Detaljhandel och e-handel med Cosmos DB

Cosmos DB
Sök
Storage

Lösningsidé

Om du vill att vi utökar den här artikeln med mer information, till exempel potentiella användningsfall, alternativa tjänster, implementeringsöverväganden eller prisvägledning, kan du berätta för GitHub Feedback!

Den här lösningsidéen visar hur du distribuerar en e-handelswebbplats i Azure. E-handelswebbplatsen finns på Azure Web App och använder Azure Cosmos DB som datalager för produktinformation och sessionstillstånd. Azure Search tillhandahåller sökfunktioner över olika produktkataloger, trafiktoppar och snabbt föränderliga inventeringar.

Arkitektur

Arkitekturdiagram – Ladda ned en SVG för den här arkitekturen.

Komponenter

Den här arkitekturen innehåller följande komponenter:

Nästa steg

Utforska relaterade tjänster:

Utforska relaterad dataarkitektur:

Fullständigt distribuerade arkitekturer: