Lösningsförslag

Referensarkitekturer Exempelarbetsbelastningar Lösningsförslag

Arkitekturdiagram och översikter över arbetsbelastningar och lösningar som kan skapas med Azure-teknik.

 • Lösningsförslag

  Skapa en skalbar webbapp för näthandel

  Webbplatsen för näthandel har enkla arbetsflöden för orderbehandling med Azure-tjänster. Med hjälp av Azure Functions och Web Apps kan utvecklare fokusera på att skapa personliga upplevelser och låta Azure ta hand om infrastrukturen.

 • Lösningsförslag

  CI/CD för Azure Web Apps

  Med Azure Web Apps kan du snabbt och enkelt skapa webbappar med ASP.NET, Java, Node.js eller PHP. Leverera värde snabbare till dina kunder med en CI/CD-pipeline (kontinuerlig integrering och distribution) som push-överför ändringarna automatiskt till Web Apps.

 • Lösningsförslag

  CI/CD för virtuella Azure-datorer

  Azure är ett förstklassigt moln för virtuella datorer som kör Windows eller Linux. Oavsett om du utvecklar program med ASP.NET, Java, Node.js eller PHP behöver du en CI/CD-pipeline (kontinuerlig integrering och distribution) som automatiskt push-överför ändringar till de virtuella datorerna.

 • Lösningsförslag

  Hybridanslutning

  Azures hybridanslutning är en grundläggande skiss som kan tillämpas för de flesta Azure Stack-lösningar. Med hybridanslutningen kan du upprätta en anslutning för alla program som inbegriper kommunikation mellan det offentliga Azure-molnet och lokala Azure Stack-komponenter.

 • Lösningsförslag

  CI/CD för containers

  Med containrar är det enkelt att kontinuerligt bygga och distribuera dina program. Genom att samordna distributionen av containrarna med Kubernetes i Azure Kubernetes Service (AKS) kan du skapa replikerbara, hanterbara kluster i containrar.

 • Lösningsförslag

  Programintegrering med Event Grid

  Event Grid ansluter din app till andra tjänster. Skapa till exempel ett programämne för att skicka appens händelsedata till Event Grid och dra nytta av dess tillförlitliga leverans, avancerade dirigering och direkta integrering med Azure. Du kan även använda Event Grid med Logic Apps för att bearbeta data var som helst, utan att skriva någon kod.

 • Lösningsförslag

  Bygg in hög tillgänglighet i din BCDR-strategi

  Virtuella datorer (VM) är fysiskt åtskilda i olika zoner, och ett virtuellt nätverk skapas med belastningsutjämnare på varje plats. Dessa platser är tillräckligt nära varandra för att möjliggöra replikering med hög tillgänglighet, så att dina program fortfarande kan köras även om det skulle uppstå problem på de fysiska platserna.

 • Lösningsförslag

  Realtidswebbpanel

  Säker övervakning och kontroll av data som strömmas från Internet-anslutna enheter

 • Lösningsförslag

  Skalbara webbappar

  skalbara webbappar, azure redis cache, cache för sessionsdata, cache för användarcookie, azure cache for redis

 • Lösningsförslag

  Avvikelseidentifiering i realtidsdataströmmar

  Med Cortana Intelligence-lösningen Insikter om IT-avvikelser kan IT-avdelningen på en stor organisation snabbt hitta och åtgärda fel utifrån hälsodata från IT-infrastrukturen (processor, minne och så vidare), tjänster (tidsgränser, SLA-variationer, strömavbrott och så vidare) och andra nyckeltal (eftersläpande ordrar, misslyckade inloggningar, betalningar och så vidare) på ett automatiserat och skalbart sätt. Lösningen har även en lättanvänd Prova på-upplevelse där du kan prova lösningen med anpassade data och se hur värdefull den är. Genom att klicka på Distribuera kan du snabbt komma igång med lösningen i Azure genom att distribuera den kompletta lösningens komponenter i din Azure-prenumeration och få full kontroll över anpassningen efter behov.

