb-460e-b37c-4d6c34603745)
POWERAPPS för OFFICE 365 (92f7a6f3-b89b-4bbd-8c30-809e6da5ad1c)POWERAPPS FOR OFFICE 365 (92f7a6f3-b89b-4bbd-8c30-809e6da5ad1c)
MICROSOFT PLANNER (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)MICROSOFT PLANNER(b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)
SHAREPOINTSTANDARD (c7699d2e-19aa-44de-8edf-1736da088ca1)SHAREPOINTSTANDARD (c7699d2e-19aa-44de-8edf-1736da088ca1)
OFFICE ONLINE (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)OFFICE ONLINE (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)
YAMMER_ENTERPRISE (7547a3fe-08ee-4ccb-B430-5077c5041653)YAMMER_ENTERPRISE (7547a3fe-08ee-4ccb-b430-5077c5041653)
MICROSOFT 365 BUSINESS BASICMICROSOFT 365 BUSINESS BASIC SMB_BUSINESS_ESSENTIALSSMB_BUSINESS_ESSENTIALS dab7782a-93b1-4074-8bb1-0e61318bea0bdab7782a-93b1-4074-8bb1-0e61318bea0b BPOS_S_TODO_1 (5e62787c-C316-451F-b873-1d05acd4d12c)BPOS_S_TODO_1 (5e62787c-c316-451f-b873-1d05acd4d12c)
EXCHANGE_S_STANDARD (9aaf7827-d63c-4b61-89c3-182f06f82e5c)EXCHANGE_S_STANDARD (9aaf7827-d63c-4b61-89c3-182f06f82e5c)
FLOW_O365_P1 (0f9b09cb-62d1-4ff4-9129-43f4996f83f4)FLOW_O365_P1 (0f9b09cb-62d1-4ff4-9129-43f4996f83f4)
FORMS_PLAN_E1 (159f4cd6-E380-449f-A816-af1a9ef76344)FORMS_PLAN_E1 (159f4cd6-e380-449f-a816-af1a9ef76344)
MCOSTANDARD (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)MCOSTANDARD (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)
OFFICEMOBILE_SUBSCRIPTION (c63d4d19-e8cb-460e-b37c-4d6c34603745)OFFICEMOBILE_SUBSCRIPTION (c63d4d19-e8cb-460e-b37c-4d6c34603745)
POWERAPPS_O365_P1 (92f7a6f3-b89b-4bbd-8c30-809e6da5ad1c)POWERAPPS_O365_P1 (92f7a6f3-b89b-4bbd-8c30-809e6da5ad1c)
PROJECTWORKMANAGEMENT (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)PROJECTWORKMANAGEMENT (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)
SHAREPOINTSTANDARD (c7699d2e-19aa-44de-8edf-1736da088ca1)SHAREPOINTSTANDARD (c7699d2e-19aa-44de-8edf-1736da088ca1)
SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)
YAMMER_MIDSIZE (41bf139a-4e60-409f-9346-a1361efc6dfb)YAMMER_MIDSIZE (41bf139a-4e60-409f-9346-a1361efc6dfb)
To-Do (plan 1) (5e62787c-C316-451F-b873-1d05acd4d12c)To-Do (Plan 1) (5e62787c-c316-451f-b873-1d05acd4d12c)
EXCHANGE ONLINE (PLAN 1) (9aaf7827-d63c-4b61-89c3-182f06f82e5c)EXCHANGE ONLINE (PLAN 1) (9aaf7827-d63c-4b61-89c3-182f06f82e5c)
FLOW för OFFICE 365 (0f9b09cb-62d1-4ff4-9129-43f4996f83f4)FLOW FOR OFFICE 365 (0f9b09cb-62d1-4ff4-9129-43f4996f83f4)
MICROSOFT FORMs (PLAN E1) (159f4cd6-E380-449f-A816-af1a9ef76344)MICROSOFT FORMS (PLAN E1) (159f4cd6-e380-449f-a816-af1a9ef76344)
SKYPE för företag – ONLINE (PLAN 2) (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)SKYPE FOR BUSINESS ONLINE (PLAN 2) (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)
OFFICEMOBILE_SUBSCRIPTION (c63d4d19-e8cb-460e-b37c-4d6c34603745)OFFICEMOBILE_SUBSCRIPTION (c63d4d19-e8cb-460e-b37c-4d6c34603745)
POWERAPPS för OFFICE 365 (92f7a6f3-b89b-4bbd-8c30-809e6da5ad1c)POWERAPPS FOR OFFICE 365 (92f7a6f3-b89b-4bbd-8c30-809e6da5ad1c)
MICROSOFT PLANNER (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)MICROSOFT PLANNER(b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)
SHAREPOINTSTANDARD (c7699d2e-19aa-44de-8edf-1736da088ca1)SHAREPOINTSTANDARD (c7699d2e-19aa-44de-8edf-1736da088ca1)
OFFICE ONLINE (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)OFFICE ONLINE (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)
YAMMER_MIDSIZE (41bf139a-4e60-409f-9346-a1361efc6dfb)YAMMER_MIDSIZE (41bf139a-4e60-409f-9346-a1361efc6dfb)
MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARDMICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD O365_BUSINESS_PREMIUMO365_BUSINESS_PREMIUM f245ecc8-75af-4f8e-b61f-27d8114de5f3f245ecc8-75af-4f8e-b61f-27d8114de5f3 BPOS_S_TODO_1 (5e62787c-C316-451F-b873-1d05acd4d12c)BPOS_S_TODO_1 (5e62787c-c316-451f-b873-1d05acd4d12c)
Deskless (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)Deskless (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)
EXCHANGE_S_STANDARD (9aaf7827-d63c-4b61-89c3-182f06f82e5c)EXCHANGE_S_STANDARD (9aaf7827-d63c-4b61-89c3-182f06f82e5c)
FLOW_O365_P1 (0f9b09cb-62d1-4ff4-9129-43f4996f83f4)FLOW_O365_P1 (0f9b09cb-62d1-4ff4-9129-43f4996f83f4)
FORMS_PLAN_E1 (159f4cd6-E380-449f-A816-af1a9ef76344)FORMS_PLAN_E1 (159f4cd6-e380-449f-a816-af1a9ef76344)
MCOSTANDARD (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)MCOSTANDARD (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)
MICROSOFTBOOKINGS (199a5c09-e0ca-4e37-8f7c-b05d533e1ea2)MICROSOFTBOOKINGS (199a5c09-e0ca-4e37-8f7c-b05d533e1ea2)
O365_SB_Relationship_Management (5bfe124c-bbdc-4494-8835-f1297d457d79)O365_SB_Relationship_Management (5bfe124c-bbdc-4494-8835-f1297d457d79)
OFFICE_BUSINESS (094e7854-93fc-4d55-b2c0-3ab5369ebdc1)OFFICE_BUSINESS (094e7854-93fc-4d55-b2c0-3ab5369ebdc1)
POWERAPPS_O365_P1 (92f7a6f3-b89b-4bbd-8c30-809e6da5ad1c)POWERAPPS_O365_P1 (92f7a6f3-b89b-4bbd-8c30-809e6da5ad1c)
PROJECTWORKMANAGEMENT (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)PROJECTWORKMANAGEMENT (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)
SHAREPOINTSTANDARD (c7699d2e-19aa-44de-8edf-1736da088ca1)SHAREPOINTSTANDARD (c7699d2e-19aa-44de-8edf-1736da088ca1)
SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)
YAMMER_ENTERPRISE (7547a3fe-08ee-4ccb-B430-5077c5041653)YAMMER_ENTERPRISE (7547a3fe-08ee-4ccb-b430-5077c5041653)
To-Do (plan 1) (5e62787c-C316-451F-b873-1d05acd4d12c)To-Do (Plan 1) (5e62787c-c316-451f-b873-1d05acd4d12c)
MICROSOFT STAFFHUB (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)MICROSOFT STAFFHUB (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)
EXCHANGE ONLINE (PLAN 1) (9aaf7827-d63c-4b61-89c3-182f06f82e5c)EXCHANGE ONLINE (PLAN 1) (9aaf7827-d63c-4b61-89c3-182f06f82e5c)
FLOW för OFFICE 365 (0f9b09cb-62d1-4ff4-9129-43f4996f83f4)FLOW FOR OFFICE 365 (0f9b09cb-62d1-4ff4-9129-43f4996f83f4)
MICROSOFT FORMs (PLAN E1) (159f4cd6-E380-449f-A816-af1a9ef76344)MICROSOFT FORMS (PLAN E1) (159f4cd6-e380-449f-a816-af1a9ef76344)
SKYPE för företag – ONLINE (PLAN 2) (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)SKYPE FOR BUSINESS ONLINE (PLAN 2) (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)
MICROSOFTBOOKINGS (199a5c09-e0ca-4e37-8f7c-b05d533e1ea2)MICROSOFTBOOKINGS (199a5c09-e0ca-4e37-8f7c-b05d533e1ea2)
KUND ansvarig för OUTLOOK (5bfe124c-bbdc-4494-8835-f1297d457d79)OUTLOOK CUSTOMER MANAGER (5bfe124c-bbdc-4494-8835-f1297d457d79)
OFFICE 365 BUSINESS (094e7854-93fc-4d55-b2c0-3ab5369ebdc1)OFFICE 365 BUSINESS (094e7854-93fc-4d55-b2c0-3ab5369ebdc1)
POWERAPPS för OFFICE 365 (92f7a6f3-b89b-4bbd-8c30-809e6da5ad1c)POWERAPPS FOR OFFICE 365 (92f7a6f3-b89b-4bbd-8c30-809e6da5ad1c)
MICROSOFT PLANNER (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)MICROSOFT PLANNER(b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)
SHAREPOINTSTANDARD (c7699d2e-19aa-44de-8edf-1736da088ca1)SHAREPOINTSTANDARD (c7699d2e-19aa-44de-8edf-1736da088ca1)
OFFICE ONLINE (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)OFFICE ONLINE (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)
YAMMER_ENTERPRISE (7547a3fe-08ee-4ccb-B430-5077c5041653)YAMMER_ENTERPRISE (7547a3fe-08ee-4ccb-b430-5077c5041653)
MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARDMICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD SMB_BUSINESS_PREMIUMSMB_BUSINESS_PREMIUM ac5cef5d-921b-4f97-9ef3-c99076e5470fac5cef5d-921b-4f97-9ef3-c99076e5470f BPOS_S_TODO_1 (5e62787c-C316-451F-b873-1d05acd4d12c)BPOS_S_TODO_1 (5e62787c-c316-451f-b873-1d05acd4d12c)
Deskless (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)Deskless (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)
EXCHANGE_S_STANDARD (9aaf7827-d63c-4b61-89c3-182f06f82e5c)EXCHANGE_S_STANDARD (9aaf7827-d63c-4b61-89c3-182f06f82e5c)
FLOW_O365_P1 (0f9b09cb-62d1-4ff4-9129-43f4996f83f4)FLOW_O365_P1 (0f9b09cb-62d1-4ff4-9129-43f4996f83f4)
FORMS_PLAN_E1 (159f4cd6-E380-449f-A816-af1a9ef76344)FORMS_PLAN_E1 (159f4cd6-e380-449f-a816-af1a9ef76344)
MCOSTANDARD (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)MCOSTANDARD (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)
MICROSOFTBOOKINGS (199a5c09-e0ca-4e37-8f7c-b05d533e1ea2)MICROSOFTBOOKINGS (199a5c09-e0ca-4e37-8f7c-b05d533e1ea2)
O365_SB_Relationship_Management (5bfe124c-bbdc-4494-8835-f1297d457d79)O365_SB_Relationship_Management (5bfe124c-bbdc-4494-8835-f1297d457d79)
OFFICE_BUSINESS (094e7854-93fc-4d55-b2c0-3ab5369ebdc1)OFFICE_BUSINESS (094e7854-93fc-4d55-b2c0-3ab5369ebdc1)
POWERAPPS_O365_P1 (92f7a6f3-b89b-4bbd-8c30-809e6da5ad1c)POWERAPPS_O365_P1 (92f7a6f3-b89b-4bbd-8c30-809e6da5ad1c)
PROJECTWORKMANAGEMENT (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)PROJECTWORKMANAGEMENT (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)
SHAREPOINTSTANDARD (c7699d2e-19aa-44de-8edf-1736da088ca1)SHAREPOINTSTANDARD (c7699d2e-19aa-44de-8edf-1736da088ca1)
SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)
YAMMER_MIDSIZE (41bf139a-4e60-409f-9346-a1361efc6dfb)YAMMER_MIDSIZE (41bf139a-4e60-409f-9346-a1361efc6dfb)
To-Do (plan 1) (5e62787c-C316-451F-b873-1d05acd4d12c)To-Do (Plan 1) (5e62787c-c316-451f-b873-1d05acd4d12c)
MICROSOFT STAFFHUB (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)MICROSOFT STAFFHUB (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)
EXCHANGE ONLINE (PLAN 1) (9aaf7827-d63c-4b61-89c3-182f06f82e5c)EXCHANGE ONLINE (PLAN 1) (9aaf7827-d63c-4b61-89c3-182f06f82e5c)
FLOW för OFFICE 365 (0f9b09cb-62d1-4ff4-9129-43f4996f83f4)FLOW FOR OFFICE 365 (0f9b09cb-62d1-4ff4-9129-43f4996f83f4)
MICROSOFT FORMs (PLAN E1) (159f4cd6-E380-449f-A816-af1a9ef76344)MICROSOFT FORMS (PLAN E1) (159f4cd6-e380-449f-a816-af1a9ef76344)
SKYPE för företag – ONLINE (PLAN 2) (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)SKYPE FOR BUSINESS ONLINE (PLAN 2) (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)
MICROSOFTBOOKINGS (199a5c09-e0ca-4e37-8f7c-b05d533e1ea2)MICROSOFTBOOKINGS (199a5c09-e0ca-4e37-8f7c-b05d533e1ea2)
KUND ansvarig för OUTLOOK (5bfe124c-bbdc-4494-8835-f1297d457d79)OUTLOOK CUSTOMER MANAGER (5bfe124c-bbdc-4494-8835-f1297d457d79)
OFFICE 365 BUSINESS (094e7854-93fc-4d55-b2c0-3ab5369ebdc1)OFFICE 365 BUSINESS (094e7854-93fc-4d55-b2c0-3ab5369ebdc1)
POWERAPPS för OFFICE 365 (92f7a6f3-b89b-4bbd-8c30-809e6da5ad1c)POWERAPPS FOR OFFICE 365 (92f7a6f3-b89b-4bbd-8c30-809e6da5ad1c)
MICROSOFT PLANNER (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)MICROSOFT PLANNER(b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)
SHAREPOINTSTANDARD (c7699d2e-19aa-44de-8edf-1736da088ca1)SHAREPOINTSTANDARD (c7699d2e-19aa-44de-8edf-1736da088ca1)
OFFICE ONLINE (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)OFFICE ONLINE (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)
YAMMER_MIDSIZE (41bf139a-4e60-409f-9346-a1361efc6dfb)YAMMER_MIDSIZE (41bf139a-4e60-409f-9346-a1361efc6dfb)
MICROSOFT 365 BUSINESS PREMIUMMICROSOFT 365 BUSINESS PREMIUM SPBSPB cbdc14ab-d96c-4c30-b9f4-6ada7cdc1d46cbdc14ab-d96c-4c30-b9f4-6ada7cdc1d46 AAD_SMB (de377cbc-0019-4ec2-b77c-3f223947e102)AAD_SMB (de377cbc-0019-4ec2-b77c-3f223947e102)
BPOS_S_TODO_1 (5e62787c-C316-451F-b873-1d05acd4d12c)BPOS_S_TODO_1 (5e62787c-c316-451f-b873-1d05acd4d12c)
Deskless (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)Deskless (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)
EXCHANGE_S_ARCHIVE_ADDON (176a09a6-7ec5-4039-ac02-b2791c6ba793)EXCHANGE_S_ARCHIVE_ADDON (176a09a6-7ec5-4039-ac02-b2791c6ba793)
EXCHANGE_S_STANDARD (9aaf7827-d63c-4b61-89c3-182f06f82e5c)EXCHANGE_S_STANDARD (9aaf7827-d63c-4b61-89c3-182f06f82e5c)
FLOW_O365_P1 (0f9b09cb-62d1-4ff4-9129-43f4996f83f4)FLOW_O365_P1 (0f9b09cb-62d1-4ff4-9129-43f4996f83f4)
FORMS_PLAN_E1 (159f4cd6-E380-449f-A816-af1a9ef76344)FORMS_PLAN_E1 (159f4cd6-e380-449f-a816-af1a9ef76344)
INTUNE_A (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)INTUNE_A (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)
INTUNE_SMBIZ (8e9ff0ff-aa7a-4b20-83c1-2f636b600ac2)INTUNE_SMBIZ (8e9ff0ff-aa7a-4b20-83c1-2f636b600ac2)
MCOSTANDARD (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)MCOSTANDARD (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)
MICROSOFTBOOKINGS (199a5c09-e0ca-4e37-8f7c-b05d533e1ea2)MICROSOFTBOOKINGS (199a5c09-e0ca-4e37-8f7c-b05d533e1ea2)
O365_SB_Relationship_Management (5bfe124c-bbdc-4494-8835-f1297d457d79)O365_SB_Relationship_Management (5bfe124c-bbdc-4494-8835-f1297d457d79)
OFFICE_BUSINESS (094e7854-93fc-4d55-b2c0-3ab5369ebdc1)OFFICE_BUSINESS (094e7854-93fc-4d55-b2c0-3ab5369ebdc1)
POWERAPPS_O365_P1 (92f7a6f3-b89b-4bbd-8c30-809e6da5ad1c)POWERAPPS_O365_P1 (92f7a6f3-b89b-4bbd-8c30-809e6da5ad1c)
PROJECTWORKMANAGEMENT (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)PROJECTWORKMANAGEMENT (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)
RMS_S_ENTERPRISE (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)RMS_S_ENTERPRISE (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)
RMS_S_PREMIUM (6c57d4b6-3b23-47a5-9bc9-69f17b4947b3)RMS_S_PREMIUM (6c57d4b6-3b23-47a5-9bc9-69f17b4947b3)
SHAREPOINTSTANDARD (c7699d2e-19aa-44de-8edf-1736da088ca1)SHAREPOINTSTANDARD (c7699d2e-19aa-44de-8edf-1736da088ca1)
SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
STREAM_O365_E1 (743dd19e-1ce3-4c62-a3ad-49ba8f63a2f6)STREAM_O365_E1 (743dd19e-1ce3-4c62-a3ad-49ba8f63a2f6)
SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)
WINBIZ (8e229017-d77b-43d5-9305-903395523b99)WINBIZ (8e229017-d77b-43d5-9305-903395523b99)
YAMMER_ENTERPRISE (7547a3fe-08ee-4ccb-B430-5077c5041653)YAMMER_ENTERPRISE (7547a3fe-08ee-4ccb-b430-5077c5041653)
AZURE ACTIVE DIRECTORY (de377cbc-0019-4ec2-b77c-3f223947e102)AZURE ACTIVE DIRECTORY (de377cbc-0019-4ec2-b77c-3f223947e102)
ATT göra (PLAN 1) (5e62787c-C316-451F-b873-1d05acd4d12c)TO-DO (PLAN 1)(5e62787c-c316-451f-b873-1d05acd4d12c)
MICROSOFT STAFFHUB (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)MICROSOFT STAFFHUB (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)
EXCHANGE ONLINE-arkivering för EXCHANGE ONLINE (176a09a6-7ec5-4039-ac02-b2791c6ba793)EXCHANGE ONLINE ARCHIVING FOR EXCHANGE ONLINE (176a09a6-7ec5-4039-ac02-b2791c6ba793)
EXCHANGE ONLINE (PLAN 1) (9aaf7827-d63c-4b61-89c3-182f06f82e5c)EXCHANGE ONLINE (PLAN 1) (9aaf7827-d63c-4b61-89c3-182f06f82e5c)
FLOW för OFFICE 365 (0f9b09cb-62d1-4ff4-9129-43f4996f83f4)FLOW FOR OFFICE 365 (0f9b09cb-62d1-4ff4-9129-43f4996f83f4)
MICROSOFT FORMs (PLAN E1) (159f4cd6-E380-449f-A816-af1a9ef76344)MICROSOFT FORMS (PLAN E1) (159f4cd6-e380-449f-a816-af1a9ef76344)
MICROSOFT INTUNE (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)MICROSOFT INTUNE (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)
MICROSOFT INTUNE (8e9ff0ff-aa7a-4b20-83c1-2f636b600ac2)MICROSOFT INTUNE (8e9ff0ff-aa7a-4b20-83c1-2f636b600ac2)
SKYPE för företag – ONLINE (PLAN 2) (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)SKYPE FOR BUSINESS ONLINE (PLAN 2) (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)
MICROSOFT-BOKNINGar (199a5c09-e0ca-4e37-8f7c-b05d533e1ea2)MICROSOFT BOOKINGS (199a5c09-e0ca-4e37-8f7c-b05d533e1ea2)
KUND ansvarig för OUTLOOK (5bfe124c-bbdc-4494-8835-f1297d457d79)OUTLOOK CUSTOMER MANAGER (5bfe124c-bbdc-4494-8835-f1297d457d79)
OFFICE 365 BUSINESS (094e7854-93fc-4d55-b2c0-3ab5369ebdc1)OFFICE 365 BUSINESS (094e7854-93fc-4d55-b2c0-3ab5369ebdc1)
POWERAPPS för OFFICE 365 (92f7a6f3-b89b-4bbd-8c30-809e6da5ad1c)POWERAPPS FOR OFFICE 365 (92f7a6f3-b89b-4bbd-8c30-809e6da5ad1c)
MICROSOFT PLANNER (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)MICROSOFT PLANNER(b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)
MICROSOFT AZURE ACTIVE DIRECTORY-rättigheter (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)MICROSOFT AZURE ACTIVE DIRECTORY RIGHTS (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)
AZURE INFORMATION PROTECTION PREMIUM P1 (6c57d4b6-3b23-47a5-9bc9-69f17b4947b3)AZURE INFORMATION PROTECTION PREMIUM P1 (6c57d4b6-3b23-47a5-9bc9-69f17b4947b3)
SHAREPOINTSTANDARD (c7699d2e-19aa-44de-8edf-1736da088ca1)SHAREPOINTSTANDARD (c7699d2e-19aa-44de-8edf-1736da088ca1)
OFFICE ONLINE (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)OFFICE ONLINE (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
MICROSOFT STREAM för O365 E1 SKU (743dd19e-1ce3-4c62-a3ad-49ba8f63a2f6)MICROSOFT STREAM FOR O365 E1 SKU (743dd19e-1ce3-4c62-a3ad-49ba8f63a2f6)
SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)
WINDOWS 10 BUSINESS (8e229017-d77b-43d5-9305-903395523b99)WINDOWS 10 BUSINESS (8e229017-d77b-43d5-9305-903395523b99)
YAMMER_ENTERPRISE (7547a3fe-08ee-4ccb-B430-5077c5041653)YAMMER_ENTERPRISE (7547a3fe-08ee-4ccb-b430-5077c5041653)
MICROSOFT 365 inhemsk SAMTALs PLAN (120 minuter)MICROSOFT 365 DOMESTIC CALLING PLAN (120 Minutes) MCOPSTN_5MCOPSTN_5 11dee6af-eca8-419f-8061-6864517c187511dee6af-eca8-419f-8061-6864517c1875 MCOPSTN5 (54a152dc-90de-4996-93d2-bc47e670fc06)MCOPSTN5 (54a152dc-90de-4996-93d2-bc47e670fc06) MICROSOFT 365 inhemsk SAMTALs PLAN (120 min) (54a152dc-90de-4996-93d2-bc47e670fc06)MICROSOFT 365 DOMESTIC CALLING PLAN (120 min) (54a152dc-90de-4996-93d2-bc47e670fc06)
MICROSOFT 365 E3MICROSOFT 365 E3 SPE_E3SPE_E3 05e9a617-0261-4cee-bb44-138d3ef5d96505e9a617-0261-4cee-bb44-138d3ef5d965 AAD_PREMIUM (41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d)AAD_PREMIUM (41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d)
ADALLOM_S_DISCOVERY (932ad362-64a8-4783-9106-97849a1a30b9)ADALLOM_S_DISCOVERY (932ad362-64a8-4783-9106-97849a1a30b9)
BPOS_S_TODO_2 (c87f142c-d1e9-4363-8630-aaea9c4d9ae5)BPOS_S_TODO_2 (c87f142c-d1e9-4363-8630-aaea9c4d9ae5)
Deskless (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)Deskless (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)
EXCHANGE_S_ENTERPRISE (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)EXCHANGE_S_ENTERPRISE (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)
FLOW_O365_P2 (76846ad7-7776-4c40-A281-a386362dd1b9)FLOW_O365_P2 (76846ad7-7776-4c40-a281-a386362dd1b9)
FORMS_PLAN_E3 (2789c901-c14e-48ab-a76a-be334d9d793a)FORMS_PLAN_E3 (2789c901-c14e-48ab-a76a-be334d9d793a)
INTUNE_A (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)INTUNE_A (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)
MCOSTANDARD (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)MCOSTANDARD (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)
MFA_PREMIUM (8a256a2b-b617-496d-b51b-e76466e88db0)MFA_PREMIUM (8a256a2b-b617-496d-b51b-e76466e88db0)
OFFICESUBSCRIPTION (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)OFFICESUBSCRIPTION (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)
POWERAPPS_O365_P2 (c68f8d98-5534-41C8-bf36-22fa496fa792)POWERAPPS_O365_P2 (c68f8d98-5534-41c8-bf36-22fa496fa792)
PROJECTWORKMANAGEMENT (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)PROJECTWORKMANAGEMENT (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)
RMS_S_ENTERPRISE (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)RMS_S_ENTERPRISE (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)
RMS_S_PREMIUM (6c57d4b6-3b23-47a5-9bc9-69f17b4947b3)RMS_S_PREMIUM (6c57d4b6-3b23-47a5-9bc9-69f17b4947b3)
SHAREPOINTENTERPRISE (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)SHAREPOINTENTERPRISE (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)
SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
STREAM_O365_E3 (9e700747-8b1d-45e5-ab8d-ef187ceec156)STREAM_O365_E3 (9e700747-8b1d-45e5-ab8d-ef187ceec156)
SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)
WIN10_PRO_ENT_SUB (21b439ba-a0ca-424f-a6cc-52f954a5b111)WIN10_PRO_ENT_SUB (21b439ba-a0ca-424f-a6cc-52f954a5b111)
YAMMER_ENTERPRISE (7547a3fe-08ee-4ccb-B430-5077c5041653)YAMMER_ENTERPRISE (7547a3fe-08ee-4ccb-b430-5077c5041653)
AZURE ACTIVE DIRECTORY PREMIUM P1 (41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d)AZURE ACTIVE DIRECTORY PREMIUM P1 (41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d)
CLOUD APP SECURITY DISCOVERY (932ad362-64a8-4783-9106-97849a1a30b9)CLOUD APP SECURITY DISCOVERY (932ad362-64a8-4783-9106-97849a1a30b9)
ATT göra (PLAN 2) (c87f142c-d1e9-4363-8630-aaea9c4d9ae5)TO-DO (PLAN 2) (c87f142c-d1e9-4363-8630-aaea9c4d9ae5)
MICROSOFT STAFFHUB (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)MICROSOFT STAFFHUB (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)
EXCHANGE ONLINE (PLAN 2) (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)EXCHANGE ONLINE (PLAN 2)(efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)
FLOW för OFFICE 365 (76846ad7-7776-4c40-A281-a386362dd1b9)FLOW FOR OFFICE 365 (76846ad7-7776-4c40-a281-a386362dd1b9)
MICROSOFT FORMs (PLAN E3) (2789c901-c14e-48ab-a76a-be334d9d793a)MICROSOFT FORMS (PLAN E3) (2789c901-c14e-48ab-a76a-be334d9d793a)
MICROSOFT INTUNE (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)MICROSOFT INTUNE (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)
SKYPE för företag – ONLINE (PLAN 2) (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)SKYPE FOR BUSINESS ONLINE (PLAN 2) (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)
MICROSOFT AZURE MULTI-FACTOR AUTHENTICation (8a256a2b-b617-496d-b51b-e76466e88db0)MICROSOFT AZURE MULTI-FACTOR AUTHENTICATION (8a256a2b-b617-496d-b51b-e76466e88db0)
OFFICESUBSCRIPTION (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)OFFICESUBSCRIPTION (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)
POWERAPPS för OFFICE 365 (c68f8d98-5534-41C8-bf36-22fa496fa792)POWERAPPS FOR OFFICE 365(c68f8d98-5534-41c8-bf36-22fa496fa792)
MICROSOFT PLANNER (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)MICROSOFT PLANNER(b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)
MICROSOFT AZURE ACTIVE DIRECTORY-rättigheter (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)MICROSOFT AZURE ACTIVE DIRECTORY RIGHTS (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)
AZURE INFORMATION PROTECTION PREMIUM P1 (6c57d4b6-3b23-47a5-9bc9-69f17b4947b3)AZURE INFORMATION PROTECTION PREMIUM P1 (6c57d4b6-3b23-47a5-9bc9-69f17b4947b3)
SHAREPOINT ONLINE (PLAN 2) (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)SHAREPOINT ONLINE (PLAN 2) (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)
OFFICE ONLINE (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)OFFICE ONLINE (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
MICROSOFT STREAM för O365 E3 SKU (9e700747-8b1d-45e5-ab8d-ef187ceec156)MICROSOFT STREAM FOR O365 E3 SKU (9e700747-8b1d-45e5-ab8d-ef187ceec156)
SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)
WINDOWS 10 ENTERPRISE (21b439ba-a0ca-424f-a6cc-52f954a5b111)WINDOWS 10 ENTERPRISE (21b439ba-a0ca-424f-a6cc-52f954a5b111)
YAMMER ENTERPRISE (7547a3fe-08ee-4ccb-B430-5077c5041653)YAMMER ENTERPRISE (7547a3fe-08ee-4ccb-b430-5077c5041653)
Microsoft 365 E5Microsoft 365 E5 SPE_E5SPE_E5 06ebc4ee-1bb5-47dd-8120-11324bc54e0606ebc4ee-1bb5-47dd-8120-11324bc54e06 MCOMEETADV (3e26ee1f-8a5f-4d52-aee2-b81ce45c8f40)MCOMEETADV (3e26ee1f-8a5f-4d52-aee2-b81ce45c8f40)
AAD_PREMIUM (41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d)AAD_PREMIUM (41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d)
AAD_PREMIUM_P2 (eec0eb4f-6444-4f95-aba0-50c24d67f998)AAD_PREMIUM_P2 (eec0eb4f-6444-4f95-aba0-50c24d67f998)
ATA (14ab5db5-e6c4-4b20-B4BC-13e36fd2227f)ATA (14ab5db5-e6c4-4b20-b4bc-13e36fd2227f)
RMS_S_PREMIUM (6c57d4b6-3b23-47a5-9bc9-69f17b4947b3)RMS_S_PREMIUM (6c57d4b6-3b23-47a5-9bc9-69f17b4947b3)
RMS_S_PREMIUM2 (5689bec4-755d-4753-8b61-40975025187c)RMS_S_PREMIUM2 (5689bec4-755d-4753-8b61-40975025187c)
LOCKBOX_ENTERPRISE (9f431833-0334-42DE-A7DC-70aa40db46db)LOCKBOX_ENTERPRISE (9f431833-0334-42de-a7dc-70aa40db46db)
EXCHANGE_S_ENTERPRISE (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)EXCHANGE_S_ENTERPRISE (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)
FLOW_O365_P3 (07699545-9485-468e-95b6-2fca3738be01)FLOW_O365_P3 (07699545-9485-468e-95b6-2fca3738be01)
INFORMATION_BARRIERS (c4801e8a-cb58-4c35-aca6-f2dcc106f287)INFORMATION_BARRIERS (c4801e8a-cb58-4c35-aca6-f2dcc106f287)
MIP_S_CLP2 (efb0351d-3b08-4503-993d-383af8de41e3)MIP_S_CLP2 (efb0351d-3b08-4503-993d-383af8de41e3)
MIP_S_CLP1 (5136a095-5CF0-4AFF-bec3-e84448b38ea5)MIP_S_CLP1 (5136a095-5cf0-4aff-bec3-e84448b38ea5)
MYANALYTICS_P2 (33c4f319-9bdd-48d6-9C4D-410b750a4a5a)MYANALYTICS_P2 (33c4f319-9bdd-48d6-9c4d-410b750a4a5a)
RMS_S_ENTERPRISE (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)RMS_S_ENTERPRISE (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)
MFA_PREMIUM (8a256a2b-b617-496d-b51b-e76466e88db0)MFA_PREMIUM (8a256a2b-b617-496d-b51b-e76466e88db0)
ADALLOM_S_STANDALONE (2e2ddb96-6af9-4b1d-a3f0-d6ecfd22edb2)ADALLOM_S_STANDALONE (2e2ddb96-6af9-4b1d-a3f0-d6ecfd22edb2)
WINDEFATP (871d91ec-ec1a-452b-a83f-bd76c7d770ef)WINDEFATP (871d91ec-ec1a-452b-a83f-bd76c7d770ef)
FORMS_PLAN_E5 (e212cbc7-0961-4c40-9825-01117710dcb1)FORMS_PLAN_E5 (e212cbc7-0961-4c40-9825-01117710dcb1)
INTUNE_A (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)INTUNE_A (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)
KAIZALA_STANDALONE (0898bdbb-73b0-471A-81e5-20f1fe4dd66e)KAIZALA_STANDALONE (0898bdbb-73b0-471a-81e5-20f1fe4dd66e)
EXCHANGE_ANALYTICS (34c0d7a0-a70f-4668-9238-47f9fc208882)EXCHANGE_ANALYTICS (34c0d7a0-a70f-4668-9238-47f9fc208882)
PROJECTWORKMANAGEMENT (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)PROJECTWORKMANAGEMENT (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)
MICROSOFT_SEARCH (94065c59-bc8e-4e8b-89e5-5138d471eaff)MICROSOFT_SEARCH (94065c59-bc8e-4e8b-89e5-5138d471eaff)
Deskless (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)Deskless (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)
STREAM_O365_E5 (6c6042f5-6f01-4d67-b8c1-eb99d36eed3e)STREAM_O365_E5 (6c6042f5-6f01-4d67-b8c1-eb99d36eed3e)
TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)
INTUNE_O365 (882e1d05-acd1-4ccb-8708-6ee03664b117)INTUNE_O365 (882e1d05-acd1-4ccb-8708-6ee03664b117)
EQUIVIO_ANALYTICS (4de31727-a228-4ec3-a5bf-8e45b5ca48cc)EQUIVIO_ANALYTICS (4de31727-a228-4ec3-a5bf-8e45b5ca48cc)
ADALLOM_S_O365 (8c098270-9dd4-4350-9b30-ba4703f3b36b)ADALLOM_S_O365 (8c098270-9dd4-4350-9b30-ba4703f3b36b)
ATP_ENTERPRISE (f20fedf3-f3c3-43c3-8267-2bfdd51c0939)ATP_ENTERPRISE (f20fedf3-f3c3-43c3-8267-2bfdd51c0939)
THREAT_INTELLIGENCE (8e0c0a52-6a6c-4d40-8370-dd62790dcd70)THREAT_INTELLIGENCE (8e0c0a52-6a6c-4d40-8370-dd62790dcd70)
PAM_ENTERPRISE (b1188c4c-1b36-4018-b48b-ee07604f6feb)PAM_ENTERPRISE (b1188c4c-1b36-4018-b48b-ee07604f6feb)
OFFICESUBSCRIPTION (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)OFFICESUBSCRIPTION (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)
SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
MCOEV (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7)MCOEV (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7)
BI_AZURE_P2 (70d33638-9c74-4d01-bfd3-562de28bd4ba)BI_AZURE_P2 (70d33638-9c74-4d01-bfd3-562de28bd4ba)
POWERAPPS_O365_P3 (9c0dab89-a30c-4117-86e7-97bda240acd2)POWERAPPS_O365_P3 (9c0dab89-a30c-4117-86e7-97bda240acd2)
PREMIUM_ENCRYPTION (617b097b-4b93-4ede-83de-5f075bb5fb2f)PREMIUM_ENCRYPTION (617b097b-4b93-4ede-83de-5f075bb5fb2f)
SHAREPOINTENTERPRISE (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)SHAREPOINTENTERPRISE (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)
MCOSTANDARD (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)MCOSTANDARD (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)
SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
BPOS_S_TODO_3 (3fb82609-8c27-4f7b-bd51-30634711ee67)BPOS_S_TODO_3 (3fb82609-8c27-4f7b-bd51-30634711ee67)
WHITEBOARD_PLAN3 (4a51bca5-1eff-43f5-878c-177680f191af)WHITEBOARD_PLAN3 (4a51bca5-1eff-43f5-878c-177680f191af)
WIN10_PRO_ENT_SUB (21b439ba-a0ca-424f-a6cc-52f954a5b111)WIN10_PRO_ENT_SUB (21b439ba-a0ca-424f-a6cc-52f954a5b111)
YAMMER_ENTERPRISE (7547a3fe-08ee-4ccb-B430-5077c5041653)YAMMER_ENTERPRISE (7547a3fe-08ee-4ccb-b430-5077c5041653)
Ljud konferens (3e26ee1f-8a5f-4d52-aee2-b81ce45c8f40)Audio Conferencing (3e26ee1f-8a5f-4d52-aee2-b81ce45c8f40)
Azure Active Directory Premium P1 (41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d)Azure Active Directory Premium P1 (41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d)
Azure Active Directory Premium P2 (eec0eb4f-6444-4f95-aba0-50c24d67f998)Azure Active Directory Premium P2 (eec0eb4f-6444-4f95-aba0-50c24d67f998)
Azure Advanced Threat Protection (14ab5db5-e6c4-4b20-B4BC-13e36fd2227f)Azure Advanced Threat Protection (14ab5db5-e6c4-4b20-b4bc-13e36fd2227f)
Azure Information Protection Premium P1 (6c57d4b6-3b23-47a5-9bc9-69f17b4947b3)Azure Information Protection Premium P1 (6c57d4b6-3b23-47a5-9bc9-69f17b4947b3)
Azure Information Protection Premium P2 (5689bec4-755d-4753-8b61-40975025187c)Azure Information Protection Premium P2 (5689bec4-755d-4753-8b61-40975025187c)
Customer Lockbox (9f431833-0334-42DE-A7DC-70aa40db46db)Customer Lockbox (9f431833-0334-42de-a7dc-70aa40db46db)
Exchange Online (plan 2) (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)Exchange Online (Plan 2) (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)
Flow för Office 365 (07699545-9485-468e-95b6-2fca3738be01)Flow for Office 365 (07699545-9485-468e-95b6-2fca3738be01)
Informations barriärer (c4801e8a-cb58-4c35-aca6-f2dcc106f287)Information Barriers (c4801e8a-cb58-4c35-aca6-f2dcc106f287)
Information Protection för Office 365 – Premium (efb0351d-3b08-4503-993d-383af8de41e3)Information Protection for Office 365 - Premium (efb0351d-3b08-4503-993d-383af8de41e3)
