CI/CD-container med Jenkins och Kubernetes på Azure Kubernetes Service (AKS)

Container Registry
Cosmos DB
Kubernetes Service
Monitor

Lösningsidé

Om du vill att vi utökar den här artikeln med mer information, till exempel potentiella användningsfall, alternativa tjänster, implementeringsöverväganden eller prisvägledning, kan du berätta för GitHub Feedback!

Containrar gör det enkelt för dig att kontinuerligt skapa och distribuera program. Genom att samordna distributionen av dessa containrar med hjälp Azure Kubernetes Service (AKS) kan du uppnå replikerbara, hanterbara kluster med containrar.

Genom att konfigurera en kontinuerlig version för att skapa containeravbildningar och orkestrering kan du öka hastigheten och tillförlitligheten för distributionen.

Arkitektur

Arkitekturdiagram Ladda ned en SVG för den här arkitekturen.

Dataflöde

  1. Ändra programmets källkod.
  2. Genomför kod för GitHub.
  3. Utlösare för kontinuerlig integrering till Jenkins.
  4. Jenkins utlöser ett byggjobb med hjälp Azure Kubernetes Service (AKS) för en dynamisk byggaragent.
  5. Jenkins skapar och push-erar Docker-containern till Azure Container Registry.
  6. Jenkins distribuerar din nya containeriserade app till Kubernetes på Azure.
  7. Container Service (AKS), backat av Azure Cosmos DB.
  8. Grafana visar visualisering av infrastruktur- och programmått via Azure Monitor.
  9. Övervaka program och gör förbättringar.

Komponenter

Distribuera den här lösningen

Nästa steg