Konfigurera egenskaper för företagsprogram

Den här artikeln visar var du kan konfigurera egenskaperna för ett företagsprogram i din Azure Active Directory-klientorganisation (Azure AD). Mer information om de egenskaper som du kan konfigurera finns i Egenskaper för ett företagsprogram.

Förutsättningar

För att konfigurera egenskaperna för ett företagsprogram behöver du:

  • Ett Azure AD-användarkonto. Om du inte redan har ett konto kan du skapa ett konto kostnadsfritt.
  • En av följande roller: Global administratör, molnprogramadministratör, programadministratör eller ägare av tjänstens huvudnamn.

Konfigurera programegenskaper

Programegenskaper styr hur programmet representeras och hur programmet används.

Så här konfigurerar du programegenskaperna:

  1. Gå till Administrationscenter för Azure Active Directory och logga in med någon av rollerna som anges i förhandskraven.
  2. I den vänstra menyn väljer du Företagsprogram. Fönstret Alla program öppnas och visar en lista över programmen i din Azure AD-klientorganisation. Sök efter och välj det program som du vill använda.
  3. I avsnittet Hantera väljer du Egenskaper för att öppna fönstret Egenskaper för redigering.
  4. Konfigurera egenskaperna baserat på programmets behov.

Nästa steg

Läs mer om hur du hanterar företagsprogram.