Information Protection för Office 365 – standard (5136a095-5CF0-4AFF-bec3-e84448b38ea5)Information Protection for Office 365 - Standard (5136a095-5cf0-4aff-bec3-e84448b38ea5)
Insikter från analys (33c4f319-9bdd-48d6-9C4D-410b750a4a5a)Insights by MyAnalytics (33c4f319-9bdd-48d6-9c4d-410b750a4a5a)
Microsoft Azure Active Directory rättigheter (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)Microsoft Azure Active Directory Rights (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)
Microsoft Azure Multi-Factor Authentication (8a256a2b-b617-496d-b51b-e76466e88db0)Microsoft Azure Multi-Factor Authentication (8a256a2b-b617-496d-b51b-e76466e88db0)
Microsoft Cloud App Security (2e2ddb96-6af9-4b1d-a3f0-d6ecfd22edb2)Microsoft Cloud App Security (2e2ddb96-6af9-4b1d-a3f0-d6ecfd22edb2)
Microsoft Defender Avancerat skydd (871d91ec-ec1a-452B-a83f-bd76c7d770ef)Microsoft Defender Advanced Threat Protection (871d91ec-ec1a-452b-a83f-bd76c7d770ef)
Microsoft Forms (planera E5) (e212cbc7-0961-4c40-9825-01117710dcb1)Microsoft Forms (Plan E5) (e212cbc7-0961-4c40-9825-01117710dcb1)
Microsoft Intune (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)Microsoft Intune (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)
Microsoft Kaizala (0898bdbb-73b0-471A-81e5-20f1fe4dd66e)Microsoft Kaizala (0898bdbb-73b0-471a-81e5-20f1fe4dd66e)
Microsoft-analys (fullständig) (34c0d7a0-a70f-4668-9238-47f9fc208882)Microsoft MyAnalytics (Full) (34c0d7a0-a70f-4668-9238-47f9fc208882)
Microsoft Planner (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)Microsoft Planner (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)
Microsoft Search (94065c59-bc8e-4e8b-89e5-5138d471eaff)Microsoft Search (94065c59-bc8e-4e8b-89e5-5138d471eaff)
Microsoft StaffHub (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)Microsoft StaffHub (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)
Microsoft Stream för O365 E5 SKU (6c6042f5-6f01-4d67-b8c1-eb99d36eed3e)Microsoft Stream for O365 E5 SKU (6c6042f5-6f01-4d67-b8c1-eb99d36eed3e)
Microsoft Teams (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)Microsoft Teams (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)
Hantering av mobila enheter för Office 365 (882e1d05-acd1-4ccb-8708-6ee03664b117)Mobile Device Management for Office 365 (882e1d05-acd1-4ccb-8708-6ee03664b117)
Office 365 Avancerad eDiscovery (4de31727-a228-4ec3-a5bf-8e45b5ca48cc)Office 365 Advanced eDiscovery (4de31727-a228-4ec3-a5bf-8e45b5ca48cc)
Office 365 Advanced Security Management (8c098270-9dd4-4350-9b30-ba4703f3b36b)Office 365 Advanced Security Management (8c098270-9dd4-4350-9b30-ba4703f3b36b)
Office 365 Avancerat skydd (abonnemang 1) (f20fedf3-f3c3-43c3-8267-2bfdd51c0939)Office 365 Advanced Threat Protection (Plan 1) (f20fedf3-f3c3-43c3-8267-2bfdd51c0939)
Office 365 Avancerat skydd (plan 2) (8e0c0a52-6a6c-4d40-8370-dd62790dcd70)Office 365 Advanced Threat Protection (Plan 2) (8e0c0a52-6a6c-4d40-8370-dd62790dcd70)
Office 365 Privileged Access Management (b1188c4c-1b36-4018-b48b-ee07604f6feb)Office 365 Privileged Access Management (b1188c4c-1b36-4018-b48b-ee07604f6feb)
Office 365 ProPlus (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)Office 365 ProPlus (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)
Office Online (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)Office Online (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
Telefon system (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7)Phone System (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7)
Power BI Pro (70d33638-9c74-4d01-bfd3-562de28bd4ba)Power BI Pro (70d33638-9c74-4d01-bfd3-562de28bd4ba)
PowerApps för Office 365 plan 3 (9c0dab89-a30c-4117-86e7-97bda240acd2)PowerApps for Office 365 Plan 3 (9c0dab89-a30c-4117-86e7-97bda240acd2)
Premium-kryptering i Office 365 (617b097b-4b93-4ede-83de-5f075bb5fb2f)Premium Encryption in Office 365 (617b097b-4b93-4ede-83de-5f075bb5fb2f)
SharePoint Online (plan 2) (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)SharePoint Online (Plan 2) (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)
Skype för företag – Online (plan 2) (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)Skype for Business Online (Plan 2) (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)
Sway (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)Sway (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
To-Do (plan 3) (3fb82609-8c27-4f7b-bd51-30634711ee67)To-Do (Plan 3) (3fb82609-8c27-4f7b-bd51-30634711ee67)
Whiteboard (plan 3) (4a51bca5-1eff-43f5-878c-177680f191af)Whiteboard (Plan 3) (4a51bca5-1eff-43f5-878c-177680f191af)
Windows 10 Enterprise (original) (21b439ba-a0ca-424f-a6cc-52f954a5b111)Windows 10 Enterprise (Original) (21b439ba-a0ca-424f-a6cc-52f954a5b111)
Yammer Enterprise (7547a3fe-08ee-4ccb-B430-5077c5041653)Yammer Enterprise (7547a3fe-08ee-4ccb-b430-5077c5041653)
Microsoft 365 E3_USGOV_DODMicrosoft 365 E3_USGOV_DOD SPE_E3_USGOV_DODSPE_E3_USGOV_DOD d61d61cc-f992-433f-a577-5bd016037eebd61d61cc-f992-433f-a577-5bd016037eeb AAD_PREMIUM (41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d)AAD_PREMIUM (41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d)
RMS_S_PREMIUM (6c57d4b6-3b23-47a5-9bc9-69f17b4947b3)RMS_S_PREMIUM (6c57d4b6-3b23-47a5-9bc9-69f17b4947b3)
EXCHANGE_S_ENTERPRISE (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)EXCHANGE_S_ENTERPRISE (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)
RMS_S_ENTERPRISE (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)RMS_S_ENTERPRISE (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)
MFA_PREMIUM (8a256a2b-b617-496d-b51b-e76466e88db0)MFA_PREMIUM (8a256a2b-b617-496d-b51b-e76466e88db0)
INTUNE_A (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)INTUNE_A (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)
STREAM_O365_E3 (9e700747-8b1d-45e5-ab8d-ef187ceec156)STREAM_O365_E3 (9e700747-8b1d-45e5-ab8d-ef187ceec156)
TEAMS_AR_DOD (fd500458-c24c-478e-856c-a6067a8376cd)TEAMS_AR_DOD (fd500458-c24c-478e-856c-a6067a8376cd)
OFFICESUBSCRIPTION (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)OFFICESUBSCRIPTION (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)
SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
SHAREPOINTENTERPRISE (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)SHAREPOINTENTERPRISE (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)
MCOSTANDARD (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)MCOSTANDARD (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)
Azure Active Directory Premium P1 (41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d)Azure Active Directory Premium P1 (41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d)
Azure Information Protection Premium P1 (6c57d4b6-3b23-47a5-9bc9-69f17b4947b3)Azure Information Protection Premium P1 (6c57d4b6-3b23-47a5-9bc9-69f17b4947b3)
Exchange Online (plan 2) (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)Exchange Online (Plan 2) (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)
Microsoft Azure Active Directory rättigheter (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)Microsoft Azure Active Directory Rights (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)
Microsoft Azure Multi-Factor Authentication (8a256a2b-b617-496d-b51b-e76466e88db0)Microsoft Azure Multi-Factor Authentication (8a256a2b-b617-496d-b51b-e76466e88db0)
Microsoft Intune (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)Microsoft Intune (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)
Microsoft Stream för O365 E3 SKU (9e700747-8b1d-45e5-ab8d-ef187ceec156)Microsoft Stream for O365 E3 SKU (9e700747-8b1d-45e5-ab8d-ef187ceec156)
Microsoft Teams för DOD (AR) (fd500458-c24c-478e-856c-a6067a8376cd)Microsoft Teams for DOD (AR) (fd500458-c24c-478e-856c-a6067a8376cd)
Office 365 ProPlus (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)Office 365 ProPlus (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)
Office Online (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)Office Online (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
SharePoint Online (plan 2) (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)SharePoint Online (Plan 2) (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)
Skype för företag – Online (plan 2) (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)Skype for Business Online (Plan 2) (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)
Microsoft 365 E3_USGOV_GCCHIGHMicrosoft 365 E3_USGOV_GCCHIGH SPE_E3_USGOV_GCCHIGHSPE_E3_USGOV_GCCHIGH ca9d1dd9-dfe9-4fef-b97c-9bc1ea3c3658ca9d1dd9-dfe9-4fef-b97c-9bc1ea3c3658 AAD_PREMIUM (41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d)AAD_PREMIUM (41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d)
RMS_S_PREMIUM (6c57d4b6-3b23-47a5-9bc9-69f17b4947b3)RMS_S_PREMIUM (6c57d4b6-3b23-47a5-9bc9-69f17b4947b3)
ADALLOM_S_DISCOVERY (932ad362-64a8-4783-9106-97849a1a30b9)ADALLOM_S_DISCOVERY (932ad362-64a8-4783-9106-97849a1a30b9)
EXCHANGE_S_ENTERPRISE (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)EXCHANGE_S_ENTERPRISE (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)
RMS_S_ENTERPRISE (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)RMS_S_ENTERPRISE (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)
MFA_PREMIUM (8a256a2b-b617-496d-b51b-e76466e88db0)MFA_PREMIUM (8a256a2b-b617-496d-b51b-e76466e88db0)
INTUNE_A (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)INTUNE_A (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)
PROJECTWORKMANAGEMENT (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)PROJECTWORKMANAGEMENT (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)
STREAM_O365_E3 (9e700747-8b1d-45e5-ab8d-ef187ceec156)STREAM_O365_E3 (9e700747-8b1d-45e5-ab8d-ef187ceec156)
TEAMS_AR_GCCHIGH (9953b155-8aef-4c56-92f3-72b0487fce41)TEAMS_AR_GCCHIGH (9953b155-8aef-4c56-92f3-72b0487fce41)
OFFICESUBSCRIPTION (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)OFFICESUBSCRIPTION (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)
SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
SHAREPOINTENTERPRISE (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)SHAREPOINTENTERPRISE (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)
MCOSTANDARD (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)MCOSTANDARD (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)
Azure Active Directory Premium P1 (41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d)Azure Active Directory Premium P1 (41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d)
Azure Information Protection Premium P1 (6c57d4b6-3b23-47a5-9bc9-69f17b4947b3)Azure Information Protection Premium P1(6c57d4b6-3b23-47a5-9bc9-69f17b4947b3)
Cloud App Security identifiering (932ad362-64a8-4783-9106-97849a1a30b9)Cloud App Security Discovery (932ad362-64a8-4783-9106-97849a1a30b9)
Exchange Online (plan 2) (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)Exchange Online (Plan 2) (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)
Microsoft Azure Active Directory rättigheter (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)Microsoft Azure Active Directory Rights (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)
Microsoft Azure Multi-Factor Authentication (8a256a2b-b617-496d-b51b-e76466e88db0)Microsoft Azure Multi-Factor Authentication (8a256a2b-b617-496d-b51b-e76466e88db0)
Microsoft Intune (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)Microsoft Intune (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)
Microsoft Planner (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)Microsoft Planner (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)
Microsoft Stream för O365 E3 SKU (9e700747-8b1d-45e5-ab8d-ef187ceec156)Microsoft Stream for O365 E3 SKU (9e700747-8b1d-45e5-ab8d-ef187ceec156)
Microsoft Teams för GCCHigh (AR) (9953b155-8aef-4c56-92f3-72b0487fce41)Microsoft Teams for GCCHigh (AR) (9953b155-8aef-4c56-92f3-72b0487fce41)
Office 365 ProPlus (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)Office 365 ProPlus (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)
Office Online (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)Office Online (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
SharePoint Online (plan 2) (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)SharePoint Online (Plan 2) (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)
Skype för företag – Online (plan 2) (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)Skype for Business Online (Plan 2) (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)
Microsoft 365 E5-kompatibilitetMicrosoft 365 E5 Compliance INFORMATION_PROTECTION_COMPLIANCEINFORMATION_PROTECTION_COMPLIANCE 184efa21-98c3-4e5d-95ab-d07053a96e67184efa21-98c3-4e5d-95ab-d07053a96e67 RMS_S_PREMIUM2 (5689bec4-755d-4753-8b61-40975025187c)RMS_S_PREMIUM2 (5689bec4-755d-4753-8b61-40975025187c)
LOCKBOX_ENTERPRISE (9f431833-0334-42DE-A7DC-70aa40db46db)LOCKBOX_ENTERPRISE (9f431833-0334-42de-a7dc-70aa40db46db)
INFORMATION_BARRIERS (c4801e8a-cb58-4c35-aca6-f2dcc106f287)INFORMATION_BARRIERS (c4801e8a-cb58-4c35-aca6-f2dcc106f287)
MIP_S_CLP2 (efb0351d-3b08-4503-993d-383af8de41e3)MIP_S_CLP2 (efb0351d-3b08-4503-993d-383af8de41e3)
M365_ADVANCED_AUDITING (2f442157-a11c-46b9-ae5b-6e39ff4e5849)M365_ADVANCED_AUDITING (2f442157-a11c-46b9-ae5b-6e39ff4e5849)
EQUIVIO_ANALYTICS (4de31727-a228-4ec3-a5bf-8e45b5ca48cc)EQUIVIO_ANALYTICS (4de31727-a228-4ec3-a5bf-8e45b5ca48cc)
PAM_ENTERPRISE (b1188c4c-1b36-4018-b48b-ee07604f6feb)PAM_ENTERPRISE (b1188c4c-1b36-4018-b48b-ee07604f6feb)
PREMIUM_ENCRYPTION (617b097b-4b93-4ede-83de-5f075bb5fb2f)PREMIUM_ENCRYPTION (617b097b-4b93-4ede-83de-5f075bb5fb2f)
Azure Information Protection Premium P2 (5689bec4-755d-4753-8b61-40975025187c)Azure Information Protection Premium P2 (5689bec4-755d-4753-8b61-40975025187c)
Customer Lockbox (9f431833-0334-42DE-A7DC-70aa40db46db)Customer Lockbox (9f431833-0334-42de-a7dc-70aa40db46db)
Informations barriärer (c4801e8a-cb58-4c35-aca6-f2dcc106f287)Information Barriers (c4801e8a-cb58-4c35-aca6-f2dcc106f287)
Information Protection för Office 365 – Premium (efb0351d-3b08-4503-993d-383af8de41e3)Information Protection for Office 365 - Premium (efb0351d-3b08-4503-993d-383af8de41e3)
Microsoft 365 avancerad granskning (2f442157-a11c-46b9-ae5b-6e39ff4e5849)Microsoft 365 Advanced Auditing (2f442157-a11c-46b9-ae5b-6e39ff4e5849)
Office 365 Avancerad eDiscovery (4de31727-a228-4ec3-a5bf-8e45b5ca48cc)Office 365 Advanced eDiscovery (4de31727-a228-4ec3-a5bf-8e45b5ca48cc)
Office 365 Privileged Access Management (b1188c4c-1b36-4018-b48b-ee07604f6feb)Office 365 Privileged Access Management (b1188c4c-1b36-4018-b48b-ee07604f6feb)
Premium-kryptering i Office 365 (617b097b-4b93-4ede-83de-5f075bb5fb2f)Premium Encryption in Office 365 (617b097b-4b93-4ede-83de-5f075bb5fb2f)
Microsoft 365 E5-säkerhetMicrosoft 365 E5 Security IDENTITY_THREAT_PROTECTIONIDENTITY_THREAT_PROTECTION 26124093-3d78-432b-b5dc-48bf992543d526124093-3d78-432b-b5dc-48bf992543d5 AAD_PREMIUM_P2 (eec0eb4f-6444-4f95-aba0-50c24d67f998)AAD_PREMIUM_P2 (eec0eb4f-6444-4f95-aba0-50c24d67f998)
ATA (14ab5db5-e6c4-4b20-B4BC-13e36fd2227f)ATA (14ab5db5-e6c4-4b20-b4bc-13e36fd2227f)
ADALLOM_S_STANDALONE (2e2ddb96-6af9-4b1d-a3f0-d6ecfd22edb2)ADALLOM_S_STANDALONE (2e2ddb96-6af9-4b1d-a3f0-d6ecfd22edb2)
WINDEFATP (871d91ec-ec1a-452b-a83f-bd76c7d770ef)WINDEFATP (871d91ec-ec1a-452b-a83f-bd76c7d770ef)
ATP_ENTERPRISE (f20fedf3-f3c3-43c3-8267-2bfdd51c0939)ATP_ENTERPRISE (f20fedf3-f3c3-43c3-8267-2bfdd51c0939)
THREAT_INTELLIGENCE (8e0c0a52-6a6c-4d40-8370-dd62790dcd70)THREAT_INTELLIGENCE (8e0c0a52-6a6c-4d40-8370-dd62790dcd70)
SAFEDOCS (bf6f5520-59e3-4f82-974b-7dbbc4fd27c7)SAFEDOCS (bf6f5520-59e3-4f82-974b-7dbbc4fd27c7)
Azure Active Directory Premium P2 (eec0eb4f-6444-4f95-aba0-50c24d67f998)Azure Active Directory Premium P2 (eec0eb4f-6444-4f95-aba0-50c24d67f998)
Azure Advanced Threat Protection (14ab5db5-e6c4-4b20-B4BC-13e36fd2227f)Azure Advanced Threat Protection (14ab5db5-e6c4-4b20-b4bc-13e36fd2227f)
Microsoft Cloud App Security (2e2ddb96-6af9-4b1d-a3f0-d6ecfd22edb2)Microsoft Cloud App Security (2e2ddb96-6af9-4b1d-a3f0-d6ecfd22edb2)
Microsoft Defender Avancerat skydd (871d91ec-ec1a-452B-a83f-bd76c7d770ef)Microsoft Defender Advanced Threat Protection (871d91ec-ec1a-452b-a83f-bd76c7d770ef)
Office 365 Avancerat skydd (abonnemang 1) (f20fedf3-f3c3-43c3-8267-2bfdd51c0939)Office 365 Advanced Threat Protection (Plan 1) (f20fedf3-f3c3-43c3-8267-2bfdd51c0939)
Office 365 Avancerat skydd (plan 2) (8e0c0a52-6a6c-4d40-8370-dd62790dcd70)Office 365 Advanced Threat Protection (Plan 2) (8e0c0a52-6a6c-4d40-8370-dd62790dcd70)
Office 365 SafeDocs (bf6f5520-59e3-4f82-974b-7dbbc4fd27c7)Office 365 SafeDocs (bf6f5520-59e3-4f82-974b-7dbbc4fd27c7)
Microsoft 365 E5-säkerhet för EMS E5Microsoft 365 E5 Security for EMS E5 IDENTITY_THREAT_PROTECTION_FOR_EMS_E5IDENTITY_THREAT_PROTECTION_FOR_EMS_E5 44ac31e7-2999-4304-ad94-c948886741d444ac31e7-2999-4304-ad94-c948886741d4 WINDEFATP (871d91ec-ec1a-452b-a83f-bd76c7d770ef)WINDEFATP (871d91ec-ec1a-452b-a83f-bd76c7d770ef)
ATP_ENTERPRISE (f20fedf3-f3c3-43c3-8267-2bfdd51c0939)ATP_ENTERPRISE (f20fedf3-f3c3-43c3-8267-2bfdd51c0939)
THREAT_INTELLIGENCE (8e0c0a52-6a6c-4d40-8370-dd62790dcd70)THREAT_INTELLIGENCE (8e0c0a52-6a6c-4d40-8370-dd62790dcd70)
SAFEDOCS (bf6f5520-59e3-4f82-974b-7dbbc4fd27c7)SAFEDOCS (bf6f5520-59e3-4f82-974b-7dbbc4fd27c7)
Microsoft Defender Avancerat skydd (871d91ec-ec1a-452B-a83f-bd76c7d770ef)Microsoft Defender Advanced Threat Protection (871d91ec-ec1a-452b-a83f-bd76c7d770ef)
Office 365 Avancerat skydd (abonnemang 1) (f20fedf3-f3c3-43c3-8267-2bfdd51c0939)Office 365 Advanced Threat Protection (Plan 1) (f20fedf3-f3c3-43c3-8267-2bfdd51c0939)
Office 365 Avancerat skydd (plan 2) (8e0c0a52-6a6c-4d40-8370-dd62790dcd70)Office 365 Advanced Threat Protection (Plan 2) (8e0c0a52-6a6c-4d40-8370-dd62790dcd70)
Office 365 SafeDocs (bf6f5520-59e3-4f82-974b-7dbbc4fd27c7)Office 365 SafeDocs (bf6f5520-59e3-4f82-974b-7dbbc4fd27c7)
Microsoft 365 F1Microsoft 365 F1 M365_F1M365_F1 44575883-256e-4a79-9da4-ebe9acabe2b244575883-256e-4a79-9da4-ebe9acabe2b2 AAD_PREMIUM (41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d)AAD_PREMIUM (41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d)
RMS_S_PREMIUM (6c57d4b6-3b23-47a5-9bc9-69f17b4947b3)RMS_S_PREMIUM (6c57d4b6-3b23-47a5-9bc9-69f17b4947b3)
RMS_S_ENTERPRISE_GOV (6a76346d-5d6e-4051-9fe3-ed3f312b5597)RMS_S_ENTERPRISE_GOV (6a76346d-5d6e-4051-9fe3-ed3f312b5597)
ADALLOM_S_DISCOVERY (932ad362-64a8-4783-9106-97849a1a30b9)ADALLOM_S_DISCOVERY (932ad362-64a8-4783-9106-97849a1a30b9)
EXCHANGE_S_FOUNDATION (113feb6c-3fe4-4440-bddc-54d774bf0318)EXCHANGE_S_FOUNDATION (113feb6c-3fe4-4440-bddc-54d774bf0318)
MFA_PREMIUM (8a256a2b-b617-496d-b51b-e76466e88db0)MFA_PREMIUM (8a256a2b-b617-496d-b51b-e76466e88db0)
INTUNE_A (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)INTUNE_A (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)
PROJECTWORKMANAGEMENT (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)PROJECTWORKMANAGEMENT (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)
STREAM_O365_K (3ffba0d2-38e5-4d5e-8ec0-98f2b05c09d9)STREAM_O365_K (3ffba0d2-38e5-4d5e-8ec0-98f2b05c09d9)
TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)
INTUNE_O365 (882e1d05-acd1-4ccb-8708-6ee03664b117)INTUNE_O365 (882e1d05-acd1-4ccb-8708-6ee03664b117)
SHAREPOINTDESKLESS (902b47e5-dcb2-4fdc-858b-c63a90a2bdb9)SHAREPOINTDESKLESS (902b47e5-dcb2-4fdc-858b-c63a90a2bdb9)
MCOIMP (afc06cb0-b4f4-4473-8286-d644f70d8faf)MCOIMP (afc06cb0-b4f4-4473-8286-d644f70d8faf)
YAMMER_ENTERPRISE (7547a3fe-08ee-4ccb-B430-5077c5041653)YAMMER_ENTERPRISE (7547a3fe-08ee-4ccb-b430-5077c5041653)
Azure Active Directory Premium P1 (41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d)Azure Active Directory Premium P1 (41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d)
Azure Information Protection Premium P1 (6c57d4b6-3b23-47a5-9bc9-69f17b4947b3)Azure Information Protection Premium P1 (6c57d4b6-3b23-47a5-9bc9-69f17b4947b3)
Azure Rights Management (6a76346d-5d6e-4051-9fe3-ed3f312b5597)Azure Rights Management (6a76346d-5d6e-4051-9fe3-ed3f312b5597)
Cloud App Security identifiering (932ad362-64a8-4783-9106-97849a1a30b9)Cloud App Security Discovery (932ad362-64a8-4783-9106-97849a1a30b9)
Exchange Foundation (113feb6c-3fe4-4440-bddc-54d774bf0318)Exchange Foundation (113feb6c-3fe4-4440-bddc-54d774bf0318)
Microsoft Azure Multi-Factor Authentication (8a256a2b-b617-496d-b51b-e76466e88db0)Microsoft Azure Multi-Factor Authentication (8a256a2b-b617-496d-b51b-e76466e88db0)
Microsoft Intune (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)Microsoft Intune (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)
Microsoft Planner (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)Microsoft Planner (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)
Microsoft Stream för O365 K SKU (3ffba0d2-38e5-4d5e-8ec0-98f2b05c09d9)Microsoft Stream for O365 K SKU (3ffba0d2-38e5-4d5e-8ec0-98f2b05c09d9)
Microsoft Teams (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)Microsoft Teams (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)
Hantering av mobila enheter för Office 365 (882e1d05-acd1-4ccb-8708-6ee03664b117)Mobile Device Management for Office 365 (882e1d05-acd1-4ccb-8708-6ee03664b117)
SharePoint Online-kiosk (902b47e5-dcb2-4fdc-858b-c63a90a2bdb9)SharePoint Online Kiosk (902b47e5-dcb2-4fdc-858b-c63a90a2bdb9)
Skype för företag – Online (abonnemang 1) (afc06cb0-b4f4-4473-8286-d644f70d8faf)Skype for Business Online (Plan 1) (afc06cb0-b4f4-4473-8286-d644f70d8faf)
Yammer Enterprise (7547a3fe-08ee-4ccb-B430-5077c5041653)Yammer Enterprise (7547a3fe-08ee-4ccb-b430-5077c5041653)
Microsoft 365 F3Microsoft 365 F3 SPE_F1SPE_F1 66b55226-6b4f-492c-910c-a3b7a3c9d99366b55226-6b4f-492c-910c-a3b7a3c9d993 AAD_PREMIUM (41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d)AAD_PREMIUM (41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d)
RMS_S_PREMIUM (6c57d4b6-3b23-47a5-9bc9-69f17b4947b3)RMS_S_PREMIUM (6c57d4b6-3b23-47a5-9bc9-69f17b4947b3)
RMS_S_ENTERPRISE (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)RMS_S_ENTERPRISE (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)
ADALLOM_S_DISCOVERY (932ad362-64a8-4783-9106-97849a1a30b9)ADALLOM_S_DISCOVERY (932ad362-64a8-4783-9106-97849a1a30b9)
EXCHANGE_S_DESKLESS (4a82b400-a79f-41a4-b4e2-e94f5787b113)EXCHANGE_S_DESKLESS (4a82b400-a79f-41a4-b4e2-e94f5787b113)
FLOW_O365_S1 (bd91b1a4-9f94-4ecf-B45B-3a65e5c8128a)FLOW_O365_S1 (bd91b1a4-9f94-4ecf-b45b-3a65e5c8128a)
MFA_PREMIUM (8a256a2b-b617-496d-b51b-e76466e88db0)MFA_PREMIUM (8a256a2b-b617-496d-b51b-e76466e88db0)
FORMS_PLAN_K (f07046bd-2a3c-4b96-b0bE-dea79d7cbfb8)FORMS_PLAN_K (f07046bd-2a3c-4b96-b0be-dea79d7cbfb8)
INTUNE_A (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)INTUNE_A (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)
KAIZALA_O365_P1 (73b2a583-6a59-42e3-8e83-54db46bc3278)KAIZALA_O365_P1 (73b2a583-6a59-42e3-8e83-54db46bc3278)
PROJECTWORKMANAGEMENT (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)PROJECTWORKMANAGEMENT (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)
MICROSOFT_SEARCH (94065c59-bc8e-4e8b-89e5-5138d471eaff)MICROSOFT_SEARCH (94065c59-bc8e-4e8b-89e5-5138d471eaff)
Deskless (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)Deskless (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)
STREAM_O365_K (3ffba0d2-38e5-4d5e-8ec0-98f2b05c09d9)STREAM_O365_K (3ffba0d2-38e5-4d5e-8ec0-98f2b05c09d9)
TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)
INTUNE_O365 (882e1d05-acd1-4ccb-8708-6ee03664b117)INTUNE_O365 (882e1d05-acd1-4ccb-8708-6ee03664b117)
SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
OFFICEMOBILE_SUBSCRIPTION (c63d4d19-e8cb-460e-b37c-4d6c34603745)OFFICEMOBILE_SUBSCRIPTION (c63d4d19-e8cb-460e-b37c-4d6c34603745)
POWERAPPS_O365_S1 (e0287f9f-E222-4f98-9a83-f379e249159a)POWERAPPS_O365_S1 (e0287f9f-e222-4f98-9a83-f379e249159a)
SHAREPOINTDESKLESS (902b47e5-dcb2-4fdc-858b-c63a90a2bdb9)SHAREPOINTDESKLESS (902b47e5-dcb2-4fdc-858b-c63a90a2bdb9)
MCOIMP (afc06cb0-b4f4-4473-8286-d644f70d8faf)MCOIMP (afc06cb0-b4f4-4473-8286-d644f70d8faf)
SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
BPOS_S_TODO_FIRSTLINE (80873e7a-cd2a-4e67-b061-1b5381a676a5)BPOS_S_TODO_FIRSTLINE (80873e7a-cd2a-4e67-b061-1b5381a676a5)
WHITEBOARD_FIRSTLINE1 (36b29273-c6d0-477a-aca6-6fbe24f538e3)WHITEBOARD_FIRSTLINE1 (36b29273-c6d0-477a-aca6-6fbe24f538e3)
WIN10_ENT_LOC_F1 (e041597c-9C7F-4ed9-99b0-2663301576f7)WIN10_ENT_LOC_F1 (e041597c-9c7f-4ed9-99b0-2663301576f7)
YAMMER_ENTERPRISE (7547a3fe-08ee-4ccb-B430-5077c5041653)YAMMER_ENTERPRISE (7547a3fe-08ee-4ccb-b430-5077c5041653)
Azure Active Directory Premium P1 (41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d)Azure Active Directory Premium P1 (41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d)
Azure Information Protection Premium P1 (6c57d4b6-3b23-47a5-9bc9-69f17b4947b3)Azure Information Protection Premium P1 (6c57d4b6-3b23-47a5-9bc9-69f17b4947b3)
Azure Rights Management (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)Azure Rights Management (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)
Cloud App Security identifiering (932ad362-64a8-4783-9106-97849a1a30b9)Cloud App Security Discovery (932ad362-64a8-4783-9106-97849a1a30b9)
Exchange Online-kiosk (4a82b400-a79f-41a4-b4e2-e94f5787b113)Exchange Online Kiosk (4a82b400-a79f-41a4-b4e2-e94f5787b113)
Flöde för Office 365 K1 (bd91b1a4-9f94-4ecf-B45B-3a65e5c8128a)Flow for Office 365 K1 (bd91b1a4-9f94-4ecf-b45b-3a65e5c8128a)
Microsoft Azure Multi-Factor Authentication (8a256a2b-b617-496d-b51b-e76466e88db0)Microsoft Azure Multi-Factor Authentication (8a256a2b-b617-496d-b51b-e76466e88db0)
Microsoft Forms (plan F1) (f07046bd-2a3c-4b96-b0bE-dea79d7cbfb8)Microsoft Forms (Plan F1) (f07046bd-2a3c-4b96-b0be-dea79d7cbfb8)
Microsoft Intune (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)Microsoft Intune (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)
Microsoft Kaizala Pro plan 1 (73b2a583-6a59-42e3-8e83-54db46bc3278)Microsoft Kaizala Pro Plan 1 (73b2a583-6a59-42e3-8e83-54db46bc3278)
Microsoft Planner (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)Microsoft Planner (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)
Microsoft Search (94065c59-bc8e-4e8b-89e5-5138d471eaff)Microsoft Search (94065c59-bc8e-4e8b-89e5-5138d471eaff)
Microsoft StaffHub (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)Microsoft StaffHub (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)
Microsoft Stream för O365 K SKU (3ffba0d2-38e5-4d5e-8ec0-98f2b05c09d9)Microsoft Stream for O365 K SKU (3ffba0d2-38e5-4d5e-8ec0-98f2b05c09d9)
Microsoft Teams (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)Microsoft Teams (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)
Hantering av mobila enheter för Office 365 (882e1d05-acd1-4ccb-8708-6ee03664b117)Mobile Device Management for Office 365 (882e1d05-acd1-4ccb-8708-6ee03664b117)
Office för webben (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)Office for the web (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
Office-Mobile Apps för Office 365 (c63d4d19-e8cb-460e-b37c-4d6c34603745)Office Mobile Apps for Office 365 (c63d4d19-e8cb-460e-b37c-4d6c34603745)
PowerApps för Office 365 K1 (e0287f9f-E222-4f98-9a83-f379e249159a)PowerApps for Office 365 K1 (e0287f9f-e222-4f98-9a83-f379e249159a)
SharePoint Online-kiosk (902b47e5-dcb2-4fdc-858b-c63a90a2bdb9)SharePoint Online Kiosk (902b47e5-dcb2-4fdc-858b-c63a90a2bdb9)
Skype för företag – Online (abonnemang 1) (afc06cb0-b4f4-4473-8286-d644f70d8faf)Skype for Business Online (Plan 1) (afc06cb0-b4f4-4473-8286-d644f70d8faf)
Sway (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)Sway (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
To-Do (firstline) (80873e7a-cd2a-4e67-b061-1b5381a676a5)To-Do (Firstline) (80873e7a-cd2a-4e67-b061-1b5381a676a5)
Whiteboard (firstline) (36b29273-c6d0-477a-aca6-6fbe24f538e3)Whiteboard (Firstline) (36b29273-c6d0-477a-aca6-6fbe24f538e3)
Windows 10 Enterprise E3 (endast lokalt) (e041597c-9C7F-4ed9-99b0-2663301576f7)Windows 10 Enterprise E3 (local only) (e041597c-9c7f-4ed9-99b0-2663301576f7)
Yammer Enterprise (7547a3fe-08ee-4ccb-B430-5077c5041653)Yammer Enterprise (7547a3fe-08ee-4ccb-b430-5077c5041653)
MICROSOFT FLOW KOSTNADS FRITTMICROSOFT FLOW FREE FLOW_FREEFLOW_FREE f30db892-07e9-47e9-837c-80727f46fd3df30db892-07e9-47e9-837c-80727f46fd3d DYN365_CDS_VIRAL (17ab22cd-a0b3-4536-910A-cb6eb12696c0)DYN365_CDS_VIRAL (17ab22cd-a0b3-4536-910a-cb6eb12696c0)
EXCHANGE_S_FOUNDATION (113feb6c-3fe4-4440-bddc-54d774bf0318)EXCHANGE_S_FOUNDATION (113feb6c-3fe4-4440-bddc-54d774bf0318)
FLOW_P2_VIRAL (50e68c76-46c6-4674-81f9-75456511b170)FLOW_P2_VIRAL (50e68c76-46c6-4674-81f9-75456511b170)
COMMON DATA SERVICE – VIRAL (17ab22cd-a0b3-4536-910A-cb6eb12696c0)COMMON DATA SERVICE - VIRAL (17ab22cd-a0b3-4536-910a-cb6eb12696c0)
EXCHANGE FOUNDATION (113feb6c-3fe4-4440-bddc-54d774bf0318)EXCHANGE FOUNDATION (113feb6c-3fe4-4440-bddc-54d774bf0318)
LEDIGt flöde (50e68c76-46c6-4674-81f9-75456511b170)FLOW FREE (50e68c76-46c6-4674-81f9-75456511b170)
