Meddelandefunktion

API Apps
Cache for Redis
Web Apps

Lösnings idé Solution Idea

Om du vill se den här artikeln med mer information, implementerings information, prissättnings vägledning eller kod exempel kan du berätta för oss med GitHub feedback!If you'd like to see us expand this article with more information, implementation details, pricing guidance, or code examples, let us know with GitHub Feedback!

Azure cache för Redis har stöd för standard funktioner för publicering och prenumeration.Azure Cache for Redis supports standard publish and subscribe functionalities. Det är idealiskt för att dirigera meddelanden i real tid och skala upp ramverk för webb kommunikation, till exempel SignalR.It's ideal for routing real-time messages and scaling up web communication frameworks such as SignalR.

ArkitekturArchitecture

Arkitektur diagram Ladda ned en SVG -arkitektur.Architecture Diagram Download an SVG of this architecture.