 • Lösningsförslag

  IoT-enheter

  Skapa sömlösa konversationsgränssnitt med alla dina enheter som är tillgängliga via Internet, från anslutna TV-apparater och kylskåp till enheter i ett anslutet kraftverk. LUIS kan integrera upp till 500 avsikter för att översätta kommandon till smarta åtgärder.

 • Lösningsförslag

  Säker DevOps för AKS

  Genom att implementera säker DevOps med Kubernetes på Azure kan du uppnå en balans mellan hastighet och säkerhet och snabbt leverera kod i stor skala.

 • Lösningsförslag

  Resurshantering med hjälp av mixad verklighet och IoT

  Förbättra drifttiden och verksamheten inom hotell- och restaurang, tillverkning, detaljhandel med mera med mixad verklighet och IoT. Det här scenariot visar hur du kan visualisera en virtuell replik av ditt fysiska utrymme med realtidsdata i din miljö. Det är byggd på Azure Spatial Anchors och Azure Digital Twins. När du har granskat den här lösningsarkitekturen kan du börja utforska vårt referensexempel.

 • Lösningsförslag

  Video på begäran i digitala media

  En grundläggande lösning för video på begäran som ger dig möjlighet att strömma inspelat videoinnehåll, till exempel filmer, nyhetsklipp, sportklipp, utbildningsvideor och självstudier till alla slutpunktsenheter som kan spela upp video, mobilappar eller webbläsare. Videofiler laddas upp till Azure Blob Storage, kodas till ett standardformat med flera bithastigheter och distribueras sedan via alla större protokoll för dataströmmar (HLS, MPEG-DASH, Smooth) till Azure Media Player-klienten.

 • Lösningsförslag

  Granskning av design med mixad verklighet

  Alltför ofta förlorar produktdesigners tid och pengar på en ineffektiv designgranskning. 2D-bilder saknar viktiga detaljer och sammanhang och fysiska prototyper är extremt dyra. Med det här scenariot för mixad verklighet kan kunder, designers och tekniker på plats enkelt dela och granska design som 3D-hologram i sin egen miljö, vilket gör att de kan fatta designbeslut snabbt och få kortare tid till marknaden.

 • Lösningsförslag

  Lift and Shift och förnya – LOB-appar

  Lösningen demonstrerar modernisering av ett befintligt program genom att konsolidera data från flera affärssystem till en och samma plats och visa dem via webb- och mobilklienter. Detta är avsett att öka produktiviteten för de anställda och möjliggöra snabbare beslut.

 • Lösningsförslag

  IoT med Cosmos DB

  Skala direkt och elastiskt och hantera olika typer av oförutsedda IoT-arbetsbelastningar, utan att göra avkall på inmatning och frågeprestanda.

 • Lösningsförslag

  Anpassad app för mobil personal

  Lär dig hur arkitekturen för anpassade app för hantering av mobil personal skapas och implementeras med ett steg-för-steg-diagram som illustrerar integrationen av Active Directory, SAP och Azure App Service.

 • Lösningsförslag

  Liveuppspelning av digitala media

  En liveuppspelningslösning som gör att du kan spela in video i realtid och sända den till konsumenter i realtid, till exempel strömma intervjuer, konferenser och sportevenemang online.

 • Lösningsförslag

  Serverlös databehandling för LOB-appar

  Lösningen visar en affärsprocess för kundregistrering. Med den här serverlösa arkitekturen kan du skapa och köra program utan att behöva oroa dig för den underliggande infrastrukturen och tillhörande hantering och underhåll. Och du kan dramatiskt förbättra produktiviteten för utvecklare.

 • Lösningsförslag

  Efterfrågeprognostisering

  Bästa möjliga prognostisering av toppar i efterfrågan på produkter och tjänster kan ge företaget en konkurrensfördel. Den här lösningen fokuserar på efterfrågeprognostisering inom energisektorn.