MICROSOFT 365 GCC G3MICROSOFT 365 GCC G3 M365_G3_GOVM365_G3_GOV e823ca47-49c4-46b3-b38d-ca11d5abe3d2e823ca47-49c4-46b3-b38d-ca11d5abe3d2 AAD_PREMIUM (41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d)AAD_PREMIUM (41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d)
RMS_S_ENTERPRISE_GOV (6a76346d-5d6e-4051-9fe3-ed3f312b5597)RMS_S_ENTERPRISE_GOV (6a76346d-5d6e-4051-9fe3-ed3f312b5597)
RMS_S_PREMIUM_GOV (1b66aedf-8ca1-4f73-af76-ec76c6180f98)RMS_S_PREMIUM_GOV (1b66aedf-8ca1-4f73-af76-ec76c6180f98)
CONTENT_EXPLORER (d9fa6af4-e046-4c89-9226-729a0786685d)CONTENT_EXPLORER (d9fa6af4-e046-4c89-9226-729a0786685d)
EXCHANGE_S_ENTERPRISE_GOV (8c3069c0-CCDB-44be-ab77-986203a67df2)EXCHANGE_S_ENTERPRISE_GOV (8c3069c0-ccdb-44be-ab77-986203a67df2)
FORMS_GOV_E3 (24af5f65-d0f3-467b-9f78-ea798c4aeffc)FORMS_GOV_E3 (24af5f65-d0f3-467b-9f78-ea798c4aeffc)
MIP_S_CLP1 (5136a095-5CF0-4AFF-bec3-e84448b38ea5)MIP_S_CLP1 (5136a095-5cf0-4aff-bec3-e84448b38ea5)
MYANALYTICS_P2_GOV (6e5b7995-bd4f-4cbd-9d19-0e32010c72f0)MYANALYTICS_P2_GOV (6e5b7995-bd4f-4cbd-9d19-0e32010c72f0)
OFFICESUBSCRIPTION_GOV (de9234ff-6483-44d9-b15e-dca72fdd27af)OFFICESUBSCRIPTION_GOV (de9234ff-6483-44d9-b15e-dca72fdd27af)
MFA_PREMIUM (8a256a2b-b617-496d-b51b-e76466e88db0)MFA_PREMIUM (8a256a2b-b617-496d-b51b-e76466e88db0)
MICROSOFTBOOKINGS (199a5c09-e0ca-4e37-8f7c-b05d533e1ea2)MICROSOFTBOOKINGS (199a5c09-e0ca-4e37-8f7c-b05d533e1ea2)
INTUNE_A (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)INTUNE_A (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)
STREAM_O365_E3_GOV (2c1ada27-dbaa-46f9-bda6-ecb94445f758)STREAM_O365_E3_GOV (2c1ada27-dbaa-46f9-bda6-ecb94445f758)
TEAMS_GOV (304767db-7d23-49e8-a945-4a7eb65f9f28)TEAMS_GOV (304767db-7d23-49e8-a945-4a7eb65f9f28)
PROJECTWORKMANAGEMENT_GOV (5b4ef465-7ea1-459a-9f91-033317755a51)PROJECTWORKMANAGEMENT_GOV (5b4ef465-7ea1-459a-9f91-033317755a51)
SHAREPOINTWAC_GOV (8f9f0f3b-ca90-406c-a842-95579171f8ec)SHAREPOINTWAC_GOV (8f9f0f3b-ca90-406c-a842-95579171f8ec)
POWERAPPS_O365_P2_GOV (0a20c815-5e81-4727-9bdc-2b5a117850c3)POWERAPPS_O365_P2_GOV (0a20c815-5e81-4727-9bdc-2b5a117850c3)
FLOW_O365_P2_GOV (c537f360-6a00-4ace-a7f5-9128d0ac1e4b)FLOW_O365_P2_GOV (c537f360-6a00-4ace-a7f5-9128d0ac1e4b)
SHAREPOINTENTERPRISE_GOV (153f85dd-d912-4762-af6c-d6e0fb4f6692)SHAREPOINTENTERPRISE_GOV (153f85dd-d912-4762-af6c-d6e0fb4f6692)
MCOSTANDARD_GOV (a31ef4a2-f787-435e-8335-e47eb0cafc94)MCOSTANDARD_GOV (a31ef4a2-f787-435e-8335-e47eb0cafc94)
AZURE ACTIVE DIRECTORY PREMIUM P1 (41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d)AZURE ACTIVE DIRECTORY PREMIUM P1 (41781fb2-bc02-4b7c-bd55-b576c07bb09d)
AZURE RIGHTS MANAGEMENT (6a76346d-5d6e-4051-9fe3-ed3f312b5597)AZURE RIGHTS MANAGEMENT (6a76346d-5d6e-4051-9fe3-ed3f312b5597)
AZURE RIGHTS MANAGEMENT PREMIUM för myndigheter (1b66aedf-8ca1-4f73-af76-ec76c6180f98)AZURE RIGHTS MANAGEMENT PREMIUM FOR GOVERNMENT (1b66aedf-8ca1-4f73-af76-ec76c6180f98)
INNEHÅLLS UTFORSKAREN (d9fa6af4-e046-4c89-9226-729a0786685d)CONTENT EXPLORER (d9fa6af4-e046-4c89-9226-729a0786685d)
EXCHANGE-PLAN 2G (8c3069c0-CCDB-44be-ab77-986203a67df2)EXCHANGE PLAN 2G (8c3069c0-ccdb-44be-ab77-986203a67df2)
FORMULÄR för myndigheter (PLAN E3) (24af5f65-d0f3-467b-9f78-ea798c4aeffc)FORMS FOR GOVERNMENT (PLAN E3) (24af5f65-d0f3-467b-9f78-ea798c4aeffc)
INFORMATIONS skydd för OFFICE 365 – STANDARD (5136a095-5CF0-4AFF-bec3-e84448b38ea5)INFORMATION PROTECTION FOR OFFICE 365 – STANDARD (5136a095-5cf0-4aff-bec3-e84448b38ea5)
Insikter från min analys för myndigheter (6e5b7995-bd4f-4cbd-9d19-0e32010c72f0)INSIGHTS BY MYANALYTICS FOR GOVERNMENT (6e5b7995-bd4f-4cbd-9d19-0e32010c72f0)
MICROSOFT 365-appar för ENTERPRISE G (de9234ff-6483-44d9-b15e-dca72fdd27af)MICROSOFT 365 APPS FOR ENTERPRISE G (de9234ff-6483-44d9-b15e-dca72fdd27af)
MICROSOFT AZURE MULTI-FACTOR AUTHENTICation (8a256a2b-b617-496d-b51b-e76466e88db0)MICROSOFT AZURE MULTI-FACTOR AUTHENTICATION (8a256a2b-b617-496d-b51b-e76466e88db0)
MICROSOFT-BOKNINGar (199a5c09-e0ca-4e37-8f7c-b05d533e1ea2)MICROSOFT BOOKINGS (199a5c09-e0ca-4e37-8f7c-b05d533e1ea2)
MICROSOFT INTUNE (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)MICROSOFT INTUNE (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)
MICROSOFT STREAM för O365 för myndigheter (E3) (2c1ada27-dbaa-46f9-bda6-ecb94445f758)MICROSOFT STREAM FOR O365 FOR GOVERNMENT (E3) (2c1ada27-dbaa-46f9-bda6-ecb94445f758)
MICROSOFT TEAMs för myndigheter (304767db-7d23-49e8-a945-4a7eb65f9f28)MICROSOFT TEAMS FOR GOVERNMENT (304767db-7d23-49e8-a945-4a7eb65f9f28)
OFFICE 365 PLANNER för myndigheter (5b4ef465-7ea1-459a-9f91-033317755a51)OFFICE 365 PLANNER FOR GOVERNMENT (5b4ef465-7ea1-459a-9f91-033317755a51)
OFFICE för webben (myndigheter) (8f9f0f3b-ca90-406c-a842-95579171f8ec)OFFICE FOR THE WEB (GOVERNMENT) (8f9f0f3b-ca90-406c-a842-95579171f8ec)
POWER APPS för OFFICE 365 för myndigheter (0a20c815-5e81-4727-9bdc-2b5a117850c3)POWER APPS FOR OFFICE 365 FOR GOVERNMENT (0a20c815-5e81-4727-9bdc-2b5a117850c3)
Automatisera energi för OFFICE 365 för myndigheter (c537f360-6a00-4ace-a7f5-9128d0ac1e4b)POWER AUTOMATE FOR OFFICE 365 FOR GOVERNMENT (c537f360-6a00-4ace-a7f5-9128d0ac1e4b)
SHAREPOINT-PLAN 2G (153f85dd-d912-4762-af6c-d6e0fb4f6692)SHAREPOINT PLAN 2G (153f85dd-d912-4762-af6c-d6e0fb4f6692)
SKYPE för företag – ONLINE (PLAN 2) för myndigheter (a31ef4a2-f787-435e-8335-e47eb0cafc94)SKYPE FOR BUSINESS ONLINE (PLAN 2) FOR GOVERNMENT (a31ef4a2-f787-435e-8335-e47eb0cafc94)
MICROSOFT 365 TELEFON SYSTEMMICROSOFT 365 PHONE SYSTEM MCOEVMCOEV e43b5b99-8dfb-405f-9987-dc307f34bcbde43b5b99-8dfb-405f-9987-dc307f34bcbd MCOEV (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7)MCOEV (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7) MICROSOFT 365 telefon SYSTEM (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7)MICROSOFT 365 PHONE SYSTEM (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7)
MICROSOFT 365 TELEFON SYSTEM FÖR DODMICROSOFT 365 PHONE SYSTEM FOR DOD MCOEV_DODMCOEV_DOD d01d9287-694b-44f3-bcc5-ada78c8d953ed01d9287-694b-44f3-bcc5-ada78c8d953e MCOEV (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7)MCOEV (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7) MICROSOFT 365 telefon SYSTEM (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7)MICROSOFT 365 PHONE SYSTEM (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7)
MICROSOFT 365 TELEFON SYSTEM FÖR LÄRAREMICROSOFT 365 PHONE SYSTEM FOR FACULTY MCOEV_FACULTYMCOEV_FACULTY d979703c-028d-4de5-acbf-7955566b69b9d979703c-028d-4de5-acbf-7955566b69b9 MCOEV (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7)MCOEV (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7) MICROSOFT 365 telefon SYSTEM (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7)MICROSOFT 365 PHONE SYSTEM(4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7)
MICROSOFT 365 TELEFON SYSTEM FÖR GCCMICROSOFT 365 PHONE SYSTEM FOR GCC MCOEV_GOVMCOEV_GOV a460366a-ade7-4791-b581-9fbff1bdaa85a460366a-ade7-4791-b581-9fbff1bdaa85 EXCHANGE_S_FOUNDATION_GOV (922ba911-5694-4e99-a794-73aed9bfeec8)EXCHANGE_S_FOUNDATION_GOV (922ba911-5694-4e99-a794-73aed9bfeec8)
MCOEV_GOV (db23fce2-a974-42EF-9002-d78dd42a0f22)MCOEV_GOV (db23fce2-a974-42ef-9002-d78dd42a0f22)
EXCHANGE FOUNDATION för myndigheter (922ba911-5694-4e99-a794-73aed9bfeec8)EXCHANGE FOUNDATION FOR GOVERNMENT (922ba911-5694-4e99-a794-73aed9bfeec8)
MICROSOFT 365 telefon SYSTEM (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7)MICROSOFT 365 PHONE SYSTEM (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7)
MICROSOFT 365 TELEFON SYSTEM FÖR GCCHIGHMICROSOFT 365 PHONE SYSTEM FOR GCCHIGH MCOEV_GCCHIGHMCOEV_GCCHIGH 7035277a-5e49-4abc-a24f-0ec49c501bb57035277a-5e49-4abc-a24f-0ec49c501bb5 MCOEV (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7)MCOEV (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7) MICROSOFT 365 telefon SYSTEM (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7)MICROSOFT 365 PHONE SYSTEM (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7)
MICROSOFT 365 TELEFON SYSTEM FÖR SMÅ OCH MEDEL STORA FÖRETAGMICROSOFT 365 PHONE SYSTEM FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESS MCOEVSMB_1MCOEVSMB_1 aa6791d3-bb09-4bc2-afed-c30c3fe26032aa6791d3-bb09-4bc2-afed-c30c3fe26032 MCOEVSMB (ed777b71-af04-42ca-9798-84344c66f7c6)MCOEVSMB (ed777b71-af04-42ca-9798-84344c66f7c6) SKYPE för företag, CLOUD PBX för små och medel stora företag (ed777b71-af04-42CA-9798-84344c66f7c6)SKYPE FOR BUSINESS CLOUD PBX FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESS (ed777b71-af04-42ca-9798-84344c66f7c6)
MICROSOFT 365 TELEFON SYSTEM FÖR STUDENTERMICROSOFT 365 PHONE SYSTEM FOR STUDENTS MCOEV_STUDENTMCOEV_STUDENT 1f338bbc-767e-4a1e-a2d4-b73207cc5b931f338bbc-767e-4a1e-a2d4-b73207cc5b93 MCOEV (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7)MCOEV (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7) MICROSOFT 365 telefon SYSTEM (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7)MICROSOFT 365 PHONE SYSTEM (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7)
MICROSOFT 365 TELEFON SYSTEM FÖR TELSTRAMICROSOFT 365 PHONE SYSTEM FOR TELSTRA MCOEV_TELSTRAMCOEV_TELSTRA ffaf2d68-1c95-4eb3-9ddd-59b81fba0f61ffaf2d68-1c95-4eb3-9ddd-59b81fba0f61 MCOEV (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7)MCOEV (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7) MICROSOFT 365 telefon SYSTEM (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7)MICROSOFT 365 PHONE SYSTEM (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7)
MICROSOFT 365 PHONE-SYSTEM_USGOV_DODMICROSOFT 365 PHONE SYSTEM_USGOV_DOD MCOEV_USGOV_DODMCOEV_USGOV_DOD b0e7de67-e503-4934-b729-53d595ba5cd1b0e7de67-e503-4934-b729-53d595ba5cd1 MCOEV (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7)MCOEV (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7) MICROSOFT 365 telefon SYSTEM (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7)MICROSOFT 365 PHONE SYSTEM (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7)
MICROSOFT 365 PHONE-SYSTEM_USGOV_GCCHIGHMICROSOFT 365 PHONE SYSTEM_USGOV_GCCHIGH MCOEV_USGOV_GCCHIGHMCOEV_USGOV_GCCHIGH 985fcb26-7b94-475b-b512-89356697be71985fcb26-7b94-475b-b512-89356697be71 MCOEV (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7)MCOEV (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7) MICROSOFT 365 telefon SYSTEM (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7)MICROSOFT 365 PHONE SYSTEM (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7)
MICROSOFT 365 TELEFON SYSTEM – VIRTUELL ANVÄNDAREMICROSOFT 365 PHONE SYSTEM - VIRTUAL USER PHONESYSTEM_VIRTUALUSERPHONESYSTEM_VIRTUALUSER 440eaaa8-b3e0-484b-a8be-62870b9ba70a440eaaa8-b3e0-484b-a8be-62870b9ba70a MCOEV_VIRTUALUSER (f47330e9-c134-43b3-9993-e7f004506889)MCOEV_VIRTUALUSER (f47330e9-c134-43b3-9993-e7f004506889) MICROSOFT 365 telefon SYSTEM VIRTUAL USER (f47330e9-c134-43b3-9993-e7f004506889)MICROSOFT 365 PHONE SYSTEM VIRTUAL USER (f47330e9-c134-43b3-9993-e7f004506889)
Microsoft Defender Advanced Threat ProtectionMicrosoft Defender Advanced Threat Protection WIN_DEF_ATPWIN_DEF_ATP 111046dd-295B-4d6d-9724-d52ac90bd1f2111046dd-295b-4d6d-9724-d52ac90bd1f2 EXCHANGE_S_FOUNDATION (113feb6c-3fe4-4440-bddc-54d774bf0318)EXCHANGE_S_FOUNDATION (113feb6c-3fe4-4440-bddc-54d774bf0318)
WINDEFATP (871d91ec-ec1a-452b-a83f-bd76c7d770ef)WINDEFATP (871d91ec-ec1a-452b-a83f-bd76c7d770ef)
Exchange Foundation (113feb6c-3fe4-4440-bddc-54d774bf0318)Exchange Foundation (113feb6c-3fe4-4440-bddc-54d774bf0318)
Microsoft Defender Avancerat skydd (871d91ec-ec1a-452B-a83f-bd76c7d770ef)Microsoft Defender Advanced Threat Protection (871d91ec-ec1a-452b-a83f-bd76c7d770ef)
MICROSOFT DYNAMICS CRM ONLINE BASICMICROSOFT DYNAMICS CRM ONLINE BASIC CRMPLAN2CRMPLAN2 906af65a-2970-46d5-9b58-4e9aa50f0657906af65a-2970-46d5-9b58-4e9aa50f0657 CRMPLAN2 (bf36ca64-95c6-4918-9275-eb9f4ce2c04f)CRMPLAN2 (bf36ca64-95c6-4918-9275-eb9f4ce2c04f)
FLOW_DYN_APPS (7e6d7d78-73de-46ba-83b1-6d25117334ba)FLOW_DYN_APPS (7e6d7d78-73de-46ba-83b1-6d25117334ba)
POWERAPPS_DYN_APPS (874fc546-6efe-4D22-90b8-5c4e7aa59f4b)POWERAPPS_DYN_APPS (874fc546-6efe-4d22-90b8-5c4e7aa59f4b)
MICROSOFT DYNAMICS CRM ONLINE BASIC (bf36ca64-95c6-4918-9275-eb9f4ce2c04f)MICROSOFT DYNAMICS CRM ONLINE BASIC(bf36ca64-95c6-4918-9275-eb9f4ce2c04f)
FLOW för DYNAMICS 365 (7e6d7d78-73de-46ba-83b1-6d25117334ba)FLOW FOR DYNAMICS 365 (7e6d7d78-73de-46ba-83b1-6d25117334ba)
POWERAPPS för DYNAMICS 365 (874fc546-6efe-4D22-90b8-5c4e7aa59f4b)POWERAPPS FOR DYNAMICS 365 (874fc546-6efe-4d22-90b8-5c4e7aa59f4b)
MICROSOFT DYNAMICS CRM ONLINEMICROSOFT DYNAMICS CRM ONLINE CRMSTANDARDCRMSTANDARD d17b27af-3f49-4822-99f9-56a661538792d17b27af-3f49-4822-99f9-56a661538792 CRMSTANDARD (f9646fb2-e3b2-4309-95de-dc4833737456)CRMSTANDARD (f9646fb2-e3b2-4309-95de-dc4833737456)
FLOW_DYN_APPS (7e6d7d78-73de-46ba-83b1-6d25117334ba)FLOW_DYN_APPS (7e6d7d78-73de-46ba-83b1-6d25117334ba)
MDM_SALES_COLLABORATION (3413916e-ee66-4071-be30-6f94d4adfeda)MDM_SALES_COLLABORATION (3413916e-ee66-4071-be30-6f94d4adfeda)
NBPROFESSIONALFORCRM (3e58e97c-9abe-ebab-cd5f-d543d1529634)NBPROFESSIONALFORCRM (3e58e97c-9abe-ebab-cd5f-d543d1529634)
POWERAPPS_DYN_APPS (874fc546-6efe-4D22-90b8-5c4e7aa59f4b)POWERAPPS_DYN_APPS (874fc546-6efe-4d22-90b8-5c4e7aa59f4b)
MICROSOFT DYNAMICS CRM ONLINE PROFESSIONAL (f9646fb2-e3b2-4309-95de-dc4833737456)MICROSOFT DYNAMICS CRM ONLINE PROFESSIONAL(f9646fb2-e3b2-4309-95de-dc4833737456)
FLOW för DYNAMICS 365 (7e6d7d78-73de-46ba-83b1-6d25117334ba)FLOW FOR DYNAMICS 365 (7e6d7d78-73de-46ba-83b1-6d25117334ba)
Samarbetet i MICROSOFT DYNAMICS MARKETING SALES – villkor för tillämplighet (3413916e-ee66-4071-be30-6f94d4adfeda)MICROSOFT DYNAMICS MARKETING SALES COLLABORATION - ELIGIBILITY CRITERIA APPLY (3413916e-ee66-4071-be30-6f94d4adfeda)
Microsofts sociala engagemang PROFESSIONAL-berättigande villkor gäller (3e58e97c-9abe-Ebab-cd5f-d543d1529634)MICROSOFT SOCIAL ENGAGEMENT PROFESSIONAL - ELIGIBILITY CRITERIA APPLY (3e58e97c-9abe-ebab-cd5f-d543d1529634)
POWERAPPS för DYNAMICS 365 (874fc546-6efe-4D22-90b8-5c4e7aa59f4b)POWERAPPS FOR DYNAMICS 365 (874fc546-6efe-4d22-90b8-5c4e7aa59f4b)
MS FÖRESTÄLL DIG ACADEMYMS IMAGINE ACADEMY IT_ACADEMY_ADIT_ACADEMY_AD ba9a34de-4489-469d-879c-0f0f145321cdba9a34de-4489-469d-879c-0f0f145321cd IT_ACADEMY_AD (d736def0-1fde-43f0-a5be-e3f8b2de6e41)IT_ACADEMY_AD (d736def0-1fde-43f0-a5be-e3f8b2de6e41) MS Föreställ dig ACADEMY (d736def0-1fde-43f0-a5be-e3f8b2de6e41)MS IMAGINE ACADEMY (d736def0-1fde-43f0-a5be-e3f8b2de6e41)
MICROSOFT INTUNE-enhet för myndigheterMICROSOFT INTUNE DEVICE for GOVERNMENT INTUNE_A_D_GOVINTUNE_A_D_GOV 2c21e77a-e0d6-4570-b38a-7ff2dc17d2ca2c21e77a-e0d6-4570-b38a-7ff2dc17d2ca EXCHANGE_S_FOUNDATION_GOV (922ba911-5694-4e99-a794-73aed9bfeec8)EXCHANGE_S_FOUNDATION_GOV (922ba911-5694-4e99-a794-73aed9bfeec8)
INTUNE_A (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)INTUNE_A (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)
EXCHANGE FOUNDATION för myndigheter (922ba911-5694-4e99-a794-73aed9bfeec8)EXCHANGE FOUNDATION FOR GOVERNMENT (922ba911-5694-4e99-a794-73aed9bfeec8)
MICROSOFT INTUNE (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)MICROSOFT INTUNE (c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5)
UTVÄRDERINGS VERSION AV MICROSOFT POWER APPS PLAN 2MICROSOFT POWER APPS PLAN 2 TRIAL POWERAPPS_VIRALPOWERAPPS_VIRAL dcb1a3ae-b33f-4487-846a-a640262fadf4dcb1a3ae-b33f-4487-846a-a640262fadf4 DYN365_CDS_VIRAL (17ab22cd-a0b3-4536-910A-cb6eb12696c0)DYN365_CDS_VIRAL (17ab22cd-a0b3-4536-910a-cb6eb12696c0)
EXCHANGE_S_FOUNDATION (113feb6c-3fe4-4440-bddc-54d774bf0318)EXCHANGE_S_FOUNDATION (113feb6c-3fe4-4440-bddc-54d774bf0318)
FLOW_P2_VIRAL (50e68c76-46c6-4674-81f9-75456511b170)FLOW_P2_VIRAL (50e68c76-46c6-4674-81f9-75456511b170)
FLOW_P2_VIRAL_REAL (d20bfa21-e9ae-43fc-93c2-20783f0840c3)FLOW_P2_VIRAL_REAL (d20bfa21-e9ae-43fc-93c2-20783f0840c3)
POWERAPPS_P2_VIRAL (d5368ca3-357e-4ACB-9c21-8495fb025d1f)POWERAPPS_P2_VIRAL (d5368ca3-357e-4acb-9c21-8495fb025d1f)
COMMON DATA SERVICE – virus (17ab22cd-a0b3-4536-910A-cb6eb12696c0)COMMON DATA SERVICE – VIRAL (17ab22cd-a0b3-4536-910a-cb6eb12696c0)
EXCHANGE FOUNDATION (113feb6c-3fe4-4440-bddc-54d774bf0318)EXCHANGE FOUNDATION (113feb6c-3fe4-4440-bddc-54d774bf0318)
LEDIGt flöde (50e68c76-46c6-4674-81f9-75456511b170)FLOW FREE (50e68c76-46c6-4674-81f9-75456511b170)
FLOW P2 VIRAL (d20bfa21-e9ae-43fc-93c2-20783f0840c3)FLOW P2 VIRAL (d20bfa21-e9ae-43fc-93c2-20783f0840c3)
POWERAPPS-utvärdering (d5368ca3-357e-4ACB-9c21-8495fb025d1f)POWERAPPS TRIAL (d5368ca3-357e-4acb-9c21-8495fb025d1f)
MICROSOFT TEAM (KOSTNADS FRI)MICROSOFT TEAM (FREE) TEAMS_FREETEAMS_FREE 16ddbbfc-09ea-4de2-b1d7-312db6112d7016ddbbfc-09ea-4de2-b1d7-312db6112d70 EXCHANGE_S_FOUNDATION (113feb6c-3fe4-4440-bddc-54d774bf0318)EXCHANGE_S_FOUNDATION (113feb6c-3fe4-4440-bddc-54d774bf0318)
MCOFREE (617d9209-3b90-4879-96e6-838c42b2701d)MCOFREE (617d9209-3b90-4879-96e6-838c42b2701d)
TEAMS_FREE (4fa4026d-ce74-4962-a151-8e96d57ea8e4)TEAMS_FREE (4fa4026d-ce74-4962-a151-8e96d57ea8e4)
SHAREPOINTDESKLESS (902b47e5-dcb2-4fdc-858b-c63a90a2bdb9)SHAREPOINTDESKLESS (902b47e5-dcb2-4fdc-858b-c63a90a2bdb9)
TEAMS_FREE_SERVICE (bd6f2ac2-991a-49f9-b23c-18c96a02c228)TEAMS_FREE_SERVICE (bd6f2ac2-991a-49f9-b23c-18c96a02c228)
WHITEBOARD_FIRSTLINE1 (36b29273-c6d0-477a-aca6-6fbe24f538e3)WHITEBOARD_FIRSTLINE1 (36b29273-c6d0-477a-aca6-6fbe24f538e3)
EXCHANGE FOUNDATION (113feb6c-3fe4-4440-bddc-54d774bf0318)EXCHANGE FOUNDATION (113feb6c-3fe4-4440-bddc-54d774bf0318)
MCO kostnads fritt för MICROSOFT TEAMs (kostnads fri) (617d9209-3b90-4879-96e6-838c42b2701d)MCO FREE FOR MICROSOFT TEAMS (FREE) (617d9209-3b90-4879-96e6-838c42b2701d)
MICROSOFT TEAMs (kostnads fritt) (4fa4026d-ce74-4962-a151-8e96d57ea8e4)MICROSOFT TEAMS (FREE) (4fa4026d-ce74-4962-a151-8e96d57ea8e4)
SHAREPOINT-KIOSK (902b47e5-dcb2-4fdc-858b-c63a90a2bdb9)SHAREPOINT KIOSK (902b47e5-dcb2-4fdc-858b-c63a90a2bdb9)
Team kostnads fri tjänst (bd6f2ac2-991a-49f9-b23c-18c96a02c228)TEAMS FREE SERVICE (bd6f2ac2-991a-49f9-b23c-18c96a02c228)
WHITEBOARD (FIRSTLINE) (36b29273-c6d0-477a-aca6-6fbe24f538e3)WHITEBOARD (FIRSTLINE) (36b29273-c6d0-477a-aca6-6fbe24f538e3)
MICROSOFT TEAMS-PROVMICROSOFT TEAMS EXPLORATORY TEAMS_EXPLORATORYTEAMS_EXPLORATORY 710779e8-3d4a-4c88-adb9-386c958d1fdf710779e8-3d4a-4c88-adb9-386c958d1fdf CDS_O365_P1 (bed136c6-b799-4462-824d-fc045d3a9d25)CDS_O365_P1 (bed136c6-b799-4462-824d-fc045d3a9d25)
EXCHANGE_S_STANDARD (9aaf7827-d63c-4b61-89c3-182f06f82e5c)EXCHANGE_S_STANDARD (9aaf7827-d63c-4b61-89c3-182f06f82e5c)
MYANALYTICS_P2 (33c4f319-9bdd-48d6-9C4D-410b750a4a5a)MYANALYTICS_P2 (33c4f319-9bdd-48d6-9c4d-410b750a4a5a)
FORMS_PLAN_E1 (159f4cd6-E380-449f-A816-af1a9ef76344)FORMS_PLAN_E1 (159f4cd6-e380-449f-a816-af1a9ef76344)
PROJECTWORKMANAGEMENT (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)PROJECTWORKMANAGEMENT (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)
MICROSOFT_SEARCH (94065c59-bc8e-4e8b-89e5-5138d471eaff)MICROSOFT_SEARCH (94065c59-bc8e-4e8b-89e5-5138d471eaff)
DESKLESS (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)DESKLESS (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)
STREAM_O365_E1 (743dd19e-1ce3-4c62-a3ad-49ba8f63a2f6)STREAM_O365_E1 (743dd19e-1ce3-4c62-a3ad-49ba8f63a2f6)
TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)
MCO_TEAMS_IW (42a3ec34-28bA-46b6-992f-db53a675ac5b)MCO_TEAMS_IW (42a3ec34-28ba-46b6-992f-db53a675ac5b)
INTUNE_O365 (882e1d05-acd1-4ccb-8708-6ee03664b117)INTUNE_O365 (882e1d05-acd1-4ccb-8708-6ee03664b117)
SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
OFFICEMOBILE_SUBSCRIPTION (c63d4d19-e8cb-460e-b37c-4d6c34603745)OFFICEMOBILE_SUBSCRIPTION (c63d4d19-e8cb-460e-b37c-4d6c34603745)
POWERAPPS_O365_P1 (92f7a6f3-b89b-4bbd-8c30-809e6da5ad1c)POWERAPPS_O365_P1 (92f7a6f3-b89b-4bbd-8c30-809e6da5ad1c)
FLOW_O365_P1 (0f9b09cb-62d1-4ff4-9129-43f4996f83f4)FLOW_O365_P1 (0f9b09cb-62d1-4ff4-9129-43f4996f83f4)
POWER_VIRTUAL_AGENTS_O365_P1 (0683001c-0492-4d59-9515-d9a6426b5813)POWER_VIRTUAL_AGENTS_O365_P1 (0683001c-0492-4d59-9515-d9a6426b5813)
SHAREPOINTSTANDARD (c7699d2e-19aa-44de-8edf-1736da088ca1)SHAREPOINTSTANDARD (c7699d2e-19aa-44de-8edf-1736da088ca1)
SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
BPOS_S_TODO_1 (5e62787c-C316-451F-b873-1d05acd4d12c)BPOS_S_TODO_1 (5e62787c-c316-451f-b873-1d05acd4d12c)
WHITEBOARD_PLAN1 (b8afc642-032e-4de5-8c0a-507a7bba7e5d)WHITEBOARD_PLAN1 (b8afc642-032e-4de5-8c0a-507a7bba7e5d)
YAMMER_ENTERPRISE (7547a3fe-08ee-4ccb-B430-5077c5041653)YAMMER_ENTERPRISE (7547a3fe-08ee-4ccb-b430-5077c5041653)
COMMON DATA SERVICE för TEAMS_P1 (bed136c6-b799-4462-824d-fc045d3a9d25)COMMON DATA SERVICE FOR TEAMS_P1 (bed136c6-b799-4462-824d-fc045d3a9d25)
EXCHANGE ONLINE (PLAN 1) (9aaf7827-d63c-4b61-89c3-182f06f82e5c)EXCHANGE ONLINE (PLAN 1) (9aaf7827-d63c-4b61-89c3-182f06f82e5c)
Insikter från analys (33c4f319-9bdd-48d6-9C4D-410b750a4a5a)INSIGHTS BY MYANALYTICS (33c4f319-9bdd-48d6-9c4d-410b750a4a5a)
MICROSOFT FORMs (PLAN E1) (159f4cd6-E380-449f-A816-af1a9ef76344)MICROSOFT FORMS (PLAN E1) (159f4cd6-e380-449f-a816-af1a9ef76344)
MICROSOFT PLANNER (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)MICROSOFT PLANNER (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)
MICROSOFT SEARCH (94065c59-bc8e-4e8b-89e5-5138d471eaff)MICROSOFT SEARCH (94065c59-bc8e-4e8b-89e5-5138d471eaff)
MICROSOFT STAFFHUB (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)MICROSOFT STAFFHUB (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)
MICROSOFT STREAM för O365 E1 SKU (743dd19e-1ce3-4c62-a3ad-49ba8f63a2f6)MICROSOFT STREAM FOR O365 E1 SKU (743dd19e-1ce3-4c62-a3ad-49ba8f63a2f6)
MICROSOFT TEAMs (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)MICROSOFT TEAMS (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)
MICROSOFT TEAMs (42a3ec34-28bA-46b6-992f-db53a675ac5b)MICROSOFT TEAMS (42a3ec34-28ba-46b6-992f-db53a675ac5b)
HANTERING av mobila enheter för OFFICE 365 (882e1d05-acd1-4ccb-8708-6ee03664b117)MOBILE DEVICE MANAGEMENT FOR OFFICE 365 (882e1d05-acd1-4ccb-8708-6ee03664b117)
OFFICE för webben (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)OFFICE FOR THE WEB (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
OFFICE-mobilappar för OFFICE 365 (c63d4d19-e8cb-460e-b37c-4d6c34603745)OFFICE MOBILE APPS FOR OFFICE 365 (c63d4d19-e8cb-460e-b37c-4d6c34603745)
POWER APPS för OFFICE 365 (92f7a6f3-b89b-4bbd-8c30-809e6da5ad1c)POWER APPS FOR OFFICE 365 (92f7a6f3-b89b-4bbd-8c30-809e6da5ad1c)
Automatisera energi för OFFICE 365 (0f9b09cb-62d1-4ff4-9129-43f4996f83f4)POWER AUTOMATE FOR OFFICE 365 (0f9b09cb-62d1-4ff4-9129-43f4996f83f4)
VIRTUELLA energi agenter för OFFICE 365 P1 (0683001c-0492-4d59-9515-d9a6426b5813)POWER VIRTUAL AGENTS FOR OFFICE 365 P1(0683001c-0492-4d59-9515-d9a6426b5813)
SHAREPOINT ONLINE (PLAN 1) (c7699d2e-19aa-44de-8edf-1736da088ca1)SHAREPOINT ONLINE (PLAN 1) (c7699d2e-19aa-44de-8edf-1736da088ca1)
SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
ATT göra (PLAN 1) (5e62787c-C316-451F-b873-1d05acd4d12c)TO-DO (PLAN 1) (5e62787c-c316-451f-b873-1d05acd4d12c)
WHITEBOARD (abonnemang 1) (b8afc642-032e-4de5-8c0a-507a7bba7e5d)WHITEBOARD (PLAN 1) (b8afc642-032e-4de5-8c0a-507a7bba7e5d)
YAMMER ENTERPRISE (7547a3fe-08ee-4ccb-B430-5077c5041653)YAMMER ENTERPRISE (7547a3fe-08ee-4ccb-b430-5077c5041653)
Office 365 A5 för lärareOffice 365 A5 for faculty ENTERPRISEPREMIUM_FACULTYENTERPRISEPREMIUM_FACULTY a4585165-0533-458a-97e3-c400570268c4a4585165-0533-458a-97e3-c400570268c4 AAD_BASIC_EDU (1d0f309f-fdf9-4b2a-9ae7-9c48b91f1426)AAD_BASIC_EDU (1d0f309f-fdf9-4b2a-9ae7-9c48b91f1426)
RMS_S_ENTERPRISE (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)RMS_S_ENTERPRISE (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)
LOCKBOX_ENTERPRISE (9f431833-0334-42DE-A7DC-70aa40db46db)LOCKBOX_ENTERPRISE (9f431833-0334-42de-a7dc-70aa40db46db)
EducationAnalyticsP1 (a9b86446-fa4e-498f-a92a-41b447e03337)EducationAnalyticsP1 (a9b86446-fa4e-498f-a92a-41b447e03337)
EXCHANGE_S_ENTERPRISE (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)EXCHANGE_S_ENTERPRISE (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)
FLOW_O365_P3 (07699545-9485-468e-95b6-2fca3738be01)FLOW_O365_P3 (07699545-9485-468e-95b6-2fca3738be01)
INFORMATION_BARRIERS (c4801e8a-cb58-4c35-aca6-f2dcc106f287)INFORMATION_BARRIERS (c4801e8a-cb58-4c35-aca6-f2dcc106f287)
MIP_S_CLP2 (efb0351d-3b08-4503-993d-383af8de41e3)MIP_S_CLP2 (efb0351d-3b08-4503-993d-383af8de41e3)
MIP_S_CLP1 (5136a095-5CF0-4AFF-bec3-e84448b38ea5)MIP_S_CLP1 (5136a095-5cf0-4aff-bec3-e84448b38ea5)
M365_ADVANCED_AUDITING (2f442157-a11c-46b9-ae5b-6e39ff4e5849)M365_ADVANCED_AUDITING (2f442157-a11c-46b9-ae5b-6e39ff4e5849)
MCOMEETADV (3e26ee1f-8a5f-4d52-aee2-b81ce45c8f40)MCOMEETADV (3e26ee1f-8a5f-4d52-aee2-b81ce45c8f40)
MCOEV (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7)MCOEV (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7)
MICROSOFTBOOKINGS (199a5c09-e0ca-4e37-8f7c-b05d533e1ea2)MICROSOFTBOOKINGS (199a5c09-e0ca-4e37-8f7c-b05d533e1ea2)
COMMUNICATIONS_COMPLIANCE (41fcdd7d-4733-4863-9cf4-c65b83ce2df4)COMMUNICATIONS_COMPLIANCE (41fcdd7d-4733-4863-9cf4-c65b83ce2df4)
COMMUNICATIONS_DLP (6dc145d6-95DD-4191-b9c3-185575ee6f6b)COMMUNICATIONS_DLP (6dc145d6-95dd-4191-b9c3-185575ee6f6b)
CUSTOMER_KEY (6db1f1db-2b46-403f-be40-e39395f08dbb)CUSTOMER_KEY (6db1f1db-2b46-403f-be40-e39395f08dbb)
DATA_INVESTIGATIONS (46129a58-a698-46f0-aa5b-17f6586297d9)DATA_INVESTIGATIONS (46129a58-a698-46f0-aa5b-17f6586297d9)
OFFICE_FORMS_PLAN_3 (96c1e14a-ef43-418d-B115-9636cdaa8eed)OFFICE_FORMS_PLAN_3 (96c1e14a-ef43-418d-b115-9636cdaa8eed)
INFO_GOVERNANCE (e26c2fcc-ab91-4a61-b35c-03cdc8dddf66)INFO_GOVERNANCE (e26c2fcc-ab91-4a61-b35c-03cdc8dddf66)
KAIZALA_STANDALONE (0898bdbb-73b0-471A-81e5-20f1fe4dd66e)KAIZALA_STANDALONE (0898bdbb-73b0-471a-81e5-20f1fe4dd66e)
EXCHANGE_ANALYTICS (34c0d7a0-a70f-4668-9238-47f9fc208882)EXCHANGE_ANALYTICS (34c0d7a0-a70f-4668-9238-47f9fc208882)
PROJECTWORKMANAGEMENT (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)PROJECTWORKMANAGEMENT (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)
RECORDS_MANAGEMENT (65cc641f-cccd-4643-97e0-a17e3045e541)RECORDS_MANAGEMENT (65cc641f-cccd-4643-97e0-a17e3045e541)
MICROSOFT_SEARCH (94065c59-bc8e-4e8b-89e5-5138d471eaff)MICROSOFT_SEARCH (94065c59-bc8e-4e8b-89e5-5138d471eaff)
Deskless (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)Deskless (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)
STREAM_O365_E5 (6c6042f5-6f01-4d67-b8c1-eb99d36eed3e)STREAM_O365_E5 (6c6042f5-6f01-4d67-b8c1-eb99d36eed3e)
TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)
INTUNE_O365 (882e1d05-acd1-4ccb-8708-6ee03664b117)INTUNE_O365 (882e1d05-acd1-4ccb-8708-6ee03664b117)
EQUIVIO_ANALYTICS (4de31727-a228-4ec3-a5bf-8e45b5ca48cc)EQUIVIO_ANALYTICS (4de31727-a228-4ec3-a5bf-8e45b5ca48cc)
ADALLOM_S_O365 (8c098270-9dd4-4350-9b30-ba4703f3b36b)ADALLOM_S_O365 (8c098270-9dd4-4350-9b30-ba4703f3b36b)
ATP_ENTERPRISE (f20fedf3-f3c3-43c3-8267-2bfdd51c0939)ATP_ENTERPRISE (f20fedf3-f3c3-43c3-8267-2bfdd51c0939)
THREAT_INTELLIGENCE (8e0c0a52-6a6c-4d40-8370-dd62790dcd70)THREAT_INTELLIGENCE (8e0c0a52-6a6c-4d40-8370-dd62790dcd70)
PAM_ENTERPRISE (b1188c4c-1b36-4018-b48b-ee07604f6feb)PAM_ENTERPRISE (b1188c4c-1b36-4018-b48b-ee07604f6feb)
OFFICESUBSCRIPTION (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)OFFICESUBSCRIPTION (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)
SHAREPOINTWAC_EDU (e03c7e47-402c-463c-AB25-949079bedb21)SHAREPOINTWAC_EDU (e03c7e47-402c-463c-ab25-949079bedb21)
BI_AZURE_P2 (70d33638-9c74-4d01-bfd3-562de28bd4ba)BI_AZURE_P2 (70d33638-9c74-4d01-bfd3-562de28bd4ba)
POWERAPPS_O365_P3 (9c0dab89-a30c-4117-86e7-97bda240acd2)POWERAPPS_O365_P3 (9c0dab89-a30c-4117-86e7-97bda240acd2)
PREMIUM_ENCRYPTION (617b097b-4b93-4ede-83de-5f075bb5fb2f)PREMIUM_ENCRYPTION (617b097b-4b93-4ede-83de-5f075bb5fb2f)
SCHOOL_DATA_SYNC_P2 (500b6a2a-7a50-4f40-b5f9-160e5b8c2f48)SCHOOL_DATA_SYNC_P2 (500b6a2a-7a50-4f40-b5f9-160e5b8c2f48)
SHAREPOINTENTERPRISE_EDU (63038b2c-28d0-45f6-bc36-33062963b498)SHAREPOINTENTERPRISE_EDU (63038b2c-28d0-45f6-bc36-33062963b498)
MCOSTANDARD (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)MCOSTANDARD (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)
SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
BPOS_S_TODO_3 (3fb82609-8c27-4f7b-bd51-30634711ee67)BPOS_S_TODO_3 (3fb82609-8c27-4f7b-bd51-30634711ee67)
WHITEBOARD_PLAN3 (4a51bca5-1eff-43f5-878c-177680f191af)WHITEBOARD_PLAN3 (4a51bca5-1eff-43f5-878c-177680f191af)
YAMMER_EDU (2078e8df-cff6-4290-98cb-5408261a760a)YAMMER_EDU (2078e8df-cff6-4290-98cb-5408261a760a)
Azure Active Directory Basic for EDU (1d0f309f-fdf9-4b2a-9ae7-9c48b91f1426)Azure Active Directory Basic for EDU (1d0f309f-fdf9-4b2a-9ae7-9c48b91f1426)
Azure Rights Management (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)Azure Rights Management (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)
Customer Lockbox (9f431833-0334-42DE-A7DC-70aa40db46db)Customer Lockbox (9f431833-0334-42de-a7dc-70aa40db46db)
Utbildnings analys (a9b86446-fa4e-498f-a92a-41b447e03337)Education Analytics (a9b86446-fa4e-498f-a92a-41b447e03337)
Exchange Online (plan 2) (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)Exchange Online (Plan 2) (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)
Flow för Office 365 (07699545-9485-468e-95b6-2fca3738be01)Flow for Office 365 (07699545-9485-468e-95b6-2fca3738be01)
Informations barriärer (c4801e8a-cb58-4c35-aca6-f2dcc106f287)Information Barriers (c4801e8a-cb58-4c35-aca6-f2dcc106f287)
Information Protection för Office 365 – Premium (efb0351d-3b08-4503-993d-383af8de41e3)Information Protection for Office 365 - Premium (efb0351d-3b08-4503-993d-383af8de41e3)
Information Protection för Office 365 – standard (5136a095-5CF0-4AFF-bec3-e84448b38ea5)Information Protection for Office 365 - Standard (5136a095-5cf0-4aff-bec3-e84448b38ea5)
Microsoft 365 avancerad granskning (2f442157-a11c-46b9-ae5b-6e39ff4e5849)Microsoft 365 Advanced Auditing (2f442157-a11c-46b9-ae5b-6e39ff4e5849)
Microsoft 365 ljud konferens (3e26ee1f-8a5f-4d52-aee2-b81ce45c8f40)Microsoft 365 Audio Conferencing (3e26ee1f-8a5f-4d52-aee2-b81ce45c8f40)
Microsoft 365 telefon system (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7)Microsoft 365 Phone System (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7)
Microsoft-bokningar (199a5c09-e0ca-4e37-8f7c-b05d533e1ea2)Microsoft Bookings (199a5c09-e0ca-4e37-8f7c-b05d533e1ea2)
Microsoft Communications Compliance (41fcdd7d-4733-4863-9cf4-c65b83ce2df4)Microsoft Communications Compliance (41fcdd7d-4733-4863-9cf4-c65b83ce2df4)
Microsoft Communications DLP (6dc145d6-95DD-4191-b9c3-185575ee6f6b)Microsoft Communications DLP (6dc145d6-95dd-4191-b9c3-185575ee6f6b)
Microsofts kund nyckel (6db1f1db-2b46-403f-be40-e39395f08dbb)Microsoft Customer Key (6db1f1db-2b46-403f-be40-e39395f08dbb)
Microsofts data undersökning (46129a58-a698-46f0-aa5b-17f6586297d9)Microsoft Data Investigations (46129a58-a698-46f0-aa5b-17f6586297d9)
Microsoft Forms (plan 3) (96c1e14a-ef43-418d-B115-9636cdaa8eed)Microsoft Forms (Plan 3) (96c1e14a-ef43-418d-b115-9636cdaa8eed)
Microsoft information styrning (e26c2fcc-ab91-4a61-b35c-03cdc8dddf66)Microsoft Information Governance (e26c2fcc-ab91-4a61-b35c-03cdc8dddf66)
Microsoft Kaizala (0898bdbb-73b0-471A-81e5-20f1fe4dd66e)Microsoft Kaizala (0898bdbb-73b0-471a-81e5-20f1fe4dd66e)
Microsoft-analys (fullständig) (34c0d7a0-a70f-4668-9238-47f9fc208882)Microsoft MyAnalytics (Full) (34c0d7a0-a70f-4668-9238-47f9fc208882)
Microsoft Planner (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)Microsoft Planner (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)
Hantering av Microsoft-poster (65cc641f-cccd-4643-97e0-a17e3045e541)Microsoft Records Management (65cc641f-cccd-4643-97e0-a17e3045e541)
Microsoft Search (94065c59-bc8e-4e8b-89e5-5138d471eaff)Microsoft Search (94065c59-bc8e-4e8b-89e5-5138d471eaff)
Microsoft StaffHub (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)Microsoft StaffHub (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)
Microsoft Stream för O365 E5 SKU (6c6042f5-6f01-4d67-b8c1-eb99d36eed3e)Microsoft Stream for O365 E5 SKU (6c6042f5-6f01-4d67-b8c1-eb99d36eed3e)
Microsoft Teams (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)Microsoft Teams (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)
Hantering av mobila enheter för Office 365 (882e1d05-acd1-4ccb-8708-6ee03664b117)Mobile Device Management for Office 365 (882e1d05-acd1-4ccb-8708-6ee03664b117)
Office 365 Avancerad eDiscovery (4de31727-a228-4ec3-a5bf-8e45b5ca48cc)Office 365 Advanced eDiscovery (4de31727-a228-4ec3-a5bf-8e45b5ca48cc)
Office 365 Advanced Security Management (8c098270-9dd4-4350-9b30-ba4703f3b36b)Office 365 Advanced Security Management (8c098270-9dd4-4350-9b30-ba4703f3b36b)
Office 365 Avancerat skydd (abonnemang 1) (f20fedf3-f3c3-43c3-8267-2bfdd51c0939)Office 365 Advanced Threat Protection (Plan 1) (f20fedf3-f3c3-43c3-8267-2bfdd51c0939)
Office 365 Avancerat skydd (plan 2) (8e0c0a52-6a6c-4d40-8370-dd62790dcd70)Office 365 Advanced Threat Protection (Plan 2) (8e0c0a52-6a6c-4d40-8370-dd62790dcd70)
Office 365 Privileged Access Management (b1188c4c-1b36-4018-b48b-ee07604f6feb)Office 365 Privileged Access Management (b1188c4c-1b36-4018-b48b-ee07604f6feb)
Office 365 ProPlus (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)Office 365 ProPlus (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)
Office för webben (utbildning) (e03c7e47-402c-463c-AB25-949079bedb21)Office for the web (Education) (e03c7e47-402c-463c-ab25-949079bedb21)
Power BI Pro (70d33638-9c74-4d01-bfd3-562de28bd4ba)Power BI Pro (70d33638-9c74-4d01-bfd3-562de28bd4ba)
PowerApps för Office 365 plan 3 (9c0dab89-a30c-4117-86e7-97bda240acd2)PowerApps for Office 365 Plan 3 (9c0dab89-a30c-4117-86e7-97bda240acd2)
Premium-kryptering i Office 365 (617b097b-4b93-4ede-83de-5f075bb5fb2f)Premium Encryption in Office 365 (617b097b-4b93-4ede-83de-5f075bb5fb2f)
Synkronisering av skol data (abonnemang 2) (500b6a2a-7a50-4f40-b5f9-160e5b8c2f48)School Data Sync (Plan 2) (500b6a2a-7a50-4f40-b5f9-160e5b8c2f48)
SharePoint-plan 2 för EDU (63038b2c-28d0-45f6-bc36-33062963b498)SharePoint Plan 2 for EDU (63038b2c-28d0-45f6-bc36-33062963b498)
Skype för företag – Online (plan 2) (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)Skype for Business Online (Plan 2) (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)
Sway (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)Sway (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
To-Do (plan 3) (3fb82609-8c27-4f7b-bd51-30634711ee67)To-Do (Plan 3) (3fb82609-8c27-4f7b-bd51-30634711ee67)
Whiteboard (plan 3) (4a51bca5-1eff-43f5-878c-177680f191af)Whiteboard (Plan 3)(4a51bca5-1eff-43f5-878c-177680f191af)
Yammer för akademiska (2078e8df-cff6-4290-98cb-5408261a760a)Yammer for Academic (2078e8df-cff6-4290-98cb-5408261a760a)
Office 365 A5 för studenterOffice 365 A5 for students ENTERPRISEPREMIUM_STUDENTENTERPRISEPREMIUM_STUDENT ee656612-49fa-43e5-b67e-cb1fdf7699dfee656612-49fa-43e5-b67e-cb1fdf7699df AAD_BASIC_EDU (1d0f309f-fdf9-4b2a-9ae7-9c48b91f1426)AAD_BASIC_EDU (1d0f309f-fdf9-4b2a-9ae7-9c48b91f1426)
RMS_S_ENTERPRISE (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)RMS_S_ENTERPRISE (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)
LOCKBOX_ENTERPRISE (9f431833-0334-42DE-A7DC-70aa40db46db)LOCKBOX_ENTERPRISE (9f431833-0334-42de-a7dc-70aa40db46db)
EducationAnalyticsP1 (a9b86446-fa4e-498f-a92a-41b447e03337)EducationAnalyticsP1 (a9b86446-fa4e-498f-a92a-41b447e03337)
EXCHANGE_S_ENTERPRISE (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)EXCHANGE_S_ENTERPRISE (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)
FLOW_O365_P3 (07699545-9485-468e-95b6-2fca3738be01)FLOW_O365_P3 (07699545-9485-468e-95b6-2fca3738be01)
INFORMATION_BARRIERS (c4801e8a-cb58-4c35-aca6-f2dcc106f287)INFORMATION_BARRIERS (c4801e8a-cb58-4c35-aca6-f2dcc106f287)
MIP_S_CLP2 (efb0351d-3b08-4503-993d-383af8de41e3)MIP_S_CLP2 (efb0351d-3b08-4503-993d-383af8de41e3)
MIP_S_CLP1 (5136a095-5CF0-4AFF-bec3-e84448b38ea5)MIP_S_CLP1 (5136a095-5cf0-4aff-bec3-e84448b38ea5)
M365_ADVANCED_AUDITING (2f442157-a11c-46b9-ae5b-6e39ff4e5849)M365_ADVANCED_AUDITING (2f442157-a11c-46b9-ae5b-6e39ff4e5849)
MCOMEETADV (3e26ee1f-8a5f-4d52-aee2-b81ce45c8f40)MCOMEETADV (3e26ee1f-8a5f-4d52-aee2-b81ce45c8f40)
MCOEV (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7)MCOEV (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7)
MICROSOFTBOOKINGS (199a5c09-e0ca-4e37-8f7c-b05d533e1ea2)MICROSOFTBOOKINGS (199a5c09-e0ca-4e37-8f7c-b05d533e1ea2)
COMMUNICATIONS_COMPLIANCE (41fcdd7d-4733-4863-9cf4-c65b83ce2df4)COMMUNICATIONS_COMPLIANCE (41fcdd7d-4733-4863-9cf4-c65b83ce2df4)
COMMUNICATIONS_DLP (6dc145d6-95DD-4191-b9c3-185575ee6f6b)COMMUNICATIONS_DLP (6dc145d6-95dd-4191-b9c3-185575ee6f6b)
CUSTOMER_KEY (6db1f1db-2b46-403f-be40-e39395f08dbb)CUSTOMER_KEY (6db1f1db-2b46-403f-be40-e39395f08dbb)
DATA_INVESTIGATIONS (46129a58-a698-46f0-aa5b-17f6586297d9)DATA_INVESTIGATIONS (46129a58-a698-46f0-aa5b-17f6586297d9)
OFFICE_FORMS_PLAN_3 (96c1e14a-ef43-418d-B115-9636cdaa8eed)OFFICE_FORMS_PLAN_3 (96c1e14a-ef43-418d-b115-9636cdaa8eed)
INFO_GOVERNANCE (e26c2fcc-ab91-4a61-b35c-03cdc8dddf66)INFO_GOVERNANCE (e26c2fcc-ab91-4a61-b35c-03cdc8dddf66)
KAIZALA_STANDALONE (0898bdbb-73b0-471A-81e5-20f1fe4dd66e)KAIZALA_STANDALONE (0898bdbb-73b0-471a-81e5-20f1fe4dd66e)
EXCHANGE_ANALYTICS (34c0d7a0-a70f-4668-9238-47f9fc208882)EXCHANGE_ANALYTICS (34c0d7a0-a70f-4668-9238-47f9fc208882)
PROJECTWORKMANAGEMENT (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)PROJECTWORKMANAGEMENT (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)
RECORDS_MANAGEMENT (65cc641f-cccd-4643-97e0-a17e3045e541)RECORDS_MANAGEMENT (65cc641f-cccd-4643-97e0-a17e3045e541)
MICROSOFT_SEARCH (94065c59-bc8e-4e8b-89e5-5138d471eaff)MICROSOFT_SEARCH (94065c59-bc8e-4e8b-89e5-5138d471eaff)
Deskless (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)Deskless (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)
STREAM_O365_E5 (6c6042f5-6f01-4d67-b8c1-eb99d36eed3e)STREAM_O365_E5 (6c6042f5-6f01-4d67-b8c1-eb99d36eed3e)
TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)
INTUNE_O365 (882e1d05-acd1-4ccb-8708-6ee03664b117)INTUNE_O365 (882e1d05-acd1-4ccb-8708-6ee03664b117)
EQUIVIO_ANALYTICS (4de31727-a228-4ec3-a5bf-8e45b5ca48cc)EQUIVIO_ANALYTICS (4de31727-a228-4ec3-a5bf-8e45b5ca48cc)
ADALLOM_S_O365 (8c098270-9dd4-4350-9b30-ba4703f3b36b)ADALLOM_S_O365 (8c098270-9dd4-4350-9b30-ba4703f3b36b)
ATP_ENTERPRISE (f20fedf3-f3c3-43c3-8267-2bfdd51c0939)ATP_ENTERPRISE (f20fedf3-f3c3-43c3-8267-2bfdd51c0939)
THREAT_INTELLIGENCE (8e0c0a52-6a6c-4d40-8370-dd62790dcd70)THREAT_INTELLIGENCE (8e0c0a52-6a6c-4d40-8370-dd62790dcd70)
PAM_ENTERPRISE (b1188c4c-1b36-4018-b48b-ee07604f6feb)PAM_ENTERPRISE (b1188c4c-1b36-4018-b48b-ee07604f6feb)
OFFICESUBSCRIPTION (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)OFFICESUBSCRIPTION (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)
SHAREPOINTWAC_EDU (e03c7e47-402c-463c-AB25-949079bedb21)SHAREPOINTWAC_EDU (e03c7e47-402c-463c-ab25-949079bedb21)
BI_AZURE_P2 (70d33638-9c74-4d01-bfd3-562de28bd4ba)BI_AZURE_P2 (70d33638-9c74-4d01-bfd3-562de28bd4ba)
POWERAPPS_O365_P3 (9c0dab89-a30c-4117-86e7-97bda240acd2)POWERAPPS_O365_P3 (9c0dab89-a30c-4117-86e7-97bda240acd2)
PREMIUM_ENCRYPTION (617b097b-4b93-4ede-83de-5f075bb5fb2f)PREMIUM_ENCRYPTION (617b097b-4b93-4ede-83de-5f075bb5fb2f)
SCHOOL_DATA_SYNC_P2 (500b6a2a-7a50-4f40-b5f9-160e5b8c2f48)SCHOOL_DATA_SYNC_P2 (500b6a2a-7a50-4f40-b5f9-160e5b8c2f48)
SHAREPOINTENTERPRISE_EDU (63038b2c-28d0-45f6-bc36-33062963b498)SHAREPOINTENTERPRISE_EDU (63038b2c-28d0-45f6-bc36-33062963b498)
MCOSTANDARD (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)MCOSTANDARD (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)
SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
BPOS_S_TODO_3 (3fb82609-8c27-4f7b-bd51-30634711ee67)BPOS_S_TODO_3 (3fb82609-8c27-4f7b-bd51-30634711ee67)
WHITEBOARD_PLAN3 (4a51bca5-1eff-43f5-878c-177680f191af)WHITEBOARD_PLAN3 (4a51bca5-1eff-43f5-878c-177680f191af)
YAMMER_EDU (2078e8df-cff6-4290-98cb-5408261a760a)YAMMER_EDU (2078e8df-cff6-4290-98cb-5408261a760a)
Azure Active Directory Basic for EDU (1d0f309f-fdf9-4b2a-9ae7-9c48b91f1426)Azure Active Directory Basic for EDU (1d0f309f-fdf9-4b2a-9ae7-9c48b91f1426)
Azure Rights Management (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)Azure Rights Management (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)
Customer Lockbox (9f431833-0334-42DE-A7DC-70aa40db46db)Customer Lockbox (9f431833-0334-42de-a7dc-70aa40db46db)
Utbildnings analys (a9b86446-fa4e-498f-a92a-41b447e03337)Education Analytics (a9b86446-fa4e-498f-a92a-41b447e03337)
Exchange Online (plan 2) (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)Exchange Online (Plan 2) (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)
Flow för Office 365 (07699545-9485-468e-95b6-2fca3738be01)Flow for Office 365 (07699545-9485-468e-95b6-2fca3738be01)
Informations barriärer (c4801e8a-cb58-4c35-aca6-f2dcc106f287)Information Barriers (c4801e8a-cb58-4c35-aca6-f2dcc106f287)
Information Protection för Office 365 – Premium (efb0351d-3b08-4503-993d-383af8de41e3)Information Protection for Office 365 - Premium (efb0351d-3b08-4503-993d-383af8de41e3)
Information Protection för Office 365 – standard (5136a095-5CF0-4AFF-bec3-e84448b38ea5)Information Protection for Office 365 - Standard (5136a095-5cf0-4aff-bec3-e84448b38ea5)
Microsoft 365 avancerad granskning (2f442157-a11c-46b9-ae5b-6e39ff4e5849)Microsoft 365 Advanced Auditing (2f442157-a11c-46b9-ae5b-6e39ff4e5849)
Microsoft 365 ljud konferens (3e26ee1f-8a5f-4d52-aee2-b81ce45c8f40)Microsoft 365 Audio Conferencing (3e26ee1f-8a5f-4d52-aee2-b81ce45c8f40)
Microsoft 365 telefon system (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7)Microsoft 365 Phone System (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7)
Microsoft-bokningar (199a5c09-e0ca-4e37-8f7c-b05d533e1ea2)Microsoft Bookings (199a5c09-e0ca-4e37-8f7c-b05d533e1ea2)
Microsoft Communications Compliance (41fcdd7d-4733-4863-9cf4-c65b83ce2df4)Microsoft Communications Compliance (41fcdd7d-4733-4863-9cf4-c65b83ce2df4)
Microsoft Communications DLP (6dc145d6-95DD-4191-b9c3-185575ee6f6b)Microsoft Communications DLP (6dc145d6-95dd-4191-b9c3-185575ee6f6b)
Microsofts kund nyckel (6db1f1db-2b46-403f-be40-e39395f08dbb)Microsoft Customer Key (6db1f1db-2b46-403f-be40-e39395f08dbb)
Microsofts data undersökning (46129a58-a698-46f0-aa5b-17f6586297d9)Microsoft Data Investigations (46129a58-a698-46f0-aa5b-17f6586297d9)
Microsoft Forms (plan 3) (96c1e14a-ef43-418d-B115-9636cdaa8eed)Microsoft Forms (Plan 3) (96c1e14a-ef43-418d-b115-9636cdaa8eed)
Microsoft information styrning (e26c2fcc-ab91-4a61-b35c-03cdc8dddf66)Microsoft Information Governance (e26c2fcc-ab91-4a61-b35c-03cdc8dddf66)
Microsoft Kaizala (0898bdbb-73b0-471A-81e5-20f1fe4dd66e)Microsoft Kaizala (0898bdbb-73b0-471a-81e5-20f1fe4dd66e)
Microsoft-analys (fullständig) (34c0d7a0-a70f-4668-9238-47f9fc208882)Microsoft MyAnalytics (Full) (34c0d7a0-a70f-4668-9238-47f9fc208882)
Microsoft Planner (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)Microsoft Planner (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)
Hantering av Microsoft-poster (65cc641f-cccd-4643-97e0-a17e3045e541)Microsoft Records Management (65cc641f-cccd-4643-97e0-a17e3045e541)
Microsoft Search (94065c59-bc8e-4e8b-89e5-5138d471eaff)Microsoft Search (94065c59-bc8e-4e8b-89e5-5138d471eaff)
Microsoft StaffHub (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)Microsoft StaffHub (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)
Microsoft Stream för O365 E5 SKU (6c6042f5-6f01-4d67-b8c1-eb99d36eed3e)Microsoft Stream for O365 E5 SKU (6c6042f5-6f01-4d67-b8c1-eb99d36eed3e)
Microsoft Teams (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)Microsoft Teams (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)
Hantering av mobila enheter för Office 365 (882e1d05-acd1-4ccb-8708-6ee03664b117)Mobile Device Management for Office 365 (882e1d05-acd1-4ccb-8708-6ee03664b117)
Office 365 Avancerad eDiscovery (4de31727-a228-4ec3-a5bf-8e45b5ca48cc)Office 365 Advanced eDiscovery (4de31727-a228-4ec3-a5bf-8e45b5ca48cc)
Office 365 Advanced Security Management (8c098270-9dd4-4350-9b30-ba4703f3b36b)Office 365 Advanced Security Management (8c098270-9dd4-4350-9b30-ba4703f3b36b)
Office 365 Avancerat skydd (abonnemang 1) (f20fedf3-f3c3-43c3-8267-2bfdd51c0939)Office 365 Advanced Threat Protection (Plan 1) (f20fedf3-f3c3-43c3-8267-2bfdd51c0939)
Office 365 Avancerat skydd (plan 2) (8e0c0a52-6a6c-4d40-8370-dd62790dcd70)Office 365 Advanced Threat Protection (Plan 2) (8e0c0a52-6a6c-4d40-8370-dd62790dcd70)
Office 365 Privileged Access Management (b1188c4c-1b36-4018-b48b-ee07604f6feb)Office 365 Privileged Access Management (b1188c4c-1b36-4018-b48b-ee07604f6feb)
Office 365 ProPlus (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)Office 365 ProPlus (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)
Office för webben (utbildning) (e03c7e47-402c-463c-AB25-949079bedb21)Office for the web (Education) (e03c7e47-402c-463c-ab25-949079bedb21)
Power BI Pro (70d33638-9c74-4d01-bfd3-562de28bd4ba)Power BI Pro (70d33638-9c74-4d01-bfd3-562de28bd4ba)
PowerApps för Office 365 plan 3 (9c0dab89-a30c-4117-86e7-97bda240acd2)PowerApps for Office 365 Plan 3 (9c0dab89-a30c-4117-86e7-97bda240acd2)
Premium-kryptering i Office 365 (617b097b-4b93-4ede-83de-5f075bb5fb2f)Premium Encryption in Office 365 (617b097b-4b93-4ede-83de-5f075bb5fb2f)
Synkronisering av skol data (abonnemang 2) (500b6a2a-7a50-4f40-b5f9-160e5b8c2f48)School Data Sync (Plan 2) (500b6a2a-7a50-4f40-b5f9-160e5b8c2f48)
SharePoint-plan 2 för EDU (63038b2c-28d0-45f6-bc36-33062963b498)SharePoint Plan 2 for EDU (63038b2c-28d0-45f6-bc36-33062963b498)
Skype för företag – Online (plan 2) (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)Skype for Business Online (Plan 2) (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)
Sway (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)Sway (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
To-Do (plan 3) (3fb82609-8c27-4f7b-bd51-30634711ee67)To-Do (Plan 3) (3fb82609-8c27-4f7b-bd51-30634711ee67)
Whiteboard (plan 3) (4a51bca5-1eff-43f5-878c-177680f191af)Whiteboard (Plan 3)(4a51bca5-1eff-43f5-878c-177680f191af)
Yammer för akademiska (2078e8df-cff6-4290-98cb-5408261a760a)Yammer for Academic (2078e8df-cff6-4290-98cb-5408261a760a)
Office 365 avancerad efterlevnadOffice 365 Advanced Compliance EQUIVIO_ANALYTICSEQUIVIO_ANALYTICS 1b1b1f7a-8355-43b6-829f-336cfccb744c1b1b1f7a-8355-43b6-829f-336cfccb744c LOCKBOX_ENTERPRISE (9f431833-0334-42DE-A7DC-70aa40db46db)LOCKBOX_ENTERPRISE (9f431833-0334-42de-a7dc-70aa40db46db)
INFORMATION_BARRIERS (c4801e8a-cb58-4c35-aca6-f2dcc106f287)INFORMATION_BARRIERS (c4801e8a-cb58-4c35-aca6-f2dcc106f287)
MIP_S_CLP2 (efb0351d-3b08-4503-993d-383af8de41e3)MIP_S_CLP2 (efb0351d-3b08-4503-993d-383af8de41e3)
EQUIVIO_ANALYTICS (4de31727-a228-4ec3-a5bf-8e45b5ca48cc)EQUIVIO_ANALYTICS (4de31727-a228-4ec3-a5bf-8e45b5ca48cc)
PAM_ENTERPRISE (b1188c4c-1b36-4018-b48b-ee07604f6feb)PAM_ENTERPRISE (b1188c4c-1b36-4018-b48b-ee07604f6feb)
PREMIUM_ENCRYPTION (617b097b-4b93-4ede-83de-5f075bb5fb2f)PREMIUM_ENCRYPTION (617b097b-4b93-4ede-83de-5f075bb5fb2f)
Customer Lockbox (9f431833-0334-42DE-A7DC-70aa40db46db)Customer Lockbox (9f431833-0334-42de-a7dc-70aa40db46db)
Informations barriärer (c4801e8a-cb58-4c35-aca6-f2dcc106f287)Information Barriers (c4801e8a-cb58-4c35-aca6-f2dcc106f287)
Information Protection för Office 365 – Premium (efb0351d-3b08-4503-993d-383af8de41e3)Information Protection for Office 365 - Premium (efb0351d-3b08-4503-993d-383af8de41e3)
Office 365 Avancerad eDiscovery (4de31727-a228-4ec3-a5bf-8e45b5ca48cc)Office 365 Advanced eDiscovery (4de31727-a228-4ec3-a5bf-8e45b5ca48cc)
Office 365 Privileged Access Management (b1188c4c-1b36-4018-b48b-ee07604f6feb)Office 365 Privileged Access Management (b1188c4c-1b36-4018-b48b-ee07604f6feb)
Premium-kryptering i Office 365 (617b097b-4b93-4ede-83de-5f075bb5fb2f)Premium Encryption in Office 365 (617b097b-4b93-4ede-83de-5f075bb5fb2f)
Office 365 Avancerat skydd (abonnemang 1)Office 365 Advanced Threat Protection (Plan 1) ATP_ENTERPRISEATP_ENTERPRISE 4ef96642-f096-40de-a3e9-d83fb2f902114ef96642-f096-40de-a3e9-d83fb2f90211 ATP_ENTERPRISE (f20fedf3-f3c3-43c3-8267-2bfdd51c0939)ATP_ENTERPRISE (f20fedf3-f3c3-43c3-8267-2bfdd51c0939) Office 365 Avancerat skydd (abonnemang 1) (f20fedf3-f3c3-43c3-8267-2bfdd51c0939)Office 365 Advanced Threat Protection (Plan 1) (f20fedf3-f3c3-43c3-8267-2bfdd51c0939)
OFFICE 365 E1OFFICE 365 E1 STANDARDPACKSTANDARDPACK 18181a46-0d4e-45cd-891e-60aabd171b4e18181a46-0d4e-45cd-891e-60aabd171b4e BPOS_S_TODO_1 (5e62787c-C316-451F-b873-1d05acd4d12c)BPOS_S_TODO_1 (5e62787c-c316-451f-b873-1d05acd4d12c)
Deskless (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)Deskless (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)
EXCHANGE_S_STANDARD (9aaf7827-d63c-4b61-89c3-182f06f82e5c)EXCHANGE_S_STANDARD (9aaf7827-d63c-4b61-89c3-182f06f82e5c)
FLOW_O365_P1 (0f9b09cb-62d1-4ff4-9129-43f4996f83f4)FLOW_O365_P1 (0f9b09cb-62d1-4ff4-9129-43f4996f83f4)
FORMS_PLAN_E1 (159f4cd6-E380-449f-A816-af1a9ef76344)FORMS_PLAN_E1 (159f4cd6-e380-449f-a816-af1a9ef76344)
MCOSTANDARD (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)MCOSTANDARD (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)
OFFICEMOBILE_SUBSCRIPTION (c63d4d19-e8cb-460e-b37c-4d6c34603745)OFFICEMOBILE_SUBSCRIPTION (c63d4d19-e8cb-460e-b37c-4d6c34603745)
POWERAPPS_O365_P1 (92f7a6f3-b89b-4bbd-8c30-809e6da5ad1c)POWERAPPS_O365_P1 (92f7a6f3-b89b-4bbd-8c30-809e6da5ad1c)
PROJECTWORKMANAGEMENT (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)PROJECTWORKMANAGEMENT (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)
SHAREPOINTSTANDARD (c7699d2e-19aa-44de-8edf-1736da088ca1)SHAREPOINTSTANDARD (c7699d2e-19aa-44de-8edf-1736da088ca1)
SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
STREAM_O365_E1 (743dd19e-1ce3-4c62-a3ad-49ba8f63a2f6)STREAM_O365_E1 (743dd19e-1ce3-4c62-a3ad-49ba8f63a2f6)
SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)
YAMMER_ENTERPRISE (7547a3fe-08ee-4ccb-B430-5077c5041653))YAMMER_ENTERPRISE (7547a3fe-08ee-4ccb-b430-5077c5041653))
BPOS_S_TODO_1 (5e62787c-C316-451F-b873-1d05acd4d12c)BPOS_S_TODO_1 (5e62787c-c316-451f-b873-1d05acd4d12c)
MICROSOFT STAFFHUB (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)MICROSOFT STAFFHUB (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)
EXCHANGE ONLINE (PLAN 1) (9aaf7827-d63c-4b61-89c3-182f06f82e5c)EXCHANGE ONLINE (PLAN 1) (9aaf7827-d63c-4b61-89c3-182f06f82e5c)
FLOW för OFFICE 365 (0f9b09cb-62d1-4ff4-9129-43f4996f83f4)FLOW FOR OFFICE 365 (0f9b09cb-62d1-4ff4-9129-43f4996f83f4)
MICROSOFT FORMs (PLAN E1) (159f4cd6-E380-449f-A816-af1a9ef76344)MICROSOFT FORMS (PLAN E1) (159f4cd6-e380-449f-a816-af1a9ef76344)
SKYPE för företag – ONLINE (PLAN 2) (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)SKYPE FOR BUSINESS ONLINE (PLAN 2) (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)
OFFICEMOBILE_SUBSCRIPTION (c63d4d19-e8cb-460e-b37c-4d6c34603745)OFFICEMOBILE_SUBSCRIPTION (c63d4d19-e8cb-460e-b37c-4d6c34603745)
POWERAPPS för OFFICE 365 (92f7a6f3-b89b-4bbd-8c30-809e6da5ad1c)POWERAPPS FOR OFFICE 365 (92f7a6f3-b89b-4bbd-8c30-809e6da5ad1c)
MICROSOFT PLANNER (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)MICROSOFT PLANNER(b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)
SHAREPOINTSTANDARD (c7699d2e-19aa-44de-8edf-1736da088ca1)SHAREPOINTSTANDARD (c7699d2e-19aa-44de-8edf-1736da088ca1)
OFFICE ONLINE (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)OFFICE ONLINE (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
MICROSOFT STREAM för O365 E1 SKU (743dd19e-1ce3-4c62-a3ad-49ba8f63a2f6)MICROSOFT STREAM FOR O365 E1 SKU (743dd19e-1ce3-4c62-a3ad-49ba8f63a2f6)
SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)
YAMMER_ENTERPRISE (7547a3fe-08ee-4ccb-B430-5077c5041653))YAMMER_ENTERPRISE (7547a3fe-08ee-4ccb-b430-5077c5041653))
OFFICE 365 E2OFFICE 365 E2 STANDARDWOFFPACKSTANDARDWOFFPACK 6634e0ce-1a9f-428c-a498-f84ec7b8aa2e6634e0ce-1a9f-428c-a498-f84ec7b8aa2e BPOS_S_TODO_1 (5e62787c-C316-451F-b873-1d05acd4d12c)BPOS_S_TODO_1(5e62787c-c316-451f-b873-1d05acd4d12c)
Deskless (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)Deskless (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)
EXCHANGE_S_STANDARD (9aaf7827-d63c-4b61-89c3-182f06f82e5c)EXCHANGE_S_STANDARD (9aaf7827-d63c-4b61-89c3-182f06f82e5c)
FLOW_O365_P1 (0f9b09cb-62d1-4ff4-9129-43f4996f83f4)FLOW_O365_P1 (0f9b09cb-62d1-4ff4-9129-43f4996f83f4)
FORMS_PLAN_E1 (159f4cd6-E380-449f-A816-af1a9ef76344)FORMS_PLAN_E1 (159f4cd6-e380-449f-a816-af1a9ef76344)
MCOSTANDARD (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)MCOSTANDARD (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)
POWERAPPS_O365_P1 (92f7a6f3-b89b-4bbd-8c30-809e6da5ad1c)POWERAPPS_O365_P1 (92f7a6f3-b89b-4bbd-8c30-809e6da5ad1c)
PROJECTWORKMANAGEMENT (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)PROJECTWORKMANAGEMENT (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)
SHAREPOINTSTANDARD (c7699d2e-19aa-44de-8edf-1736da088ca1)SHAREPOINTSTANDARD (c7699d2e-19aa-44de-8edf-1736da088ca1)
SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
STREAM_O365_E1 (743dd19e-1ce3-4c62-a3ad-49ba8f63a2f6)STREAM_O365_E1 (743dd19e-1ce3-4c62-a3ad-49ba8f63a2f6)
SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)
YAMMER_ENTERPRISE (7547a3fe-08ee-4ccb-B430-5077c5041653)YAMMER_ENTERPRISE (7547a3fe-08ee-4ccb-b430-5077c5041653)
BPOS_S_TODO_1 (5e62787c-C316-451F-b873-1d05acd4d12c)BPOS_S_TODO_1 (5e62787c-c316-451f-b873-1d05acd4d12c)
MICROSOFT STAFFHUB (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)MICROSOFT STAFFHUB (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)
EXCHANGE ONLINE (PLAN 1) (9aaf7827-d63c-4b61-89c3-182f06f82e5c)EXCHANGE ONLINE (PLAN 1) (9aaf7827-d63c-4b61-89c3-182f06f82e5c)
FLOW för OFFICE 365 (0f9b09cb-62d1-4ff4-9129-43f4996f83f4)FLOW FOR OFFICE 365 (0f9b09cb-62d1-4ff4-9129-43f4996f83f4)
MICROSOFT FORMs (PLAN E1) (159f4cd6-E380-449f-A816-af1a9ef76344)MICROSOFT FORMS (PLAN E1) (159f4cd6-e380-449f-a816-af1a9ef76344)
SKYPE för företag – ONLINE (PLAN 2) (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)SKYPE FOR BUSINESS ONLINE (PLAN 2) (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)
POWERAPPS för OFFICE 365 (92f7a6f3-b89b-4bbd-8c30-809e6da5ad1c)POWERAPPS FOR OFFICE 365 (92f7a6f3-b89b-4bbd-8c30-809e6da5ad1c)
MICROSOFT PLANNER (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)MICROSOFT PLANNER(b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)
SHAREPOINTSTANDARD (c7699d2e-19aa-44de-8edf-1736da088ca1)SHAREPOINTSTANDARD (c7699d2e-19aa-44de-8edf-1736da088ca1)
OFFICE ONLINE (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)OFFICE ONLINE (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
MICROSOFT STREAM för O365 E1 SKU (743dd19e-1ce3-4c62-a3ad-49ba8f63a2f6)MICROSOFT STREAM FOR O365 E1 SKU (743dd19e-1ce3-4c62-a3ad-49ba8f63a2f6)
SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)
YAMMER_ENTERPRISE (7547a3fe-08ee-4ccb-B430-5077c5041653)YAMMER_ENTERPRISE (7547a3fe-08ee-4ccb-b430-5077c5041653)
OFFICE 365 E3OFFICE 365 E3 ENTERPRISEPACKENTERPRISEPACK 6fd2c87f-b296-42f0-b197-1e91e994b9006fd2c87f-b296-42f0-b197-1e91e994b900 BPOS_S_TODO_2 (c87f142c-d1e9-4363-8630-aaea9c4d9ae5)BPOS_S_TODO_2 (c87f142c-d1e9-4363-8630-aaea9c4d9ae5)
Deskless (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)Deskless (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)
EXCHANGE_S_ENTERPRISE (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)EXCHANGE_S_ENTERPRISE (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)
FLOW_O365_P2 (76846ad7-7776-4c40-A281-a386362dd1b9)FLOW_O365_P2 (76846ad7-7776-4c40-a281-a386362dd1b9)
FORMS_PLAN_E3 (2789c901-c14e-48ab-a76a-be334d9d793a)FORMS_PLAN_E3 (2789c901-c14e-48ab-a76a-be334d9d793a)
MCOSTANDARD (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)MCOSTANDARD (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)
OFFICESUBSCRIPTION (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)OFFICESUBSCRIPTION (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)
POWERAPPS_O365_P2 (c68f8d98-5534-41C8-bf36-22fa496fa792)POWERAPPS_O365_P2 (c68f8d98-5534-41c8-bf36-22fa496fa792)
PROJECTWORKMANAGEMENT (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)PROJECTWORKMANAGEMENT (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)
RMS_S_ENTERPRISE (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)RMS_S_ENTERPRISE (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)
SHAREPOINTENTERPRISE (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)SHAREPOINTENTERPRISE (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)
SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
STREAM_O365_E3 (9e700747-8b1d-45e5-ab8d-ef187ceec156)STREAM_O365_E3 (9e700747-8b1d-45e5-ab8d-ef187ceec156)
SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)
YAMMER_ENTERPRISE (7547a3fe-08ee-4ccb-B430-5077c5041653)YAMMER_ENTERPRISE (7547a3fe-08ee-4ccb-b430-5077c5041653)
BPOS_S_TODO_2 (c87f142c-d1e9-4363-8630-aaea9c4d9ae5)BPOS_S_TODO_2 (c87f142c-d1e9-4363-8630-aaea9c4d9ae5)
MICROSOFT STAFFHUB (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)MICROSOFT STAFFHUB (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)
EXCHANGE ONLINE (PLAN 2) (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)EXCHANGE ONLINE (PLAN 2)(efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)
FLOW för OFFICE 365 (76846ad7-7776-4c40-A281-a386362dd1b9)FLOW FOR OFFICE 365 (76846ad7-7776-4c40-a281-a386362dd1b9)
MICROSOFT FORMs (PLAN E3) (2789c901-c14e-48ab-a76a-be334d9d793a)MICROSOFT FORMS (PLAN E3) (2789c901-c14e-48ab-a76a-be334d9d793a)
SKYPE för företag – ONLINE (PLAN 2) (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)SKYPE FOR BUSINESS ONLINE (PLAN 2) (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)
OFFICESUBSCRIPTION (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)OFFICESUBSCRIPTION (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)
POWERAPPS för OFFICE 365 (c68f8d98-5534-41C8-bf36-22fa496fa792)POWERAPPS FOR OFFICE 365(c68f8d98-5534-41c8-bf36-22fa496fa792)
MICROSOFT PLANNER (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)MICROSOFT PLANNER(b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)
MICROSOFT AZURE ACTIVE DIRECTORY-rättigheter (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)MICROSOFT AZURE ACTIVE DIRECTORY RIGHTS (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)
