Detaljhandel och e-handel med Azure MySQL

App Service
Database for MySQL
HDInsight
Sök
Storage

Lösnings idé Solution Idea

Om du vill se den här artikeln med mer information, implementerings information, prissättnings vägledning eller kod exempel kan du berätta för oss med GitHub feedback!If you'd like to see us expand this article with more information, implementation details, pricing guidance, or code examples, let us know with GitHub Feedback!

Bygg säkra och skalbara e-handelslösningar som uppfyller kraven för både kunder och företag.Build secure and scalable e-commerce solutions that meet the demands of both customers and business. Engagera kunder genom anpassade produkter och erbjudanden, bearbeta transaktioner snabbt och säkert och fokusera på uppfyllelse och kund tjänst.Engage customers through customized products and offers, process transactions quickly and securely, and focus on fulfillment and customer service.

ArkitekturArchitecture

Arkitektur diagram Ladda ned en SVG -arkitektur.Architecture Diagram Download an SVG of this architecture.