 • Lösningsförslag

  Hybrid-CI/CD

  Implementera CI/CD på ett enkelt sätt med en enhetlig uppsättning utvecklingsverktyg och processer i det offentliga Azure-molnet och lokala Azure Stack-miljöer.

 • Lösningsförslag

  Spel med Cosmos DB

  Skala databasen elastiskt så att du kan hantera oförutsägbara toppar i trafiken och leverera flerspelarupplevelser med låg latens globalt.

 • Lösningsförslag

  Skalbar Sitecore-marknadsföringswebbplats

  Med Sitecore Experience Platform (xP) har du nära tillgång till kompletta data, integrerade verktyg och automatiseringsfunktioner för att engagera dina kunder genom en iterativ livscykel – du får den tekniska grund som krävs för att vinna kunder för livet.

 • Lösningsförslag

  Chattrobot för information

  Den här informationsroboten kan svara på frågor som definierats i en kunskapsuppsättning eller vanliga frågor och svar med Cognitive Services QnA Maker och svara på fler öppna frågor med Azure Cognitive Search.

 • Lösningsförslag

  Prognostiserad kundomsättning

  I Prognostiserad kundomsättning används Cortana Intelligence Suite-komponenter till att förutse sannolikheten till omsättning, och du får hjälp att hitta de mönster i befintliga data som hör ihop med den förutspådda omsättningsfrekvensen.

 • Lösningsförslag

  Telemetrianalys

  Superdatorer har flyttats från labbet till garaget! Nya bilarna innehåller en mängd sensorer som gör att de kan spåra och övervaka miljontals händelser varje sekund. Vi förväntar oss att de flesta nya bilar kommer vara anslutna till Internet under 2020. Föreställ dig att du kan utnyttja den stora mängden data till att få bästa möjliga säkerhet, tillförlitlighet och körupplevelse. Med Microsofts Cortana Intelligence har detta blivit verklighet. Microsofts Cortana Intelligence är en fullständigt hanterad programsvit för stordata och avancerad analys som gör att du kan transformera data till intelligenta åtgärder.

 • Lösningsförslag

  Customer 360

  Inom Business Intelligence är det viktigt med djupa insikter kring kundernas intressen och inköpsmönster. I den här lösningen används en process där kunddata sammanställs till en ”heltäckande” profil, och sedan används maskininlärningsmodeller tillsammans med beräkningskraften i Azure till att lämna förutsägelser om simulerade kunder.

 • Lösningsförslag

  Skalbar Episerver-marknadsföringswebbplats

  Låt företaget köra digitala marknadsföringswebbplatser med flera kanaler på en enda plattform och skala upp och ned kampanjer på begäran. Dra nytta av de omfattande funktionerna i Episerver för att hantera alla aspekter av din webbplats och kampanjresultat.

 • Lösningsförslag

  Globalt distribuerade appar med Cosmos DB

  Garantera åtkomst till användare runt om i världen med funktioner för hög tillgänglighet och låg latens som finns inbyggda i Microsofts globala datacenter.

 • Lösningsförslag

  Uppgiftsbaserad konsumentmobilapp

  Lär dig hur arkitekturen för uppgiftsbaserade konsumentmobilappar skapas med ett stegvist flödesschema som visar integrationen med Azure App Service Mobile Apps, Visual Studio och Xamarin för att förenkla byggprocessen.

 • Lösningsförslag

  CI/CD i Java med Jenkins och Azure Web Apps

  Azure App Service är ett snabbt och enkelt sätt att skapa webbappar med Java, Node, PHP eller ASP.NET samt stöd för anpassade språkmiljöer med Docker. En CI/CD-pipeline (kontinuerlig integrering och distribution) som automatiskt push-överför alla ändringar du gör till Azure App Services så att du kan leverera värde snabbare till kunderna.