SHAREPOINT ONLINE (PLAN 2) (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)SHAREPOINT ONLINE (PLAN 2) (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)
OFFICE ONLINE (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)OFFICE ONLINE (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
MICROSOFT STREAM för O365 E3 SKU (9e700747-8b1d-45e5-ab8d-ef187ceec156)MICROSOFT STREAM FOR O365 E3 SKU (9e700747-8b1d-45e5-ab8d-ef187ceec156)
SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)
YAMMER_ENTERPRISE (7547a3fe-08ee-4ccb-B430-5077c5041653)YAMMER_ENTERPRISE (7547a3fe-08ee-4ccb-b430-5077c5041653)
OFFICE 365 E3-UTVECKLAREOFFICE 365 E3 DEVELOPER DEVELOPERPACKDEVELOPERPACK 189a915c-fe4f-4ffa-bde4-85b9628d07a0189a915c-fe4f-4ffa-bde4-85b9628d07a0 BPOS_S_TODO_3 (3fb82609-8c27-4f7b-bd51-30634711ee67)BPOS_S_TODO_3 (3fb82609-8c27-4f7b-bd51-30634711ee67)
EXCHANGE_S_ENTERPRISE (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)EXCHANGE_S_ENTERPRISE (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)
FLOW_O365_P2 (76846ad7-7776-4c40-A281-a386362dd1b9)FLOW_O365_P2 (76846ad7-7776-4c40-a281-a386362dd1b9)
FORMS_PLAN_E5 (e212cbc7-0961-4c40-9825-01117710dcb1)FORMS_PLAN_E5 (e212cbc7-0961-4c40-9825-01117710dcb1)
MCOSTANDARD (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)MCOSTANDARD (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)
OFFICESUBSCRIPTION (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)OFFICESUBSCRIPTION (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)
POWERAPPS_O365_P2 (c68f8d98-5534-41C8-bf36-22fa496fa792)POWERAPPS_O365_P2 (c68f8d98-5534-41c8-bf36-22fa496fa792)
PROJECTWORKMANAGEMENT (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)PROJECTWORKMANAGEMENT (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)
SHAREPOINT_S_DEVELOPER (a361d6e2-509e-4E25-a8ad-950060064ef4)SHAREPOINT_S_DEVELOPER (a361d6e2-509e-4e25-a8ad-950060064ef4)
SHAREPOINTWAC_DEVELOPER (527f7cdd-0e86-4c47-b879-f5fd357a3ac6)SHAREPOINTWAC_DEVELOPER (527f7cdd-0e86-4c47-b879-f5fd357a3ac6)
STREAM_O365_E5 (6c6042f5-6f01-4d67-b8c1-eb99d36eed3e)STREAM_O365_E5 (6c6042f5-6f01-4d67-b8c1-eb99d36eed3e)
SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)
BPOS_S_TODO_3 (3fb82609-8c27-4f7b-bd51-30634711ee67)BPOS_S_TODO_3 (3fb82609-8c27-4f7b-bd51-30634711ee67)
EXCHANGE ONLINE (PLAN 2) (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)EXCHANGE ONLINE (PLAN 2)(efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)
FLOW för OFFICE 365 (76846ad7-7776-4c40-A281-a386362dd1b9)FLOW FOR OFFICE 365 (76846ad7-7776-4c40-a281-a386362dd1b9)
MICROSOFT FORMs (planera E5) (e212cbc7-0961-4c40-9825-01117710dcb1)MICROSOFT FORMS (PLAN E5)(e212cbc7-0961-4c40-9825-01117710dcb1)
SKYPE för företag – ONLINE (PLAN 2) (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)SKYPE FOR BUSINESS ONLINE (PLAN 2) (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)
OFFICESUBSCRIPTION (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)OFFICESUBSCRIPTION (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)
POWERAPPS för OFFICE 365 (c68f8d98-5534-41C8-bf36-22fa496fa792)POWERAPPS FOR OFFICE 365(c68f8d98-5534-41c8-bf36-22fa496fa792)
MICROSOFT PLANNER (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)MICROSOFT PLANNER(b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)
SHAREPOINT_S_DEVELOPER (a361d6e2-509e-4E25-a8ad-950060064ef4)SHAREPOINT_S_DEVELOPER (a361d6e2-509e-4e25-a8ad-950060064ef4)
OFFICE ONLINE för utvecklare (527f7cdd-0e86-4c47-b879-f5fd357a3ac6)OFFICE ONLINE FOR DEVELOPER (527f7cdd-0e86-4c47-b879-f5fd357a3ac6)
MICROSOFT STREAM för O365 E5 SKU (6c6042f5-6f01-4d67-b8c1-eb99d36eed3e)MICROSOFT STREAM FOR O365 E5 SKU (6c6042f5-6f01-4d67-b8c1-eb99d36eed3e)
SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)
Office 365 E3_USGOV_DODOffice 365 E3_USGOV_DOD ENTERPRISEPACK_USGOV_DODENTERPRISEPACK_USGOV_DOD b107e5a3-3e60-4c0d-a184-a7e4395eb44cb107e5a3-3e60-4c0d-a184-a7e4395eb44c EXCHANGE_S_ENTERPRISE (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)EXCHANGE_S_ENTERPRISE (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)
RMS_S_ENTERPRISE (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)RMS_S_ENTERPRISE (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)
STREAM_O365_E3 (9e700747-8b1d-45e5-ab8d-ef187ceec156)STREAM_O365_E3 (9e700747-8b1d-45e5-ab8d-ef187ceec156)
TEAMS_AR_DOD (fd500458-c24c-478e-856c-a6067a8376cd)TEAMS_AR_DOD (fd500458-c24c-478e-856c-a6067a8376cd)
OFFICESUBSCRIPTION (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)OFFICESUBSCRIPTION (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)
SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
SHAREPOINTENTERPRISE (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)SHAREPOINTENTERPRISE (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)
MCOSTANDARD (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)MCOSTANDARD (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)
Exchange Online (plan 2) (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)Exchange Online (Plan 2) (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)
Microsoft Azure Active Directory rättigheter (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)Microsoft Azure Active Directory Rights (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)
Microsoft Stream för O365 E3 SKU (9e700747-8b1d-45e5-ab8d-ef187ceec156)Microsoft Stream for O365 E3 SKU (9e700747-8b1d-45e5-ab8d-ef187ceec156)
Microsoft Teams för DOD (AR) (fd500458-c24c-478e-856c-a6067a8376cd)Microsoft Teams for DOD (AR) (fd500458-c24c-478e-856c-a6067a8376cd)
Office 365 ProPlus (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)Office 365 ProPlus (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)
Office Online (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)Office Online (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
SharePoint Online (plan 2) (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)SharePoint Online (Plan 2) (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)
Skype för företag – Online (plan 2) (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)Skype for Business Online (Plan 2) (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)
Office 365 E3_USGOV_GCCHIGHOffice 365 E3_USGOV_GCCHIGH ENTERPRISEPACK_USGOV_GCCHIGHENTERPRISEPACK_USGOV_GCCHIGH aea38a85-9bd5-4981-aa00-616b411205bfaea38a85-9bd5-4981-aa00-616b411205bf EXCHANGE_S_ENTERPRISE (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)EXCHANGE_S_ENTERPRISE (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)
RMS_S_ENTERPRISE (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)RMS_S_ENTERPRISE (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)
PROJECTWORKMANAGEMENT (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)PROJECTWORKMANAGEMENT (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)
STREAM_O365_E3 (9e700747-8b1d-45e5-ab8d-ef187ceec156)STREAM_O365_E3 (9e700747-8b1d-45e5-ab8d-ef187ceec156)
TEAMS_AR_GCCHIGH (9953b155-8aef-4c56-92f3-72b0487fce41)TEAMS_AR_GCCHIGH (9953b155-8aef-4c56-92f3-72b0487fce41)
OFFICESUBSCRIPTION (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)OFFICESUBSCRIPTION (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)
SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
SHAREPOINTENTERPRISE (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)SHAREPOINTENTERPRISE (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)
MCOSTANDARD (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)MCOSTANDARD (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)
Exchange Online (plan 2) (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)Exchange Online (Plan 2) (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)
Microsoft Azure Active Directory rättigheter (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)Microsoft Azure Active Directory Rights (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)
Microsoft Planner (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)Microsoft Planner (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)
Microsoft Stream för O365 E3 SKU (9e700747-8b1d-45e5-ab8d-ef187ceec156)Microsoft Stream for O365 E3 SKU (9e700747-8b1d-45e5-ab8d-ef187ceec156)
Microsoft Teams för GCCHigh (AR) (9953b155-8aef-4c56-92f3-72b0487fce41)Microsoft Teams for GCCHigh (AR) (9953b155-8aef-4c56-92f3-72b0487fce41)
Office 365 ProPlus (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)Office 365 ProPlus (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)
Office Online (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)Office Online (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
SharePoint Online (plan 2) (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)SharePoint Online (Plan 2) (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)
Skype för företag – Online (plan 2) (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)Skype for Business Online (Plan 2) (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)
OFFICE 365 E4OFFICE 365 E4 ENTERPRISEWITHSCALENTERPRISEWITHSCAL 1392051d-0cb9-4b7a-88d5-621fee5e87111392051d-0cb9-4b7a-88d5-621fee5e8711 BPOS_S_TODO_2 (c87f142c-d1e9-4363-8630-aaea9c4d9ae5)BPOS_S_TODO_2 (c87f142c-d1e9-4363-8630-aaea9c4d9ae5)
Deskless (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)Deskless (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)
EXCHANGE_S_ENTERPRISE (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)EXCHANGE_S_ENTERPRISE (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)
FLOW_O365_P2 (76846ad7-7776-4c40-A281-a386362dd1b9)FLOW_O365_P2 (76846ad7-7776-4c40-a281-a386362dd1b9)
FORMS_PLAN_E3 (2789c901-c14e-48ab-a76a-be334d9d793a)FORMS_PLAN_E3 (2789c901-c14e-48ab-a76a-be334d9d793a)
MCOSTANDARD (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)MCOSTANDARD (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)
MCOVOICECONF (27216c54-caf8-4d0d-97e2-517afb5c08f6)MCOVOICECONF (27216c54-caf8-4d0d-97e2-517afb5c08f6)
OFFICESUBSCRIPTION (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)OFFICESUBSCRIPTION (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)
POWERAPPS_O365_P2 (c68f8d98-5534-41C8-bf36-22fa496fa792)POWERAPPS_O365_P2 (c68f8d98-5534-41c8-bf36-22fa496fa792)
PROJECTWORKMANAGEMENT (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)PROJECTWORKMANAGEMENT (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)
RMS_S_ENTERPRISE (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)RMS_S_ENTERPRISE (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)
SHAREPOINTENTERPRISE (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)SHAREPOINTENTERPRISE (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)
SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
STREAM_O365_E3 (9e700747-8b1d-45e5-ab8d-ef187ceec156)STREAM_O365_E3 (9e700747-8b1d-45e5-ab8d-ef187ceec156)
SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)
YAMMER_ENTERPRISE (7547a3fe-08ee-4ccb-B430-5077c5041653)YAMMER_ENTERPRISE (7547a3fe-08ee-4ccb-b430-5077c5041653)
BPOS_S_TODO_2 (c87f142c-d1e9-4363-8630-aaea9c4d9ae5)BPOS_S_TODO_2 (c87f142c-d1e9-4363-8630-aaea9c4d9ae5)
MICROSOFT STAFFHUB (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)MICROSOFT STAFFHUB (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)
EXCHANGE ONLINE (PLAN 2) (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)EXCHANGE ONLINE (PLAN 2)(efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)
FLOW för OFFICE 365 (76846ad7-7776-4c40-A281-a386362dd1b9)FLOW FOR OFFICE 365 (76846ad7-7776-4c40-a281-a386362dd1b9)
MICROSOFT FORMs (PLAN E3) (2789c901-c14e-48ab-a76a-be334d9d793a)MICROSOFT FORMS (PLAN E3) (2789c901-c14e-48ab-a76a-be334d9d793a)
SKYPE för företag – ONLINE (PLAN 2) (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)SKYPE FOR BUSINESS ONLINE (PLAN 2) (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)
SKYPE för företag – ONLINE (PLAN 3) (27216c54-caf8-4d0d-97e2-517afb5c08f6)SKYPE FOR BUSINESS ONLINE (PLAN 3) (27216c54-caf8-4d0d-97e2-517afb5c08f6)
OFFICESUBSCRIPTION (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)OFFICESUBSCRIPTION (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)
POWERAPPS för OFFICE 365 (c68f8d98-5534-41C8-bf36-22fa496fa792)POWERAPPS FOR OFFICE 365(c68f8d98-5534-41c8-bf36-22fa496fa792)
MICROSOFT PLANNER (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)MICROSOFT PLANNER(b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)
MICROSOFT AZURE ACTIVE DIRECTORY-rättigheter (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)MICROSOFT AZURE ACTIVE DIRECTORY RIGHTS (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)
SHAREPOINT ONLINE (PLAN 2) (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)SHAREPOINT ONLINE (PLAN 2) (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)
OFFICE ONLINE (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)OFFICE ONLINE (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
MICROSOFT STREAM för O365 E3 SKU (9e700747-8b1d-45e5-ab8d-ef187ceec156)MICROSOFT STREAM FOR O365 E3 SKU (9e700747-8b1d-45e5-ab8d-ef187ceec156)
SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)
YAMMER_ENTERPRISE (7547a3fe-08ee-4ccb-B430-5077c5041653)YAMMER_ENTERPRISE (7547a3fe-08ee-4ccb-b430-5077c5041653)
OFFICE 365 E5OFFICE 365 E5 ENTERPRISEPREMIUMENTERPRISEPREMIUM c7df2760-2c81-4ef7-b578-5b5392b571dfc7df2760-2c81-4ef7-b578-5b5392b571df ADALLOM_S_O365 (8c098270-9dd4-4350-9b30-ba4703f3b36b)ADALLOM_S_O365 (8c098270-9dd4-4350-9b30-ba4703f3b36b)
BI_AZURE_P2 (70d33638-9c74-4d01-bfd3-562de28bd4ba)BI_AZURE_P2 (70d33638-9c74-4d01-bfd3-562de28bd4ba)
BPOS_S_TODO_3 (3fb82609-8c27-4f7b-bd51-30634711ee67)BPOS_S_TODO_3 (3fb82609-8c27-4f7b-bd51-30634711ee67)
Deskless (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)Deskless (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)
EQUIVIO_ANALYTICS (4de31727-a228-4ec3-a5bf-8e45b5ca48cc)EQUIVIO_ANALYTICS (4de31727-a228-4ec3-a5bf-8e45b5ca48cc)
EXCHANGE_ANALYTICS (34c0d7a0-a70f-4668-9238-47f9fc208882)EXCHANGE_ANALYTICS (34c0d7a0-a70f-4668-9238-47f9fc208882)
EXCHANGE_S_ENTERPRISE (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)EXCHANGE_S_ENTERPRISE (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)
FLOW_O365_P3 (07699545-9485-468e-95b6-2fca3738be01)FLOW_O365_P3 (07699545-9485-468e-95b6-2fca3738be01)
FORMS_PLAN_E5 (e212cbc7-0961-4c40-9825-01117710dcb1)FORMS_PLAN_E5 (e212cbc7-0961-4c40-9825-01117710dcb1)
LOCKBOX_ENTERPRISE (9f431833-0334-42DE-A7DC-70aa40db46db)LOCKBOX_ENTERPRISE (9f431833-0334-42de-a7dc-70aa40db46db)
MCOEV (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7)MCOEV (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7)
MCOMEETADV (3e26ee1f-8a5f-4d52-aee2-b81ce45c8f40)MCOMEETADV (3e26ee1f-8a5f-4d52-aee2-b81ce45c8f40)
MCOSTANDARD (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)MCOSTANDARD (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)
MICROSOFTBOOKINGS (199a5c09-e0ca-4e37-8f7c-b05d533e1ea2)MICROSOFTBOOKINGS (199a5c09-e0ca-4e37-8f7c-b05d533e1ea2)
OFFICESUBSCRIPTION (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)OFFICESUBSCRIPTION (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)
POWERAPPS_O365_P3 (9c0dab89-a30c-4117-86e7-97bda240acd2)POWERAPPS_O365_P3 (9c0dab89-a30c-4117-86e7-97bda240acd2)
PROJECTWORKMANAGEMENT (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)PROJECTWORKMANAGEMENT (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)
RMS_S_ENTERPRISE (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)RMS_S_ENTERPRISE (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)
SHAREPOINTENTERPRISE (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)SHAREPOINTENTERPRISE (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)
SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
STREAM_O365_E5 (6c6042f5-6f01-4d67-b8c1-eb99d36eed3e)STREAM_O365_E5 (6c6042f5-6f01-4d67-b8c1-eb99d36eed3e)
SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)
THREAT_INTELLIGENCE (8e0c0a52-6a6c-4d40-8370-dd62790dcd70)THREAT_INTELLIGENCE (8e0c0a52-6a6c-4d40-8370-dd62790dcd70)
YAMMER_ENTERPRISE (7547a3fe-08ee-4ccb-B430-5077c5041653)YAMMER_ENTERPRISE (7547a3fe-08ee-4ccb-b430-5077c5041653)
OFFICE 365 CLOUD APP SECURITY (8c098270-9dd4-4350-9b30-ba4703f3b36b)OFFICE 365 CLOUD APP SECURITY (8c098270-9dd4-4350-9b30-ba4703f3b36b)
POWER BI PRO (70d33638-9c74-4d01-bfd3-562de28bd4ba)POWER BI PRO (70d33638-9c74-4d01-bfd3-562de28bd4ba)
BPOS_S_TODO_3 (3fb82609-8c27-4f7b-bd51-30634711ee67)BPOS_S_TODO_3 (3fb82609-8c27-4f7b-bd51-30634711ee67)
MICROSOFT STAFFHUB (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)MICROSOFT STAFFHUB (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)
OFFICE 365 avancerad EDISCOVERY (4de31727-a228-4ec3-a5bf-8e45b5ca48cc)OFFICE 365 ADVANCED EDISCOVERY (4de31727-a228-4ec3-a5bf-8e45b5ca48cc)
EXCHANGE_ANALYTICS (34c0d7a0-a70f-4668-9238-47f9fc208882)EXCHANGE_ANALYTICS (34c0d7a0-a70f-4668-9238-47f9fc208882)
EXCHANGE ONLINE (PLAN 2) (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)EXCHANGE ONLINE (PLAN 2)(efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)
FLOW för OFFICE 365 (07699545-9485-468e-95b6-2fca3738be01)FLOW FOR OFFICE 365 (07699545-9485-468e-95b6-2fca3738be01)
MICROSOFT FORMs (planera E5) (e212cbc7-0961-4c40-9825-01117710dcb1)MICROSOFT FORMS (PLAN E5)(e212cbc7-0961-4c40-9825-01117710dcb1)
LOCKBOX_ENTERPRISE (9f431833-0334-42DE-A7DC-70aa40db46db)LOCKBOX_ENTERPRISE (9f431833-0334-42de-a7dc-70aa40db46db)
TELEFON SYSTEM (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7)PHONE SYSTEM (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7)
LJUD konferens (3e26ee1f-8a5f-4d52-aee2-b81ce45c8f40)AUDIO CONFERENCING (3e26ee1f-8a5f-4d52-aee2-b81ce45c8f40)
SKYPE för företag – ONLINE (PLAN 2) (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)SKYPE FOR BUSINESS ONLINE (PLAN 2) (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)
MICROSOFTBOOKINGS (199a5c09-e0ca-4e37-8f7c-b05d533e1ea2)MICROSOFTBOOKINGS (199a5c09-e0ca-4e37-8f7c-b05d533e1ea2)
OFFICESUBSCRIPTION (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)OFFICESUBSCRIPTION (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)
POWERAPPS för OFFICE 365 (9c0dab89-a30c-4117-86e7-97bda240acd2)POWERAPPS FOR OFFICE 365 (9c0dab89-a30c-4117-86e7-97bda240acd2)
MICROSOFT PLANNER (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)MICROSOFT PLANNER(b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)
MICROSOFT AZURE ACTIVE DIRECTORY-rättigheter (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)MICROSOFT AZURE ACTIVE DIRECTORY RIGHTS (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)
SHAREPOINT ONLINE (PLAN 2) (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)SHAREPOINT ONLINE (PLAN 2) (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)
OFFICE ONLINE (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)OFFICE ONLINE (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
MICROSOFT STREAM för O365 E5 SKU (6c6042f5-6f01-4d67-b8c1-eb99d36eed3e)MICROSOFT STREAM FOR O365 E5 SKU (6c6042f5-6f01-4d67-b8c1-eb99d36eed3e)
SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)
OFFICE 365 Avancerat skydd (PLAN 2) (8e0c0a52-6a6c-4d40-8370-dd62790dcd70)OFFICE 365 ADVANCED THREAT PROTECTION (PLAN 2) (8e0c0a52-6a6c-4d40-8370-dd62790dcd70)
YAMMER_ENTERPRISE (7547a3fe-08ee-4ccb-B430-5077c5041653)YAMMER_ENTERPRISE (7547a3fe-08ee-4ccb-b430-5077c5041653)
OFFICE 365 E5 UTAN LJUD KONFERENSOFFICE 365 E5 WITHOUT AUDIO CONFERENCING ENTERPRISEPREMIUM_NOPSTNCONFENTERPRISEPREMIUM_NOPSTNCONF 26d45bd9-adf1-46cd-a9e1-51e9a552412826d45bd9-adf1-46cd-a9e1-51e9a5524128 ADALLOM_S_O365 (8c098270-9dd4-4350-9b30-ba4703f3b36b)ADALLOM_S_O365 (8c098270-9dd4-4350-9b30-ba4703f3b36b)
BI_AZURE_P2 (70d33638-9c74-4d01-bfd3-562de28bd4ba)BI_AZURE_P2 (70d33638-9c74-4d01-bfd3-562de28bd4ba)
BPOS_S_TODO_3 (3fb82609-8c27-4f7b-bd51-30634711ee67)BPOS_S_TODO_3 (3fb82609-8c27-4f7b-bd51-30634711ee67)
Deskless (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)Deskless (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)
EQUIVIO_ANALYTICS (4de31727-a228-4ec3-a5bf-8e45b5ca48cc)EQUIVIO_ANALYTICS (4de31727-a228-4ec3-a5bf-8e45b5ca48cc)
EXCHANGE_ANALYTICS (34c0d7a0-a70f-4668-9238-47f9fc208882)EXCHANGE_ANALYTICS (34c0d7a0-a70f-4668-9238-47f9fc208882)
EXCHANGE_S_ENTERPRISE (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)EXCHANGE_S_ENTERPRISE (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)
FLOW_O365_P3 (07699545-9485-468e-95b6-2fca3738be01)FLOW_O365_P3 (07699545-9485-468e-95b6-2fca3738be01)
FORMS_PLAN_E5 (e212cbc7-0961-4c40-9825-01117710dcb1)FORMS_PLAN_E5 (e212cbc7-0961-4c40-9825-01117710dcb1)
LOCKBOX_ENTERPRISE (9f431833-0334-42DE-A7DC-70aa40db46db)LOCKBOX_ENTERPRISE (9f431833-0334-42de-a7dc-70aa40db46db)
MCOEV (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7)MCOEV (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7)
MCOSTANDARD (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)MCOSTANDARD (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)
OFFICESUBSCRIPTION (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)OFFICESUBSCRIPTION (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)
POWERAPPS_O365_P3 (9c0dab89-a30c-4117-86e7-97bda240acd2)POWERAPPS_O365_P3 (9c0dab89-a30c-4117-86e7-97bda240acd2)
PROJECTWORKMANAGEMENT (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)PROJECTWORKMANAGEMENT (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)
RMS_S_ENTERPRISE (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)RMS_S_ENTERPRISE (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)
SHAREPOINTENTERPRISE (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)SHAREPOINTENTERPRISE (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)
SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
STREAM_O365_E5 (6c6042f5-6f01-4d67-b8c1-eb99d36eed3e)STREAM_O365_E5 (6c6042f5-6f01-4d67-b8c1-eb99d36eed3e)
SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)
THREAT_INTELLIGENCE (8e0c0a52-6a6c-4d40-8370-dd62790dcd70)THREAT_INTELLIGENCE (8e0c0a52-6a6c-4d40-8370-dd62790dcd70)
YAMMER_ENTERPRISE (7547a3fe-08ee-4ccb-B430-5077c5041653)YAMMER_ENTERPRISE (7547a3fe-08ee-4ccb-b430-5077c5041653)
OFFICE 365 CLOUD APP SECURITY (8c098270-9dd4-4350-9b30-ba4703f3b36b)OFFICE 365 CLOUD APP SECURITY (8c098270-9dd4-4350-9b30-ba4703f3b36b)
POWER BI PRO (70d33638-9c74-4d01-bfd3-562de28bd4ba)POWER BI PRO (70d33638-9c74-4d01-bfd3-562de28bd4ba)
BPOS_S_TODO_3 (3fb82609-8c27-4f7b-bd51-30634711ee67)BPOS_S_TODO_3 (3fb82609-8c27-4f7b-bd51-30634711ee67)
MICROSOFT STAFFHUB (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)MICROSOFT STAFFHUB (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)
OFFICE 365 avancerad EDISCOVERY (4de31727-a228-4ec3-a5bf-8e45b5ca48cc)OFFICE 365 ADVANCED EDISCOVERY (4de31727-a228-4ec3-a5bf-8e45b5ca48cc)
EXCHANGE_ANALYTICS (34c0d7a0-a70f-4668-9238-47f9fc208882)EXCHANGE_ANALYTICS (34c0d7a0-a70f-4668-9238-47f9fc208882)
EXCHANGE ONLINE (PLAN 2) (efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)EXCHANGE ONLINE (PLAN 2)(efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0)
FLOW för OFFICE 365 (07699545-9485-468e-95b6-2fca3738be01)FLOW FOR OFFICE 365 (07699545-9485-468e-95b6-2fca3738be01)
MICROSOFT FORMs (planera E5) (e212cbc7-0961-4c40-9825-01117710dcb1)MICROSOFT FORMS (PLAN E5)(e212cbc7-0961-4c40-9825-01117710dcb1)
LOCKBOX_ENTERPRISE (9f431833-0334-42DE-A7DC-70aa40db46db)LOCKBOX_ENTERPRISE (9f431833-0334-42de-a7dc-70aa40db46db)
TELEFON SYSTEM (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7)PHONE SYSTEM (4828c8ec-dc2e-4779-b502-87ac9ce28ab7)
SKYPE för företag – ONLINE (PLAN 2) (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)SKYPE FOR BUSINESS ONLINE (PLAN 2) (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)
OFFICESUBSCRIPTION (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)OFFICESUBSCRIPTION (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)
POWERAPPS för OFFICE 365 (9c0dab89-a30c-4117-86e7-97bda240acd2)POWERAPPS FOR OFFICE 365 (9c0dab89-a30c-4117-86e7-97bda240acd2)
MICROSOFT PLANNER (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)MICROSOFT PLANNER(b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)
MICROSOFT AZURE ACTIVE DIRECTORY-rättigheter (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)MICROSOFT AZURE ACTIVE DIRECTORY RIGHTS (bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90)
SHAREPOINT ONLINE (PLAN 2) (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)SHAREPOINT ONLINE (PLAN 2) (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)
OFFICE ONLINE (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)OFFICE ONLINE (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
MICROSOFT STREAM för O365 E5 SKU (6c6042f5-6f01-4d67-b8c1-eb99d36eed3e)MICROSOFT STREAM FOR O365 E5 SKU (6c6042f5-6f01-4d67-b8c1-eb99d36eed3e)
SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)
OFFICE 365 Avancerat skydd (PLAN 2) (8e0c0a52-6a6c-4d40-8370-dd62790dcd70)OFFICE 365 ADVANCED THREAT PROTECTION (PLAN 2) (8e0c0a52-6a6c-4d40-8370-dd62790dcd70)
YAMMER_ENTERPRISE (7547a3fe-08ee-4ccb-B430-5077c5041653)YAMMER_ENTERPRISE (7547a3fe-08ee-4ccb-b430-5077c5041653)
OFFICE 365 F3OFFICE 365 F3 DESKLESSPACKDESKLESSPACK 4b585984-651b-448a-9e53-3b10f069cf7f4b585984-651b-448a-9e53-3b10f069cf7f BPOS_S_TODO_FIRSTLINE (80873e7a-cd2a-4e67-b061-1b5381a676a5)BPOS_S_TODO_FIRSTLINE (80873e7a-cd2a-4e67-b061-1b5381a676a5)
CDS_O365_F1 (90db65a7-BF11-4904-a79f-ef657605145b)CDS_O365_F1 (90db65a7-bf11-4904-a79f-ef657605145b)
DESKLESS (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)DESKLESS (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)
DYN365_CDS_O365_F1 (ca6e61ec-d4f4-41eb-8b88-d96e0e14323f)DYN365_CDS_O365_F1 (ca6e61ec-d4f4-41eb-8b88-d96e0e14323f)
EXCHANGE_S_DESKLESS (4a82b400-a79f-41a4-b4e2-e94f5787b113)EXCHANGE_S_DESKLESS (4a82b400-a79f-41a4-b4e2-e94f5787b113)
FLOW_O365_S1 (bd91b1a4-9f94-4ecf-B45B-3a65e5c8128a)FLOW_O365_S1 (bd91b1a4-9f94-4ecf-b45b-3a65e5c8128a)
FORMS_PLAN_K (f07046bd-2a3c-4b96-b0bE-dea79d7cbfb8)FORMS_PLAN_K (f07046bd-2a3c-4b96-b0be-dea79d7cbfb8)
INTUNE_365 (882e1d05-acd1-4ccb-8708-6ee03664b117)INTUNE_365 (882e1d05-acd1-4ccb-8708-6ee03664b117)
KAIZALA_O365_P1 (73b2a583-6a59-42e3-8e83-54db46bc3278)KAIZALA_O365_P1 (73b2a583-6a59-42e3-8e83-54db46bc3278)
MCOIMP (afc06cb0-b4f4-4473-8286-d644f70d8faf)MCOIMP (afc06cb0-b4f4-4473-8286-d644f70d8faf)
MICROSOFT_SEARCH (94065c59-bc8e-4e8b-89e5-5138d471eaff)MICROSOFT_SEARCH (94065c59-bc8e-4e8b-89e5-5138d471eaff)
OFFICEMOBILE_SUBSCRIPTION (c63d4d19-e8cb-460e-b37c-4d6c34603745)OFFICEMOBILE_SUBSCRIPTION (c63d4d19-e8cb-460e-b37c-4d6c34603745)
POWERAPPS_O365_S1 (e0287f9f-E222-4f98-9a83-f379e249159a)POWERAPPS_O365_S1 (e0287f9f-e222-4f98-9a83-f379e249159a)
POWER_VIRTUAL_AGENTS_O365_F1 (ba2fdb48-290b-4632-b46a-e4ecc58ac11a)POWER_VIRTUAL_AGENTS_O365_F1 (ba2fdb48-290b-4632-b46a-e4ecc58ac11a)
PROJECT_O365_F3 (7f6f28c2-34bb-4d4b-be36-48ca2e77e1ec)PROJECT_O365_F3 (7f6f28c2-34bb-4d4b-be36-48ca2e77e1ec)
PROJECTWORKMANAGEMENT (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)PROJECTWORKMANAGEMENT (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)
RMS_S_BASIC (31cf2cfc-6B0D-4ADC-a336-88b724ed8122)RMS_S_BASIC (31cf2cfc-6b0d-4adc-a336-88b724ed8122)
SHAREPOINTDESKLESS (902b47e5-dcb2-4fdc-858b-c63a90a2bdb9)SHAREPOINTDESKLESS (902b47e5-dcb2-4fdc-858b-c63a90a2bdb9)
SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
STREAM_O365_K (3ffba0d2-38e5-4d5e-8ec0-98f2b05c09d9)STREAM_O365_K (3ffba0d2-38e5-4d5e-8ec0-98f2b05c09d9)
SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)TEAMS1 (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)
WHITEBOARD_FIRSTLINE_1 (36b29273-c6d0-477a-aca6-6fbe24f538e3)WHITEBOARD_FIRSTLINE_1 (36b29273-c6d0-477a-aca6-6fbe24f538e3)
YAMMER_ENTERPRISE (7547a3fe-08ee-4ccb-B430-5077c5041653)YAMMER_ENTERPRISE (7547a3fe-08ee-4ccb-b430-5077c5041653)
BPOS_S_TODO_FIRSTLINE (80873e7a-cd2a-4e67-b061-1b5381a676a5)BPOS_S_TODO_FIRSTLINE (80873e7a-cd2a-4e67-b061-1b5381a676a5)
COMMON DATA SERVICE – O365 F1 (ca6e61ec-d4f4-41eb-8b88-d96e0e14323f)COMMON DATA SERVICE - O365 F1 (ca6e61ec-d4f4-41eb-8b88-d96e0e14323f)
COMMON DATA SERVICE för TEAMS_F1 (90db65a7-BF11-4904-a79f-ef657605145b)COMMON DATA SERVICE FOR TEAMS_F1 (90db65a7-bf11-4904-a79f-ef657605145b)
EXCHANGE ONLINE-KIOSK (4a82b400-a79f-41a4-b4e2-e94f5787b113)EXCHANGE ONLINE KIOSK (4a82b400-a79f-41a4-b4e2-e94f5787b113)
FLÖDE för OFFICE 365 K1 (bd91b1a4-9f94-4ecf-B45B-3a65e5c8128a)FLOW FOR OFFICE 365 K1 (bd91b1a4-9f94-4ecf-b45b-3a65e5c8128a)
MICROSOFT AZURE RIGHTS MANAGEMENT-tjänsten (31cf2cfc-6B0D-4ADC-a336-88b724ed8122)MICROSOFT AZURE RIGHTS MANAGEMENT SERVICE (31cf2cfc-6b0d-4adc-a336-88b724ed8122)
MICROSOFT FORMs (PLAN F1) (f07046bd-2a3c-4b96-b0bE-dea79d7cbfb8)MICROSOFT FORMS (PLAN F1) (f07046bd-2a3c-4b96-b0be-dea79d7cbfb8)
MICROSOFT KAIZALA PRO PLAN 1 (73b2a583-6a59-42e3-8e83-54db46bc3278)MICROSOFT KAIZALA PRO PLAN 1 (73b2a583-6a59-42e3-8e83-54db46bc3278)
MICROSOFT PLANNER (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)MICROSOFT PLANNER (b737dad2-2f6c-4c65-90e3-ca563267e8b9)
MICROSOFT SEARCH (94065c59-bc8e-4e8b-89e5-5138d471eaff)MICROSOFT SEARCH (94065c59-bc8e-4e8b-89e5-5138d471eaff)
MICROSOFT STAFFHUB (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)MICROSOFT STAFFHUB (8c7d2df8-86f0-4902-b2ed-a0458298f3b3)
