Använda samlingar i Mina appar portalen

Samlingar är olika appvyer som visas i Mina appar portalen. Appar kan till exempel grupperas i samlingar efter avdelningsfunktion eller användarroll. Om du inte ser några samlingar eller kategorier tillgängliga innebär det att administratören inte har ställt in eller delat några med dig. Kontakta supporten för din organisation om du vill ha mer hjälp eller behörigheter för att se delade samlingar.

Om din administratör har aktiverat den nya för hands versionen av Mina appar för din organisation visas nu en banderoll överst på sidan Mina appar där det står att det finns en uppdaterad mina program miljö. Om du väljer testa kan du omedelbart gå till den nya URL: en (myapplications.Microsoft.com) och den uppdaterade upplevelsen. När du har gått tillbaka till sidan Mina appar kommer du automatiskt till den nya upplevelsen.

Om du vill sluta använda den nya upplevelsen kan du välja Ja från rutan lämna nya upplevelser överst på sidan nya Mina appar . Du återgår omedelbart till den gamla URL: en (myapps.microsoft.com) och erfarenhet. När du har gått tillbaka till sidan Mina appar kommer du automatiskt till den gamla upplevelsen.

Viktigt

Det här innehållet är avsett för Mina appar användare. Om du är administratör hittar du mer information om hur du ställer in och hanterar dina molnbaserade appar i dokumentationen för programhantering.

Få åtkomst till appar med samlingar

Listan över samlingar i Mina appar portalen visar som standard en med namnet Appar:

Alla appar i Mina appar portalen

Alla andra samlingar som visas i den här listan har skapats av administratören och delats med dig. Du kan välja en av dessa samlingar om du vill se en mer begränsad uppsättning appar, till exempel Support i följande exempel:

Enskild samling och begränsad uppsättning appar i Mina appar portalen

När du väljer och visar en samling ser du bara de standardprogram som du har åtkomst till.

Nästa steg

När du har organiserat dina appar i de olika kategorierna i Mina appar portalen kan du: