Azure-arbetsbelastningsexempel

Exempelarbetsbelastningar som visar hur du löser specifika verksamhetsutmaningar eller tekniska utmaningar med att använda Azure. Varje scenario är baserat på ett riktigt kundexempel och ger snabb och lättläst vägledning som snabbar på din egen implementering.

I varje artikel hittar du ett arkitekturdiagram, dataflöden och information om de tekniska komponenterna. Du lär dig också om saker att tänka på när du kör lösningen i produktionen, kostnadsfaktorer för lösningen och andra alternativ för att lösa liknande problem. Med många scenarier kan du enkelt distribuera lösningen till din egen Azure-prenumeration.

Hoppa till: AI-scenarier | Programscenarier | Datascenarier | Infrastrukturscenarier

AI-scenarierAI Scenarios

ProgramscenarierApplication Scenarios

DatascenarierData Scenarios

InfrastrukturscenarierInfrastructure Scenarios