MICROSOFT STREAM för O365 K SKU (3ffba0d2-38e5-4d5e-8ec0-98f2b05c09d9)MICROSOFT STREAM FOR O365 K SKU (3ffba0d2-38e5-4d5e-8ec0-98f2b05c09d9)
MICROSOFT TEAMs (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)MICROSOFT TEAMS (57ff2da0-773e-42df-b2af-ffb7a2317929)
HANTERING av mobila enheter för OFFICE 365 (882e1d05-acd1-4ccb-8708-6ee03664b117)MOBILE DEVICE MANAGEMENT FOR OFFICE 365 (882e1d05-acd1-4ccb-8708-6ee03664b117)
OFFICE för webben (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)OFFICE FOR THE WEB (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
OFFICE-mobilappar för OFFICE 365 (c63d4d19-e8cb-460e-b37c-4d6c34603745)OFFICE MOBILE APPS FOR OFFICE 365 (c63d4d19-e8cb-460e-b37c-4d6c34603745)
VIRTUELLA energi agenter för OFFICE 365 F1 (ba2fdb48-290b-4632-b46a-e4ecc58ac11a)POWER VIRTUAL AGENTS FOR OFFICE 365 F1 (ba2fdb48-290b-4632-b46a-e4ecc58ac11a)
POWERAPPS för OFFICE 365 K1 (e0287f9f-E222-4f98-9a83-f379e249159a)POWERAPPS FOR OFFICE 365 K1 (e0287f9f-e222-4f98-9a83-f379e249159a)
PROJEKT för OFFICE (abonnemang F) (7f6f28c2-34bb-4d4b-be36-48ca2e77e1ec)PROJECT FOR OFFICE (PLAN F) (7f6f28c2-34bb-4d4b-be36-48ca2e77e1ec)
SHAREPOINT-KIOSK (902b47e5-dcb2-4fdc-858b-c63a90a2bdb9)SHAREPOINT KIOSK (902b47e5-dcb2-4fdc-858b-c63a90a2bdb9)
SKYPE för företag – ONLINE (abonnemang 1) (afc06cb0-b4f4-4473-8286-d644f70d8faf)SKYPE FOR BUSINESS ONLINE (PLAN 1) (afc06cb0-b4f4-4473-8286-d644f70d8faf)
SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
ATT göra (FIRSTLINE) (80873e7a-cd2a-4e67-b061-1b5381a676a5)TO-DO (FIRSTLINE) (80873e7a-cd2a-4e67-b061-1b5381a676a5)
YAMMER ENTERPRISE (7547a3fe-08ee-4ccb-B430-5077c5041653)YAMMER ENTERPRISE (7547a3fe-08ee-4ccb-b430-5077c5041653)
OFFICE 365 GCC G3OFFICE 365 GCC G3 ENTERPRISEPACK_GOVENTERPRISEPACK_GOV 535a3a29-c5f0-42fe-8215-d3b9e1f38c4a535a3a29-c5f0-42fe-8215-d3b9e1f38c4a RMS_S_ENTERPRISE_GOV (6a76346d-5d6e-4051-9fe3-ed3f312b5597)RMS_S_ENTERPRISE_GOV (6a76346d-5d6e-4051-9fe3-ed3f312b5597)
CONTENT_EXPLORER (d9fa6af4-e046-4c89-9226-729a0786685d)CONTENT_EXPLORER (d9fa6af4-e046-4c89-9226-729a0786685d)
EXCHANGE_S_ENTERPRISE_GOV (8c3069c0-CCDB-44be-ab77-986203a67df2)EXCHANGE_S_ENTERPRISE_GOV (8c3069c0-ccdb-44be-ab77-986203a67df2)
FORMS_GOV_E3 (24af5f65-d0f3-467b-9f78-ea798c4aeffc)FORMS_GOV_E3 (24af5f65-d0f3-467b-9f78-ea798c4aeffc)
MIP_S_CLP1 (5136a095-5CF0-4AFF-bec3-e84448b38ea5)MIP_S_CLP1 (5136a095-5cf0-4aff-bec3-e84448b38ea5)
MYANALYTICS_P2_GOV (6e5b7995-bd4f-4cbd-9d19-0e32010c72f0)MYANALYTICS_P2_GOV (6e5b7995-bd4f-4cbd-9d19-0e32010c72f0)
OFFICESUBSCRIPTION_GOV (de9234ff-6483-44d9-b15e-dca72fdd27af)OFFICESUBSCRIPTION_GOV (de9234ff-6483-44d9-b15e-dca72fdd27af)
MICROSOFTBOOKINGS (199a5c09-e0ca-4e37-8f7c-b05d533e1ea2)MICROSOFTBOOKINGS (199a5c09-e0ca-4e37-8f7c-b05d533e1ea2)
STREAM_O365_E3_GOV (2c1ada27-dbaa-46f9-bda6-ecb94445f758)STREAM_O365_E3_GOV (2c1ada27-dbaa-46f9-bda6-ecb94445f758)
TEAMS_GOV (304767db-7d23-49e8-a945-4a7eb65f9f28)TEAMS_GOV (304767db-7d23-49e8-a945-4a7eb65f9f28)
INTUNE_O365 (882e1d05-acd1-4ccb-8708-6ee03664b117)INTUNE_O365 (882e1d05-acd1-4ccb-8708-6ee03664b117)
PROJECTWORKMANAGEMENT_GOV (5b4ef465-7ea1-459a-9f91-033317755a51)PROJECTWORKMANAGEMENT_GOV (5b4ef465-7ea1-459a-9f91-033317755a51)
SHAREPOINTWAC_GOV (8f9f0f3b-ca90-406c-a842-95579171f8ec)SHAREPOINTWAC_GOV (8f9f0f3b-ca90-406c-a842-95579171f8ec)
POWERAPPS_O365_P2_GOV (0a20c815-5e81-4727-9bdc-2b5a117850c3)POWERAPPS_O365_P2_GOV (0a20c815-5e81-4727-9bdc-2b5a117850c3)
FLOW_O365_P2_GOV (c537f360-6a00-4ace-a7f5-9128d0ac1e4b)FLOW_O365_P2_GOV (c537f360-6a00-4ace-a7f5-9128d0ac1e4b)
SHAREPOINTENTERPRISE_GOV (153f85dd-d912-4762-af6c-d6e0fb4f6692)SHAREPOINTENTERPRISE_GOV (153f85dd-d912-4762-af6c-d6e0fb4f6692)
MCOSTANDARD_GOV (a31ef4a2-f787-435e-8335-e47eb0cafc94)MCOSTANDARD_GOV (a31ef4a2-f787-435e-8335-e47eb0cafc94)
AZURE RIGHTS MANAGEMENT (6a76346d-5d6e-4051-9fe3-ed3f312b5597)AZURE RIGHTS MANAGEMENT (6a76346d-5d6e-4051-9fe3-ed3f312b5597)
INNEHÅLLS UTFORSKAREN (d9fa6af4-e046-4c89-9226-729a0786685d)CONTENT EXPLORER (d9fa6af4-e046-4c89-9226-729a0786685d)
EXCHANGE-PLAN 2G (8c3069c0-CCDB-44be-ab77-986203a67df2)EXCHANGE PLAN 2G (8c3069c0-ccdb-44be-ab77-986203a67df2)
FORMULÄR för myndigheter (PLAN E3) (24af5f65-d0f3-467b-9f78-ea798c4aeffc)FORMS FOR GOVERNMENT (PLAN E3) (24af5f65-d0f3-467b-9f78-ea798c4aeffc)
INFORMATIONS skydd för OFFICE 365 – STANDARD (5136a095-5CF0-4AFF-bec3-e84448b38ea5)INFORMATION PROTECTION FOR OFFICE 365 – STANDARD (5136a095-5cf0-4aff-bec3-e84448b38ea5)
Insikter från min analys för myndigheter (6e5b7995-bd4f-4cbd-9d19-0e32010c72f0)INSIGHTS BY MYANALYTICS FOR GOVERNMENT (6e5b7995-bd4f-4cbd-9d19-0e32010c72f0)
MICROSOFT 365-appar för ENTERPRISE G (de9234ff-6483-44d9-b15e-dca72fdd27af)MICROSOFT 365 APPS FOR ENTERPRISE G (de9234ff-6483-44d9-b15e-dca72fdd27af)
MICROSOFT-BOKNINGar (199a5c09-e0ca-4e37-8f7c-b05d533e1ea2)MICROSOFT BOOKINGS (199a5c09-e0ca-4e37-8f7c-b05d533e1ea2)
MICROSOFT STREAM för O365 för myndigheter (E3) (2c1ada27-dbaa-46f9-bda6-ecb94445f758)MICROSOFT STREAM FOR O365 FOR GOVERNMENT (E3) (2c1ada27-dbaa-46f9-bda6-ecb94445f758)
MICROSOFT TEAMs för myndigheter (304767db-7d23-49e8-a945-4a7eb65f9f28)MICROSOFT TEAMS FOR GOVERNMENT (304767db-7d23-49e8-a945-4a7eb65f9f28)
HANTERING av mobila enheter för OFFICE 365 (882e1d05-acd1-4ccb-8708-6ee03664b117)MOBILE DEVICE MANAGEMENT FOR OFFICE 365 (882e1d05-acd1-4ccb-8708-6ee03664b117)
OFFICE 365 PLANNER för myndigheter (5b4ef465-7ea1-459a-9f91-033317755a51)OFFICE 365 PLANNER FOR GOVERNMENT (5b4ef465-7ea1-459a-9f91-033317755a51)
OFFICE för webben (myndigheter) (8f9f0f3b-ca90-406c-a842-95579171f8ec)OFFICE FOR THE WEB (GOVERNMENT) (8f9f0f3b-ca90-406c-a842-95579171f8ec)
POWER APPS för OFFICE 365 för myndigheter (0a20c815-5e81-4727-9bdc-2b5a117850c3)POWER APPS FOR OFFICE 365 FOR GOVERNMENT (0a20c815-5e81-4727-9bdc-2b5a117850c3)
Automatisera energi för OFFICE 365 för myndigheter (c537f360-6a00-4ace-a7f5-9128d0ac1e4b)POWER AUTOMATE FOR OFFICE 365 FOR GOVERNMENT (c537f360-6a00-4ace-a7f5-9128d0ac1e4b)
SHAREPOINT-PLAN 2G (153f85dd-d912-4762-af6c-d6e0fb4f6692)SHAREPOINT PLAN 2G (153f85dd-d912-4762-af6c-d6e0fb4f6692)
SKYPE för företag – ONLINE (PLAN 2) för myndigheter (a31ef4a2-f787-435e-8335-e47eb0cafc94)SKYPE FOR BUSINESS ONLINE (PLAN 2) FOR GOVERNMENT (a31ef4a2-f787-435e-8335-e47eb0cafc94)
OFFICE 365 MEDEL STORA FÖRETAGOFFICE 365 MIDSIZE BUSINESS MIDSIZEPACKMIDSIZEPACK 04a7fb0d-32e0-4241-b4f5-3f7618cd116204a7fb0d-32e0-4241-b4f5-3f7618cd1162 EXCHANGE_S_STANDARD_MIDMARKET (fc52cc4b-ed7d-472d-bbe7-b081c23ecc56)EXCHANGE_S_STANDARD_MIDMARKET (fc52cc4b-ed7d-472d-bbe7-b081c23ecc56)
MCOSTANDARD_MIDMARKET (b2669e95-76ef-4e7e-a367-002f60a39f3e)MCOSTANDARD_MIDMARKET (b2669e95-76ef-4e7e-a367-002f60a39f3e)
OFFICESUBSCRIPTION (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)OFFICESUBSCRIPTION (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)
SHAREPOINTENTERPRISE_MIDMARKET (6b5b6a67-fc72-4a1f-a2b5-beecf05de761)SHAREPOINTENTERPRISE_MIDMARKET (6b5b6a67-fc72-4a1f-a2b5-beecf05de761)
SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
YAMMER_MIDSIZE (41bf139a-4e60-409f-9346-a1361efc6dfb)YAMMER_MIDSIZE (41bf139a-4e60-409f-9346-a1361efc6dfb)
EXCHANGE ONLINE-PLAN 1 (fc52cc4b-ed7d-472d-bbe7-b081c23ecc56)EXCHANGE ONLINE PLAN 1(fc52cc4b-ed7d-472d-bbe7-b081c23ecc56)
SKYPE för företag – ONLINE (PLAN 2) för medel stora (b2669e95-76ef-4e7e-a367-002f60a39f3e)SKYPE FOR BUSINESS ONLINE (PLAN 2) FOR MIDSIZE(b2669e95-76ef-4e7e-a367-002f60a39f3e)
OFFICESUBSCRIPTION (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)OFFICESUBSCRIPTION (43de0ff5-c92c-492b-9116-175376d08c38)
SHAREPOINTENTERPRISE_MIDMARKET (6b5b6a67-fc72-4a1f-a2b5-beecf05de761)SHAREPOINTENTERPRISE_MIDMARKET (6b5b6a67-fc72-4a1f-a2b5-beecf05de761)
OFFICE ONLINE (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)OFFICE ONLINE (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
YAMMER_MIDSIZE (41bf139a-4e60-409f-9346-a1361efc6dfb)YAMMER_MIDSIZE (41bf139a-4e60-409f-9346-a1361efc6dfb)
OFFICE 365 SMALL BUSINESSOFFICE 365 SMALL BUSINESS LITEPACKLITEPACK bd09678e-b83c-4d3f-aaba-3dad4abd128bbd09678e-b83c-4d3f-aaba-3dad4abd128b EXCHANGE_L_STANDARD (d42bdbd6-c335-4231-ab3d-c8f348d5aff5)EXCHANGE_L_STANDARD (d42bdbd6-c335-4231-ab3d-c8f348d5aff5)
MCOLITE (70710b6b-3ab4-4a38-9f6d-9f169461650a)MCOLITE (70710b6b-3ab4-4a38-9f6d-9f169461650a)
SHAREPOINTLITE (a1f3d0a8-84c0-4ae0-bae4-685917b8ab48)SHAREPOINTLITE (a1f3d0a8-84c0-4ae0-bae4-685917b8ab48)
SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
EXCHANGE ONLINE (P1) (d42bdbd6-c335-4231-ab3d-c8f348d5aff5)EXCHANGE ONLINE (P1)(d42bdbd6-c335-4231-ab3d-c8f348d5aff5)
SKYPE för företag – ONLINE (PLAN P1) (70710b6b-3ab4-4a38-9f6d-9f169461650a)SKYPE FOR BUSINESS ONLINE (PLAN P1) (70710b6b-3ab4-4a38-9f6d-9f169461650a)
SHAREPOINTLITE (a1f3d0a8-84c0-4ae0-bae4-685917b8ab48)SHAREPOINTLITE (a1f3d0a8-84c0-4ae0-bae4-685917b8ab48)
SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
OFFICE 365 SMALL BUSINESS PREMIUMOFFICE 365 SMALL BUSINESS PREMIUM LITEPACK_P2LITEPACK_P2 fc14ec4a-4169-49a4-a51e-2c852931814bfc14ec4a-4169-49a4-a51e-2c852931814b EXCHANGE_L_STANDARD (d42bdbd6-c335-4231-ab3d-c8f348d5aff5)EXCHANGE_L_STANDARD (d42bdbd6-c335-4231-ab3d-c8f348d5aff5)
MCOLITE (70710b6b-3ab4-4a38-9f6d-9f169461650a)MCOLITE (70710b6b-3ab4-4a38-9f6d-9f169461650a)
OFFICE_PRO_PLUS_SUBSCRIPTION_SMBIZ (8ca59559-e2ca-470b-b7dd-afd8c0dee963)OFFICE_PRO_PLUS_SUBSCRIPTION_SMBIZ (8ca59559-e2ca-470b-b7dd-afd8c0dee963)
SHAREPOINTLITE (a1f3d0a8-84c0-4ae0-bae4-685917b8ab48)SHAREPOINTLITE (a1f3d0a8-84c0-4ae0-bae4-685917b8ab48)
SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
EXCHANGE ONLINE (P1) (d42bdbd6-c335-4231-ab3d-c8f348d5aff5)EXCHANGE ONLINE (P1)(d42bdbd6-c335-4231-ab3d-c8f348d5aff5)
SKYPE för företag – ONLINE (PLAN P1) (70710b6b-3ab4-4a38-9f6d-9f169461650a)SKYPE FOR BUSINESS ONLINE (PLAN P1) (70710b6b-3ab4-4a38-9f6d-9f169461650a)
OFFICE_PRO_PLUS_SUBSCRIPTION_SMBIZ (8ca59559-e2ca-470b-b7dd-afd8c0dee963)OFFICE_PRO_PLUS_SUBSCRIPTION_SMBIZ (8ca59559-e2ca-470b-b7dd-afd8c0dee963)
SHAREPOINTLITE (a1f3d0a8-84c0-4ae0-bae4-685917b8ab48)SHAREPOINTLITE (a1f3d0a8-84c0-4ae0-bae4-685917b8ab48)
SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
ONEDRIVE FÖR FÖRETAG (ABONNEMANG 1)ONEDRIVE FOR BUSINESS (PLAN 1) WACONEDRIVESTANDARDWACONEDRIVESTANDARD e6778190-713e-4e4f-9119-8b8238de25dfe6778190-713e-4e4f-9119-8b8238de25df FORMS_PLAN_E1 (159f4cd6-E380-449f-A816-af1a9ef76344)FORMS_PLAN_E1 (159f4cd6-e380-449f-a816-af1a9ef76344)
ONEDRIVESTANDARD (13696edf-5a08-49f6-8134-03083ed8ba30)ONEDRIVESTANDARD (13696edf-5a08-49f6-8134-03083ed8ba30)
SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
MICROSOFT FORMs (PLAN E1) (159f4cd6-E380-449f-A816-af1a9ef76344)MICROSOFT FORMS (PLAN E1) (159f4cd6-e380-449f-a816-af1a9ef76344)
ONEDRIVESTANDARD (13696edf-5a08-49f6-8134-03083ed8ba30)ONEDRIVESTANDARD (13696edf-5a08-49f6-8134-03083ed8ba30)
OFFICE ONLINE (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)OFFICE ONLINE (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
ONEDRIVE FÖR FÖRETAG (ABONNEMANG 2)ONEDRIVE FOR BUSINESS (PLAN 2) WACONEDRIVEENTERPRISEWACONEDRIVEENTERPRISE ed01faf2-1d88-4947-ae91-45ca18703a96ed01faf2-1d88-4947-ae91-45ca18703a96 ONEDRIVEENTERPRISE (afcafa6a-d966-4462-918c-ec0b4e0fe642)ONEDRIVEENTERPRISE (afcafa6a-d966-4462-918c-ec0b4e0fe642)
SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
ONEDRIVEENTERPRISE (afcafa6a-d966-4462-918c-ec0b4e0fe642)ONEDRIVEENTERPRISE (afcafa6a-d966-4462-918c-ec0b4e0fe642)
OFFICE ONLINE (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)OFFICE ONLINE (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
POWER BI (KOSTNADS FRI)POWER BI (FREE) POWER_BI_STANDARDPOWER_BI_STANDARD a403ebcc-fae0-4ca2-8c8c-7a907fd6c235a403ebcc-fae0-4ca2-8c8c-7a907fd6c235 BI_AZURE_P0 (2049e525-b859-401b-b2a0-e0a31c4b1fe4)BI_AZURE_P0 (2049e525-b859-401b-b2a0-e0a31c4b1fe4)
EXCHANGE_S_FOUNDATION (113feb6c-3fe4-4440-bddc-54d774bf0318)EXCHANGE_S_FOUNDATION (113feb6c-3fe4-4440-bddc-54d774bf0318)
POWER BI (kostnads fri) (2049e525-b859-401b-b2a0-e0a31c4b1fe4)POWER BI (FREE) (2049e525-b859-401b-b2a0-e0a31c4b1fe4)
EXCHANGE FOUNDATION (113feb6c-3fe4-4440-bddc-54d774bf0318)EXCHANGE FOUNDATION (113feb6c-3fe4-4440-bddc-54d774bf0318)
POWER BI FÖR OFFICE 365-TILLÄGGPOWER BI FOR OFFICE 365 ADD-ON POWER_BI_ADDONPOWER_BI_ADDON 45bc2c81-6072-436a-9b0b-3b12eefbc40245bc2c81-6072-436a-9b0b-3b12eefbc402 BI_AZURE_P1 (2125cfd7-2110-4567-83c4-c1cd5275163d)BI_AZURE_P1 (2125cfd7-2110-4567-83c4-c1cd5275163d)
SQL_IS_SSIM (fc0a60aa-feee-4746-a0e3-aecfe81a38dd)SQL_IS_SSIM (fc0a60aa-feee-4746-a0e3-aecfe81a38dd)
MICROSOFT POWER BI repor ting och analys PLAN 1 (2125cfd7-2110-4567-83c4-c1cd5275163d)MICROSOFT POWER BI REPORTING AND ANALYTICS PLAN 1 (2125cfd7-2110-4567-83c4-c1cd5275163d)
MICROSOFT POWER BI INFORMATION SERVICES PLAN 1 (fc0a60aa-feee-4746-a0e3-aecfe81a38dd)MICROSOFT POWER BI INFORMATION SERVICES PLAN 1(fc0a60aa-feee-4746-a0e3-aecfe81a38dd)
POWER BI PROPOWER BI PRO POWER_BI_PROPOWER_BI_PRO f8a1db68-be16-40ed-86d5-cb42ce701560f8a1db68-be16-40ed-86d5-cb42ce701560 BI_AZURE_P2 (70d33638-9c74-4d01-bfd3-562de28bd4ba)BI_AZURE_P2 (70d33638-9c74-4d01-bfd3-562de28bd4ba) POWER BI PRO (70d33638-9c74-4d01-bfd3-562de28bd4ba)POWER BI PRO (70d33638-9c74-4d01-bfd3-562de28bd4ba)
PROJEKT FÖR OFFICE 365PROJECT FOR OFFICE 365 PROJECTCLIENTPROJECTCLIENT a10d5e58-74da-4312-95c8-76be4e5b75a0a10d5e58-74da-4312-95c8-76be4e5b75a0 PROJECT_CLIENT_SUBSCRIPTION (fafd7243-e5c1-4A3A-9e40-495efcb1d3c3)PROJECT_CLIENT_SUBSCRIPTION (fafd7243-e5c1-4a3a-9e40-495efcb1d3c3) PROJECT_CLIENT_SUBSCRIPTION (fafd7243-e5c1-4A3A-9e40-495efcb1d3c3)PROJECT_CLIENT_SUBSCRIPTION (fafd7243-e5c1-4a3a-9e40-495efcb1d3c3)
PROJECT ONLINE ESSENTIALSPROJECT ONLINE ESSENTIALS PROJECTESSENTIALSPROJECTESSENTIALS 776df282-9fc0-4862-99e2-70e561b9909e776df282-9fc0-4862-99e2-70e561b9909e FORMS_PLAN_E1 (159f4cd6-E380-449f-A816-af1a9ef76344)FORMS_PLAN_E1 (159f4cd6-e380-449f-a816-af1a9ef76344)
PROJECT_ESSENTIALS (1259157c-8581-4875-BCA7-2ffb18c51bda)PROJECT_ESSENTIALS (1259157c-8581-4875-bca7-2ffb18c51bda)
SHAREPOINTENTERPRISE (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)SHAREPOINTENTERPRISE (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)
SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
MICROSOFT FORMs (PLAN E1) (159f4cd6-E380-449f-A816-af1a9ef76344)MICROSOFT FORMS (PLAN E1) (159f4cd6-e380-449f-a816-af1a9ef76344)
PROJECT ONLINE ESSENTIALs (1259157c-8581-4875-BCA7-2ffb18c51bda)PROJECT ONLINE ESSENTIALS (1259157c-8581-4875-bca7-2ffb18c51bda)
SHAREPOINT ONLINE (PLAN 2) (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)SHAREPOINT ONLINE (PLAN 2) (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)
OFFICE ONLINE (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)OFFICE ONLINE (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
PROJECT ONLINE PREMIUMPROJECT ONLINE PREMIUM PROJECTPREMIUMPROJECTPREMIUM 09015f9f-377f-4538-bbb5-f75ceb09358a09015f9f-377f-4538-bbb5-f75ceb09358a PROJECT_CLIENT_SUBSCRIPTION (fafd7243-e5c1-4A3A-9e40-495efcb1d3c3)PROJECT_CLIENT_SUBSCRIPTION (fafd7243-e5c1-4a3a-9e40-495efcb1d3c3)
SHAREPOINT_PROJECT (fe71d6c3-A2EA-4499-9778-da042bf08063)SHAREPOINT_PROJECT (fe71d6c3-a2ea-4499-9778-da042bf08063)
SHAREPOINTENTERPRISE (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)SHAREPOINTENTERPRISE (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)
SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
PROJECT_CLIENT_SUBSCRIPTION (fafd7243-e5c1-4A3A-9e40-495efcb1d3c3)PROJECT_CLIENT_SUBSCRIPTION (fafd7243-e5c1-4a3a-9e40-495efcb1d3c3)
SHAREPOINT_PROJECT (fe71d6c3-A2EA-4499-9778-da042bf08063)SHAREPOINT_PROJECT (fe71d6c3-a2ea-4499-9778-da042bf08063)
SHAREPOINT ONLINE (PLAN 2) (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)SHAREPOINT ONLINE (PLAN 2) (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)
OFFICE ONLINE (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)OFFICE ONLINE (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
PROJECT ONLINE PREMIUM UTAN PROJECT-KLIENTPROJECT ONLINE PREMIUM WITHOUT PROJECT CLIENT PROJECTONLINE_PLAN_1PROJECTONLINE_PLAN_1 2db84718-652c-47a7-860c-f10d8abbdae32db84718-652c-47a7-860c-f10d8abbdae3 FORMS_PLAN_E1 (159f4cd6-E380-449f-A816-af1a9ef76344)FORMS_PLAN_E1 (159f4cd6-e380-449f-a816-af1a9ef76344)
SHAREPOINT_PROJECT (fe71d6c3-A2EA-4499-9778-da042bf08063)SHAREPOINT_PROJECT (fe71d6c3-a2ea-4499-9778-da042bf08063)
SHAREPOINTENTERPRISE (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)SHAREPOINTENTERPRISE (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)
SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
MICROSOFT FORMs (PLAN E1) (159f4cd6-E380-449f-A816-af1a9ef76344)MICROSOFT FORMS (PLAN E1) (159f4cd6-e380-449f-a816-af1a9ef76344)
SHAREPOINT_PROJECT (fe71d6c3-A2EA-4499-9778-da042bf08063)SHAREPOINT_PROJECT (fe71d6c3-a2ea-4499-9778-da042bf08063)
SHAREPOINT ONLINE (PLAN 2) (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)SHAREPOINT ONLINE (PLAN 2) (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)
OFFICE ONLINE (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)OFFICE ONLINE (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
PROJECT ONLINE PROFESSIONALPROJECT ONLINE PROFESSIONAL PROJECTPROFESSIONALPROJECTPROFESSIONAL 53818b1b-4a27-454b-8896-0dba576410e653818b1b-4a27-454b-8896-0dba576410e6 PROJECT_CLIENT_SUBSCRIPTION (fafd7243-e5c1-4A3A-9e40-495efcb1d3c3)PROJECT_CLIENT_SUBSCRIPTION (fafd7243-e5c1-4a3a-9e40-495efcb1d3c3)
SHAREPOINT_PROJECT (fe71d6c3-A2EA-4499-9778-da042bf08063)SHAREPOINT_PROJECT (fe71d6c3-a2ea-4499-9778-da042bf08063)
SHAREPOINTENTERPRISE (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)SHAREPOINTENTERPRISE (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)
SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
PROJECT_CLIENT_SUBSCRIPTION (fafd7243-e5c1-4A3A-9e40-495efcb1d3c3)PROJECT_CLIENT_SUBSCRIPTION (fafd7243-e5c1-4a3a-9e40-495efcb1d3c3)
SHAREPOINT_PROJECT (fe71d6c3-A2EA-4499-9778-da042bf08063)SHAREPOINT_PROJECT (fe71d6c3-a2ea-4499-9778-da042bf08063)
SHAREPOINT ONLINE (PLAN 2) (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)SHAREPOINT ONLINE (PLAN 2) (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)
OFFICE ONLINE (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)OFFICE ONLINE (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
PROJECT ONLINE MED PROJECT FÖR OFFICE 365PROJECT ONLINE WITH PROJECT FOR OFFICE 365 PROJECTONLINE_PLAN_2PROJECTONLINE_PLAN_2 f82a60b8-1ee3-4cfb-a4fe-1c6a53c2656cf82a60b8-1ee3-4cfb-a4fe-1c6a53c2656c FORMS_PLAN_E1 (159f4cd6-E380-449f-A816-af1a9ef76344)FORMS_PLAN_E1 (159f4cd6-e380-449f-a816-af1a9ef76344)
PROJECT_CLIENT_SUBSCRIPTION (fafd7243-e5c1-4A3A-9e40-495efcb1d3c3)PROJECT_CLIENT_SUBSCRIPTION (fafd7243-e5c1-4a3a-9e40-495efcb1d3c3)
SHAREPOINT_PROJECT (fe71d6c3-A2EA-4499-9778-da042bf08063)SHAREPOINT_PROJECT (fe71d6c3-a2ea-4499-9778-da042bf08063)
SHAREPOINTENTERPRISE (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)SHAREPOINTENTERPRISE (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)
SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)SHAREPOINTWAC (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
MICROSOFT FORMs (PLAN E1) (159f4cd6-E380-449f-A816-af1a9ef76344)MICROSOFT FORMS (PLAN E1) (159f4cd6-e380-449f-a816-af1a9ef76344)
PROJECT_CLIENT_SUBSCRIPTION (fafd7243-e5c1-4A3A-9e40-495efcb1d3c3)PROJECT_CLIENT_SUBSCRIPTION (fafd7243-e5c1-4a3a-9e40-495efcb1d3c3)
SHAREPOINT_PROJECT (fe71d6c3-A2EA-4499-9778-da042bf08063)SHAREPOINT_PROJECT (fe71d6c3-a2ea-4499-9778-da042bf08063)
SHAREPOINT ONLINE (PLAN 2) (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)SHAREPOINT ONLINE (PLAN 2) (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)
OFFICE ONLINE (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)OFFICE ONLINE (e95bec33-7c88-4a70-8e19-b10bd9d0c014)
SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)SWAY (a23b959c-7ce8-4e57-9140-b90eb88a9e97)
SHAREPOINT ONLINE (ABONNEMANG 1)SHAREPOINT ONLINE (PLAN 1) SHAREPOINTSTANDARDSHAREPOINTSTANDARD 1fc08a02-8b3d-43b9-831e-f76859e04e1a1fc08a02-8b3d-43b9-831e-f76859e04e1a SHAREPOINTSTANDARD (c7699d2e-19aa-44de-8edf-1736da088ca1)SHAREPOINTSTANDARD (c7699d2e-19aa-44de-8edf-1736da088ca1) SHAREPOINTSTANDARD (c7699d2e-19aa-44de-8edf-1736da088ca1)SHAREPOINTSTANDARD (c7699d2e-19aa-44de-8edf-1736da088ca1)
SHAREPOINT ONLINE (PLAN 2)SHAREPOINT ONLINE (PLAN 2) SHAREPOINTENTERPRISESHAREPOINTENTERPRISE a9732ec9-17d9-494c-a51c-d6b45b384dcba9732ec9-17d9-494c-a51c-d6b45b384dcb SHAREPOINTENTERPRISE (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)SHAREPOINTENTERPRISE (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72) SHAREPOINT ONLINE (PLAN 2) (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)SHAREPOINT ONLINE (PLAN 2) (5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72)
SKYPE FÖR FÖRETAG – ONLINE (ABONNEMANG 1)SKYPE FOR BUSINESS ONLINE (PLAN 1) MCOIMPMCOIMP b8b749f8-a4ef-4887-9539-c95b1eaa5db7b8b749f8-a4ef-4887-9539-c95b1eaa5db7 MCOIMP (afc06cb0-b4f4-4473-8286-d644f70d8faf)MCOIMP (afc06cb0-b4f4-4473-8286-d644f70d8faf) SKYPE för företag – ONLINE (abonnemang 1) (afc06cb0-b4f4-4473-8286-d644f70d8faf)SKYPE FOR BUSINESS ONLINE (PLAN 1) (afc06cb0-b4f4-4473-8286-d644f70d8faf)
SKYPE FÖR FÖRETAG – ONLINE (ABONNEMANG 2)SKYPE FOR BUSINESS ONLINE (PLAN 2) MCOSTANDARDMCOSTANDARD d42c793f-6c78-4f43-92ca-e8f6a02b035fd42c793f-6c78-4f43-92ca-e8f6a02b035f MCOSTANDARD (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)MCOSTANDARD (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c) SKYPE för företag – ONLINE (PLAN 2) (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)SKYPE FOR BUSINESS ONLINE (PLAN 2) (0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c)
SKYPE FÖR FÖRETAG, LOKAL OCH INTERNATIONELL SAMTALSKYPE FOR BUSINESS PSTN DOMESTIC AND INTERNATIONAL CALLING MCOPSTN2MCOPSTN2 d3b4fe1f-9992-4930-8acb-ca6ec609365ed3b4fe1f-9992-4930-8acb-ca6ec609365e MCOPSTN2 (5a10155d-f5c1-411a-a8ec-e99aae125390)MCOPSTN2 (5a10155d-f5c1-411a-a8ec-e99aae125390) INRIKES och internationell SAMTALs PLAN (5a10155d-f5c1-411a-a8ec-e99aae125390)DOMESTIC AND INTERNATIONAL CALLING PLAN (5a10155d-f5c1-411a-a8ec-e99aae125390)
SKYPE FÖR BUSINESS PSTN-INHEMSK SAMTALSKYPE FOR BUSINESS PSTN DOMESTIC CALLING MCOPSTN1MCOPSTN1 0dab259f-bf13-4952-b7f8-7db8f131b28d0dab259f-bf13-4952-b7f8-7db8f131b28d MCOPSTN1 (4ed3ff63-69d7-4fb7-b984-5aec7f605ca8)MCOPSTN1 (4ed3ff63-69d7-4fb7-b984-5aec7f605ca8) Inhemsk SAMTALs PLAN (4ed3ff63-69d7-4FB7-b984-5aec7f605ca8)DOMESTIC CALLING PLAN (4ed3ff63-69d7-4fb7-b984-5aec7f605ca8)
SKYPE för BUSINESS PSTN-inhemsk samtal (120 minuter)SKYPE FOR BUSINESS PSTN DOMESTIC CALLING (120 Minutes) MCOPSTN5MCOPSTN5 54a152dc-90de-4996-93d2-bc47e670fc0654a152dc-90de-4996-93d2-bc47e670fc06 MCOPSTN5 (54a152dc-90de-4996-93d2-bc47e670fc06)MCOPSTN5 (54a152dc-90de-4996-93d2-bc47e670fc06) Inhemsk SAMTALs PLAN (54a152dc-90de-4996-93d2-bc47e670fc06)DOMESTIC CALLING PLAN (54a152dc-90de-4996-93d2-bc47e670fc06)
AVSNITTS UPPLEVELSERTOPIC EXPERIENCES TOPIC_EXPERIENCESTOPIC_EXPERIENCES 4016f256-b063-4864-816e-d818aad600c94016f256-b063-4864-816e-d818aad600c9 GRAPH_CONNECTORS_SEARCH_INDEX_TOPICEXP (b74d57b2-58e9-484a-9731-aeccbba954f0)GRAPH_CONNECTORS_SEARCH_INDEX_TOPICEXP (b74d57b2-58e9-484a-9731-aeccbba954f0)
CORTEX (c815c93d-0759-4bb8-b857-bc921a71be83)CORTEX (c815c93d-0759-4bb8-b857-bc921a71be83)
DIAGRAM KOPPLINGs sökning med INDEX (b74d57b2-58e9-484a-9731-aeccbba954f0)GRAPH CONNECTORS SEARCH WITH INDEX (b74d57b2-58e9-484a-9731-aeccbba954f0)
ÄMNES upplevelser (c815c93d-0759-4bb8-b857-bc921a71be83)TOPIC EXPERIENCES (c815c93d-0759-4bb8-b857-bc921a71be83)
TELSTRA-ANROP FÖR O365TELSTRA CALLING FOR O365 MCOPSTNEAU2MCOPSTNEAU2 de3312e1-c7b0-46e6-a7c3-a515ff90bc86de3312e1-c7b0-46e6-a7c3-a515ff90bc86 MCOPSTNEAU (7861360b-dc3b-4eba-a3fc-0d323a035746)MCOPSTNEAU (7861360b-dc3b-4eba-a3fc-0d323a035746) 7861360b-dc3b-4eba-a3fc-0d323a035746 (Australien, SAMTALs PLAN)AUSTRALIA CALLING PLAN (7861360b-dc3b-4eba-a3fc-0d323a035746)
VISIO ONLINE ABONNEMANG 1VISIO ONLINE PLAN 1 VISIOONLINE_PLAN1VISIOONLINE_PLAN1 4b244418-9658-4451-a2b8-b5e2b364e9bd4b244418-9658-4451-a2b8-b5e2b364e9bd ONEDRIVE_BASIC (da792a53-cbc0-4184-a10d-e544dd34b3c1)ONEDRIVE_BASIC (da792a53-cbc0-4184-a10d-e544dd34b3c1)
VISIOONLINE (2bdbaf8f-738f-4ac7-9234-3c3ee2ce7d0f)VISIOONLINE (2bdbaf8f-738f-4ac7-9234-3c3ee2ce7d0f)
ONEDRIVE_BASIC (da792a53-cbc0-4184-a10d-e544dd34b3c1)ONEDRIVE_BASIC (da792a53-cbc0-4184-a10d-e544dd34b3c1)
VISIOONLINE (2bdbaf8f-738f-4ac7-9234-3c3ee2ce7d0f)VISIOONLINE (2bdbaf8f-738f-4ac7-9234-3c3ee2ce7d0f)
VISIO online-plan 2VISIO Online Plan 2 VISIOCLIENTVISIOCLIENT c5928f49-12ba-48f7-ada3-0d743a3601d5c5928f49-12ba-48f7-ada3-0d743a3601d5 ONEDRIVE_BASIC (da792a53-cbc0-4184-a10d-e544dd34b3c1)ONEDRIVE_BASIC (da792a53-cbc0-4184-a10d-e544dd34b3c1)
VISIO_CLIENT_SUBSCRIPTION (663a804f-1c30-4ff0-9915-9db84f0d1cea)VISIO_CLIENT_SUBSCRIPTION (663a804f-1c30-4ff0-9915-9db84f0d1cea)
VISIOONLINE (2bdbaf8f-738f-4ac7-9234-3c3ee2ce7d0f)VISIOONLINE (2bdbaf8f-738f-4ac7-9234-3c3ee2ce7d0f)
ONEDRIVE_BASIC (da792a53-cbc0-4184-a10d-e544dd34b3c1)ONEDRIVE_BASIC (da792a53-cbc0-4184-a10d-e544dd34b3c1)
VISIO_CLIENT_SUBSCRIPTION (663a804f-1c30-4ff0-9915-9db84f0d1cea)VISIO_CLIENT_SUBSCRIPTION (663a804f-1c30-4ff0-9915-9db84f0d1cea)
VISIOONLINE (2bdbaf8f-738f-4ac7-9234-3c3ee2ce7d0f)VISIOONLINE (2bdbaf8f-738f-4ac7-9234-3c3ee2ce7d0f)
VISIO-PLAN 2 FÖR GOVVISIO PLAN 2 FOR GOV VISIOCLIENT_GOVVISIOCLIENT_GOV 4ae99959-6b0f-43b0-b1ce-68146001bdba4ae99959-6b0f-43b0-b1ce-68146001bdba EXCHANGE_S_FOUNDATION_GOV (922ba911-5694-4e99-a794-73aed9bfeec8)EXCHANGE_S_FOUNDATION_GOV (922ba911-5694-4e99-a794-73aed9bfeec8)
ONEDRIVE_BASIC_GOV (98709c2e-96B5-4244-95f5-a0ebe139fb8a)ONEDRIVE_BASIC_GOV (98709c2e-96b5-4244-95f5-a0ebe139fb8a)
VISIO_CLIENT_SUBSCRIPTION_GOV (f85945f4-7a55-4009-bc39-6a5f14a8eac1)VISIO_CLIENT_SUBSCRIPTION_GOV (f85945f4-7a55-4009-bc39-6a5f14a8eac1)
VISIOONLINE_GOV (8a9ecb07-cfc0-48ab-866c-f83c4d911576)VISIOONLINE_GOV (8a9ecb07-cfc0-48ab-866c-f83c4d911576)
EXCHANGE FOUNDATION för myndigheter (922ba911-5694-4e99-a794-73aed9bfeec8)EXCHANGE FOUNDATION FOR GOVERNMENT (922ba911-5694-4e99-a794-73aed9bfeec8)
98709c2e-96B5-4244-95f5-a0ebe139fb8a (ONEDRIVE FOR BUSINESS BASIC för myndigheter)ONEDRIVE FOR BUSINESS BASIC FOR GOVERNMENT (98709c2e-96b5-4244-95f5-a0ebe139fb8a)
VISIO DESKTOP-APP för myndigheter (4ae99959-6b0f-43B0-b1ce-68146001bdba)VISIO DESKTOP APP FOR GOVERNMENT (4ae99959-6b0f-43b0-b1ce-68146001bdba)
VISIO-webbapp för myndigheter (8a9ecb07-cfc0-48ab-866c-f83c4d911576)VISIO WEB APP FOR GOVERNMENT (8a9ecb07-cfc0-48ab-866c-f83c4d911576)
WINDOWS 10 ENTERPRISE E3WINDOWS 10 ENTERPRISE E3 WIN10_PRO_ENT_SUBWIN10_PRO_ENT_SUB cb10e6cd-9da4-4992-867b-67546b1db821cb10e6cd-9da4-4992-867b-67546b1db821 WIN10_PRO_ENT_SUB (21b439ba-a0ca-424f-a6cc-52f954a5b111)WIN10_PRO_ENT_SUB (21b439ba-a0ca-424f-a6cc-52f954a5b111) WINDOWS 10 ENTERPRISE (21b439ba-a0ca-424f-a6cc-52f954a5b111)WINDOWS 10 ENTERPRISE (21b439ba-a0ca-424f-a6cc-52f954a5b111)
WINDOWS 10 ENTERPRISE E3WINDOWS 10 ENTERPRISE E3 WIN10_VDA_E3WIN10_VDA_E3 6a0f6da5-0b87-4190-a6ae-9bb5a2b9546a6a0f6da5-0b87-4190-a6ae-9bb5a2b9546a EXCHANGE_S_FOUNDATION (113feb6c-3fe4-4440-bddc-54d774bf0318)EXCHANGE_S_FOUNDATION (113feb6c-3fe4-4440-bddc-54d774bf0318)
VIRTUALIZation-rättigheter för WINDOWS 10 (E3/E5 + VDA) (e7c91390-7625-45be-94E0-e16907e03118)VIRTUALIZATION RIGHTS FOR WINDOWS 10 (E3/E5+VDA) (e7c91390-7625-45be-94e0-e16907e03118)
EXCHANGE FOUNDATION (113feb6c-3fe4-4440-bddc-54d774bf0318)EXCHANGE FOUNDATION (113feb6c-3fe4-4440-bddc-54d774bf0318)
WINDOWS 10 ENTERPRISE (ny) (e7c91390-7625-45be-94E0-e16907e03118)WINDOWS 10 ENTERPRISE (NEW) (e7c91390-7625-45be-94e0-e16907e03118)
Windows 10 Enterprise E5Windows 10 Enterprise E5 WIN10_VDA_E5WIN10_VDA_E5 488ba24a-39a9-4473-8ee5-19291e71b002488ba24a-39a9-4473-8ee5-19291e71b002 EXCHANGE_S_FOUNDATION (113feb6c-3fe4-4440-bddc-54d774bf0318)EXCHANGE_S_FOUNDATION (113feb6c-3fe4-4440-bddc-54d774bf0318)
WINDEFATP (871d91ec-ec1a-452b-a83f-bd76c7d770ef)WINDEFATP (871d91ec-ec1a-452b-a83f-bd76c7d770ef)
Virtualization-rättigheter för Windows 10 (E3/E5 + VDA) (e7c91390-7625-45be-94E0-e16907e03118)Virtualization Rights for Windows 10 (E3/E5+VDA) (e7c91390-7625-45be-94e0-e16907e03118)
Exchange Foundation (113feb6c-3fe4-4440-bddc-54d774bf0318)Exchange Foundation (113feb6c-3fe4-4440-bddc-54d774bf0318)
Microsoft Defender Avancerat skydd (871d91ec-ec1a-452B-a83f-bd76c7d770ef)Microsoft Defender Advanced Threat Protection (871d91ec-ec1a-452b-a83f-bd76c7d770ef)
Windows 10 Enterprise (ny) (e7c91390-7625-45be-94E0-e16907e03118)Windows 10 Enterprise (New) (e7c91390-7625-45be-94e0-e16907e03118)
WINDOWS STORE FÖR FÖRETAGWINDOWS STORE FOR BUSINESS WINDOWS_STOREWINDOWS_STORE 6470687e-a428-4b7a-bef2-8a291ad947c96470687e-a428-4b7a-bef2-8a291ad947c9 EXCHANGE_S_FOUNDATION (113feb6c-3fe4-4440-bddc-54d774bf0318)EXCHANGE_S_FOUNDATION (113feb6c-3fe4-4440-bddc-54d774bf0318)
WINDOWS_STORE (a420f25f-a7b3-4ff5-a9d0-5d58f73b537d)WINDOWS_STORE (a420f25f-a7b3-4ff5-a9d0-5d58f73b537d)
EXCHANGE FOUNDATION (113feb6c-3fe4-4440-bddc-54d774bf0318)EXCHANGE FOUNDATION (113feb6c-3fe4-4440-bddc-54d774bf0318)
WINDOWS STORE-tjänst (a420f25f-a7b3-4ff5-a9d0-5d58f73b537d)WINDOWS STORE SERVICE (a420f25f-a7b3-4ff5-a9d0-5d58f73b537d)

