Detaljhandel och e-handel med Azure MySQL

App Service
Database for MySQL
HDInsight
Sök
Storage

Lösningsidé

Om du vill att vi utökar den här artikeln med mer information, till exempel potentiella användningsfall, alternativa tjänster, implementeringsöverväganden eller prisvägledning, kan du berätta för GitHub Feedback!

Skapa säkra och skalbara e-handelslösningar som uppfyller kraven från både kunder och företag. Engagera kunder genom anpassade produkter och erbjudanden, bearbeta transaktioner snabbt och säkert och fokusera på uppfyllelse och kundtjänst.

Arkitektur

Arkitekturdiagram – Ladda ned en SVG för den här arkitekturen.