Digital marknadsföring med Azure Database for MySQL

Application Insights
Cache for Redis
Content Delivery Network
Database for MySQL
Web Apps

Lösnings idé Solution Idea

Om du vill se den här artikeln med mer information, implementerings information, prissättnings vägledning eller kod exempel kan du berätta för oss med GitHub feedback!If you'd like to see us expand this article with more information, implementation details, pricing guidance, or code examples, let us know with GitHub Feedback!

Engagera kunderna över hela världen med omfattande, anpassade digitala marknadsförings upplevelser.Engage with customers around the world with rich, personalized digital marketing experiences. Bygg snabbt och starta digitala kampanjer som automatiskt skalar baserat på kund efter frågan.Quickly build and launch digital campaigns that automatically scale based on customer demand.

ArkitekturArchitecture

Arkitektur diagram Ladda ned en SVG -arkitektur.Architecture Diagram Download an SVG of this architecture.