Tjänste planer som inte kan tilldelas samtidigtService plans that cannot be assigned at the same time

Vissa produkter innehåller tjänste planer som inte kan tilldelas samma användare samtidigt.Some products contain service plans that cannot be assigned to the same user at the same time. Om du till exempel har office 365 E1 och Office 365 E3 i din klient och du försöker tilldela båda licenserna till samma användare, Miss lyckas åtgärden.For example, if you have Office 365 E1 and Office 365 E3 in your tenant, and you try to assign both licenses to the same user, the operation fails. Detta beror på att E3-produkten innehåller följande tjänste planer som är i konflikt med deras E1-motsvarigheter:This is because the E3 product contains the following service plans that conflict with their E1 counterparts:

  • SharePoint Online (plan 2) står i konflikt med SharePoint Online (plan 1).SharePoint Online (Plan 2) conflicts with SharePoint Online (Plan 1).
  • Exchange Online (plan 2) står i konflikt med Exchange Online (plan 1).Exchange Online (Plan 2) conflicts with Exchange Online (Plan 1).

När du använder gruppbaserad licensiering får du det här fel tillståndet.When using group-based licensing, you experience this error condition. När du använder PowerShell visas MutuallyExclusiveViolation -felet.When using PowerShell, you see the MutuallyExclusiveViolation error.

