Dokumentation om Mobile Apps

Lär dig hur du använder Mobile Apps i Azure App Service för att bygga interna iOS-, Android-, Windows- eller plattformsoberoende appar med hjälp av Xamarin eller Cordova. Självstudier, videor, klient-SDK-dokumentation och mycket mer visar hur du bygger och hanterar serverdelen för alla sorters mobilappar.


Referens