Modern kund support Portal

Cognitive Services
Dynamics 365
Microsoft Teams

Lösningsidé

Om du vill att vi utökar den här artikeln med mer information, till exempel potentiella användningsfall, alternativa tjänster, implementeringsöverväganden eller prisvägledning, kan du berätta för GitHub Feedback!

Den här verksamhetsbaserade programlösningen tillhandahåller en mekanism för övervakning och svar på kundfeedback. Anslut enkelt flera affärssystem för att möjliggöra nimbler-kundsupport.

Arkitektur

Arkitekturdiagram Ladda ned en SVG för den här arkitekturen.

Dataflöde

  1. Kunden skickar feedback som skickas till en webbslutpunkt.
  2. Feedbacken publiceras till Azure Cognitive Services Textanalys API för att extrahera sentiment och nyckelord.
  3. Kundfeedbacken skapar ett nytt ärende i Dynamics CRM eller annan CRM.
  4. Lösningen skickar ett SMS till kunden och tackar dem för feedbacken.
  5. Om feedbacksentimentet får ett resultat som är lägre än 0,3 publicerar appen den här informationen till en kundtjänstkanal för att svara.

Komponenter

Nästa steg