 • Lösningsförslag

  Interaktiv röstsvarsrobot

  Den här lösningen skapar en intelligent IVR-tillämpning som bearbetar kunders beställningar av cyklar och cykeltillbehör. Företag som idag saknar en IVR-lösning kan snabbt komma igång med automatiserade förfrågningar. I de fall som det redan finns befintliga, mänskligt hanterade system så kan den här lösningen utökas med befintliga funktioner och arbetsflöden.

 • Lösningsförslag

  Datacache

  datacache, datacache med azure cache for redis, azure database, cosmos db

 • Lösningsförslag

  Serverlösa appar med Cosmos DB

  Bygg globalt distribuerade, skalbara och serverlösa program med Azure Functions och Azure Cosmos DB.

 • Lösningsförslag

  Utbildning och procedurvägledning med hjälp av mixad verklighet

  Gör det möjligt för ditt team och dina anställda att lära sig nya processer och material snabbare, med färre fel och högre exakthet, genom att tillhandahålla beständiga holografiska instruktioner mappade till exakta platser i deras fysiska arbetsyta. Hjälp anställda att komma igång snabbare med smidiga upplevelser med hjälp av HoloLens-enheter. Och med Azure Spatial Anchors kan du placera riktningar på procedurens viktigaste objekt och komma tillbaka till det här innehållet över tid.

 • Lösningsförslag

  Hantering av digitala kampanjer

  Engagera kunderna över hela världen med omfattande, anpassade digitala marknadsföringsupplevelser. Bygg snabbt och starta digitala kampanjer som skalas automatiskt utifrån kundernas efterfrågan.

 • Lösningsförslag

  HPC-kluster distribuerade i molnet

  HPC-program (databehandling med höga prestanda) kan skalas till tusentals databehandlingskärnor, utökas till Big Compute lokalt och köras som en 100-procentig molnlösning. Denna HPC-lösning, inklusive huvudnoden, beräkningsnoder och lagringsnoder, körs i Azure utan att du behöver underhålla någon maskinvaruinfrastruktur.

 • Lösningsförslag

  Chattrobot för handel

  Med Azure Bot Service och tjänsten för språkförståelse är det möjligt för utvecklare att skapa konversationsanpassade gränssnitt för en mängd olika scenarier som bankärenden, resor och underhållning. En concierge på ett hotell kan till exempel använda en robot för att förbättra interaktionen via e-post och telefon genom att verifiera kunderna via Azure Active Directory och använda Cognitive Services för att bättre bearbeta kundförfrågningar i text och tal i kontexten. Tjänsten för taligenkänning kan läggas till för att få stöd för röstkommandon.

 • Lösningsförslag

  Prognostisering av efterfrågan och prisoptimering

  Prissättningen kan vara den främsta framgångsfaktorn i många branscher, och en av de största utmaningarna. Många företag har problem med flera aspekter i den här processen. Det kan gälla tillförlitliga prognoser kring resultatet av olika strategier, att i rimlig utsträckning räkna in befintliga begränsningar i kärnverksamheten och att validera de genomförda prissättningsbesluten på rätt sätt. När produktkatalogen utökas krävs ytterligare beräkningskraft för att fatta prissättningsbeslut i realtid, vilket gör den här redan utmanande uppgiften ännu svårare.

 • Lösningsförslag

  Skalbar Umbraco CMS-webbapp

  Medelstor Umbraco CMS-webbapp konfigurerad för skalning och optimal för vältrafikerade webbplatser. Den utnyttjar två webbappar, en för din klientapp och den andra för backoffice-appen, och distribueras i en region med automatisk skalning aktiverat.

 • Lösningsförslag

  Chattrobot för produktivitet i företagsklass

  Azure Bot Service kan enkelt kombineras med tjänsten för språkförståelse för att skapa kraftfulla produktivitetsrobotar i företagsklass. Det gör det möjligt för organisationer att effektivisera vanliga arbetsuppgifter via integrering med externa system som till exempel Office 365-kalendern, kundärenden som lagras i Dynamics CRM med mera.