I det här avsnittet visas de vanligaste service planerna som är ömsesidigt uteslutande, grupperade efter tjänst typ.This section lists the most common service plans that are mutually exclusive, grouped by service type. Du kan använda den här informationen för att planera licens distributionen och undvika tilldelnings fel.You can use this information to plan your license deployment and avoid assignment errors. Dessa tabeller används i referens syfte och är exakt exakta vid det datum då den här artikeln senast uppdaterades.These tables are for reference purposes and are accurate only as of the date when this article was last updated. Microsoft planerar inte att uppdatera dem för nyligen tillagda tjänster med jämna mellanrum.Microsoft does not plan to update them for newly added services periodically.

Tjänst: Azure Active DirectoryService: Azure Active Directory

Anteckning

Alla Service planer som är relaterade till Azure Active Directory kan nu tilldelas till samma användare.All service plans related to Azure Active Directory can now be assigned together, to the same user. Detta fören klar vissa scenarier för licens hantering, till exempel att flytta användare från Azure AD Basic till Azure AD Premium P1.This simplifies certain license management scenarios, such as moving users from Azure AD Basic to Azure AD Premium P1.

Tjänst: Dynamics CRMService: Dynamics CRM

Följande Service planer kan inte tilldelas tillsammans:The following service plans cannot be assigned together:

Service plan namnService Plan Name GUIDGUID
CRMPLAN1CRMPLAN1 119cf168-b6cf-41fb-b82e-7fee7bae5814119cf168-b6cf-41fb-b82e-7fee7bae5814
CRMPLAN2CRMPLAN2 bf36ca64-95c6-4918-9275-eb9f4ce2c04fbf36ca64-95c6-4918-9275-eb9f4ce2c04f
CRMSTANDARDCRMSTANDARD f9646fb2-e3b2-4309-95de-dc4833737456f9646fb2-e3b2-4309-95de-dc4833737456
DYN365_ENTERPRISE_CUSTOMER_SERVICEDYN365_ENTERPRISE_CUSTOMER_SERVICE 99340b49-fb81-4b1e-976b-8f2ae8e9394f99340b49-fb81-4b1e-976b-8f2ae8e9394f
DYN365_ENTERPRISE_P1DYN365_ENTERPRISE_P1 d56f3deb-50d8-465a-bedb-f079817ccac1d56f3deb-50d8-465a-bedb-f079817ccac1
DYN365_ENTERPRISE_P1_IWDYN365_ENTERPRISE_P1_IW 056a5f80-b4e0-4983-a8be-7ad254a113c9056a5f80-b4e0-4983-a8be-7ad254a113c9
DYN365_ENTERPRISE_SALESDYN365_ENTERPRISE_SALES 2da8e897-7791-486b-b08f-cc63c8129df72da8e897-7791-486b-b08f-cc63c8129df7
DYN365_ENTERPRISE_TEAM_MEMBERSDYN365_ENTERPRISE_TEAM_MEMBERS 6a54b05e-4fab-40e7-9828-428db3b336fa6a54b05e-4fab-40e7-9828-428db3b336fa
EMPLOYEE_SELF_SERVICEEMPLOYEE_SELF_SERVICE ba5f0cfa-d54a-4ea0-8cf4-a7e1dc4423d8ba5f0cfa-d54a-4ea0-8cf4-a7e1dc4423d8

Tjänst: Exchange OnlineService: Exchange Online

Följande Service planer kan inte tilldelas tillsammans:The following service plans cannot be assigned together:

Service plan namnService Plan Name GUIDGUID
EXCHANGE_B_STANDARDEXCHANGE_B_STANDARD 90927877-dcff-4af6-b346-2332c0b15bb790927877-dcff-4af6-b346-2332c0b15bb7
EXCHANGE_L_STANDARDEXCHANGE_L_STANDARD d42bdbd6-c335-4231-ab3d-c8f348d5aff5d42bdbd6-c335-4231-ab3d-c8f348d5aff5
EXCHANGE_S_ARCHIVEEXCHANGE_S_ARCHIVE da040e0a-b393-4bea-bb76-928b3fa1cf5ada040e0a-b393-4bea-bb76-928b3fa1cf5a
EXCHANGE_S_DESKLESSEXCHANGE_S_DESKLESS 4a82b400-a79f-41a4-b4e2-e94f5787b1134a82b400-a79f-41a4-b4e2-e94f5787b113
EXCHANGE_S_ENTERPRISEEXCHANGE_S_ENTERPRISE efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0efb87545-963c-4e0d-99df-69c6916d9eb0
EXCHANGE_S_ESSENTIALSEXCHANGE_S_ESSENTIALS 1126bef5-da20-4f07-b45e-ad25d2581aa81126bef5-da20-4f07-b45e-ad25d2581aa8
EXCHANGE_S_STANDARDEXCHANGE_S_STANDARD 9aaf7827-d63c-4b61-89c3-182f06f82e5c9aaf7827-d63c-4b61-89c3-182f06f82e5c
EXCHANGE_S_STANDARD_MIDMARKETEXCHANGE_S_STANDARD_MIDMARKET fc52cc4b-ed7d-472d-bbe7-b081c23ecc56fc52cc4b-ed7d-472d-bbe7-b081c23ecc56

Tjänst: Microsoft 365Service: Microsoft 365

Följande Service planer kan inte tilldelas tillsammans:The following service plans cannot be assigned together:

Service plan namnService Plan Name GUIDGUID
RMS_S_ENTERPRISERMS_S_ENTERPRISE bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90bea4c11e-220a-4e6d-8eb8-8ea15d019f90
RMS_S_ENTERPRISE_GOVRMS_S_ENTERPRISE_GOV 6a76346d-5d6e-4051-9fe3-ed3f312b55976a76346d-5d6e-4051-9fe3-ed3f312b5597

Tjänst: IntuneService: Intune

Följande Service planer kan inte tilldelas tillsammans:The following service plans cannot be assigned together:

Service plan namnService Plan Name GUIDGUID
INTUNE_AINTUNE_A c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5c1ec4a95-1f05-45b3-a911-aa3fa01094f5
INTUNE_A_VLINTUNE_A_VL 3e170737-c728-4eae-bbb9-3f3360f7184c3e170737-c728-4eae-bbb9-3f3360f7184c
INTUNE_BINTUNE_B 2dc63b8a-df3d-448f-b683-8655877c93602dc63b8a-df3d-448f-b683-8655877c9360

Tjänst: SharePoint OnlineService: SharePoint Online

Följande Service planer kan inte tilldelas tillsammans:The following service plans cannot be assigned together:

Service plan namnService Plan Name GUIDGUID
ONEDRIVEENTERPRISEONEDRIVEENTERPRISE afcafa6a-d966-4462-918c-ec0b4e0fe642afcafa6a-d966-4462-918c-ec0b4e0fe642
SHAREPOINT_S_DEVELOPERSHAREPOINT_S_DEVELOPER a361d6e2-509e-4e25-a8ad-950060064ef4a361d6e2-509e-4e25-a8ad-950060064ef4
SHAREPOINTDESKLESSSHAREPOINTDESKLESS 902b47e5-dcb2-4fdc-858b-c63a90a2bdb9902b47e5-dcb2-4fdc-858b-c63a90a2bdb9
SHAREPOINTENTERPRISESHAREPOINTENTERPRISE 5dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a725dbe027f-2339-4123-9542-606e4d348a72
SHAREPOINTENTERPRISE_EDUSHAREPOINTENTERPRISE_EDU 63038b2c-28d0-45f6-bc36-33062963b49863038b2c-28d0-45f6-bc36-33062963b498
SHAREPOINTENTERPRISE_MIDMARKETSHAREPOINTENTERPRISE_MIDMARKET 6b5b6a67-fc72-4a1f-a2b5-beecf05de7616b5b6a67-fc72-4a1f-a2b5-beecf05de761
SHAREPOINTLITESHAREPOINTLITE a1f3d0a8-84c0-4ae0-bae4-685917b8ab48a1f3d0a8-84c0-4ae0-bae4-685917b8ab48
SHAREPOINTSTANDARDSHAREPOINTSTANDARD c7699d2e-19aa-44de-8edf-1736da088ca1c7699d2e-19aa-44de-8edf-1736da088ca1
SHAREPOINTSTANDARD_EDUSHAREPOINTSTANDARD_EDU 0a4983bb-d3e5-4a09-95d8-b2d0127b3df50a4983bb-d3e5-4a09-95d8-b2d0127b3df5
SHAREPOINTSTANDARD_YAMMERSHADOWSHAREPOINTSTANDARD_YAMMERSHADOW 4c9efd0c-8de7-4c71-8295-9f5fdb0dd0484c9efd0c-8de7-4c71-8295-9f5fdb0dd048

Tjänst: Skype för företagService: Skype for Business

Följande Service planer kan inte tilldelas tillsammans:The following service plans cannot be assigned together:

Service plan namnService Plan Name GUIDGUID
MCOIMPMCOIMP afc06cb0-b4f4-4473-8286-d644f70d8fafafc06cb0-b4f4-4473-8286-d644f70d8faf
MCOSTANDARD_MIDMARKETMCOSTANDARD_MIDMARKET b2669e95-76ef-4e7e-a367-002f60a39f3eb2669e95-76ef-4e7e-a367-002f60a39f3e
MCOSTANDARDMCOSTANDARD 0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c0feaeb32-d00e-4d66-bd5a-43b5b83db82c
MCOLITEMCOLITE 70710b6b-3ab4-4a38-9f6d-9f169461650a70710b6b-3ab4-4a38-9f6d-9f169461650a

Följande Service planer kan inte tilldelas tillsammans:The following service plans cannot be assigned together:

Service plan namnService Plan Name GUIDGUID
MCOPSTN1MCOPSTN1 4ed3ff63-69d7-4fb7-b984-5aec7f605ca84ed3ff63-69d7-4fb7-b984-5aec7f605ca8
MCOPSTN2MCOPSTN2 5a10155d-f5c1-411a-a8ec-e99aae1253905a10155d-f5c1-411a-a8ec-e99aae125390
MCOPSTN5MCOPSTN5 54a152dc-90de-4996-93d2-bc47e670fc0654a152dc-90de-4996-93d2-bc47e670fc06

Tjänst: YammerService: Yammer

Följande Service planer kan inte tilldelas tillsammans:The following service plans cannot be assigned together:

Service plan namnService Plan Name GUIDGUID
YAMMER_ENTERPRISEYAMMER_ENTERPRISE 7547a3fe-08ee-4ccb-b430-5077c50416537547a3fe-08ee-4ccb-b430-5077c5041653
YAMMER_EDUYAMMER_EDU 2078e8df-cff6-4290-98cb-5408261a760a2078e8df-cff6-4290-98cb-5408261a760a
YAMMER_MIDSIZEYAMMER_MIDSIZE 41bf139a-4e60-409f-9346-a1361efc6dfb41bf139a-4e60-409f-9346-a1361efc6dfb

Nästa stegNext steps

Mer information om funktions uppsättningen för licens hantering via grupper finns i följande avsnitt:To learn more about the feature set for license management through groups, see the following: