Hantering av digitala kampanjerDigital Campaign Management

Lösnings idé Solution Idea

Om du vill se oss expandera den här artikeln med mer information (implementerings information, prissättnings vägledning, kod exempel osv.) och meddela oss med GitHub feedback!If you'd like to see us expand this article with more information (implementation details, pricing guidance, code examples, etc), let us know with GitHub Feedback!

Kommunicera med kunder över hela världen via rika och anpassade digitala marknadsföringsupplevelser.Engage with customers around the world with rich, personalized digital marketing experiences. Skapa och lansera snabbt digitala kampanjer som skalanpassas automatiskt utifrån kundbehovet.Quickly build and launch digital campaigns that automatically scale based on customer demand.

ArkitekturArchitecture

Browser CDN CMS on Web App Application Insights Azure Database for PostgreSQL Redis Cache Browser CDN CMS on Web App Application Insights Azure Database for PostgreSQL Redis Cache