 • Lösningsförslag

  Migrering av Oracle Database till Azure

  Oracle DB-migreringar kan utföras på flera sätt. Den här arkitekturen omfattar ett av de här alternativen där Oracle Active Data Guard används för att migrera databasen.

 • Lösningsförslag

  Serverlösa programarkitekturer med Event Grid

  Event Grid kopplar samman datakällor och händelsehanterare. Använd exempelvis Event Grid för att direkt utlösa att en funktion utan server kör bildanalys varje gång ett nytt foto läggs till i en bloblagringscontainer.

 • Lösningsförslag

  Personanpassning med Cosmos DB

  Skapa anpassade rekommendationer för kunder i realtid, med låg latens och justerbara konsekvensinställningar för omedelbara insikter

 • Lösningsförslag

  Meddelandetjänster

  azure redis cache, websocket, ramverk för webbkommunikation, publicera och prenumerera på meddelanden, azure cache for redis

 • Lösningsförslag

  SAP NetWeaver på SQLServer

  NetWeaver på SQL Server-programlösningen visar hur en användarbegäran flödar genom ett SAP-landskap som har skapats i NetWeaver med Azure Virtual Machines som värd för SAP-program och en SQL Server-databas.

 • Lösningsförslag

  Digital marknadsföring med Azure Database for MySQL

  Engagera kunderna över hela världen med omfattande, anpassade digitala marknadsföringsupplevelser. Bygg snabbt och starta digitala kampanjer som skalas automatiskt utifrån kundernas efterfrågan.

 • Lösningsförslag

  Detaljhandel och e-handel med Azure MySQL

  Bygg säkra och skalbara e-handelslösningar som uppfyller kraven för både kunder och företag. Engagera kunderna genom anpassade produkter och erbjudanden, hantera transaktioner snabbt och säkert, och fokusera på att betjäna kunderna och uppfylla deras behov.

 • Lösningsförslag

  DevTest Image Factory

  Skapa, underhåll och distribuera egna avbildningar med den automatiserade lösningen för utveckling och hantering av avbildningar, DevTest Image Factory, från Azure Dev Test Labs.

 • Lösningsförslag

  Strömma med HDInsight

  Mata in och bearbeta miljontals strömningshändelser per sekund med Apache Kafka, Apache Storm och Apache Spark Streaming.

 • Lösningsförslag

  Automatiserad drift med Event Grid

  Event Grid ger snabbare automatisering och enklare principtillämpning. Event Grid kan exempelvis meddela Azure Automation när en virtuell dator skapas eller en SQL-databas utökas. De här händelserna kan användas för att automatiskt kontrollera att tjänstkonfigurationer följer standard, placera metadata i åtgärdsverktyg, tagga virtuella datorer eller arkivera arbetsobjekt.

 • Lösningsförslag

  Kvalitetssäkring

  Med kvalitetssäkringssystem kan företag förhindra defekter i processen med att leverera varor eller tjänster till kunderna. Att skapa ett sådant system som samlar in data och identifierar potentiella problem längs en pipeline kan ge enorma fördelar. Inom digital tillverkning är det till exempel livsviktigt med kvalitetssäkring längs hela monteringslinjen. Att identifiera flaskhalsar och potentiella fel i förväg kan hjälpa företaget att minska kostnaderna för kassering och omarbeten och samtidigt öka produktiviteten.

 • Lösningsförslag

  Spel med Azure Database for MySQL

  Skala databasen elastiskt så att du kan hantera oförutsägbara toppar i trafiken och leverera spelupplevelser med låg latens globalt.

 • Lösningsförslag

  Detaljhandel och e-handel med Azure PostgreSQL

  Bygg säkra och skalbara e-handelslösningar som uppfyller kraven för både kunder och företag. Engagera kunderna genom anpassade produkter och erbjudanden, hantera transaktioner snabbt och säkert, och fokusera på att betjäna kunderna och uppfylla deras behov.

 • Lösningsförslag

  Förutsägande underhåll

  I den här lösningen för förutsägande underhåll övervakas flygplan, och du får förutsägelser kring återstående livslängd för olika komponenter i flygplansmotorn.

 • Lösningsförslag

  Efterfrågeprognostisering för leveranser och distribution

  I lösningen för efterfrågeprognostisering för leveranser och distribution används historiska data om efterfrågan till att prognostisera efterfrågan under framtida perioder bland olika kunder, produkter och destinationer. En speditör kanske till exempel vill förutspå hur mycket av olika produkter som kunderna vill få levererade till olika platser i framtiden. Ett företag kan använda de här prognoserna som indata i ett allokeringsverktyg som optimerar driften, till exempel genom att dirigera leveransfordon eller att planera kapaciteten på längre sikt.

 • Lösningsförslag

  Köra Oracle-databaser i Azure

  Den här lösningsarkitekturen illustrerar en kanonisk arkitektur för att uppnå hög tillgänglighet för Oracle Database Enterprise Edition i Azure.

 • Lösningsförslag

  Population Health Management för sjukvårdssektorn

  Population Health Management är ett viktigt verktyg som allt fler hälsovårdsaktörer använder till att hantera och kontrollera skenande kostnader. Kärnan i Population Health Management handlar om att använda data till att nå bättre sjukvårdsresultat. Spårning, övervakning och prestandamått är de tre centrala delarna i Population Health Management, och de syftar till att ge bättre kliniska resultat samtidigt som kostnaderna sänks.

 • Lösningsförslag

  Personliga erbjudanden

  I dagens konkurrenskraftiga och anslutna miljö kan moderna företag inte klara sig utan generiskt, statiskt onlineinnehåll. Dessutom är marknadsföringsstrategier med traditionella verktyg ofta dyra, svåra att implementera och ger inte önskad avkastning på investeringarna. De här systemen misslyckas ofta med att maximalt utnyttja alla data som samlas in för att skapa en personlig upplevelse för användaren.

 • Lösningsförslag

  Interaktiv prisanalys

  I lösningen Prissättningsanalys används dina historiska transaktionsdata till att visa hur efterfrågan på dina produkter varierar med de priser du erbjuder. Du får rekommendationer kring prisändringar och kan detaljerat simulera hur ändrade priser skulle påverka efterfrågan på dina produkter.

 • Lösningsförslag

  Intelligenta appar med Azure Database for MySQL

  Utveckla sofistikerade omvandlingsappar med avancerade maskininlärningsalgoritmer och integrerade visualiseringsverktyg för att få analyser och information som du kan agera utifrån.

 • Lösningsförslag

  Nyckelordssökning/tal till text/OCR i digitala media

  En tal till text-lösning gör att du kan identifiera tal i statiska videofiler så att du kan hantera det som standardinnehåll, till exempel låta anställda söka i utbildningsvideor efter ord eller fraser som sägs och sedan snabbt navigera till den tidpunkten i videon.

 • Lösningsförslag

  Intelligenta appar med Azure Database for PostgreSQL

  Utveckla sofistikerade omvandlingsappar med avancerade maskininlärningsalgoritmer och integrerade visualiseringsverktyg för att få analyser och information som du kan agera utifrån.

 • Lösningsförslag

  Chattrobot för vanliga frågor och svar med data champion-modellen

  Med verktyget QnA Maker blir det mycket enkelt för innehållsägarna att underhålla sin kunskapsbas med frågor och svar. Med QnA Maker i kombination med Bot Service och LUIS kan du enkelt konfigurera en chattrobot för vanliga frågor och svar som ger svar från olika kunskapsbaser beroende på avsikten med frågan.

 • Lösningsförslag

  Prognostisering på tanknivå för olja och gas

  Idag hanterar de flesta anläggningar problem på tanknivå reaktivt. Det här leder ofta till spill, nödstopp, dyra kompensationskostnader, problem med regelverk, dyra reparationer och böter. Med prognostisering på tanknivå kan du komma till rätta med sådana och andra problem.

 • Lösningsförslag

  Speech Services

  Med Speech Services kan du enkelt transkribera alla samtal. Indexera texten för textsökning eller använd Textanalys till att identifiera sentiment, språk och nyckelfraser. Om dina kundtjänstinspelningar innehåller specialiserad terminologi som produktnamn eller IT-jargong kan du skapa en egen språkmodell som lär Speech Services denna terminologi. En anpassad akustisk modell hjälper Speech Services att förstå den som talar även om det förekommer bakgrundsljud eller om telefonanslutningen är dålig. Du kan läsa mer om hur batch-transkriptioner fungerar med Speech Services.

 • Lösningsförslag

  Kreditrisk med SQL Server

  Med SQL Server 2016 och R Services kan ett låneinstitut använda förutsägelseanalys till att ge ut färre lån till låntagare med störst sannolikhet att låta lånet förfalla, vilket förbättrar lönsamheten i låneportföljen.

 • Lösningsförslag

  Kampanjoptimering med SQL Server

  I den här lösningen visas hur du skapar och distribuerar en modell för maskininlärning med SQL Server 2016 och R Services som rekommenderar åtgärder som maximerar köpfrekvensen bland potentiella kunder i en kampanj.

 • Lösningsförslag

  Kampanjoptimering med Azure HDInsight Spark-kluster

  I den här lösningen visas hur du skapar och distribuerar en modell för maskininlärning med Microsoft R Server på Azure HDInsight Spark-kluster som rekommenderar åtgärder som maximerar köpfrekvensen bland potentiella kunder i en kampanj. Med den här lösningen kan du effektivt hantera stordata i Spark med Microsoft R Server.

 • Lösningsförslag

  Optimering av energiförsörjning

  Inom ett elnät så interagerar energikunder med olika typer av elproducenter, handelsplatser och lagringsenheter, som delstationer, batterier, vindkraftsparker och solpaneler samt mikroturbiner i syfte att tillgodose respektive behov och minimera energikostnaden. Om det här ska fungera så måste nätoperatören avgöra hur mycket energi som ska användas från de olika resurserna under en viss tidsperiod, sett till resursernas priser, kapacitet och fysiska egenskaper.

 • Lösningsförslag

  Förutsägelser kring längd på sjukhusvistelser

  Den här lösningen ger en förutsägelsemodell för längden på inskrivna patienters sjukhusvistelse. Längden på sjukhusvistelsen definieras som antalet dagar från den initiala inskrivningen till det att patienten skrivs ut från en viss sjukhusanläggning.

 • Lösningsförslag

  Visuell assistent

  Den visuella assistenten ger omfattande information baserat på bildens innehåll med funktioner för att läsa visitkort, identifiera streckkoder och känna igen populära personer, platser, objekt, konstverk och monument.

 • Lösningsförslag

  Förutsägelser kring nedskrivning av lån med Azure HDInsight Spark-kluster

  Ett nedskrivet lån är ett lån där en kreditgivare (normalt ett låneinstitut) avgör att en del av skulden sannolikt inte kan drivas in, vanligen när låntagaren ligger efter kraftigt med låneinbetalningarna. Eftersom stora nedskrivningar påverkar låneinstitutets årsbokslut negativt så övervakar låneinstitut risker för nedskrivningar noga, så att lånen inte ska behöva skrivas ned. Med Azure HDInsight R Server kan ett låneinstitut använda maskininlärning och förutsägelseanalys till att förutspå sannolikheten för att ett lån måste skrivas ned, och köra rapporter på analysresultaten som lagras i HDFS och Hive-tabeller.